PS 1 -kurssin
tiivistetyt
asiat

VANHA OPS

          Ihminen on sosiaalinen olento. Kuva: Timo Muola

 

Psykologia - johdanto

s.20


• psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisen toimintaa ja toiminnan muutoksia

• psykiatria on lääketieteen osa, joka tutkii mielen terveyttä ja sairautta

• sosiaalipsykologia tutkii ihmisten ja joukkojen välisiä suhteita

• etologia (=eläinpsykologia) tutkii eläinten käyttäytymistä

• tyypillistä psykologialle – psykologia on tiede
- tarkka tutkimusten teko
- teorioiden kehittäminen
- eri koulukunnat
erilaiset korostukset ja asioiden selitykset
Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus

s. 56-59
Sisäiset mallit


s. 61-63

• sisäinen malli = mielensisäinen käsitys jostain
Esim.
”Lontoo on Britannian pääkaupunki”
tiedollinen sisäinen malli.

”Hampurilaisravintolassa mennään suoraan kassalle, mutta hienossa ravintolassa odotetaan pöytaanohjausta”
toiminnallinen sisäinen malli (=skripti eli ikäänkuin toiminnan käsikirjoitus)

• sisäinen malli = mielensisäinen rakenne, joka
1. Suuntaa tarkkaavaisuutta
esim. mihin katsotaan, kun katsoo ulos (talonmies näkee lumen, mutta biologi näkee puun).

2. Ohjaa uuden tiedon vastaanottoa
esim. USA:ssa poliisi näki mustan nuoren kädessä pistoolin ja ampui – kädessä oli hopeapaperinen suklaapatukka (!) (katso havaintokehä)

3. Ohjaa tiedon käsittelyä eli ajattelua
– mitä ajatellaan, mihin keskitytään, mitä ei ajatella…

4. Vaikuttaa tiedon tulkintaan
esim. miksi jokin tapahtui…

• sisäinen malli kertoo ihmiselle, millainen maailma on ja miten siinä tulee toimia esim. uskonnot

• esim. jääkiekko-ottelun katsomossa
hockey game audience  Googlen kuvahaku
jääkiekko pelin katsomo  Googlen kuvahaku
voi olla ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia sisäisiä malleja. Tällöin he seuraavat pelin aikana hyvin erilaisia asioita:
- ”Onkohan täällä tuttuja?” - kyllästynyt, tuli peliin seurustelukumppanin tähden

- ”Hmm, tuomari on väärin sijoittunut” - erotuomaritarkkailija

- ”Toi tanssii hyvin, tulis jo pelikatko” - cheerleadereiden, tanssitaidon ja naiskauneuden arvostaja

- ”Vau! Upea harhautus!” - innokas penkkiurheilija

- ”Tuosta puuttuu mainos” - jääkiekkojoukkueen toimitusjohtaja
Havaintokehä

s. 61

• havaintokehän teorian kehitti Ulrich NeisserPsykologian ihmiskuvat - esimerkkinä Schachterin-Singerin kokeen tulkinta

s. 61-63


1. BIOPSYKOLOGIA
- ihmisen biologinen puoli hallitsee ihmisen käyttäytymistä:
adrenaliini aggressiivisuus

2. SOSIAALIPSYKOLOGIA
- ihmisen käyttäytymisen ratkaisevat impulssit tulevat ulkoa, sosiaalisesta ympäristöstä eli muista ihmisistä:
iloisuus iloisuus
raivo raivo

3. KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA
- ihmisen tiedot ja tulkinnat sekä sisäiset mallit ratkaisevat ihmisen käyttäytymisen    tieto ruiskeen vaikutuksista määrää käyttäytymisenPOHDINTA:   IHMISEN SISÄISTEN MALLIEN VAIKUTUS HÄNEN TOIMINTAANSA


1. Lukiolaisen sisäiset mallit koulusta / liittyen koulutyöhön
miten vaikuttaa lukiolaisen koulutyöhön?
2. Sisäinen malli siitä, onko ihminen arvokas vai ei
miten vaikuttaa ihmisen elämään ja toimintaan?
3. Sisäinen malli siitä, että onko tärkeää auttaa muita ihmisiä vai ei ole
miten vaikuttaa ihmisen elämään ja toimintaan?
4. Millainen on sisäinen mallisi siitä, että miten hurmataan (”isketään”) vastakkaisen sukupuolen edustaja, josta on kiinnostunut?
miten vaikuttaa ihmisen elämään ja toimintaan?Psykologiset koulukunnat

s. 72-84

Psykologia on kehittynyt ja kehittyy monien eri suuntausten keskinäisen kilpailun tuloksena.


1. Klassinen strukturalismi
Havainto on pienten osiensa summa. 1800-luku.


2. Hahmopsykologia
Havaintokentästä erottuvat ensin kokonaisuudet (EIVÄT yksityiskohdat). Kokonaisuuksia kutsutaan hahmoiksi. Hahmot ovat enemmän kuin osiensa summa.
Esimerkiksi


3. Psykoanalyyttinen koulukunta
Perustajana itävaltalainen psykiatri Sigmund Freud. Korostaa ihmisen sisäisiä tiedostamattomia prosesseja. Jäävuorimalli: 9/10 ihmisen käyttäytymisen syistä on tiedostamattomia, kuten 9/10 jäävuoresta on veden pinnan alla.

sigmund freud  Googlen kuvahaku


4. Behaviorismi eli oppimisteoria
Äärimmäinen tieteellisyyden vaatimus eli kaikki ihmisen sisäiset prosessit hylätään ja vain käyttäytymistä (=behavior) tulee tutkia. Käyttäytymisen peruskaava on S R   eli
      S = ärsyke (Stimulus)
      R = reaktio (Reaction, Response)
Käyttäytyminen muuttuu oppimisella. Kaikki on opittua.
Esim.
B.F. Skinner


5. Humanistinen psykologia
Korostaa ihmisen ymmärtämistä. Luovuus, itsensä toteuttaminen ja elämän tarkoituksen löytäminen ovat tärkeitä.


6. Biologinen suunta eli biopsykologia
Painottaa perimän, hermoston ja evoluution merkitystä.
Esim. kirskuva liitu apinoiden hätähuudot


7. Yhteiskuntapainotteinen suuntaus
Korostaa yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta.
Esim. työttömyys ongelmat huono-osaisuus sairaudet.
Tämä psykologinen koulukunta oli keskeinen Neuvostoliitossa ja sosialistisissa maissa.


8. Kognitiivinen psykologia
Kognitiivinen = tietoon liittyvä
Korostaa tiedon ja sisäisten mallien osuutta toiminnan ohjauksessa.
Minäkäsitys

s. 392-399

Minäkäsitys on ihmisen käsitys itsestään. Ihmisen oma käsitys itsestään poikkeaa usein muiden käsityksestä ko. ihmisestä. Eri tilanteissa ihminen voi kuitenkin toimia minäkäsityksensä vastaisesti.

• Minäkäsitys koostuu minäkuvista:
1. Fyysinen minäkuva:
oma koko, ulkonäkö, viehättävyys, urheilullisuus, ruokailutottumukset...

2. Suoritusminäkuva:
mitä ihminen osaa? mihin ihminen pystyy?

3. Emotionaalinen minäkuva:
ihmisen käsitys tunteistaan ja persoonansa ominaisuuksista

4. Sosiaalinen minäkuva:
ihmisen taidot olla muiden kanssa, ihmisen asema eri ryhmissä…

Ihanneminä on ihmisen ihannekuva itsestään: odotukset ja toiveet siitä, millainen ihminen haluaisi olla. Ihminen pyrkii muuttumaan ihanneminänsä suuntaan (äärimuotona kauneusleikkaukset).
human barbie  Googlen kuvahaku

Identiteetti = ihmisen käsitys pysyvimmistä (omimmista) piirteistään.

Itsetunto = se, paljonko ihminen arvostaa itseään. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, tunnistaa ja myöntää omat heikot ja vahvat puolensa. Itsetunnon perusta luodaan jo lapsuudessa, mutta siihen vaikuttavat kaikki asiat elämän aikana.

Itsetuntemus = se, miten ihminen tuntee itsensä. Itsetuntemus liittyy itsetuntoon.


Itseluottamus = usko omiin kykyihin ja luottamus tehtävistä selviytymiseen. On osa hyvää itsetuntoa.
Itsesäätely

s. 89-91

• ihminen voi säädellä itseään kolmella eri alueella:
 1. Psyykkisillä keinoilla
 2. Sosiaalisilla keinoilla
 3. Fyysisillä keinoilla
•  Kaavio ihmisen itsesäätelyn toiminnasta
Psykologian käyttö yhteiskunnassa (esimerkkejä)

s. 34-55

1. TERAPIASSA JA SAIRAUKSIEN PARANTAMISESSA

• mielikuvaharjoittelu – mielikuvien avulla sairauksia vastaan
• positiivinen ajattelu eli myönteinen ajattelu
      mielenterveyden ylläpito
• huumori, hymy ja nauru (vrt. sairaalaklovnit)


2. URHEILUVALMENNUKSESSA

• mielikuvaharjoittelu eli urheilusuorituksen ihanteellinen läpikäyminen mielikuvissa satoja tai tuhansia kertoja

• oma ja oman joukkueen keskittyminen täytyy pitää optimaalisena koko pelin ajan.
Suomen miesten jääkiekkojoukkueella on monia ikäviä esimerkkejä siitä, miten Ruotsi tasoittaa ottelun viimeisillä minuuteilla
• vastustajan "psyykkaus" eli vastustajan ja varsinkin heidän tärkeimpien pelaajiensa psyykkinen häirintä
Suomalaisista jääkiekkoilijoista Esa "Tiki" Tikkanen ja Leonid "Leo" Komarov ovat olleet mestareita tässä. Tikin kuuluisa "tiki talk" sai monet vastustajat pois tasapainosta.

tiki talk  Googlen haku


3. LIIKENNEPSYKOLOGIA

• onnettomuuksien tutkiminen
• onnettomuuksien syinä
      - alkoholi
      - väsymys
      - tarkkaavaisuuden suuntautuminen
        väärin
          (autostereot, kännykkä, lapsi…)

• psykologiset asiat, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin:
      - haluttomuus keskeyttää
         toimintaansa
          väsymys ja jopa nukahtaminen
      - ihmisen kyky tarkkaavaisuuteen on
        rajallinen
          (esim. puhelimeen puhuva autoilija
          hidastaa auton vauhtia)


4. RIKOSPSYKOLOGIA

• rikollisten profilointi, esimerkkinä murha:
      - uhri (ikä, sukupuoli, muut piirteet)
      - tekotapa/ase (väkivallan määrä?)
      - uhrin hankkiminen
      - surmaamispaikka
      - ruumiin piilottaminen
Ihmisen säätelyjärjestelmät

s. 228-229, 233


3. Hormonien vaikutus käyttäytymiseen


• anaboliset steroidit aiheuttavat, varsinkin yliannoksina, impulsiivista väkivaltaisuutta, ns. ”roid-rage” eli ”steroidiraivo” (impulsiivinen    suunniteltu)

• saman vaikutuksen tekee yliannoksina testosteroni eli miessukuhormoni

• anaboliset steroidit ovat eräitä miessukuhormoneja

OPPIMINEN

s. 94-123


• oppiminen = kokemuksen aiheuttama melko pysyvä tietojen, taitojen ja valmiuksien muutos

• oppimisessa tietoa tallentuu muistiin. Tiedon avulla ihminen voi paremmin ennakoida tulevaa ja ohjata käyttäytymistään.

• uusi tieto liittyy aina entiseen ja se ymmärretään entisen tiedon pohjalta

• ihminen oppii myös motiiveja, tunteita ja asenteita. Myös monet pelot ovat opittuja.

• sosiaaliset taidot ovat myös opittuja, esim. miten toimia muiden kanssa, miten toimia ryhmässä, mukautuminen, viestintä…Mikä ei ole oppimista?

s. 961. Aistiadaptaatio
eli aistien mukautuminen ärsykeolosuhteisiin,
esim. silmän pupillin koon muutokset valon määrän mukaan, kirkkaalla auringonpaisteella pupilli on pieni


2. Kypsyminen
= perimän ohjaama muutos
- ilmenee kaikilla lajin normaaleilla yksilöillä
- esim. kävely sekä valmius kielen oppimiseen


3. Vaisto
= lajille tyypillinen kaavamainen toimintatapa, joka laukeaa aina avainärsykkeestä, esim. tietyn lintulajin poikaset nostivat päänsä pystyyn ja avasivat suunsa, kun niiden edessä heilutettiin punaista täplää


4. Refleksi
= tahaton heijaste; synnynnäinen, esim. käsi ponnahtaa nopeasti pois kuumalta levyltäHabituaatio

s. 240


• habituaatio on tottumista johonkin

• alkeellista oppimista

• ihminen/eläin turtuu/tottuu samanlaisena toistuvaan ärsykkeeseen
esim.1 ihminen ei kohta enää edes kuule tuulettimen huminaa

esim.2 vaatteemme eivät koko ajan hankaa ja kutita meitä, vrt. susilapset

• orientaatiorefleksi = toiminnan muutos, joka tapahtuu ihmisessä tai eläimessä, kun jotain poikkeavaa havaitaan

• orientaatio = huomion kiinnittyminen poikkeavaan ärsykkeeseen (huuto, risahdus pimeässä…) ja elimistön valmistautuminen taistele/pakene –tilanteeseen (sydän hakkaa, hengitys kiihtyy, suu kuivuu…)

• orientaatiorefleksi tulee myös silloin, kun ärsyke, johon on totuttu, jää pois (vrt. Bovery El –kadun tapaus)Klassinen ehdollistuminen

s. 98-99

pavlov's dog experiment  Googlen kuvahaku
• Ihmisillä klassinen ehdollistuminen tulee näkyviin erityisesti tunteiden oppimisessa (esim. pelot ja nautinto).
car sexy woman  Googlen kuvahaku

smoking is nasty  Googlen kuvahaku
Väline-ehdollistuminen

s. 100-101

Pari-/ryhmäkeskustelu:  

 1. Oletko joskus opettanut koiralle tai jollekin muulle eläimelle temppuja?
  Miten sen teit?

 2. Oppiko koira (tms.) hyvin?

 3. Jäikö oppimistulos pysyväksi vai unohtiko koira (tms.) asian?

• väline-ehdollistuminen = välineellinen ehdollistuminen

• keskeinen tutkija oli USA:lainen B.F. Skinner, joka oli
behavioristi

skinner  Googlen kuvahaku

skinner box  Googlen kuvahaku

skinner pigeon  Googlen kuvahaku

• oppiminen perustuu vahvistamiseen: kun ihminen tai eläin toimii oikealla tavalla, häntä palkitaan. Tai jos ihminen tai eläin toimii väärällä tavalla, häntä rangaistaan.
training dogs  Googlen kuvahaku

• väline-ehdollistumiselle opetetaan mm. huumekoiria, sirkuseläimiä, kotieläimiä, myös kehitysvammaisia

• palkitseminen on tehokkaampaa kuin rankaiseminen

• ensisijaiset vahvisteet ovat ruoka ja juoma (ensisijaiset vahvisteet = primaarit/primäärit vahvisteet)

• toissijaiset vahvisteet ovat esim. kehuminen, raha, hymy, kunniamerkit… (toissisijaiset vahvisteet = sekundaariset vahvisteet)

• opittu reaktio sammuu, jos vahviste jää pois

• sammuminen = opitun reaktion lakkaaminenSosiaalinen oppiminen

s. 101


• mallioppiminen = toisen ihmisen käyttäytyminen on malli, jota matkitaan tai jäljitellään, esim.
      - rock-tähden pukeutuminen
      - tupakoinnin oppiminen
      - puhetavan oppiminen
imitation  Googlen kuvahaku

dingo huivi  Googlen kuvahaku

michael jackson glove fan  Googlen kuvahaku

rock fan  Googlen kuvahaku

heavy rock fan  Googlen kuvahaku

kiss fan  Googlen kuvahaku

Pari-/ryhmäkeskustelu:  

 1. Miten olet omassa elämässäsi huomannut mallioppimisen?

 2. Miten olet muiden elämässä huomannut mallioppimisen?


• sijaisvahvistaminen = ihminen oppii muiden saamista palkkioista ja rangaistuksistaKognitiivinen oppiminen

s. 102-105
cognitio = tieto, latinaa


• tämä on se tutuin oppimistapa, eli kun esim. koulussa opitaan asioita, se on kognitiivista oppimista. Eli kun asioita painetaan mieleen, esim. ”Britannian pääkaupunki on Lontoo”.

• kognitiivisessa oppimisessa keskeisiä ovat sisäiset mallit, joita syntyy oppimisessa ja jotka muuttuvat oppimisessa. Sisäiset mallit ovat ihmisen sisäisiä tietorakenteita.

• tässä oppimisen tavassa korostuu ihmisen aktiivisuus. Oppija muokkaa itse oppimansa tietoa, esim. lisää omakohtaisia lisätietoja. Huomaa, että sekä klassisessa että välineellisessä oppimisessa ihminen tai eläin on passiivinen.

• hyvä käsitys perusasioista eli hyvä sisäinen tietorakenne/tietorunko auttaa oppimaan ja muistamaan asioita

• oppijan omat tulkinnat vaikuttavat


KONSTRUKTIVISMI

• konstruktivismi on äärikognitiivinen suuntaus

• oppija rakentaa itse oman oppimisensa ja tietonsa

• opettaminen on mahdotonta

• konstruktivismi on oikeassa siinä, että oppiminen on parhaimmillaan
      a) omakohtaisesti opittua
      b) omaan senhetkiseen
           tarpeeseen opittua
    Huomaa, miten kaukana
        kohdat a) ja b) ovat
        tavallisesta kouluopetuksesta!
    Korostaa oppilaan itsensä
        motivoimisen tärkeyttä!Oppimisen strategiat

s. 106-107

= tavat, joilla yksilö jäsentää opittavaa asiaa mielessään oppimisprosessin aikana
Pari-/ryhmäkeskustelu:  

 1. Miten opit parhaiten?

 2. Mitkä ovat ne keinot, joilla opit parhaiten?

 3. Miten opit huonoiten?

 4. Miten ratkaiset tilanteen, jossa oppitunnilla tai kurssilla käytetään sinulle huonoa ja tehotonta oppimistapaa?


Kaksi päästrategiaa:


1. PINTASUUNTAINEN STRATEGIA
- tekstiä opetellaan pala palalta ja se yritetään painaa mieleen alkuperäisessä muodossa
- esim. luetun pänttäys ja mekaaninen kertaus
- kuormittava
- motivaation merkitys kiinnostavan asian oppii helposti ulkoa itsensä motivoimisen tärkeys
- oppiminen = muistettavien asioiden määrä
- tärkeä perusasioiden oppimisessa


2. SYVÄSUUNTAINEN STRATEGIA
- keskeisten teemojen ja sanomien etsiminen

- tiedon muokkaus jollain tavalla:
 • tiedon analysointi
 • vertailu
 • asian kyseenalaistaminen
 • asiasta keskustelu
 • asian piirtäminen
 • mind mapit ym.
 • kaaviot
 • omakohtaisten esimerkkien etsiminen
- oppiminen = muutos käsityksissä

• syväsuuntaisesti opittu pysyy paremmin mielessä kuin pintasuuntaisesti opiskeltu

• pelkkä pintaoppiminen ei enää lukiossa ja korkeammassa opiskelussa riitä, kun opittavien asioiden määrä kasvaa

• pintasuuntainen opiskelu on välttämätöntä, kun opiskellaan jonkun uuden kokonaisuuden perusasioita
SOSIAALIPSYKOLOGIAA

s. 126-

• tutkii
      - ihmisten välisiä suhteita
      - ihmisten välistä vuorovaikutusta
      - ihmisen suhdetta ryhmään
      - ryhmien välisiä suhteita
      - sosiaalisen tiedon käsittelyä,
            esim. asenteet ja roolit

• ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus

• ihmisen koko elämän ajan hänen sosiaalinen tietonsa (asenteet, roolit…) muuttuu, muokkautuu ja täydentyy arvot, tavat, uskomukset ja maailmankuva

• ryhmädynamiikka
= ryhmän sisäiset jännitteet ja voimat (dynamis=voima)
esim. kuka on johtaja ryhmässä
tai kenestä pidämme ja kenestä emme pidä
huomaa, että ihminen on ainoita eläimiä, joilla näkyy silmänvalkuainen me näemme, mihin kukin katsoo
katseen suunta kertoo kiintymyksestä, pelosta, vallasta yms.
human face
eli ihmiskasvot.  Googlen kuvahaku


surprise expression
eli yllätyksen ilme.  Googlen kuvahaku


fear expression  eli pelon ilme.  Googlen kuvahaku

anger  eli viha.
        Googlen kuvahaku


repulsion expression
eli inhon ilme.  Googlen kuvahaku

katseen lisäksi ryhmädynamiikasta kertoo se, missä olemme muihin nähden:
- kuinka kaukana olemme muista
- kuinka lähelle päästämme muut
- ketkä päästämme lähellemme
- kosketammeko toista
- kenen kosketuksen hyväksymme
- mikä on vartalomme asento muihin nähden

tietenkin ryhmädynamiikasta kertoo myös puheemme:
- kenelle puhumme
- miten puhumme
- kenen puheen päälle voimme puhua
- kenen puhe lopettaa oman puheemme
- ryhmädynamiikkaan liittyy ryhmän vuorovaikutus, viestintä ja ihmissuhteetSosiaalinen havaitseminen

s. 127

• henkilöhavainnoinnissa ihmisillä on ns. intuitiivisia persoonallisuusteorioita
intuitio = ihmisen sisäinen spontaani eli välitön näkemys tai ajatus,
esim. toisen vaatteet ja hiukset päätelmät toisen persoonallisuudesta

• ”hyvän ihmisen arviointivinoutuma”
= ihminen arvioi itseään myönteisemmin kuin muita. Oma käyttäytyminen ajatellaan rehdimmäksi ja moraalisemmaksi kuin muiden käyttäytyminen.

• ”haavoittumattomuuden illuusio”
= ”Maailmassa on pahuutta, mutta ei minulle mitään pahaa tapahdu”

• ensivaikutelma on hyvin keskeinen henkilöhavainnoinnissa. Fyysiset ja ulkoiset piirteet korostuvat.

Pari-/ryhmäkeskustelu:  
 1. Miten olette huomanneet ensivaikutelman tärkeyden?
 2. Milloin haluat antaa erityisen hyvän ensivaikutelman?
 3. Miten sen teet?
ensivaikutelma  Googlen haku

• sädekehävaikutus eli haloefekti
= yksi erityisen myönteinen piirre toisessa kerää ympärilleen muita hyviä piirteitä.
Esimerkiksi:
    - pitkä mies hyvä johtaja
    - kaunis nainen hyvä ihminen
Erityisesti luonnehdinta ”lämmin luonne” kerää ympärilleeen muita hyviä ja myönteisiä persoonallisuuden piirteitä

• negatiivinen sädekehävaikutus = stigma, esim. luonnehdinta ”kylmä luonne” tai ”kylmä persoonallisuus” on voimakkaan stigmaattinen (eli kerää ympärilleeen muita negatiivisia luonnehdintoja)


Pari- / ryhmäkeskustelu:  

Miten käyttäydyt eri ihmisten seurassa:
 • pikkulapsi
 • ystävä
 • äiti
 • isä
 • koulusi rehtori
 • koulusi siivooja
 • koulusi opettaja
 • sinua vanhempi sukulaisesi
 • sinun ikäisesi sukulainen
 • mummu
 • pappa
 • harrastusryhmäsi jäsen
 • urheilujoukkueesi jäsen
 • urheilujoukkueesi valmentaja
 • hevostallin kaverisi

Roolit

s. 138-139

• rooli ≈ tehtävä ryhmässä

• rooli määräytyy ryhmän odotuksista

• roolien jako:
 1. Viralliset roolit: poliisi, poliitikko, opettaja, lentäjä…
 2. Epäviralliset roolit ryhmässä:
        - asiajohtaja
        - tunnejohtaja
        - myötäilijä
        - pelle eli viihdyttäjä
        - tytön rooli / pojan rooli
• rooliristiriidat:
 1. Roolin sisäinen ristiriita syntyy siitä, että siihen liittyy ristiriitaisia odotuksia, esim. äidin roolissa sekä hellyys että tiukkuus
 2. Roolien välinen ristiriita = ihmisellä olevat roolit ovat ristiriidassa keskenään, esim. hyvä äiti    uranainen
• roolisiirtymiä juhlitaan yleensä yhteisöissä: häät, abipäivä, kaste…Normit

s. 135-136

• normit ovat ryhmän jäsenten käyttäytymistä tai ajattelua koskevia sääntöjä tai odotuksia:
 1. Kirjoitetut käskyt   (lait, järjestyssäännöt…)
 2. Piilevät normit   (tavat, kohteliaisuus…)
• normeja pidetään yllä sanktioilla eli seuraamuksilla:


SANKTIOT

Viralliset Epäviralliset
Palkinnot Kunnia-merkit, palkan-korotus, stipendit jne. Kunnioitus, hymy, kehuminen, halaus jne.
Rangais-tukset Luokasta poisto, jälki-istunto, koulusta erottaminen, sakko, vankeus, teloitus jne. Hyljeksintä, ryhmästä erottaminen, pahaa puhuminen jne.

• sosiaalistumisprosessissa ihminen oppii yhteisönsä normitKOEALUE

- sivut 20-22 johdanto
      (ei "Tieteellinen tieto")
- s. 46-47 urheilupsykologia
- s. 50-51 liikennepsykologia
- s. 56-71
- s. 86-91 mieli, itsesäätely
- s. 94-108 oppiminen
- s. 124-125 sosiaalipsykologiaa
- s. 127
- s. 129 vain lisätietolaatikko
- s. 135-136 normit
- s. 138-139 roolit
- s. 228-229 hermoston perusjaottelu

ja tietysti tämän nettisivumme asiat