PS 1 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje

          Lapsi. Kuvalähde: Wikipedia

 

Voit nostaa PS 1 -kurssin arvosanaa portfoliotyöllä. Portfoliotyö on työtapa, jossa hiljakseen kurssin edetessä keräät huomioitasi, kommenttejasi, sovelluksiasi, analyysejäsi ja vertailujasi kurssin asioista ikäänkuin salkkuun   ("portfolio"=salkku).

Eli iltaisin oppitunnin jälkeen kirjoitat tekstin, jossa sovellat päivällä olleen psykologian oppitunnin asioita itseesi: Miten olet omassa ja läheistesi elämässä kokenut tai huomannut oppitunnilla mainitut psykologiset asiat.

PS 1 -kurssin portfoliotyössäsi kommentoit oppimiasi psykologisia tietoja.
Esim.

 • omia kokemuksiasi ihmisen psyko-fyysis-sosiaalisuudesta
 • omia kokemuksiasi psykosomaattisuudesta
 • omia kokemuksiasi tunteista
 • omia kokemuksiasi motiiveista
 • omia kokemuksiasi sosiaalisesta vaikutuksesta
 • omia kokemuksiasi sisäisistä malleista ja niiden vaikutuksesta mm. havaitsemiseen"   (havaintokehä!)
 • oletko samanlainen kuin vanhempasi? Mitä yhteistä ja mitä eroa?   (perinnöllisyys!)
 • oletko samanlainen kuin sisaruksesi? Mitä yhteistä ja mitä eroa?   (perinnöllisyys!)
 • miten olet itse kokenut habituaation?
 • mitä olet oppinut klassisen ehdollistumisen avulla?   (esim. pelot)
 • mitä olet oppinut välineellisen ehdollistumisen avulla?   (esim. ihmissuhteissa)
 • miten olet opettanut lemmikki- tai kotieläimiä välineellisen ehdollistumisen avulla?
 • mitä asioita olet mallioppinut?
 • jos poltat tupakkaa, mieti, miksi aloitit.
 • mitä asiaa et koskaan unohda? Miksi et unohda sitä?
 • miten opit parhaiten? Mikä on sinulle parhaiten sopiva oppimistyyli?
 • mitä syväoppimisen keinoja olet käyttänyt? Oletko oppinut niillä hyvin?


Kuvia saa käyttää portfoliotyössä.
Työn voi tehdä tietokoneella tai käsin kirjoittamalla.
Työn ohjepituus on noin 8-15 sivua.