PS 3 -kurssin
tiivistetyt asiat

UUSI OPS 2016

          Aivoja

This PS 3 -page in English,  translated by Google Translator
This PS 3 -page in Italian,  translated by Google Translator
 
Opetussuunnitelma
Peruskäsitteitä
Hermosolu
Välittäjäaineet ja käyttäytyminen
Aivot
      Kuva: Aivot yläviistosta
      Kuva: Limbinen järjestelmä
Tietoisuus
Aivot ja kognitiiviset toiminnat
Aistit-johdanto
Havaitseminen
Tarkkaavaisuus
Muisti
Muisti
Ajattelu
Taitava ajattelu
Luovuus
Koealue   ,
PS 3 course study material in English - texts and videos
Study material in English - Khan Academy - mainly videos

PS 3 -opetussuunnitelma, ops. 2016• kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä

• kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta

• kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä

• havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta

• jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen,
esimerkiksi
 • kieli

 • ongelmanratkaisu

 • päätöksenteko

 • asiantuntijuus

LÄHDE:
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (pdf)
Muutaman peruskäsitteen kertaus• kognitiivinen = tietoon liittyvä

   Kognitiiviset toiminnot:
 1. Havaitseminen = tiedon vastaanotto

 2. Ajattelu = tiedon käsittely

 3. Muisti = tiedon säilytys

• assosiaatio = mielleyhtymä
Ajattelu perustuu assosiaatioihin, eli ihminen liittää asioita toisiinsa mielessään.

• sensorinen = havaintotoimintaan liittyvä

• motorinen = liikkumiseen liittyvä
AIVOT JA HERMOSTO

BRAINS AND NERVOUS SYSTEM

s.202-211+56-61
HERMOSOLUN RAKENNE JA TOIMINTA

WHAT IS A NEURON LIKE?
AND HOW DOES IS WORK?


s. 60-61

• hermosolussa, neuronissa, on monia tuojahaarakkeita, dendriittejä

• hermosolulla on vain yksi viejähaarake, aksoni
Neuroni  suomenkielisessä Wikipediassa.

Aksoni voi olla jopa lähes metrin mittainen.

Hermosolussa on
 • solukeskus

 • tuma on solukeskuksessa

 • tuojahaarakkeita eli dendriittejä (monta)

 • viejähaarake eli aksoni (yksi)

 • myeliinituppi on glia-solu, joka kiertyy aksonin ympärille (monta)

 • Ranvierin kurouma on kahden myeliinitupin välinen rako

 • aksoni jakautuu loppupäässä

 • synaptinen pääte on aksonin jakautuneiden osien päässä
• hermosoluliitoksessa, synapsissa, tiedon kulku tapahtuu kemiallisen välittäjäaineen avulla.
Välittäjäaineita on kymmenittäin, mutta tärkeimmät ovat dopamiini, serotoniini, asetylkoliini ja noradrenaliini.
Solukalvon ionikanavat  suomenkielisessä Wikipediassa.

• Hermosoluliitos eli synapsi voi olla joko kiihdyttävä (aktivoiva) tai ehkäisevä:
 • kiihdyttävä synapsi lisää hermosolun reagoimisen todennäköisyyttä

 • ehkäisevä synapsi vähentää hermosolun reagoimisen todennäköisyyttä

• hermosolu toimii ”laskimena”: jos aktivoivia impulsseja tulee enemmän kuin ehkäiseviä, hermosolun pintakalvo muuttuu ja aksonia (viejähaaraketta) pitkin lähtee hermoimpulssi eli aktiopotentiaali


• hermoimpulssi viejähaarakkeessa eli aksonissa:

|        ^    ^  K+
|  Na+   Na+ |    |  |
|____________|___|________|___|_______
  K+    |  K+    |  |
       V      Na+ V
AKSONI
 _____________________________________
|               SOLUN 
|               PINTAKALVO
|  ^     ^      ^
   |     |      | 
   |     |      |  
 Normaali- HERMO-   Palautuminen.
 tilanne,  IMPULSSI  Ionipumput
 jännite  jännite   pumppaavat
 -70 mV   +40 mV   Na+ ja K+ 
   \   /     -ionit takaisin 
    \  /      
    \ /
   Ero on 110 mV


• viejähaarakkeita eli aksoneita on kahdenlaisia:
______________________________
   AKSONI
______________________________
  
Normaali hidas aksoni,
esim. jomottava kipu

  
    _______________
_______/ MYELIINITUPPI \______
AKSONI |        |
_______| GLIASOLU   |______
    \_______________/
  
Myeliinitupellinen nopea aksoni, 
esim. nopea, viiltävä kipu.
Tuntoaistimusten välitys.
Liikekäskyjen välitys.
Gliasolu on kiertynyt aksonin 
ympärille.
Aktiopotentiaalin sähkökenttä
hyppää myeliinitupen yli
(ns. salsatorinen eteneminen).

• ihmisen hermoston suuri joustavuus ja mukautuvuus johtuu siitä, että tarpeellisiin paikkoihin syntyy lisää synapsiliitoksia (vrt. kissanpentu pystysuorien viivojen maailmassa) ja tarpeettomat yhteydet häviävät:Näin tapahtuu myös ihmisen oppiessa uusia taitoja tai tietoja. Tai ihmisen herkistyessä jollekin asialle, esim. sodassa koviin ääniin pelko.

Hermosolujen muutokset tapahtuvat unen aikana kunnon yöunet ovat erittäin tärkeät tietojen ja taitojen oppimisessa!

• uudet synapsiliitokset muodostavat hermoverkkoja, jotka käsittelevät uutta tietoa.
Esim. käden supistajalihaksen eli hauislihaksen aktivointi on turhaa, ellei samalla käden ojentajalihasta rentouteta.

• aivot eroavat tietokoneesta siinä, että aivot käsittelevät tietoa rinnakkaisesti yhtä aikaa monessa hermoverkossa. Tietokone käsittelee tietoa peräkkäisesti, mutta valtavalla nopeudella.

• aivot voittavat tietokoneet ihmisille tärkeillä alueilla, esim. hahmontunnistuksessa (= mitä on edessäsi)

• aivoissamme on noin sata miljardia hermosolua.

VÄLITTÄJÄAINEET JA KÄYTTÄYTYMINEN

NEUROTRANSMITTERS AND
HUMAN BEHAVIOUR


s.203-206


SEROTONIINI - MUKANA HALUJEN JA TUNTEIDEN SÄÄTELYSSÄ

LIIKAA vaikutuksia:
      ujous
      pakkoneuroosit
      itseluottamuksen puute

LIIAN VÄHÄN vaikutuksia:
      väkivaltaisuus
      itsetuhoinen käytös
(suomalaisilta tapaväkivaltaisilta alkoholisteilta löydettiin alhaisia serotoniinipitoisuuksia)


NORADRENALIINI - AUTTAA AIVOJA VARAUTUMAAN VAARAAN

LIIKAA vaikutuksia:
      impulsiivinen väkivaltaisuus
      ylikiihtyneisyys

LIIAN VÄHÄN vaikutuksia:
      jännityksen etsintä
      suunniteltuja, kylmäverisia
          väkivallantekoja


ASETYLKOLIINI - mm. hengityksen säätely

hermokaasu estää asetylkoliinin toiminnan
hengitys lamaantuu


DOPAMIINI - mm. liikkuminen ja nautinto

- liikkuminen
(vrt. Jähmettyneiden heroinistien tarina, jossa huonosti tehty ns. design-huume tuhosi aivojen dopamiinia tuottavan osan ja ihminen jähmettyi täysin)
      (The Case of the Frozen Addicts)

- dopamiinia liikaa
    mielleyhtymien löysyys:

- dopamiini liittyy nautinnon kokemukseen eli nautinnollisessa tilanteessa aivoissa vapautuu dopamiinia.
Huumeet lisäävät usein dopamiinia aivoissa ja ihminen kokee sen nautintona.
Dopamiini  suomenkielisessä Wikipediassa.
HERMOSOLUN TOIMINTAAN VAIKUTTAMINEN

HOW TO INFLUENCE TO NEURON?

s.

1. Välittäjäaineisiin vaikuttaminen,
esim. monet psyykenlääkkeet
 • voidaan estää välittäjäaineen synty

 • postsynaptisen kalvon reseptorien vastaanottopaikat voidaan täyttää (katso kuva alla)

  Postsynaptisen kalvon reseptorien vastaanottopaikat voidaan täyttää -kuva. Kuvan teko: Timo Muola
  Huomaa, että myrkky-/lääkemolekyyli on ainakin jostain kohdastaan samanmuotoinen kuin välittäjäainemolekyyli ja siksi se pääsee solahtamaan reseptoriin ja täyttää välittäjäainemolekyylille kuuluvan kolon.

 • voidaan estää välittäjäaineen hajoaminen
  esim. tappava hermokaasu-taistelukaasu estää asetylkoliinia hajottavan entsyymin toiminnan.


2. Hermosolun pintakalvoon vaikuttaminen, esim. alkoholi
 • raju alkoholin juominen ("sammuminen"=alkoholimyrkytys)
  korkeina pitoisuuksina alkoholi tappaa hermosoluja, jotka eivät enää uusiudu

 • liuottimet (esim. liimassa) tappavat hermosoluja ja neuroneita hyvin tehokkaasti

 • huomaa: sekä alkoholi että liuottimet ovat tehokkaita rasvaliuottimia.
  Hermosolujen pinta koostuu rasvamolekyyleistä ja siksi liuottimet tuhoavat tehokkaasti hermosoluja.AIVOJEN HALKILEIKKAUS JA ALUEET SEKÄ AIVOKUOREN TOIMINNALLISET ALUEET

HEMISPHERES OF BRAINS AND FUNCTIONAL AREAS IN BRAINS

s.58,209-210,223AIVOLOHKOT - vasen aivopuolisko:


AIVOLOHKOT - oikea aivopuolisko:

      AIVOKUOREN TOIMINNALLISET ALUEET     vasen aivopuoliskoLIIKKEIDEN ESIOHJELMOINTI (premotorinen alue)

LIIKEALUE (lihasliikkeiden hermotus)

TUNTOALUE (ihon tuntoaistin aivoalue, somatosensorinen alue)

NÄKÖALUE (näkeminen)

WERNICKEN ALUE (kielen ymmärtäminen)

KUULOALUE (kuuleminen)

BROCAN ALUE (kielen lihasliikkeiden hermotus, kielen motoriikka)

HAJUALUE (hajuaistin aivoalue)

AIVOJEN TOIMINNALLISET ALUEET JA AIVOLOHKOT     vasen aivopuolisko


AIVOJEN HALKILEIKKAUS

• aivojen otsalohkojen kärkiosissa:
 • persoonallisuus

 • itsehillintä

 • toiminnan pitkäjänteisyys

 • Aivojen otsalohkojen kärkiosien vauriosta esimerkkejä:

  • Phineas Gage (USA, 1800-luku)
   (Phineas Gage, linkki Wikipediaan)
   - rautatieläinen, joka räjäytti kallioita
   - räjähdysonnettomuudessa metallitanko meni aivojen otsalohkon kärkiosien läpi
   - persoonallisuus muuttui täysin: aiemmin tarmokas, kyvykäs ja ystävällinen työmestari.
   Onnettomuuden jälkeen raivostumisaltis, muita ylenkatsova, rienaava, nautinnonhaluinen, halujensa suhteen kärsimätön, itsepintainen, oikullinen ja häilyvä
   - ystävät kaikkosivat
   - hankki elantonsa esittelemällä haavaansa sirkuksissa  • Päähän ammuttu poika -dvd (USA, 1990-luku)
   - vahingonlaukaus päähän
   - luoti murskasi aivojen otsalohkon kärkiosat
   - persoonallisuus muuttui täysin:
   Äiti kertoo: "Entinen Dan kuoli silloin. Nyt minulla on toinen Dan".
   - kärsimätön, ei itsehillintää - ei voi ajaa autoa
   - kaikki ystävät kadonneet - elämänsisältönä koti, aseet ja koira
   - ei kykene koulunkäyntiin tai työhönAIVOT YLÄVIISTOSTA -

Isoaivopuoliskojen välissä ja alla
näkyvät aivojen osat näkyvätAivokuoren ns. harmaa aine (grey matter) koostuus hermosolujen ydinosista, jossa on tuma.

Aivokuoren ns. valkoinen aine (white matter) sisältää hermosolujen viejähaarakkeet eli aksonit, joiden kuljettamilla sähkösignaaleilla hermosolut viestivät keskenään.
Valkoinen aine on "aksonipuuroa" (kuten usein on sanottu).

Aivokurkiainen yhdistää aivopuoliskot.

Limbinen järjestelmä säätelee tunteita.


Talamus on aivojen viestiliikenteen keskus:
 • viestit aivoista muualle kehoon eli ns. laskevat radat

 • viestit kehosta aivoihin eli ns. nousevat radat
Pikkuaivot ovat hienomotoriikan (esim. heittoliike ja puhe)
ja kognitiivisten toimintojen apuyksikkö.
AIVOJEN LIMBINEN JÄRJESTELMÄ -
TUNTEIDEN SÄÄTELYMantelitumakkeet eli amygdalat ovat ns. aivojen tunnetietokone:
 • tunnereaktioiden (pelko, ahdistus, aggressio ...) oppiminen, muistaminen ja prosessointi

 • muistaminen ja päätöksenteko

 • ihmiset, joilla on suuri mantelitumake, osaavat tehdä muita osuvampia päätelmiä muiden ihmisten luotettavuudesta heidän ilmeidensä perusteella ja he solmivat lisäksi muita enemmän sosiaalisia suhteita

 • erään tutkimuksen mukaan epäitsekkäillä ihmisillä on tavallista suurempi mantelitumake

 • nuorilla mantelitumakkeiden suuruus liittyy masennus- ja päihdetaipumuksiin

 • psykopaattien mantelitumakkeet ovat keskimääräistä pienempiä ja heikommin pelkoon reagoivia

 • psykopaatit ovat tavallista huonompia tunnistamaan pelontunnetta kasvoilta, epäitsekkäimmät ovat tavallista parempiaTIETOISUUS

CONSCIOUSNESS

s.228-231

• ihmisaivoissa tapahtuu koko ajan valtava määrä toimintaa. Tästä tulee tietoisuuteen yleensä vain voimakkain asia tai prosessin lopputulos (esim. aistitiedon tietoinen havainto)

• ihminen voi keskittymällä estää hyvinkin voimakkaiden aistimusten (esim. kipu) tulon tietoisuuteen

• mistä tietoisuus syntyy?
Nykyinen yleinen käsitys/teoria on se, että tietoisuus on tarpeeksi monimutkaisen hermoverkon emergentti (=esille tuleva) ominaisuus

peilikoe auttaa tutkimaan ihmisen (lapsen) tai eläimen tietoisuutta itsestään.
Eli ymmärtääkö lapsi tai eläin, että peilistä näkyy hän/se itse?
Pieniltä puhekyvyttömiltä lapsilta ei voi kysyä, mitä he näkevät peilistä. Eikä myöskään eläimiltä. Tällöin voidaan lapsen/eläimen kasvoihin kiinnittää huomaamattomasti tarra. Kun lapsi/ eläin sitten katsoo itseään peilistä, niin mistä lapsi/eläin alkaa ottaa tarraa pois: omasta vai peilikuvan poskesta.

Peilitutkimusten tuloksia:
 • peilistä itsensä tunnistavat vain ihmiset, simpanssit ja orangit

 • lapsi alkaa tunnistaa itsensä noin 1½-2 vuoden ikäisenä• mieli–aine -ongelma eli mind–body –ongelma:
  ^   YLHÄÄLLÄ ajatuksia,    MIELI 
 / \  muistoja, suunnitelmia,  MIND
 /  \  tunteita,         ”TOP”
/   \ yhtenäinen havaintokenttä
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  ALHAALLA hermosolut ja 
 |  |  niiden liitokset,     AINE
 |  |  sähköistä ja kemiallista BODY
 |  |  toimintaa         ”DOWN”
                  
                  
 Miten aineesta nousee mieli?


• HUOMIOIMATTOMUUS-OIREYHTYMÄ:

Hyvä esimerkki siitä, miten aivot tuottavat tietoisuuden, jota pidämme itsestään selvänä, on huomioimattomuus-oireyhtymä. Siinä ihminen ei ole tietoinen toisesta puolesta ruumiistaan:

Huomioimattomuus-oireyhtymä -kuva. Kuvan teko: Timo Muola Toinen puoli vartalosta on kuiva ja puhdas ja hyväntuoksuinen (deodorantti).

Kun taas toinen puoli on likainen ja vetinen ja kainalo haisee.

Toispuoleinen päälaenlohkon vaurioituminen aiheuttaa huomioimattomuus-oireyhtymän.
Huomaa: päälaenlohkossa on tuntoalue (somatosensorinen alue)
vaurioituneen tuntoalueen vastakkaista puolta ei pestä, pueta, piirretä kuviin ym.

Kun kyseisen ruumiinpuoliskon edustus puuttuu aivoista, ihminen ei ole tietoinen ko. ruumiinpuoliskostaan.
Huomioimattomuus-oireyhtymä -kuva. Kuvan teko: Timo Muola
Muista: aivopuoliskot saavat tietoa
kehon vastakkaiselta puolelta ja
säätelevät/kontrolloivat kehon vastakkaista puolta.

Tässä tapauksessa vaurio on
piirroksen kaverin oikeassa aivopuoliskossa.


• toispuoleinen tarkkaamattomuus =
ihminen ei reagoi (vaurion) vastakkaiselta puolelta tuleviin ärsykkeisiin (tunto-, kuulo- ja näköärsykkeet). Omia kehon osia ei tunnisteta omiksi, vaan niitä pidetään vieraina.


• subliminaaliset havainnot
(sub limes = rajan alle)
tarkoittavat ärsykkeitä, jotka ovat niin heikkoja, että ne eivät nouse ihmisen tietoisiksi havainnoiksi, mutta ne voivat vaikuttaa ihmiseen tiedostamattomasti.
Esimerkki 1
Mainoksissa voidaan pyrkiä hyvin hienovaraiseen vaikutukseen, jota ihmiset eivät edes huomaa.
Ihmiset nykyään ovat niin kyllästettyjä mainoksilla ja kyllästyneitä mainoksiin, että perinteinen mainostustapa ei aina toimi.

Esimerkki 2
Elokuvien ja tv:n liikkuva kuva perustuu suureen määrään peräkkäisiä liikkumattomia kuvia
(elokuvissa 24 kuvaa sekunnissa ja eurooppalaisessa PAL-tv-standardissa 25 kuvaa sekunnissa).
Jos joka sekunti yksi kuva vaihdetaan mainokseen, katsoja ei huomaa muutosta, mutta mainos voi vaikuttaa ihmisen toimintaan.

Esimerkki 3
Yliluonnollisilta tuntuvat havainnot ja tiedot voivat selittyä subliminaalisilla havainnoilla.
(Erkki-papan näky sodassa kuolleesta Paavo-veljestään: "Älä tule tänne, Erkki, täällä on ryssiä")
AISTITIEDON VASTAANOTTO JA AIVOT

SENSES AND BRAINS

s.222-227


NÄKÖAISTI

SIGHT
VISUAL SENSE• eläimillä ja ihmisillä on kaksi eri näköjärjestelmää:

1. Kohteen SIJAINTIIN ja LIIKKEESEEN keskittyvä näköjärjestelmä

2. Kohteen LAATUA tutkiva näköjärjestelmä:
 • johtaa tietoiseen näköhavaintoon

 • sijaitsee aivokuorella (mm. näköaivokuori)


• ihmisille on tyypillistä aistitiedon rinnakkainen käsittely aivoissa:
 1. Muotoja tutkiva järjestelmä
  (esineen rajojen ja rajapintojen erottaminen keskeistä, vrt. ’rajakontrastin synty verkkokalvolla’)

 2. Värejä ja kirkkautta tutkiva järjestelmä

 3. Liikettä ja etäisyyksiä tutkiva järjestelmä


• eri järjestelmät ovat koko ajan yhteistyössä
yhtenäinen mielikuva havaintokentästä eli maailmasta

IHMINEN NÄKEE AIVOILLAAN!


• aivokuoren hermosolut, jotka hoitavat nähdyn tunnistamisen, voivat olla hyvin erikoistuneita. Yksittäissolumittauksissa on esim. löydetty apinalta solu, joka reagoi vain vanhan apinan kuvaan (Hubelin ja Wieselin tutkimukset).
Wiesel study visual cortex  YouTubessa
TUNTOAISTI

SENSE OF TOUCH


• huomattavasti vähemmän erikoistunut kuin esim. näköaisti

• ns. sensorinen ’homunculus’ (=pikku ihminen)
osoittaa, kuinka paljon ihmisen ihon eri osilla on edustusta aivokuorella
  sormilla, kasvoilla ja kielellä on paljon hermotusta tuntoaivokuorella
    Sensorinen homunculus. Kuva: Timo Muola
                 Sensorinen homonculus
Homonculus  Googlen kuvahaussa

Vertaa seksi:
seksissä ovat keskeisimpiä ne elimet, joilla on suuri edustus aivoissa: kädet, kasvot, huulet, sukuelimet ja jalat (jalkahieronta!).
Ihminen käyttää itse näitä kehonsa osia ja kohdistaa huomionsa parinsa näihin kehon osiin.

TUTKIMUS:

Pareittain:
Harpeilla kokeillaan ihmisen tuntoaistin tarkkuus eri puolilla ihmistä.
Eli kuinka kaukana harpin piikin ja terävän kynänpään pitää olla, jotta ihminen erottaa niiden olevan kaksi erillistä.
 • käsivarsi
 • sormenpää
 • selkä
 • kämmenselkä
 • kieli (?)
 • poski


• tuntoaivokuori on päälaenlohkon etupuolella, aivan keskusuurteen takana

• vauriot voivat aiheuttaa esim. huomioimattomuus-oireyhtymän

KUULOAISTI

SENSE OF HEARING
AUDITORY SENSE• kaksi korvaa pään eri puolilla
hyvin suuri tarkkuus äänen tulosuunnan arvioinnissa

TUTKIMUS:

Pareittain:
Koehenkilöllä on silmät kiinni. Kokeen tekijä naksauttelee sormiaan eri puolilla koehenkilön päätä ja jättää kätensä paikalleen naksautuksen jälkeen. Koehenkilö yrittää ottaa kiinni naksauttaneesta kädestä.
Onnistuuko naksautuksen tulosuunnan arviointi?

• ihmisen kuulojärjestelmä aivoissa on erikoistunut rasahdusten kuulemiseen
  tärkeä selviämisen kannalta (esim. pedon hyökkäys),
huono asia esim. musiikin toiston kannalta (vinyylilevyt)

• puheen tunnistamiseen ihminen käyttää myös näköä (ns. McGurk –illuusio)
McGurk effect  YouTubessa

• kuuleminen on hyvin keskeinen asia ihmisen orientoituessa ympäristöönsä.
Näköaisti keskittyy usein juuri senhetkiseen tehtävään, mutta kuulonsa avulla ihminen seuraa ympäristöään.

Esim.
 • risahdukset

 • oman nimen kuuleminen,
  ns. coctail party –ilmiö

 • liikenteen äänet (esim. auton ääni ja jarrutuksen ääni)

 • sosiaalinen elämä eli ihmissuhteet

  Kuurot mutta näkevät ihmiset kertovat usein, että he kokevat elävänsä ikäänkuin katsomossa: he katsovat elämää, mutta eivät itse ole mukana elämässä.
vrt. kotiteatteri (surround-äänien tärkeys    elokuvan ääniympäristön luonnollinen toisto)
LIIKKEIDEN HERMOSTOLLINEN SÄÄTELY

THE NERVOUS CONTROL OF MOVEMENTS

s.211

• isoaivokuoren liikealue (=motorinen alue) on otsalohkon takaosassa.
Liikkeiden esiohjelmointi tapahtuu premotorisella alueella otsalohkossa.


Kaksi järjestelmää:


A. Tahdonalainen pyramidijärjestelmä
      (pyramidi solujen muoto)
 • kehittynyt ja tehokas

 • tarkat käsiliikkeet ja muut tietoiset liikkeet sekä puhe

 • isoaivokuori


B. Ei-tahdonalainen ekstrapyramidijärjestelmä
 • asennon ja tasapainon ylläpito

 • aivojen runko-osien alkeelliset liikekeskukset

• molemmat järjestelmät toimivat koko ajan yhteistyössä


• pikkuaivot ovat tarkan motoriikan apuyksikkö
(liikkeiden koordinoinnin ja ajoituksen hienosäätö)
esim. heittoliike
Nykyään on noussut uusi teoria, jonka mukaan pikkuaivot olisivat kaiken kognitiivisen toiminnan apuyksikkö!

Huomaa: 80 % aivojen hermosoluista on pikkuaivoissa!
Pikkuaivoissa hermosolut ovat hyvin tiheässä.

• talamus välittää liikekäskyt (eli ns. laskevat radat)
PEILISOLUT JA MIELEN TEORIA

THE MIRROR CELLS AND THEORY OF MIND

s.220

• on havaittu, että eläimillä ja ihmisillä aktivoituvat motoriset alueet aivoissa myös silloin, kun eläin tai ihminen näkee, että joku toinen tekee jotain.

Näitä soluja kutsutaan peilisoluiksi, koska ne ikäänkuin peilaavat tai heijastavat ulkomaailman tapahtumia.
Peilisolut löydettiin eläinkokeissa, kun huomattiin, että kun simpanssi näkee toisen simpanssin ottavan rusinan pinsettiotteella, katselevan simpanssin aivoissa aktivoituvat samat alueet, kuin jos simpanssi itse ottaisi jotain pinsettiotteella.
Pelkän rusinan näkeminen ei aktivoi kyseisiä aivoalueita.

mirror neurons experiment  Googlen kuvahaku

• mielen teoria tarkoittaa sitä, että meillä käsitys siitä, mitä toiset ihmiset tuntevat, aikovat ja ajattelevat.
Aivokapasiteetistämme suuri osa on varattu tähän muiden ajatusten, tunteiden ja aikomusten käsittelyyn.
Huomaa:
autistien ja autismin kirjon ihmisten (mm. Aspergerin syndrooma) on vaikeaa ymmärtää muita ihmisiä.
Heillä siten aivoista voi vapautua suuri määrä kapasiteettia muuhun käyttöön.
Tunnetaankin autisteja, joilla on aivan ihmeellisiä erikoistaitoja - puhutaan savant-ihmisistä (savant=nero, ranskaa. Aiemmin käytettiin termiä "idiot savant" eli tyhmä nero).
Esim.
- kalenteritietäjä (tietää aina päivämäärän viikonpäivän)
- huippunopea hahmottaja ja laskija (esim. tietää salamannopeasti putoavien tulitikkujen määrän)
- huippulaskija
- huippumuistaja

AMNESIAT eli aivoperäiset muistihäiriöt

AMNESIES, in other words MEMORY LOSS CAUSED BY BRAIN DAMAGES

s.248

• usein ongelmana aineksen (=tietojen) siirtäminen lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen

• ongelma on siis MUISTIAINEKSEN TALTIOITUMISESSA


• amnesioiden perusjako:
 1. Taaksepäin suuntautuva amnesia
  = vaurioita edeltäviä tapahtumia ei muisteta

 2. Eteenpäin suuntautuva amnesia
  = mieleen ei kyetä painamaan uusia asioita

• amnesioiden hermostollisena syynä usein hippokampuksen vauriot
hippokampus on osa limbistä järjestelmää,
huomaa: tunteet muisti

• hippokampuksen vaurio vaikeus muodostaa uusia muistijälkiä

• hippokampuksella on laajat yhteydet eri puolille aivoja.
Hippokampus toimii ’postitoimistona’, joka jakaa muistijäljet eri puolille aivoja

Hippokampus sijaitsee molempien korvien luona. Kuvalähde: Wikipedia

Hippokampus sijaitsee molempien korvien luona.
Kuvalähde: Wikipedia
Hippokampus-animaatio. Hippokampus sijaitsee molempien korvien luona. Voit klikata animaatiota, niin näet sen suurena. Kuvalähde: Wikipedia
Hippokampus-animaatio.
Voit klikata animaatiota, niin näet sen suurena.
Kuvalähde: Wikipedia


VAKAVAT SAIRAUDET, JOTKA VAIKUTTAVAT MUISTIIN

SEVERE ILLNESES THAT AFFECT TO MEMORY

s.248


• Korsakoffin syndrooma
 • syynä alkoholin liikakäyttö ja normaalien ruokailujen vähyys, erityisesti B1 –vitamiinin eli tiamiinin puute

 • yleinen sekavuus ja amnesiat

 • lopulta aivokudoksen kutistuminen ja noin 10-15 vuoden taaksepäin suuntautuva amnesia
korsakoff syndrome  Googlen kuvahaku

korsakoff disease  YouTubessa

Teinipoika sokeutui syötyään vuosikausia pelkkää roskaruokaa Britanniassa
(samoin vegaanimies)• Alzheimerin tauti
 • alussa unohtelua, sitten yhä pahenevat muistihäiriöt lopulta ei enää tunnista edes omaisiaan

 • lopulta sekavuus, masennus, levottomuus, harhakuvitelmat

 • Alzheimerin taudin syynä aivokuoren ja hippokampuksen surkastuminen (solutuho)

 • kuona-ainetta kerääntyy aivoihin:
  Kuona-aineplakit
  a) solujen välissä estävät hermosolujen välisen sähköis-kemiallisen viestiliikenteen
  b) hermosolujen sisään kerääntyessään lopulta tappavat hermosolut
alzheimer's disease  Googlen kuvahaku

alzheimer's disease  YouTubessa

AIVOJEN LATERALISAATIO JA KIELI

THE LATERALISATION OF BRAINS AND LANGUAGE

s.257-258

• lateralisaatio = aivopuoliskojen erikoistuminen
Yleisperiaate:

VASEN aivopuolisko
kielelliset toiminnot (näin oikeakätisillä)

OIKEA aivopuolisko
avaruudellinen hahmotus

Eroista tarkemmin:

VASEN aivopuolisko
 • yleensä hallitseva

 • hermoradat risteytyvät
  oikeakätisyys

 • puhumista, lukemista ja kirjoittamista säätelevät aivoalueet

 • käsittelee tietoa peräkkäisessä järjestyksessä


OIKEA aivopuolisko
 • tärkeä ympäristön tulkitsemisessa

 • kuvan kokonaistaju

 • tilan taju, muototaju, kauneuden taju

 • sävel- ja kuvataiteellinen taitavuus

 • yksinkertainen kielentaju ja ajattelu ilman symboleja

 • käsittelee tietoa samanaikaisesti

• aivokurkiainen yhdistää aivopuoliskot

• aivokurkiaisen leikkaus (esim. vakavassa epilepsiassa)
’split brain’ –tila, jossa ihmisellä vasen ja oikea aivopuolisko toimivat ikään kuin itsenäisesti
split brain  Googlen kuvahaku

split brain  YouTubessa

• vasenkätisillä lateralisaatio ei ole yhtä selvä kuin oikeakätisillä
KIELI JA AIVOT

LANGUAGE AND BRAINS

s.257-258

• afasia = vakava aivoperäinen kielellinen häiriö eli kielikyvyn menetys

• afasia on kielellinen häiriö, joka vaikeuttaa kommunikointia muiden ihmisten kanssa


• afasian yleisiä oireita:
 • äännevaihdokset (”kykkö” p.o. tyttö)

 • väärien sanojen käyttö (”käsi” p.o. jalka)

 • väärien lauserakenteiden käyttö (”minä olen kurkku ja tomaattia torista” p.o minä ostin kurkkua ja tomaattia torilta)

 • turvautuminen kiertoilmaisuihin (’Se mikä se on se semmoinen keittiössä’ p.o kattila)

 • kykenemättömyys erotella äänteitä, tulkita sanoja ja lauseita

 • mieleenpainaminen hidasta ja epätarkkaa

 • lukemisessa ja kirjoittamisessa vaikeuksia

 • tahdonalaisten liikkeiden, havaitsemisen, muistin ja päättelyn häiriöitä


• syitä afasiaan:
 • aivoverenkiertohäiriöt syynä 90 % tapauksia

 • aivovammat


BROCAN AFASIA eli motorinen afasia
 • Brocan alue on motorinen puhealue.
  Se toimii Wernicken alueelta tulevan informaation perusteella.

 • liikekäskyt puhumiseen osallistuville lihaksille

 • vaurion seurauksia: sanaton tai muutama sana käytössä: ”Tan” (Paul Brocan kuuluisa potilas)

  paul broca tan  Googlen kuvahaku

 • usein kirosanoja tai muita voimakkaan tunnelatuksen sanoja

 • automaattisia sanoja (tervehdykset, viikonpäivät, lukusanat): ”Terve”, ”Hyvää yötä”, ”Kiitos!”

 • sanat, jotka potilas oli sanomassa, kun vaurio syntyi
  (eräs potilas: ”Kaks kertaa sulle”)

 • kömpelö artikulaatio eli äänteiden tuotto

 • äännevirheitä ja –vaihteluita

 • ei monimutkaisia kielioppirakenteita

 • kuulonvarainen ymmärtäminen sekä lukeminen saattavat säilyä hyvin
paul broca tan  Googlen kuvahaku

Broca's aphasia  YouTubessaWERNICKEN AFASIA eli sensorinen afasia
 • vaikeus ymmärtää kuultua puhetta

 • puhe vuolasta, hyvin artikuloitua, mutta merkityksetöntä

 • sanojen löytäminen vaikeaa

 • lauseet pitkiä ja monimutkaisia, sivulauseita sisältäviä

 • kirjoitusmotoriikka säilyy, mutta sisältö on merkityksetöntä

 • lukeminen ja luetun ymmärtäminen vaikeaa

 • sanavääristymät

 • sanasalaattia: ”suolattu sokerisilli”

 • Wernicken afaatikot luulevat puhuvansa järkeviä ja usein suuttuvat, kun heitä ei ymmärretä
wernicke's aphasia  Googlen kuvahaku

Wernicke's aphasia  YouTubessa

AIVOPERÄISET KOGNITIIVISET (=tiedolliset) HÄIRIÖT

COGNITIVE DISORDERS CAUSED BY BRAIN DAMAGESAfasia = aivoperäinen kielellinen häiriö

Agnosia = kyvyttömyys tunnistaa
esim. mies, joka luuli vaimoaan hatuksi
agnosia  YouTubessa

Amnesia = aivoperäinen muistihäiriöAIVOJEN MUOTOUTUVUUS

THE ADAPTATION OF BRAINS

s.212-215

• aivojen hermoverkot muuttuvat ja mukautuvat koko ajan ympäristön vaatimuksien mukaan

• aivojen kehitystä ohjaavat geenit eli perimä sekä ympäristö

• harjoittelu suurentaa kyseisiä aivoalueita,
esim. pistekirjoituksen harjoittelu
kyseisten sormien tuntoaistin vastinalueiden koko suurenee selvästi aivoissa

toisaalta tietyn hermosolun reseptiivinen alue pienenee
eli ihon pinta-ala, jota yksi tuntoaivokuoren hermosolu vastaa, pienenee
tarkkuuden lisääntyminen


• jos tärkeä lapsen kehityksen herkkyyskausi menee ohi, aivojen kyky mukautua heikkenee merkittävästi
Esim.1.
Karsastuksen peittohoito: lapsen yleensä käyttämän paremman silmän päälle pannaan lappu, jolloin myös vähemmän käytetyn silmän vastinalueet aivoissa kehittyvät

Esim.2.
Jos ihminen on sokea silmän linssin sameuden takia ja hän saa uuden kirkkaan linssin esim. 10-vuotiaana, uudesta linssistä ei enää ole hyötyä.
Aivojen kyky nähdä on lopullisesti menetetty.

• kuuro lapsi voi oppia kuulemaan aivoihin asennetun kuuloimplantin ja kuulonharjoitusten avulla


• Tarzan ei ole totta.
Villilapset (jotka ovat kasvaneet eläinlaumassa) ovat menettäneet lopullisesti kyvyn puhua ja ymmärtää ihmisten käsitteellistä kieltä.
He käyttävät vain signaaleja, esim. tietty sana ruokaa
tarzan joe kubert  Googlen kuvahaku

tarzan russ manning  Googlen kuvahaku

• aivohalvaus =
  aivoverenvuoto
  hapenpuute
  hermosolujen kuolema

• aivovauriot (kolarit, sirpaleet, luodit) muut aivoalueet alkavat tehdä tuhoutuneen alueen tehtäviä
esim. sokeutuminen kuulon ja tuntoaistin tarkentuminen

Sokea voi naksautusäänillä kaikuluodata ympäristöään (kuten lepakot).

human echolocation  YouTubessa

• hermosolut eivät enää uusiudu, mutta dendriitit voivat versota ja ns. piilevät synapsit voidaan ottaa käyttöön.
Ongelma on kuitenkin suuri, jos aivoista on jo tuhottu suuri määrä hermosoluja esim. liiman tai bensan haistelulla eli imppaamisella tai juopottelulla.

AIVOJEN JA HERMOSTON TUTKIMUS-MENETELMÄT

HOW TO STUDY BRAINS AND NERVOUS SYSTEM?

s.216-221


• aiemmin ainoa tutkimustapa oli tutkia aivoja ihmisen kuoleman jälkeen.
Esim. lääkäri Paul Brocan potilas, jonka ainoa sana oli "tan".

paul broca tan  Googlen kuvahaku

löytyi Brocan alue


• aivosähkökäyrä eli EEG
EEG:ssä suuri määrä elektrodeja kiinnitetään pään iholle mittaamaan aivojen sähköistä toimintaa.

EEG  Googlen kuvahaku

EEG =Elektro-Enkefalo-Grafia


• aivojen anatomiaa voidaan tutkia
 1. Röntgenkuvauksella

  brain x ray  Googlen kuvahaku

  Röntgenissä näkyy hyvin dementiaan liittyvä aivojen hermosolujen tuho.

  brain x ray dementia  Googlen kuvahaku


 2. Tietokonetomografialla eli aivojen kerroskuvauksella eli kehittyneemmällä röntgenlaitteella.

  Tietokonetomografialla saadaan aivoista kuvia vaikkapa yhden senttimetrin viipaleista.

  brain x ray ct  Googlen kuvahaku


 3. Magneettisella MRI-mittauksella.

  brain MRI  Googlen kuvahaku


• tarkka aivojen toiminnan mittaus:
 1. Toiminnallinen magneettikuvaus eli fMRI
  brain fmri  Googlen kuvahaku

 2. Aivomagneettimittaus eli MEG = magnetoenkefalografia mittaa aivojen sähköisen toiminnan tuottamia magneettikenttiä
  brain meg  Googlen kuvahaku

  DVD: TKK:n kylmälaboratorion aivoryhmä ja MEG-kuvaus


 3. PET-mittauksella selviää, missä aivojen toiminta on vilkasta ja missä ei.
  brain PET  Googlen kuvahaku


• yksittäisten hermosolujen sähköistä toimintaa voidaan tutkia äärimmäisen ohutkärkisillä mikroelektrodeilla.
Mikroelektrodi voidaan työntää yksittäiseen hermosoluun ja siten voidaan mitata sen sähköistä toimintaa.

Esim. tutkimus apinoilla, joka johti peilisolujen löytymiseen.HAVAITSEMINEN, TARKKAAVAISUUS JA MUISTI

PERCEPTION, AWARENESS AND MEMORY
IHMISEN AISTIT

HUMAN SENSES

s.222--225

• ihmisen aistit välittävät tietoa ulkoisista ärsykkeistä ja omista sisäisistä tapahtumista

• kun aisti- ja havaintotoimintoja tarkastellaan tiedonkäsittelyn näkökulmasta, huomataan miten tarkoituksenmukaisesti aistijärjestelmät ovat mukana yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa

• aistit rekisteröivät erityisesti ympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka poikkeavat suuresti normaaleista ärsykkeistä


• aistit ovat erikoistuneet tietynlaisiin ärsykkeisiin:
 • näköreseptorit eli aistimessa olevat vastaanottosolut reagoivat valoon (eli sähkömagneettisen säteilyn tiettyihin taajuuksiin).

 • kuuloreseptorit reagoivat ääniaaltoihin
  (eli ilmassa oleviin paineenvaihteluihin).

 • haju- ja makureseptorit reagoivat kemiallisiin ärsykkeisiin.

 • ihon aistit reagoivat ihon pinnalla tapahtuviin muutoksiin
  (esim. lämpö tai paine=kosketus).

 • asentoaistit (lihas-, jänne- ja nivelaistit) puolestaan kertovat liikkeistä ja asennoista.

 • sisäelinten aistit reagoivat sisäelinten fysikaalisiin ja kemiallisiin muutoksiin.
HAVAITSEMINEN

Esimerkkinä näkö

PERCEPTION,
for example SIGHT


s.238-243


1. Valoinformaation vastaanotto aistinelimessä.

Verkkokalvo:
tappisolut     värinäkö
sauvasolut   mustavalko-
                          näkö ja
                          hämäränäkö
tappisolu  Googlen kuvahaku

cone cell rod cell  YouTubessa2. Informaation esikäsittely verkkokalvon hermosoluverkossa.
Esim. rajakontrastin syntyminen hermosoluverkossa tapahtuvan sivusuuntaisen ehkäisyn tuloksena


3. Hahmolait
(myötäsyntyisiä eli synnynnäisiä)
esim.
kuvio ja tausta,
kokonaisvaltaisuus, läheisyyden laki
(=lähellä olevat luetaan samaan kuvioon),
sulkeutuneisuuden laki, valiomuotoisuuden laki (esim. ihmiskasvot ja ihmishahmot)
laws of grouping  Googlen kuvahaku


4. Tunteet
esim. rakkaus ja pelko

rakkaus
     
’vaaleanpunaiset silmälasit’
= kaikki on ihanaa

pelko
   
kaikki havaitaan pelottaviksi
(esim. metsä)


5. Motiivit
esim. nälkä ja seksuaalimotiivi

Nälkä on voimakas havainnon suuntaaja: ruokamainokset, ravintolat…

Seksuaalimotiivi
ihmisjoukossa huomio kiinnittyy usein vastakkaiseen sukupuoleen.

Halu saada lapsia (lapsettomuusongelma)
koko kaupunki on täynnä odottavia äitejä, lastenrattaita, vauvoja ja pikkulapsia…


6. Tietoinen havainnon suuntaaminen


7. Nähdyn ymmärtäminen aivoissa
Nähtyä verrataan aivoissa oleviin sisäisiin malleihin.
Ihminen ymmärtää näkemänsä ja sen merkityksen.
Nähdyt asiat vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä.


Kohdat 1 – 7 Havainto eli tietoinen havainto ja näettävän ymmärtäminen

Ihminen ei näe silmillään vaan aivoillaan!
Silmät vain vastaanottavat näköinformaatiota.
HAHMOLAIT

PRINCIPLES OF GROUPING

s.240

Ärsykkeet jäsentyvät kokonaisuuksiksi hahmolakien mukaisesti eli hahmottuvat. Hahmottumisessa ilmenee yleisiä ja optisia hahmolakeja.
laws of grouping  Googlen kuvahaku

laws of grouping  YouTubessa

Yleisiä hahmolakeja ovat:

KOKONAISVALTAISUUDEN LAKI
      = kokonaisuus hahmottuu ensin,
      esim.


Vasemmalla olevaa kuvaa katsoessaan ihminen näkee kuvion silmien loistavan ja sädehtivän, koska ne kuuluvat hymyileviin kasvoihin (hymysuu näkyvissä).

Sen sijaan oikealla olevaa kuvaa katsoessaan ihminen näkee kuvion silmien tuijottavan ilmeettöminä (tai ihminen ei edes miellä pisteitä silmiksi), koska suuta ja sen ilmettä ei näy (suu peitossa).

Eli kokonaisvaltaisuus: ihminen hahmottaa ensin kokonaisuuden ja sen jälkeen hahmottaa osat:
1. Kasvot hymyilevät
2. Myös silmät hymyilevät, loistavat ja sädehtivät.

VALIOMUOTOISUUDEN LAKI
  = tutut kuviot hahmottuvat ensin
    esim. ihmiskasvot ja ihmishahmot
Röllin itsensäpelottelemislaulu  YouTubessa

    jalkapallo pääkallo
    saappaat hirviö
    potta rotta

   

Ihminen näkee ja hahmottaa seinäpistokkeessakin ihmiskasvot.
Kaksi reikää vierekkäin (silmät) ja niiden alla ruuvinkanta (suu) johtavat heti ihmiskasvo-hahmotukseen.

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.
   

Ihminen näkee kuvassa heti ympyrän, jonka sisällä on neliö.
Ympyrä ja neliö ovat valiomuotoja.
Kuvan hahmottaminen ympyränä ja neliönä on myös ekonomista eli taloudellista: kuvassa on kaksi asiaa eikä neljä (neljä segmenttiä, katso kuva alla).
Evoluutio on suosinut mahdollisimman nopeaa, yksinkertaista ja ekonomista hahmotusta.
Tämän kuvan voisi ymmärtää myös kuten alla olevan kuvan (neljä segmenttiä).

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.
   

Kuvassa neljä segmenttiä. Jos segmenttien nurkat koskettavat toisiaan, syntyy ylempi kuva.

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.


KUVION JA TAUSTAN LAKI
  = pienempi asia havaitaan kuvioksi,
      (suurempi asia on tausta)
      esim. hyppivä kuu -ilmiö
Hyppivän tai kiemurtelevan kuun voi nähdä silloin, kun kuu on korkealla taivaalla ja sen edestä menee isoa läpikuultavaa pilvimassaa.
Ja katselijan tulee olla aukiolla, jossa aivot eivät saa kiintopistettä puista tai pylväistä tai sähkölangoista.

Tässä tilanteessa aivot ja kuvion ja taustan -hahmolaki tekee tepposen ja virheen ja tuottaa illuusion:
ihminen hahmottaa aina pienen asian liikkuvaksi, kun se liikkuu ison asian suhteen.
Normaalisti ja 99,999 % havainnoissa asia onkin näin: esim. kun lintu ja puut liikkuvat toistensa suhteen, se on lintu, joka liikkuu ja puut pysyvät paikallaan.
Eli pieni asia on kuvio ja iso asia on tausta.

Mutta nyt pieni kuu onkin paikallaan ja valtava pilvimassa liikkuu!
Aivot pyrkivät korjaamaan havaintoa kuvion ja taustan -hahmolain mukaan ja siirtää kuuta.
Kohta kuu on jo liian kaukana oikeasta kohdastaan ja kuu hypähtää paikalleen ihmisen havainnossa.
Ja sitten taas aivot alkavat korjata havaintoa kuvion ja taustan -hahmolain mukaan ja siirtää kuuta.
Näin syntyy hyppivä kuu -ilmiö.

Joskus ihminen havaitsee kuun pikemminkin kiemurtelevan kuin hyppivän.

   
Katso yllä olevaa kuviota.
Jotkut näkevät siinä ristin ja toiset näkevät siinä rastin.
On aivan sama, kumman havainnon saat kuviosta. Katso kuviota ja yritä pitää havaintosi samana (risti tai rasti).
Katso, kumpi on kirkkaampi: se, minkä havaitset kuviona vai sen tausta.
Monet näkevät kuvion kirkkaampana ja taustan hieman tummempana.
Tämä ero on aivojesi tekemä. Oikeasti mitään kirkkauseroa ei ole. Aivot pyrkivät näin erottamaan kuvion taustasta.

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.Optisia hahmolakeja ovat:

LÄHEISYYDEN LAKI
  = lähekkäin olevat kuviot
    nähdään kokonaisuudeksi

   

Ihminen hahmottaa kuvassa keppejä, tolppia, kaltereita tms.
Lähekkäin olevat hahmotetaan kuvioksi.

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.


SULKEUTUNEISUUDEN LAKI
  = suljettu, umpinainen tai
    lähes umpinainen viiva
    muodostaa kuvion

   

Nyt ihminen ei hahmotakaan kuvassa keppejä tai kaltereita, vaan ylhäällä ja alhaalla olevat väkäset sulkevat kuvion (vaikka eivät ihan kokonaan).
Ihminen hahmottaa kuvassa kolme leveää lautaa (tms.) ja reunakuviot jäävät ilman selitystä.
Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.


SAMANKALTAISUUDEN LAKI
  = samanlaiset kuviot näyttävät
    kuuluvan yhteen

HYVÄN JATKON LAKI
  = yhtenäisenä jatkuva viiva
    määrää havainnon

   

Täällä näin kaksi kertaa aaveen!

Kuva on auton ajajan näkökulmasta. Alla asfalttitie ja edessä risteys (Raikun risteys Kangasalla)
Risteyksen jälkeen oikealla on linja-autopysäkki.
Samoin risteyksen jälkeen oikealla on teräsaita, jossa tietenkin on aukko pysäkin kohdalla.

Kaksi kertaa tapahtui niin, että kun väsynyt psykologian opettaja ajoi illalla syyshämärässä kotiinsa, näin pysäkillä ihmisen.
Mutta kun tulin kohdalle, ihminen oli yht'äkkiä kadonnut kuin taikaiskusta.

Olin hämmentynyt. Mitä ihmettä tämä on?

Lopulta tajusin: aivoni selittivät pysäkin kohdalla olevan aukon niin, että siinä oli ihminen, joka peitti teräsaidan.
Ja ihminen tietenkin myöhemmin hävisi havainnostani, kun tulin lähemmäs ja näin, että siinä ei ole ihmistä.

Voit klikata kuvaa, jolloin näet kuvan isokokoisena.


YHTEISEN LIIKKEEN LAKI
  = yhteistä liikettä tekevästä
    joukosta ei erotu yksittäinen
    suoritus
    (esim. lintu- ja kalaparvet)


Aistitoiminnot pyrkivät luomaan havainnoista aina mielekkäitä kokonaisuuksia.

Joskus todellinen ärsyke tulkitaan väärin ja syntyy havaintovirhe eli illuusio (usein syynä hahmolait).

Vaikka tiedämme illuusion illuusioksi, virhe säilyy havainnoissamme.
Näillä virheillä ei useimmiten ole käytännön merkitystä.

Havaitseminen liittyy kiinteästi muihin kognitiivisiin toimintoihin. Se, niin kuin muutkin kognitiiviset toiminnot, etsii ja luo merkityksiä.
HAVAINTOJEN KONSTANSSI ELI PYSYVYYS/VAKIOISUUS

CONSTANCY
or
PERMANENCE OF PERCEPTION


s.238-239

• Ärsykkeiden ominaisuudet havaitaan aina vakiona, vaikka ärsykkeiden keskinäiset suhteet muuttuvatkin.
Ilmiötä kutsutaan havaintojen konstanssiksi eli pysyvyydeksi tai vakioisuudeksi.
Konstanssi esiintyy kaikkien aistien alueella ja sen avulla sopeudutaan muuttuvaan ympäristöön.


• Yleisimpiä konstanssi-ilmiöitä ovat:
 • koon konstanssi
    = koko pysyy samana eri
        etäisyyksiltä katsottaessa

 • muodon konstanssi
      = muoto pysyy samana
        katselukulman muuttuessa

 • vaaleuskonstanssi
      = musta pysyy mustana
        niin auringonvalossa kuin
        varjossakin

 • värikonstanssi
      = esineet näyttävät saman-
        värisiltä eri valaistuksissa

VÄRIEN HAVAITSEMINEN

PERCEPTION OF COLOURS

s.


• Värien havaitseminen on
 1. FYSIIKAN ASIA
  - valonsäteiden eri aallonpituudet
  Fysiikan kannalta värejä ei ole: valon aallonpituus muuttuu portaattomasti, eikä siellä ole laadullisia muutoksia, kuten värin vaihtumista toiseksi.
  Väriaistimus syntyy vasta aivoissa.


 2. FYSIOLOGINEN ASIA
  - vastaanottosolut (tappisolut)
  - verkkokalvon hermoverkko
  - näköaivokuori

 3. PSYKOLOGINEN ASIA
  - värihavainnon synty näköaivokuorella
  Värejä näkemällä aivot järjestävät maailmaa meille paremmin ja helpommin ymmärrettäväksi.
  - aivot analysoivat valoa ja varjoja
  Esimerkiksi täsmälleen sama väri näyttää oranssilta, kun aivot tulkitsevat sen olevan varjossa,
  ja ruskealta, kun aivot tulkitsevan sen olevan valossa; esimerkki oli Nat.Geo.-dokumentissa.
  - värien merkityksen analyysi aivoissa, eli miten ihminen tulkitsee värin

tappisolut aistivat väriä verkkokalvolla.

Tappisolut ovat keskittyneet verkkokalvon tarkan näön alueeseen eli ns. keltaiseen täplään.

Tappisoluja on kolmea eri lajia:
      SINISTÄ
      VIHREÄÄ
      PUNAISTA
      aistivia tappisoluja
      Youngin-Helmholzin
        väriteoria

            tappisolu  Googlen kuvahaku
            cone cell rod cell  YouTubessa


• kaikki muut värit syntyvät näistä kolmesta tappisolulajista tulevan tiedon käsittelyssä verkkokalvon hermosoluverkossa.

• Toimii vastakkaisuusperiaatteella:
yhtä hermosolua aktivoi yhdenlainen reseptorisolu (tappisolu)
ja passivoi toisenlainen reseptorisolu (vrt. vastakkaisvärinen jälkikuva).

• Vastakkaisia prosesseja on lukematon määräPARI-/RYHMÄPOHDINTA:
 1. Mielivärini, miten käytän värejä?

 2. Sekä pukeutumisessa että muuten:
  - Miten väriä käytetään?
  - Mitä väri kertoo?
  - Mikä on värin symboliikka?
       
       Musta
       Sininen
       Punainen
       
       Vihreä
       Ruskea
HAVAINTOKEHÄ

PERCEPTUAL CYCLE

s. 53

Havaitseminen alkaa ihmisen sisältä,
ihmisen sisäisistä malleista:

Havaitseminen alkaa ihmisen sisältä, ihmisen sisäisistä malleista!


Havaintokehän teorian kehitti Ullrich Neisser.
PERCEPTUAL CYCLE


Outer world / The target of perception

      Shapes             Takes sample

SCHEMA

Perception
starts
here!
 
Guides
Directs


Seeking of data/
informationTARKKAAVAISUUS-johdanto


Mieti kolme tilannetta, joissa tarkkaavaisuus muuttuu:

1. Tarkkaavaisuuden intensiteetin eli voimakkuuden muutos
esim. heikko tarkkaavaisuus
MUUTOS, millainen muutos?
Voimakas tarkkaavaisuus

2. Tarkkaavaisuuden kohteen muutos
Alkuperäinen tarkkaavaisuuden kohde
MUUTOS, millainen muutos?
Myöhempi tarkkaavaisuuden kohdeTARKKAAVAISUUS

AWARENESS

s.232-237


• Pääsääntöisesti ihmiset pystyvät seuraamaan tarkkaavaisesti vain yhtä asiaa kerrallaan.
Tätä asiaa ovat taikurit, silmänkääntäjät ja taskuvarkaat käyttäneet hyväkseen satoja ja tuhansia vuosia: ihmisten tarkkaavaisuus suunnataan johonkin muuhun ja sillä aikaa tehdään varsinainen temppu.
Tai toinen tyypillinen keino on se, että miespuolisen taikurin apuna on kaunis ja seksikkäästi pukeutunut naisapulainen. Ainakin miespuolisten (ja ehkä myös naispuolisten) katsojien huomio kiinnittyy muuhun kuin pelkästään taikatempun tekoon.

• Valikoiva tarkkaavaisuus on kognitiivisen psykologian keskeisiä käsitteitä. Se johtaa huomion kiinnittymiseen juuri sillä hetkellä tärkeään asiaan.

• Valikoivan tarkkaavaisuuden avulla valikoituvat pitkäkestoiseen muistiin tallentuvat tiedot.


• Tarkkaavaisuusmekanismeja on kolmenlaisia:
 1. Orientaatiorefleksi on perustason mekanismi. Se ilmenee, kun tapahtuu jotakin yllättävää tai sisäisistä malleista poikkeavaa,
  esim.1 huuto
  esim.2 pimeässä metsässä kuuluu läheltä räsähdys
         
  nopea automaattinen huomion kiinnittyminen uuteen kohteeseen.
  Esim. huomion kiinnittyminen, kun odotusten mukainen EI TAPAHDU:
  Bovery El –kadun tapaus USA:ssa, kun ihmiset soittivat hätäpuheluita, kun yöllinen tavarajuna ei ajanutkaan ohitse.
  Tästä tarkkaavaisuuden mekanismista käytetään usein englanninkielistä nimeä "Bottom Up", eli lähdetään pohjalta eli aistihavainnoista ja noustaan ylös aivoihin ja tietoisuuteen.


 2. Tarkkaavaisuutta voi myös ohjata tahdonalaisesti.
  Tästä tarkkaavaisuuden mekanismista käytetään usein englanninkielistä nimeä "Top Down", eli lähdetään ylhäältä tietoisuudesta ja aivojen kuorikerroksesta (=Top) ja tietoisesti suunnataan aistihavainnot (=Down) haluttuun asiaan.

 3. Aina tarkkaavaisuutta ei tarvita paljon.
  Automatisoituneita mekanismeja ohjaavat sisäiset mallit.
  Esim. ihminen pystyy ajamaan autoa liikenteessä ja keskustelemaan samalla muiden kanssa.
  Tämä on mahdollista vain niin kauan, kuin liikennetilanne on selvä ja vähän kuormittava
  (esim. ajo tasaisella nopeudella valta- tai moottoritiellä).
  Kun liikennetilanne on kuormittava, esim. kääntyminen kärkikolmion takaa vasemmalle vilkkaasti liikennöidylle tielle, ei keskustelu enää onnistu (ainakaan vaativa keskustelu).• Valikoivaa tarkkaavaisuutta on tutkittu mm. varjostuskokeilla. Kokeessa koehenkilö kuulee kumpaankin korvaan eri sanoman.
Varjostuskokeella voidaan tutkia, pystyykö ihminen seuraamaan molempia äänilähteitä vai vain toista.

Voidaan myös tutkia, mitkä asiat suuntaavat ihmisen huomion niin, että hän alkaa yht'äkkiä seurata toista äänilähdettä kuin piti. Tällainen asia on mm. koehenkilön oma nimi (ns. coctail-party -ilmiö).
Oma nimi on voimakas "tarkkaavaisuusmagneetti".

Varjostuskokeen tulosten mukaan siis myös tarkkaavaisuuden ulkopuolelle jääneestä informaatiosta tärkeät sanomat havaitaan (esim. oma nimi, vrt. coctail-party -ilmiö)

• Arkikokemustenkin perusteella voi havaita, että ihminen voi suorittaa kahta tehtävää samanaikaisesti vain, jos tehtävät ovat yksinkertaisia.
Eli ihminen on rajoitetusti kaksikanavainen.
Jos tehtävät taas ovat monimutkaisia, ihminen ei pysty jakamaan tarkkaavaisuuttaan, vaan on silloin yksikanavainen.


• Harjoituksen avulla ihminen oppii jakamaan tarkkaavaisuuttaan monimutkaisissakin tehtävissä,
Esim. autolla ajo ja keskustelu, käsitöiden teko ja tv:n katselu, instrumentin soitto ja muun ajattelu…


• Tarkkaavaisuuden suuntautumiseen vaikuttavat:


• Havaitseminen on prosessi, jossa etsitään ulkoista tietoa, jotta sisäisiä malleja voidaan testata. (vrt. Neisserin havaintokehä)MUISTIJÄRJESTELMÄT

SYSTEMS OF MEMORY

s.244-255


• Ihmisen muistin toimintajärjestelmät ovat:
 1. Sensoriset muistit (aistimuistit)

 2. Lyhytkestoinen muisti (työmuisti)

 3. Pitkäkestoinen muisti (säilömuisti)


SENSORISET MUISTIT

SENSORY MEMORIES

• Sensoriset muistit ottavat vastaan aistien välittämää informaatiota ja säilyttävät saamansa tiedot sellaisenaan 0,5 - 1 sekunnin ajan.
Sensoriset muistit ovat suppilo-pullo -mallin suppilo.

• Heti kun ärsyke päättyy, informaatio alkaa hävitä. Osa vastaanotetusta informaatiosta katoaa tässä vaiheessa.

• Tiedostamaton

• Valikoimaton tiedon vastaanotto.
Sensoriset muistit varmistavat, että ihmisellä on mahdollisuus poimia kokoaikaisesta ärsyketulvasta itselleen tärkeät tiedot.

• Ikoninen muisti on näköaistin sensorinen muisti
(Iconic memory)

• Kaikumuisti on kuuloaistin sensorinen muisti
(Echoic memory)

• Kuva:
Muistin pullomalli
(laaja suppilo, kapea kaula ja iso pullo-osa)TYÖMUISTI = lyhytkestoinen muisti tietoisuus

WORKING MEMORY
or SHORT-TERM MEMORY
AWARENESS


• Työmuisti tallentaa osan sensorisen muistin sisällöstä väliaikaisesti
Työmuisti on suppilo-pullo -mallin ohut kaula.

• Työmuisti
 • tiedostettu

 • työmuisti ≈ tietoisuus = kaikki sillä hetkellä mielessä olevat asiat

 • kapasiteetiksi luultiin aluksi 7 +/- 2 yksikköä, mutta nykyään tiedetään, että tuo arvio oli liian optimistinen.
  Oikea arvio on pikemminkin 5 +/- 2 yksikköä

 • Tutkimus:
  Kuinka monta peräkkäistä kirjainta muistat:
  XVA
  YDMZ
  VHYXL
  BRSADN
  YNVODXA
  HVKYZLRA
  PSQNJOAMX
  JKSLMORYSH

• Työmuistia voi nimittää tietoisuudeksi, koska se muokkaa juuri parhaillaan tietoisuudessa olevia asioita.

• Työmuistissa tieto säilyy korkeintaan minuutin. Kertauksen avulla tieto voi säilyä pidempiäkin aikoja.

• Kuva: Muistin pullomalli
(laaja suppilo, kapea kaula ja iso pullo-osa)SÄILÖMUISTI = pitkäkestoinen muisti

LONG-TERM MEMORY

• Kun informaatio pääsee osaksi yhtenäistä tietorakennetta, se siirtyy säilömuistiin, joka huolehtii tiedon pysyvästä tallennuksesta.
Säilömuisti on suppilopullomallin iso pullo-osa.

• Säilömuistissa on:
1. Kielelliset tietorakenteet
esim. ’Suomen hallinto’, ’Freudin teoria’
= semanttinen eli merkitykseen liittyvä muisti

2. Tapahtumat:
 • aikajärjestys

 • paikkaan liittyvät muistot
  esim.’ kesällä olimme mökillä; illalla saunoimme ja aamulla olimme kalassa lahden pohjukassa’
  = episodinen muisti

3. Näkömielikuvat
esim. koulun ruokala

• Kuva: Muistin pullomalli
(laaja suppilo, kapea kaula ja iso pullo-osa)

                 


• Metamuisti = tieto oman muistin sisällöstä.
Metamuisti    "tiedän, että tiedän".
Yleensä asia tulee kohta mieleen, kun ihminen ei enää pinnistämällä pinnistä ko. asiaa muististaan.
Joskus metamuisti määritellään myös hieman laajemmin:
Metamuisti = omakohtainen tieto oman muistin toiminnasta.


• Tietojen hakuun säilömuistista ihminen voi käyttää useita eri keinoja:
 • aineiston luokitus

 • erilaiset hakustrategiat

 • tiedon rekonstruointi eli uudelleen tuottaminen.
OMAELÄMÄKERRAL-
LINEN MUISTI
= EPISODINEN MUISTI

EPISODIC MEMORY


PARI- RYHMÄKESKUSTELU:
 1. Mitkä ovat varhaisimmat asiat, jotka muistat?

 2. Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi?
  Mitkä asiat muistat siitä?

 3. Mitkä asiat muistat parhaiten lapsuudestasi?

 4. Mitä yhteistä on niissä asioissa, jotka muistat?• muistiin tallentuvat paremmin yleiset piirteet kuin yksityiskohdat

• huonosti muistetaan tutuissa paikoissa tapahtuneet asiat, koska tutuissa paikoissa toimimme usein automatisoituneiden mallien mukaan

• kun jokin asia on automatisoitunut, sen muuttamisyritykset epäonnistuvat usein: ihminen unohtaa, että esim. ei käytä enää kahvissa sokeria


• muistin keskeiset piirteet:
 • aktiivisuus (vrt. "Arvioi, millä nopeudella auto…")

 • reproduktiivisuus = muistettava asia muotoillaan uudelleen eli kun jotain asiaa muistellaan, se luodaan uudestaan (re-produktio) aktiivisesti

 • vrt. väärien muistikuvien istutus – saatananpalvontamielikuvat USA:ssa tai ihminen muistaa asioita, jotka ovat tapahtuneet paljon ennen ihmisen syntymää (hypnoosissa)

• parhaiten muistamme:
 • poikkeavat ja käänteentekevät asiat, esim. ensimmäinen koulupäivä

 • tunnevaltaiset tapahtumat – lyhyellä aikavälillä muistetaan paremmin miellyttävät kuin epämiellyttävät asiat

• silminnäkijätodistukset ovat melko usein epäluotettavia.
Varsinkin toisen rotuista vaikea tunnistaa.
esim. raiskattu nainen antoi raiskauksen aikana TV:n suorassa lähetyksessä esiintyneen miehen tuntomerkit


Muistin aktiivisuus ja re-produktiivisuus kyselytavan vaikutus muistikuvaan:
Koehenkilöt näkivät auton törmäämisen seinään kysely: "Arvioi, millä nopeudella auto …"
"kosketti"
"törmäsi"
"rysäytti"

Arvioitu
auton
nopeus
 ^              
 |              X
 |           
 |            
 |             
 |        X  
 |         
 |          
 |            
 |  X         
 |            
 |            
_|________________________________
 |
 "kosketti" "törmäsi" "rysäytti"
MITEN MUISTAA PAREMMIN? - MUISTISTRATEGIAT

HOW TO REMEMBER BETTER?
STRATEGIES OF MEMORY


s.104-106

PARI- RYHMÄKESKUSTELU:
 1. Miten opit parhaiten?

 2. Mitä muistikikkoja olet käyttänyt koulussa asioiden muistamiseen?


• mielekkyyden etsiminen on keskeistä,
esim. ’lihava mies osti riippulukon’ (sulkeakseen jääkaapin oven)    itse keksitty muistamista helpottava loppu
  vaikka muistettava asia lisääntyy, helpottuu muistaminen olennaisesti


oppimisen strategioita eli muististrategioita ovat tavat, joilla tietoa yhdistetään, jäsennetään ja muokataan:
 1. Pelkistäminen
  (pelkistävä koodaus):

  • opittava tieto tiivistetään syvästi ymmärretyiksi, toisiinsa liittyviksi pääajatuksiksi


 2. Rikastaminen
  (rikastava muokkaaminen):

  • oppija arvioi tietoa

  • keksitään esimerkkejä

  • perustellut omat näkemykset ja mielipiteet

  • opittuun asiaan liitetään mielikuvia, erityisesti typerät mielikuvat

  • loci-menetelmä (=paikkamenetelmä):
   ihminen sijoittaa mielessään muistettavat asiat esim. jonkun tutun kadun varrelle tai näyteikkunoihin tai talon eri paikkoihin.


MUISTIKIKKOJA:
TRICS TO HELP MEMORY


ESIMERKKI 1.

  OSOITTAJA 
  _________ 
  NIMITTÄJÄ

Onko sinun vaikeaa muistaa, kumpi
on osoittaja ja kumpi nimittäjä?
Tässä muistikikassa ilmapallo (= O)
lentää yli vuoriston (=N).

    -------
    /    \  
   |     |  
   |     | 
   |     | 
    \    / 
     ------  
     \  / 
     \--/
     |__| 
         

    /\  /
    / \ / \
   /  \/  \ 
                 O 
Eli O ylhäällä ja N alhaalla eli ___
                 N

 eli OSOITTAJA 
    _________ 
    NIMITTÄJÄ

      
TAI:  

 Otsa ylhäällä, nenä alhaalla
 siis  O  
    ___   
     N   
       ________  
      /     \ 
 OTSA  |      \ 
     | o     | 
     /       | 
 NENÄ /_       | 
     |__     |
      __/     / 
      |     / 
      \___   / 
        |  | 
        |  | 
  OSOITTAJA
  _________
  NIMITTÄJÄ
ESIMERKKI 2.
  
        
Mikä oli Rooman  
palon vuosi?  
       
Rooman     palo
\  /     \ / 
 6 kirjainta  4  kirjainta


Siis Rooman palo oli
vuonna 64 jaa. eli jKr. !
ESIMERKKI 3.


Oppilas ei millään oppinut,
että sana ”ympäristö” on englanniksi
”environment”. Lopulta hän keksi
muistisäännön ”en Viroon mee”,
koska onhan Viro Suomen
ympäristössä!
Joten
”en Viroon mee” --> environment 
ESIMERKKI 4.
  
    
Numeroille voi päättää pysyvät, 
ihmisen helposti muistamat
assosiaatiot eli mielleyhtymät,
esim. 
            
   six --> sex --> seksi
  /    
  6     
  \       
   kuusipuu, joulukuusi
       
          
  7 --> seitsemän veljestä
          


• sopivilla hakuvihjeillä (esim. tuoksut) voimme muistaa asioita, jotka luulimme jo ammoin unohtaneemme esim. joulu, kodit

• palautusvihje = hakuvihje

• jos menet huoneeseen ja unohdat mitä siellä piti tehdä/hakea, mene takaisin huoneeseen, josta lähdit. Koko huone tai jotkin sen asiat voivat toimia hakuvihjeinä.


MITEN TIETO ON MUISTISSA?

HOW THINGS ARE IN MEMORY?

s.


A.  Esikielelliset käsitteet:
      esimerkiksi
 • miltä kissan silitys tuntuu?

 • miltä kahvi tuoksuu?
        näitä emme voi kielellisesti
               selittää


B.  Mielikuvat:
 • kuvan kaltaisia
  esim. millainen karhu on?
  Heti, kun kuulemme kysymyksen, mieleemme tulee karhun kuva.

C.  Symbolinen tieto:
 • kuvat ja merkit symboleina

 • puhuttu ja kirjoitettu kieli: asian ja sanan välinen yhteys usein täysin sopimuksenvarainen (esim. auto),
  joskus sanat kuvailevia (esim. hevonen ’hirnuu’)

• uuden tiedon selittämiseen käytämme entisiä tietojamme ja sisäisiä mallejamme
TIETORAKENTEET

STRUCTURES OF KNOWLEDGE

s.

• yksinkertaiset tietorakenteet:
 • käsitteiden luokittelu yhteisen käsitteen alle:
  ’tuoli’, ’pöytä’ ’huonekalu’

 • käsitteiden suhde toisiinsa:
  ’lintu’ ’syödä’ ’siemen’


• monimutkaiset tietorakenteet:
 • esim. miten toimitaan diskossa/ oppitunnilla


• toiminnan kuvaaminen - skeemat ja skriptit (ketkä ovat?, miten toimivat?)
 • skeema = sisäinen tiedollinen malli

 • skripti = toiminnan käsikirjoitus ihmisen mielessä, esim. mitä tehdään ravintolassa / diskossa?
UNOHTAMINEN

FORGETTING

s.248-249


• Ebbinghouse tutki, miten ihmiset muistavat kolmikirjaimiset, mitään tarkoittamattomat kirjainyhdistelmät.
Esim. FJO, ERL, ZHW...
Aluksi unohtaminen on nopeaa, mutta sitten sitten se tasaantuu:

Ebbinhousen unohtamiskäyräMIKSI UNOHDAMME?
Teoriat unohtamisesta


NEUROPSYKOLOGISET SYYT
WHY DO WE FORGET?
NEUROPSYCHOLOGICAL CAUSES


• unohtamisen neuropsykologiset syyt on esitelty jo aiemmin, esim.


HÄIRINTÄTEORIA (=interferenssiteoria)
INTERFERENCE THEORY

• samanlaiset muistettavat asiat häiritsevät toisiaan

• eteenpäin suuntautuva häirintä (= proaktiivinen häirintä) = jokin aiemmin opittu asia häiritsee myöhemmin opittua asiaa:
eteenpäin
suuntautuva
häirintä:

  asia 1 =======> asia 2

 ---------------------------->
              aika
Esim. oppilas on jo alakoulussa oppinut, että uida on englanniksi "swim".
Yläkoulussa hän kirjoittaa ruotsin oppitunnilla kesälomastaan: "Jag svimmade på sommaren" eli "Pyörryin kesällä".
Oikein olisi ollut "Jag simmade på sommaren".


• taaksepäin suuntautuva häirintä (= retroaktiivinen häirintä) = jokin myöhemmin opittu asia häiritsee jonkin aiemmin opitun asian muistamista:
taaksepäin
suuntautuva
häirintä:

  asia 1 <======== asia 2

 -------------------------->
             aika

Esim. oppilas kirjoittaa yläkoulun englannin aineessa: "She såg it", vaikka piti kirjoittaa "She saw it". Oppilas on yläkoulussa aloittanut ruotsin opiskelun. Tämän uuden kielen sanat ja muodot häiritsevät jo aiemmin opitun englannin osaamista.

Niin sanottu laakso- tai banaanikäyrä.
Tällainen kuvio saadaan ns. sarja-asemakokeesta, jossa koehenkilöille luetaan esim. 30 sanaa.
Luennan aikana ei saa tehdä muistiinpanoja, mutta luennan loputtua tulee kirjoittaa ylös mahdollisimman monta sanaa.
Kokeen tyypillinen tulos näkyy käyrässä, eli parhaiten muistetaan ensimmäiset ja viimeiset sanat.
Keskimmäisiä sanoja ei muisteta, koska keskimmäisten sanojen kohdalla on suuri määrä pro- ja retroaktiivista häirintää.KULUMISTEORIA
EROSION THEORY

• ajan kuluessa muistikuvat häviävät mielestä
TORJUNTATEORIA
REPRESSION THEORY

• ihminen unohtaa aktiivisesti ikävät ja ahdistavat asiat

• Sigmund Freud: torjunta (= unohtaminen) on yksi minän keinoista, joilla se pitää yllä psyykkistä tasapainoa


• Joskus hyvin ahdistavassa tilanteessa ihminen unohtaa koko elämänsä:
- nimensä
- koko elämänhistoriansa
- läheisensä
- joskus jopa kielensä
    (voi alkaa puhua muulla
      kuin äidinkielellään)

- taidot yleensä säilyvät
Tällaisen oireen nimi on dissosiatiivinen muistinmenetys.

Joskus tällaista tilaa kutsutaan fuugatilaksi (fuuga=pako, latinaa).
ei muista mitään amnesia  Googlen hakuHAKUVIHJEIDEN PUUTTUMINEN
LACK OF CUES
(in CUED RECALL)


• unohtaminen on vain sitä, että jollain hetkellä ei ole tarpeellisia hakuvihjeitä, joilla voisimme palauttaa mieleen kyseisen asian


AJATTELU

THINKING

s.256-259

• Ajattelu on mielleyhtymiä eli assosiaatioita. Eli aivot liittävät asioita toisiinsa.
Aivojen kaikkia alueita, joilla ei ole erikseen tiedettyä tarkkaa tehtävää (esim. Brocan alue tai aivojen liikealue), sanotaan assosiaatioalueiksi.

       
Aivokuvan valkoisia alueita
sanotaan assosiaatioalueiksi


• Esimerkki ajattelusta ja mielleyhtymistä:
Ensin tulee mieleen Napoleon.
Ihminen lukee tai kuulee Napoleonista tai se vaan tulee jostain mieleen.
Napoleoniin liittyy heti käsitteet "sotapäällikkö" ja "ranskalainen".
Seuraava Napoleoniin liittyvä mielleyhtymä eli assosiaatio voisi olla "Waterloo".
(häviö Waterloon taistelussa lopetti Napoleonin keisariuden)
Yht'äkkiä "Waterloohon" voi liittyä assosiaatio "Abba-bändi".
Abban läpimurtohitti oli "Waterloo".
Seuraava mielleyhtymä voisi olla: "ABBA-nimi tulee bändin jäsenten nimistä: Agneta, Björn, Benny, Ann-Frid eli Frida".
Ja niin edelleen...

Eli tällainen voisi olla esimerkki assosiaatioista eli mielleyhtymistä.

• Ajattelu on havaintojen välityksellä saatujen tietojen ja muun psyykkisen aineksen käsittelyä, jonka välineinä ovat kielen sanat ja käsitteet.
Ajattelu on sisäistä, psyykkistä toimintaa.


AJATTELU: KÄSITTEET JA KIELI

THINKING: CONSEPTS AND LANGUAGE

s.256-259

• Kuten jo aiemmin mainittiin, ajattelu on havaintojen välityksellä saatujen tietojen ja muun psyykkisen aineksen käsittelyä, jonka välineinä ovat kielen sanat ja käsitteet.

• Käsitteet ovat kielellisiä luokittelun apuvälineitä. Ne ovat yhteisesti sovittuja nimiä, jotka annetaan esimerkiksi esineiden tai olioiden luokille.
Luokat koostuvat ärsykkeistä, joilla on yhteisiä ominaisuuksia ja muista piirteitä, esimerkiksi lehtipuut ja havupuut.

• Käsitteistä voidaan muodostaa käsitehierarkioita: ala- ja yläkäsitteitä. Ne ovat joko konkreettisia tai abstrakteja.
Alakäsitteet hierarkian alapäässä ovat konkreettisia, havaintoihin sidottuja.
Hierarkian yläpäässä olevat käsitteet ovat abstrakteja, muiden käsitteiden avulla määriteltävissä olevia.

esine          ABSTRAKTI
ihmisen tekemä esine
huonekalu
tuoli ylipäänsä
tuoli, jolla istun   KONKREETTINEN


• Loogisia käsitteitä käytetään nimenomaan asioiden luokitteluun. Tällaisesta on hyvänä esimerkkinä Linnén kehittämä kasvien luokitus.

• Luonnolliset käsitteet ovat liukuvarajaisia, epätarkasti määriteltyjä. Ne määritelläänkin tyypillisen esimerkin avulla. Voidaan kysyä esimerkiksi, että onko ralli urheilua.

• Käsitteet tallentuvat säilömuistiin. Ne tallentuvat merkitysverkkoina, jotka ilmenevät siten, että yhden käsitteen aktivoituminen virittää siihen liittyviä muita käsitteitä.
vrt.
”Hevonen - Voiko hevosella ratsastaa?”
”Hevonen - Onko hevonen nisäkäs?”

”Is canary yellow?”
”Does canary fly?”

Tämän teorian kehitti ja tämän kokeen tekivät Collins ja Quillian.

Tarkemmin Collinsin ja Quillianin teoriasta
KIELEN YMMÄRTÄMINEN

UNDERSTANDING LANGUAGE

• Koska kieli on erityisesti merkitysten tulkintaa, kielen tarkastelun avulla voimme havaita tiedon vastaanoton prosessiluonteen.

• Kielellisten merkitysten ylimääräytyminen tarkoittaa sitä, että meillä on saatavilla informaatiota enemmän kuin tarvitsemme tulkintaan (esim. kuulo, näkö ja ennakoinnit). Tämä auttaa tulkitsemaan puhetta ja tekstiä rekisteröimättä niiden kaikkia osia.


• Tiedon vastaanottamista voidaan kuvata kahdella mallilla:
 1. Hierarkkisen tulkintamallin mukaan yksityiskohdat voidaan täydentää, vaikka niitä ei olekaan täydellisesti tunnistettu.

 2.   


Ajattelu ja oppiminen

THINKING AND LEARNING

s.


• ajattelu = sisäinen psyykkinen toiminta, joka ei näy ulospäin

• ongelmanratkaisuun vaikuttavat ajattelu, aiemmat tiedot ja kokemus

• ajattelun avulla voimme irrota nykyhetkestä:
      - tulevan suunnittelu
      - menneen muistelu
      - mielikuvitus


MIELIKUVA-
AJATTELU
      KÄSITE-
AJATTELU

Kuviin, visuaali-
suuteen
perustuvaa
Esim.
päiväunelmointi
ihanasta paikasta

Kieleen perustuvaa
Käsitteet ovat
luokittelun
apuvälineitä


• oppiminen = suhteellisen pysyvä tietojen, taitojen tai käyttäytymisen muutos

• oppiminen on keskeistä ympäristöön sopeutumisessaAjattelu - käsitteet ja kieli

THINKING - CONCEPTS and LANGUAGE

s.

• käsitteet ovat luokittelun apuvälineitä ja niillä on yhteisesti sovitut nimet

• luokitteluun tarvittavilla luokilla on yhteisiä ominaisuuksia, esim. lehtipuut tai havupuut


• käsitteet muodostavat hierarkioita, joissa on ala- ja yläkäsitteitä:

        esine       yläkäsite - abstrakti

        ihmisen tekemä esine

        huonekalu

        tuoli   alakäsite - konkreettinen• käsitteiden luokittelu:
 1. Loogiset käsitteet – käytetään juuri luokitteluun,
  esim. alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

 2. Luonnolliset käsitteet – liukuvarajaisia, epätarkasti määriteltyjä.
  Nämä määritellään usein esimerkin avulla.
  Voidaan kysyä esim. onko ralli urheilua?

• käsitteet tallentuvat säilömuistiin. Ne tallentuvat merkitysverkkoina, jotka ilmenevät siten, että yhden asian havaitseminen virittää siihen liittyviä muita käsitteitä.

Esim. Collinsin ja Quillianin tutkimus ”Does canary fly?”(="Osaako kanarianlintu lentää?"):

Kysyttiin kysymyksiä:
 • Is canary yellow?
 • Voiko hevosella ratsastaa?
Vastaus tuli hyvin nopeasti, kun kysyttiin asiaa, joka liittyi suoraan käsitteeseen (kanarianlintu tai hevonen).

Mutta kun kysyttiin:
 • Does canary fly?
 • Onko hevonen nisäkäs?
      Vastaus tuli hitaammin, koska vastaus tuli hakea kauempaa merkitysverkosta. Vastaus ei liity ihmisen mielessä (eli aivojen merkitysverkossa) suoraan kyseiseen käsitteeseen.
Ongelmanratkaisu

PROBLEM SOLVING

s.

• ongelmanratkaisun vaiheet:
 1. Jäsentelyvaihe
  - ongelma määritellään ja asetetaan tavoitteet.

 2. Kypsyttelyvaihe
  - ongelmaa ei työstetä aktiivisesti.

 3. Oivallusvaihe
  - ratkaisu löytyy äkillisesti ahaa-elämyksenä (joskus unessa).
  Esim. Paul McCartneyn "Yesterday"-kappaleen synty unessa.
  Tai bentseenirenkaan keksiminen (käärme puri itseään -uni));
  tai Köhlerin apinakoe (banaanit katosta).

 4. Toteuttamisvaihe
  - ratkaisua testataan.


• ongelmanratkaisun tutkiminen:
 • behavioristien eläinkokeet:
  - yritys ja erehdys ongelmia ratkaistaessa

 • hahmopsykologit:
  tilanteen uudellenjäsentäminen oivallus.
  Esim. Köhlerin simpanssikokeet (banaanit katossa)

 • kognitiivinen psykologia:
  – ihmisten sisäiset prosessit. Tutkimustapana se, että koehenkilö kertoo koko ajan, miten ratkaisee ongelmaa. Puhe tallennetaan ja myöhemmin analysoidaan.
Heuristiikat

HEURISTICS

s.

• heuristiikat ovat käytännön elämässä käytettyjä ongelmanratkaisumalleja, ”peukalosääntöjä”

• ongelmat ovat monimutkaisia, joten ihmiset yleensä käyttävät tilannetta yksinkertaistavia ongelmanratkaisumalleja eli heuristiikkoja:

1. KONSERVATIIVISUUS
= ihmiset tekevät yleensä liian varovaisia arviointeja.
Esim. pörssikurssit – osakkeen hinnan mahdollinen nousu ja lasku arvioidaan liian varovaisesti: osakkeen hinta nyt 10 € ihmisten mielestä alin mahdollinen hinta voisi olla 5 € ja ylin hinta noin 25 €.
Mutta mikä on totuus?
Ylin hinta voi olla 1000 € ja alin 0 €!


TUTKIMUS2. SAATAVUUS
= helpoimmin saatavilla olevaa ratkaisua pidetään todennäköisempänä ja oikeana.
Esim. kun ongelmassa on numeroita, ratkaisua pidettiin automaattisesti matemaattisena,
esim. minkä säännön mukaan seuraavat numerot ovat peräkkäin: 8 2 3 6 4 7 5 9 1
Oikea vastaus täältä.


Äskeisyys ja tuttuus vaikuttavat myös siihen, mitä pidetään oikeana.

3. EDUSTAVUUS
= oikeana pidetään sitä, mikä vaikuttaa edustavan sääntöä (tai säännöttömyyttä).
Esim. lapsien syntymä perheeseen. Kumpi on todennäköisempi:
poika, poika, poika, tyttö, tyttö, tyttö
VAI
poika, tyttö, poika, poika, tyttö, tyttö

Myöhempää pidetään todennäköisempänä.

TUTKIMUS
4. ANKKUROITUMINEN
= ihmiset ankkuroituvat alkuarvoihin ja arvioivat koko tehtävän vastauksen niiden mukaan.
Esim. arvioi, mikä vastaus tulee kertolaskusta:
      1x2x3x4x5x6x7x8=
      VAI
      8x7x6x5x4x3x2x1=
      (oikea vastaus täältä).


Usein ajatellaan, että siitä, mikä alkaa suurilla luvuilla.Ongelmanratkaisun jumiutuminen ja esteet

JAMMING OF PROBLEM SOLVING
and BLOCKADES OF PROBLEM SOLVING


s.

• takertuminen vääriin ongelmanratkaisumalleihin:
Esim. mikä järjestys: 8 2 3 6 4 7 5 9 1
(oikea vastaus täältä).
Kun siinä on numeroita, ajatellaan ratkaisun olevan matemaattinen.

• tuttuus jumiudutaan vanhoihin ongelmanratkaisutapoihin
Esim. muutosvastarinta

• virheelliset analogiat eli rinnastukset
Esim. ”hedelmärahka on hyvää” ”kiivirahka on hyvää” (ei todellakaan ole!)
TUTKIMUS
• vihjeiden ymmärtämättömyys
Esim. Sinulla on kynttilä, nastoja ja laatikollinen tulitikkuja
miten kiinnität kynttilän seinään niin, että sitä voi polttaa
(eikä se ole suoraan kiinni seinässä esim. steariinilla liimattuna)?

Oikea vastaus täältä.Taitava ajattelu

EXPERTISE IN THINKING

s.

• psykologiassa on tutkittu taitavan ajattelun (ekspertti) ja normaalin ajattelun (noviisi) eroja

• taitava ajattelija eli ekspertti on harjaantunut omalla alallaan ja pystyy saavuttamaan huipputuloksia

• shakin peluu on ollut keskeinen tutkimusalue, koska shakin säännöt ja shakkiympäristö (nappulat ja lauta) ovat kaikille ja kaikkialla samat
chess.  Googlen kuvahaku

chess players.  Googlen kuvahaku

• tutkimustuloksia:
 • ekspertin tason saavuttaminen vaatii yleensä 10 vuoden harjoittelun (esim. Freud, Einstein ja Mozart), joskus jopa 20 vuoden (esim. Kepler ja Darwin)

  Sigmund Freud.  Googlen kuvahaku

  Albert Einstein young.  Googlen kuvahaku

  Mozart.  Googlen kuvahaku

  Kepler.  Googlen kuvahaku

  Charles Darwin young.  Googlen kuvahaku


 • shakissa suurmestarin arvon saavuttaminen vaatii noin 10 vuoden ja 10 000 tunnin harjoittelun

 • kokenut shakinpelaaja muistaa väläytetystä pelitilanteesta nelinkertaisen määrän nappuloiden sijainteja aloittelijaan nähden

 • shakkiekspertti voi pelata muistinvaraisesti (=ilman nappuloita ja lautaa eli niin sanottu sokkoshakki) kymmentä vastustajaa vastaan!

• ekspertin ajattelulle tyypillistä:
 • kokonaisuuden hahmotus
  = kun aloittelija näkee shakkilaudalla yksittäisiä nappuloita, ekspertti näkee tilanteen kokonaisuutena, uhat ja mahdollisuudet, kymmeniä ellei satoja erilaisia jatkomahdollisuuksia jopa kymmeniä siirtoja eteenpäin

 • tilanteen olennaisten piirteiden nopea huomaaminen    ihminen ei käytä rajallista aivokapasiteettiaan turhien jatkopolkujen miettimiseen, vaan osaa keskittyä tilanteen kannalta parhaiden jatkojen miettimiseen

 • aiempien kokemusten tehokas käyttö,
  esim. shakissa muistaa aiemmat pelinsä ja valtavan määrän muiden pelaamia pelejä
    tietää, miten ne jatkuivat ja kumman etuun tilanne johti

 • ekspertti huomaa poikkeavuuden (=anomalian) ja osaa kiinnittää siihen huomiota.
  Aloittelija voisi ajatella, että tämä meni väärin (ja unohtaa asian tai heittää asian roskiin).
  Esim. Alexander Fleming keksi penisiliinin, kun hän tutki bakteereja ja kerran elatusastiassa oli tyhjä kohta, missä ei kasvanut bakteereja. Fleming huomasi, että siihen oli lentänyt ulkoa homesienen itiöitä. Fleming ei vain harmitellut bakteerikokeen epäonnistumista, vaan ekspertin valpas mieli tajusi aloittaa jatkotutkimukset    penisilliini-antibiootti

  Alexander Fleming.  Googlen kuvahaku


• tiedonkäsittelyn pysyvät (staattiset) ja vaihtelevat (dynaamiset) reunaehdot:
A. Pysyvät eli staattiset reunaehdot:
 • asioita, joille ihminen ei voi mitään,
  esim.
  työmuistin kapasiteetti on rajallinen eli ihminen voi yhtä aikaa käsitellä mielessään noin neljää mieltämisyksikköä

 • noviisille yksi nappula on yksi mieltämisyksikkö, kehittyneemmälle pelaajalle muutaman nappulan kokonaisuus tietyssä paikassa on yksi mieltämisyksikkö (esim. shakkinappulat kuninkaan linnoittautumiskulmassa) ja ekspertille koko lauta nappuloineen ja niiden välisine voimineen on yksi mieltämisyksikkö

B. Vaihtelevat eli dynaamiset reunaehdot:
 • asioita, joihin voidaan vaikuttaa harjoittelulla:
  harjoittelun avulla ihminen voi suurentaa mieltämisyksikköä ja siten ajattelu ja toiminta tehostuu.TUTKIMUSLuovuus

CREATIVITY

s.

• Luovuus =
            ajattelun joustavuus
            ajattelun sujuvuus
            ajattelun omaperäisyys

• luovan toiminnan alku piilee vanhojen olettamusten kumoamisessa tai hylkäämisessä

• luovassa oivalluksessa aiemmin yhteen liitetyt havainnot ja käsitykset risteytyvät ja avaavat näkymän uudenlaisille olettamuksille

• tehtävän kuluessa palataan usein aiemmin jo hylättyihin ratkaisuihin niitä hieman muutellen.
Thomas Alva Edison:
”Creativity is one percent inspiration, 99 percent perspiration” (perspiration=hikoilu)

Thomas Alva Edison.  Googlen kuvahaku


• luova prosessi:
 • ongelmat on hajoitettava osiin

 • laajemman kokonaisuuden työstämistä

• luovan prosessin piirteitä:
 1. Suunnittelun tärkeys
  ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

 2. Tehokas jako alitavoitteisiin
  Esim. ensin sisällysluettelon miettiminen ja vasta sitten tekstin teko otsikkojen alle

 3. Prosessin kohteen ja ideoiden vuorovaikutus


 4. Lopputuloksen hiominen


TUTKIMUS• Luovuuden / luovan ajattelun jako (Guilford)
 1. Divergentti ajattelu / luovuus
  = omaperäisiä ja tavanomaisesta poikkeavia vastauksia
  Esim.
  tiilellä voi tappaa käärmeen,
  tiiltä (reikätiiltä) voi käyttää kynätelineenä,
  tiiltä voi käyttää verkonpainona...

 2. Konvergentti ajattelu / luovuus
  = tavanomaisiin ratkaisuihin päätyvää ajattelua
  Esim.
  tiilellä/tiilistä voi tehdä taloja, autotalleja, koirankoppeja, ulkogrillejä...KOEALUE

Oppikirja "Lukion psykologia kurssit 1-5", uusi ops. Opintoverkko, vuoden 2016 painos
 • s. 53  Havaintokehä

 • s. 56-61  Aivot ja hermosto ja hermosolu

 • s. 198-259
Koealueen runkona on oppikirjan valkopohjainen ns. leipäteksti. Sitä tukevat vihreäpohjaisten laatikoiden tekstit. Huomaa, että osa käsitellyistä asioista on vaaleanruskea- ja vihreäpohjaisten laatikoiden teksteissä.

Myös oppitunnilla jaetut monisteet, esim. aivomonisteet.

Ja tietysti tämän nettisivumme asiat


PS 3 course study material in English


Neuron  Wikipedia in English

Synapse  Wikipedia in English

Synaptic vesicle  Wikipedia in English

Neurotransmitter  Wikipedia in English

Brain  Wikipedia in English

Cerebral cortex  Wikipedia in English

Sleep  Wikipedia in English


Sense  Wikipedia in English

Visual perception  Wikipedia in English

Color vision  Wikipedia in English

Depth perception  Wikipedia in English


Memory  Wikipedia in English

Amnesia  Wikipedia in English

Alzheimer's disease  Wikipedia in English
False memory  Wikipedia in English


Aphasia  Wikipedia in English


Study material in English - Khan Academy


Anatomy of a neuron  Video, Khan Academy, in English

Introduction to neural cell types  Video, Khan Academy, in English

Neurotransmitter release  Video, Khan Academy, in English

Neuron resting potential description  Video, Khan Academy, in English

Visual cues  Video, Khan Academy, in English

Somatosensation   Video, Khan Academy, in English

What is Parkinson's disease?  Video, Khan Academy, in English

Dementia and Delirium, including Alzheimer’s  Video, Khan Academy, in English
Aakkosjärjestys!

40 320!Ota tulitikkulaatikosta sisäosa ja kiinnitä se nastoilla seinään.
Siitä muodostuu taso, jolle kynttilän voi laittaa!Luokka/ryhmä jaetaan kahtia A- ja B-ryhmään.
Kummankin ryhmän tehtävä on arvioida kertolaskun tulos.
Aikaa viisi sekuntia:A. 1x2x3x4x5x6x7x8=


B. 8x7x6x5x4x3x2x1=

oikea vastaus
täältä
Minkä säännön mukaan seuraavat numerot ovat peräkkäin:

8 2 3 6 4 7 5 9 1


Oikea vastaus
täältä


Sinulla on kynttilä, nastoja ja laatikollinen tulitikkuja
miten kiinnität kynttilän seinään niin, että sitä voi polttaa (eikä se ole suoraan kiinni seinässä esim. steariinilla liimattuna)?

Oikea vastaus
täältä.

Keksi mahdollisimman monta käyttötarkoitusta tiilelle tai tiilille.
Kirjoita vastauksesi paperille.
Aikaa kaksi minuuttia.
Liitä narut yhteen -kuva. Kuva: Timo Muola
Miten liittää narut yhteen?
Apuna voi käyttää kahta klemmaria, kirjaa ja saksia.