P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A     3     -. K. U. R. S. S. I. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Aavejäsen

Aavejäsen on ruumiinjäsen (esim. jalka, käsi, sormi...), joka puuttuu ihmiseltä (esim. amputoitu tai onnettomuudessa irronnut), mutta jonka ihminen yhä tuntee olevan itsellään. Aavejäsentä voi sattua, sitä voi kutittaa yms.
Syynä tähän outoon ilmiöön on se, että ko. ihmisellä on aivoissaan yhä kyseisen ruumiinjäsenen vastealueet ja jäsenen kipu voi tulla sitä kautta. Ko. tapauksessa aivoissa alkanut kipusignaali siis heijastuu johonkin ruumiinjäseneen.
Katso lisätieto: Tutkijat löysivät selityksen haamuraajoille


Adaptaatio

Adaptaatio = sopeutuminen. Yleisimmin puhutaan aistiadaptaatiosta, eli aistinelimen sopeutumisesta ärsykeolosuhteisiin, esim. siirryttäessä sisältä hämärästä kirkkaaseen ulkoilmaan silmän pupilli pienenee. Tai siirryttäessä kirkkaasta ulkoilmasta sisälle hämärään silmän pupilli laajenee.

Afasia

Afasia = aivoperäinen vakava kielellinen häiriö.
Katso Brocan afasia ja Wernicken afasia.


Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Agnosia

Agnosia= aivoperäinen vakava kyvyttömyys tunnistaa näkemänsä
esim. ihminen näkee edessään auton, mutta ei osaa sanoa, että mikä se on ja mitä sillä tehdään (osasi kyllä kertoa auton värin ja muodon yms.).
Lähtiessään vastaanotolta miespuolinen agnosiapotilas alkoi hamuta ja nykiä vaimonsa päätä. Hän yritti ottaa hattua päähänsä ja hänellä meni hattu ja (vaimon) pää sekaisin.


Agrafia

Agrafia = aivoperäinen vakava kyvyttömyys kirjoittaa.


Aistien projektioalueet

Aistien projektioalueet ovat aivoissa olevia alueita, jossa jokin ihmisen toiminto, esim. tietyn sormenpään osan tunto, on hermottunut. Eli siinä kohtaa aivoja käsitellään kyseisen ihmisen osan (esim. tietyn sormenpään osan) signaalit.


Aistimuskynnys

Aistimuskynnys = pienin mahdollinen signaali (esim. heikko ääni tai painallus ihoon), jonka ihminen aistii.


Aivokuori

Aivokuori on ohut kerros aivojen pinnalla, jossa ovat hermosolujen solukeskukset. Nämä solukeskukset ovat harmaita, joten aivokuorta sanotaan harmaaksi aineeksi "grey matter".

(aivokuoren alla oleva valkea aine "white matter" koostuu hermosolujen aksoneista)

Aivokuori jaetaan otsalohkoon, päälakilohkoon, ohimolohkoon ja takaraivolohkoon.


Aivokurkiainen

Aivokurkiainen yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon.
Jos a
ivokurkiainen leikataan poikki, tulee ihmiselle ns. split brain -tila.


Aivolisäke

Aivolisäke on aivojen pohjalla oleva pieni sormimainen elin, joka johtaa ihmisen hormonitoimintaa.
Aivolisäkkeen toinen nimi on hypofyysi.


Aivopuolisko

Ihmisillä on kaksi eri isoaivopuoliskoa. Vasen aivopuolisko hoitaa kielellisiä asioita. Oikea aivopuolisko hoitaa avaruudellista (=spatiaalista) hahmotusta, eli tilan hahmotusta.


Aivoriihi =

joukon pyrkimys luovuuteen siten, että mitään ehdotuksia ei lytätä


Aivorunko =

aivojen syvä, kehityksellisesti vanha aivojen osa. Hoitaa yksinkertaiset elossapitotoiminnot, kuten hengityksen ja sydämen lyönnit.


Aivosilta

sisältää ihmisen vireysjärjestelmän eli RAS-järjestelmän eli aivoverkoston. Huolehtii uni-valve –vaihtelusta.


Aivostimulaatio =

aivojen ärsytys, yleisimmin sähköllä, esim. sähköinen härkätaistelu


Aivosähkökäyrä eli EEG =

päänahasta mitattu aivojen toimintaa kuvattu käyrä


Aivoverkosto =

aivosillassa oleva ihmisen vireyttä ylläpitävä järjestelmä (RAS). Huolehtii uni-valve –vaihtelusta.


Aksoni =

hermosolun viejähaarake. Hermosolussa on suuri määrä tuojahaarakkeita, mutta vain yksi viejähaarake.


Aktiivinen työmuisti =

tietoisuus eli kaikki jollain hetkellä ihmisen mielessä olevat asiat. Laajuus on noin 5+/-2 yksikköä (7+/-2). Tehokas ajattelu on sitä, että tuota yksikköä suurennetaan.


Aktiopotentiaali =

hermoimpulssi, joka kulkee aksonissa


Aktivaatio =

vireys / vireystaso


Aktivaatiotaso =

vireystaso


Aleksia =

aivoperäinen kyvyttömyys lukea


Alitajunta =

eli piilotajunta. Ihmisen muistot, jotka ihminen on torjunut eli painanut unohduksiin. Sigmund Freudin mielestä uni on valtatie alitajuntaan.


Alzheimerin tauti =

yleisin dementiaan eli tylsistymiseen johtava sairaus. Hermosoluihin kasaantuu aineenvaihduntatuotetta, joka lopulta tappaa hermosolun. Alzheimerin taudissa valtava määrä hermosoluja kuolee. Alzheimerin taudin riski lisääntyy voimakkaasti ihmisen vanhentuessa.


Amnesia =

aivoperäinen muistihäiriö


Asetyylikoliini, asetylkoliini =

hermoston välittäjäaine, joka vie tietoa synapsissa.


Assosiaatio =

mielleyhtymä eli jostain asiasta tulee jokin toinen asia mieleen. Ajattelu toimii assosisaation avulla eli ihminen mielessään yhdistelee asioita.


Assosiaatioalueet =

aivojen kaikki alueet, joilla ei ole erillistehtävää


Autismi =

sairaus, jossa ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää muita ihmisiä ja heidän motiivejaan ja toimintaansa


Autonominen hermosto =

ei-tahdonalainen hermosto, joka hoitaa sydämen lyöntejä, syljen eritystä jne.


Binokulaarinen =

näkeminen kahdella silmällä, mahdollistaa etäisyyksien havaitsemisen


Bovery el -kadun –ilmiö =

ihminen reagoi, kun jotain jää pois. Bovery el –kadun ihmiset soittivat hätänumeroon, kun normaalisti yöllä ohi kulkeva tavarajuna ei kulkenutkaan.


Brocan afasia =

motorinen afasia. Brocan alue, joka on oikeakätisellä vasemmassa aivolohkossa, on vaurioitunut. Sanojen löytäminen on erittäin hankalaa. Esim. Paul Brocan potilas sanoi vain ”tan”. Automaatiosanojen sanominen voi onnistua (viikonpäivät, tervehdykset, kirosanat…).


Brocan alue =

on oikeakätisellä vasemmassa aivolohkossa ja se hoitaa kielen motoriikan


Coctail party –ilmiö =

ihminen kuulee helposti oman nimensä hälinänkin keskellä ja ihmisen tarkkaavaisuus suuntautuu nimen sanojaan


Cortex =

aivokuori


Déjà-vu –ilmiö =

ihminen kokee, että on ollut samassa tilanteessa ennenkin


Dementia =

tylsistyminen, katso Alzheimerin tauti


Dendriitti =

hermosolun tuojahaarake, tuo tietoa hermosoluun; jopa 10 000 hermosolussa


Deprivaatio =

puutostila


Deprivaatiokokeet =

aistiärsykkeiden poisto, joka johtaa lopulta harhojen tai unien näkemiseen


Dikoottisen kuuntelun kokeet =

korviin johdetaan eri signaali, esim. puhe ja tutkitaan voiko ihminen seurata ja ymmärtää molempia. Tutkimustulokseksi saatiin, että ihminen ei voi täysin seurata molempia. Ihminen keskittyy toiseen, mutta seuraa hieman myös toista signaalia, esim. jos ihmisen oma nimi kuuluu ei-seuratusta signaalista, ihmisen huomio siirtyy sinne välittömästi (ns. cocktail party -ilmiö).


Divergentti ajattelu =

poikkeava, harvinaisiin tuotoksiin johtava luovuus, esim. ”tiilellä voi tappaa käärmeen”


Dopamiini =

hermosolujen välittäjäaine synapsissa eli hermosoluliitoksessa. Mahdollistaa tietoiset liikkeet (vrt. ”Jähmettyneiden heroinistien tarina”). Tärkeä myös nautinnon kokemisessa. Liiallinen määrä dopamiinia tuo aivoihin valtavan ja jatkuvan ajatusten tulvan (vrt. harhat jakomielitaudissa eli skitsofreniassa). Touretten syndroomassa liiallinen määrä dopamiinia aiheuttaa pakonomaista kiroilua.


Dysfasia =

aivoperäinen kielellinen häiriö


Dysgrafia =

aivoperäinen kirjoittamisen häiriö


Dysleksia =

aivoperäinen lukemisen häiriö


Edellisyysvaikutus = primacy effect =

jokin aiempi asia vaikuttaa seuraavaan. Esim. ”reed” = lukea, ruoko -> sana ”reed” ymmärretään edellisen virkkeen perusteella.


EEG =

aivosähkökäyrä


Ehkäisevä synapsi =

synapsi, joka estää hermosolun lähettämästä viestiä eteenpäin


Elämäkertamuisti =

ihmisen muistot omasta elämästään


Episodimuisti =

tapahtumamuisti, esim. mitä teit viime viikonloppuna


Hahmolait =

ihmisen synnynnäisiä tapoja, joilla ihminen jäsentää havaitsemaansa maailmaa, esim. itse kohteen ja sen taustan erottaminen


Jälkikuva =

se kuva, joka jää näkyviin, kun ihminen siirtää katseensa puhtaaseen valkoiseen, kun on ensin tuijottanut jotain pitkän aikaa


Keskushermosto =

aivot + selkäydin


Kognitiivinen =

tietoon liittyvä (lat. cognitio=tieto)


Konstanssi =

havaintojen pysyvyys, esim. paidan väri havaitaan samaksi eri valaistusolosuhteissa (värin konstanssi), koon konstanssi = ihminen havaitsee esineen koon oikein riippumatta siitä, kuinka kaukana esine on


Kypsyminen =

jonkin uuden taidon esille tuleminen, kun hermosto on tarpeeksi kehittynyt, esim. kävelemään ”oppiminen”


Lyhytkestoinen muisti =

työmuisti, eli kaikki jollain hetkellä mielessä olevat asiat; laaajuus noin 5+-2 yksikköä


Mielleyhtymä =

assosiaatio; ajatus, jossa asioita liitetään toisiinsa


Motorinen afasia, katso Brocan afasiaPaikkamenetelmä, eli loci-menetelmä =

muistimenetelmä, jossa ihminen sijoittaa mielessään muistettavat asiat esim. jonkun tutun tien taloihin


Parasympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka rauhoittaa ihmisen lepoon, esim. ohjaa sydämen lyömään rauhallisemmin ja ohjaa veren virtaamaan ihoon, vatsaan ja suolistoon (ruuansulatus toimii). Ihminen tulee uneliaaksi (kuten ruokailun jälkeen tapahtuu).


Pintagradientti =

pinnan kuvio, josta ihminen voi päätellä syvyyden, esim. tasaisella pinnalla kuviot ovat kauas katsottuna lähellä toisiaan ja lähietäisyydellä kaukana toisistaan


Pitkäkestoinen muisti = säilömuisti. Katso säilömuisti.


Sensorinen afasia =

aivoperäinen kyvyttömyys ymmärtää kieltä ja tuottaa ymmärrettävää kieltä. Johtuu vasemman aivopuoliskon Wernicken alueen vauriosta. Puhe on ns. ”sanasalaattia”, eli sanojen sekamelskaa.


Suodatinteoria =

ihminen suodattaa ärsyketulvasta vähemmän tärkeät asiat; vrt. varjostuskokeet, joissa ihminen sai eri korviin eri viestin.


Sympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka valmistaa ihmisen taistele tai pakene –tilaan, esim. laittaa sydämen hakkaamaan, lopettaa syljenerityksen (suu kuivuu) ja lopettaa veren virtauksen ihossa, vatsassa ja suolistossa (veri keskittyy aivoihin ja lihaksiin).


Säilömuisti =

pitkäkestoinen muisti. Aivoissa hippokampus on muistin ”osoitetoimisto”, joka jakaa muistijäljet eri puolille aivoja, varsinkin ohimolohkoihin.


Tietoisuus =

ihmisen ymmärrys maailmasta ja itsestään. Voidaan tutkia peilikokeella: ymmärtääkö eläin tai lapsi, että peilistä näkyvä eläin tai lapsi on hän itse. Mistä tietoisuus syntyy? Vallitsevan teorian mukaan tietoisuus on tarpeeksi monimutkaisen hermoverkon (eli aivojen) emergentti eli esiin tuleva ominaisuus.


Torjunta =

ihminen unohtaa epämiellyttävät asiat. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Wernicken alue =

vasemman aivopuoliskon ohimolohkossa oleva alue, jossa kieli ymmärretään. Mahdollistaa sekä kuullun ja luetun kielen ymmärtämisen että omakohtaisen ymmärrettävän puheen ja kielen tuottamisen.


Wernicken afasia, katso sensorinen afasia


Välittäjäaineet

kuljettavat viestiä hermosolusta toiseen. Hermosoluliitoksessa eli synapsissa tieto kulkee hermosolusta toiseen kemiallisen välittäjäaineen avulla synaptisen raon yli. Välittäjäaineita ovat esim. dopamiini, serotoniini, asetylkoliini…


Ydinjatkos

ohjaa ihmisen elämän kannalta keskeisimpiä toimia, kuten sydämen lyöntejä ja hengitystä. Sijaitsee niskassa selkärangan jatkeena.


Ääreishermosto =

tuo tietoa joka puolelta elimistöä keskushermostoon ja vie käskyjä keskushermostosta joka puolelle elimistöä