Piagetin kognitiivisen kehitysteorian kertaus

       
    Lapsi. Kuvalähde: WikipediaMieti ensin, mikä on oikea vastaus.
Kun haluat varmistaa oikean vastauksen, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila.
Sieltä löytyy oikea vastaus.


 

 

Minkä kehityksen alueen teoria Piagetin teoria on?

Kognitiivisen kehityksen.

 

 

Mitä tarkoittaa käsite "skeema"?

Järjestäytynyt toimintakokonaisuus.
Skeema on siis sisäinen malli, joka liittyy ihmisen toimintaan.
Skeemoja ovat mm. kirjoittaminen, kävely, polkupyörällä ajo, jarruttaminen jalkajarrullisella polkupyörällä, jarruttaminen käsijarrullisella polkupyörällä jne.

 

 

Millä kahdella termillä Piaget kuvaa skeeman muuttumista toiseksi?

Assimilaatio ja akkommodaatio,
suomeksi sulautuminen ja mukautuminen.

 

 

Millä kahdella tavalla skeema voi toimia, kun ihmiselle tulee uusi vaatimus,
esim.1. ihminen laittaa luistimet jalkaan ja alkaa opetella luistelua?
esim.2. ihminen alkaa harjoitella käsijarrullisella polkupyörällä ajoa, kun hänen vanhassa polkupyörässään oli jalkajarrut?

Skeema voi joko pysyä samana (jos uusi asia voidaan tehdä jollain vanhalla skeemalla) tai muuttua (jos uutta asiaa ei voi tehdä vanhalla skeemalla).

 

 

Mitä tarkoittaa sana kognitiivinen?

Tietoon liittyvä.

 

 

Mitä tarkoittaa termi assimilaatio, suomeksi sulautuminen?

Assimilaatio eli sulautuminen on sitä, että ihminen voi tehdä uuden asian vanhalla skeemalla, joka ei muutu. Uusi tehtävä ikäänkuin sulautuu vanhaan skeemaan.
Esim.1. Ihminen, joka osaa ajaa mopoa, oppii helposti ajamaan kevyellä moottoripyörällä ("kevarilla"). Uuden tehtävän vaatimukset sulautuvat vanhaan mopolla ajamisen skeemaan. Skeema ei muutu.
Esim.2. Vauva laittaa kaikki esineet suuhunsa. Näin vauva käyttää esineiden tutkimiseen äidin rinnan suuhun ottamisen skeemaa ja rintamaidon imemisen skeemaa, joka on vauvan tärkein skeema.

 

 

Mitä tarkoittaa termi akkommodaatio, suomeksi mukautuminen?

Akkommodaatio eli mukautuminen on sitä, että vanhan skeeman tulee muuttua, kun uusi vaatimus eli jonkun uuden tehtävän tekeminen ei enää onnistu vanhalla skeemalla.
Uusi tehtävä ikäänkuin mukauttaa eli muuttaa vanhaa skeemaa.
Esim.1. Kun ihminen saa ensimmäistä kertaa luistimet jalkaansa ja astuu jäälle, hän alkaa kävellä jäällä luistimilla. Hän pyrkii käyttämään jäällä luisteluun kävelyn skeemaa, mikä ei kuitenkaan onnistu. Skeeman täytyy muuttua eli mukautua. Näin ihminen oppii luistelun skeeman.
Esim.2. Kun ihminen alkaa harjoitella käsijarrullisella polkupyörällä ajoa, kun hänen vanhassa polkupyörässään oli jalkajarrut, jarruttamisen skeeman tulee muuttua. Ei hyödytä, vaikka kuinka polkisi taaksepäin (vanha skeema), vauhti ei hidastu.

 

 

Mitä tarkoittaa termi sensorinen?

Sensorinen = aistitoimintaan liittyvä

 

 

Mitä tarkoittaa termi motorinen?

Motorinen = liikkumiseen liittyvä.
Liikkumista ovat vauvan kierähtämiset, konttaaminen, kävely, juoksu, kirjoittaminen, korkeushyppy, parkour ...

 

 

Mitä tarkoittaa termi symbolifunktio?

Pikkulapsi tajuaa sanan merkityksen, eli sanan ja sen merkityksen liittymisen yhteen. Sana (esim. "auto") on siis jonkin asian (auton) symboli eli tunnus.
Funktio tarkoittaa toimintaa tai tehtävää.
Symbolifunktio

 

 

Mitä tarkoittaa esinepysyvyys?

Esinepysyvyys = ymmärrys siitä, että esineet ovat olemassa myös silloin kun niitä ei näe.

 

 

Miten esinepysyvyyden syntyä voidaan tutkia?

Kun vauva konttaa kohti suosikkinalleaan, voidaan vauvan ja nallen väliin laittaa jokin näköeste (esim. vaahtomuovikuutio). Jos vauva lopettaa heti suosikkinallensa tavoittelun ja vauvan huomio kiinnittyy muualle, vauvalle ei ole vielä syntynyt esinepysyvyyttä.
Jos sen sijaan vauva jatkaa suosikkinallensa tavoittelua esim. kiertämällä esteen, vauvalle on syntynyt esinepysyvyys, eli vauva tajuaa suosikkinallen olevan yhä olemassa esteen (esim. vaahtomuovikuution) takana.

 

 

Mitä tarkoittaa operaatio?

Ajattelua eli kykyä miettiä jonkin asian tapahtuminen mielensisäisesti eli ajattelulla.

 

 

Mitä tarkoittaa konkreettinen?

Konkreettinen = kouriintuntuva eli jotain, jota voimme koskettaa.
Esim. kynä, juomalasi, dvd-levy, tuoli ym. ovat konkreettisia.
Ei-konkreettisia ovat mm. vapaus, oikeudenmukaisuus, tyytyväisyys, suomen kieli jne.
(Ei-konkreettinen = abstrakti)

 

 

Mitä tarkoittaa formaalinen?

Formaalinen = muodollinen eli kyky ajatella abstraktisesti.
Formaalin eli muodollisen eli abstraktin vastakohta on konkreettinen.

 

 

Mitä tarkoittaa säilyvyys?

Lapsi ymmärtää, että aineen määrä pysyy samana, vaikka aine olisi eri muotoinen:
Esim.1. Kun kapeasta lasista kaataa veden leveämpään, vettä on yhtä paljon, vaikka veden pinta onkin alempana.
Esim.2. Kun muovailuvahapallosta pyöritetään tanko, muovailuvahan määrä pysyy samana.

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ihminen ymmärtää säilyvyyden?

Konkreettisten operaatioiden vaihe (noin 7–11-vuotiaat)

 

 

Miten Piagetin kognitiivisen kehityksen teoriassa tulee näkyviin se, että Piaget oli biologi eikä esim. psykologi?

Uuden vaiheen ja uusien kykyjen syntymisen ratkaisee ihmisen ikä eikä esim. ihmisen oppimat asiat. Tärkeintä on Piagetin mielestä kypsyminen eikä oppiminen.
Kypsyminen = hermoston kehittyminen uudelle tasolle niin, että uusien asioiden tekeminen tulee mahdolliseksi.
Esim.1. Se, että pikkulapsi alkaa käyttää kieltä, on kypsymisen eikä oppimisen tulos.
Esim.2. Se, että pikkulapsi alkaa kävellä, on kypsymisen eikä oppimisen tulos.

 

 

Miten vauvan ja pikkulapsen iässä (0-2 v.) tulee esille kognitiivinen toiminta Piagetin teorian mukaan?

Sensorisena ja motorisena toimintana
eli aistimisena ja liikkumisena. Tässä sensomotorisessa vaiheessa tulee symbolifunktion syntyä.

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ajattelu on itsekeskeistä (egosentristä) eli että ihminen on kykenemätön asettumaan toisen asemaan?

Esioperationaalinen vaihe (noin 2–6-vuotiaat)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ajattelu ei vaadi kohteen konkreettista läsnäoloa, vaan ihminen kykenee abstraktiin ajatteluun?

Formaalisten operaatioiden vaihe (noin 11–12-vuotiaat ja siitä eteenpäin)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ihminen kykenee siihen, että teoriat ja symbolit ovat ajattelun välineitä?

Formaalisten operaatioiden vaihe (noin 11–12-vuotiaat ja siitä eteenpäin)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan sanonnat ja kielikuvat ymmärretään kirjaimellisesti (esimerkiksi mustasukkainen, kaksikielinen)?
Eli tämänikäisen mukaan "mustasukkainen" on ihminen, jolla on mustat sukat.

Esioperationaalinen vaihe (noin 2–6-vuotiaat)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan itsekeskeisyys (egosentrismi) vähenee, eli että ihminen osaa asettua ainakin jonkin verran toisen asemaan (eli kykenee empatiaan)?

Konkreettisten operaatioiden vaihe (noin 7–11-vuotiaat)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ajantaju ja välimatkojen ymmärrys muuttuu varmemmaksi?
Ihminen ymmärtää kelloajat ja ymmärtää käsitteet menneisyys, tulevaisuus ja nykyhetki?

Konkreettisten operaatioiden vaihe (noin 7–11-vuotiaat)

 

 

Missä ikävaiheessa ajattelu on ajattelu on maagista Piagetin teorian mukaan?
Eli esim. kun jotain asiaa toivoo tarpeeksi, se tapahtuu.
Tai kun kaataa kesäkeittoa hangelle, tulee kesä.

Esioperationaalinen vaihe (noin 2–6-vuotiaat)

 

 

Missä ikävaiheessa Piagetin teorian mukaan ihminen ymmärtää loogisia operaatioita (esimerkiksi säilyvyys), kun asia on ihmisen edessä, omin silmin nähtävillä?

Konkreettisten operaatioiden vaihe (noin 7–11-vuotiaat)

 

 

Mikä uusi, formaalien operaatioiden vaihetta seuraava vaihe on löydetty ihmisten ajattelusta?
(Tämä vaihe ei kuulu alkuperäiseen Piagetin teoriaan)

Postformaalien operaatioiden vaihe

 

 

Mitkä ovat postformaalien operaatioiden vaiheen piirteitä?

Asioiden ristiriitaisuuksien ja vastakohtien hyväksyminen,
asioiden suhteellisuuden hyväksyminen
kokonaisvaltaisuus ajattelussa