P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A     4     -. K. U. R. S. S. I. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Adrenaliini

Adrenaliini on hormoni, jota erittyy ihmisen valmistautuessa esim. taistele tai pakene -tilanteeseen. Eli adrenaliini saattaa elimistön ikäänkuin "turbo"-tilaan, eli kaikki voimat keskitetään toimintaan.
Käytännössä adrenaliini nostaa sydämen sykettä ja
verenpainetta sekä lisää aineenvaihduntaa, veren sokeripitoisuutta ja suorituskykyä.
Tunnetasolla adrenaliini lisää pelkoa, jännitystä ja hyvänolon tunnetta.

Affekti

Affekti = tunne tai lyhytkestoinen tunneaistimus.


Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Aivoverkosto =

aivosillassa oleva ihmisen vireyttä ylläpitävä järjestelmä (RAS). Huolehtii uni-valve –vaihtelusta.


Aktivaatio =

vireys / vireystaso


Aktivaatiotaso =

vireystaso


Ankkuroituminen =

yksi päättelytavoista eli heuristiikoista. Ihminen ankkuroituu alkuarvoihin ja päättelee asian niistä. Esim. missä järjestyksessä ovat numerot 8, 2, 3, 6, 10, 4, 7, 5, 9, 1 --> aakkosjärjestys!


Anoreksia nervosa =

sairaalloinen syömättömyys


Attraktio =

vetovoima. Ensivaikutelmassa attraktio perustuu ulkomuotoon (kaunis/komea), mutta myöhemmin muihin asioihin, esim. samankaltaisuuteen tai toisensa täydentävyyteen


Autonominen hermosto =

ei-tahdonalainen hermosto, joka hoitaa sydämen lyöntejä, syljen eritystä jne.


Biologiset motiivit

eli homeostaattiset motiivit, eli motiivit, jotka johtavat elossa pysymiseen, esim. ruoka- ja janomotiivi, myös seksuaalimotiivi


Body image =

kehonkaava, eli yksilön käsitys omasta ruumiistaan. Voi vääristyä esim. anoreksiassa, jolloin ”kävelevä luuranko” –potilas näkee itsensä yhä lihavana. Mielisairas voi kokea, että hänessä on reikiä.


Bulimia nervosa =

sairaalloinen ahmimishäiriö, jossa ahmiminen ja oksentaminen vuorottelevat. Hengenvaarallinen, kun kehon kemiallinen tasapaino häiriintyy (sydän yht’äkkiä lakkaa lyömästä).


Deindividuaatio (eli de-individuaatio) =

Sosiaalisessa tilanteessa ihminen ohjautuu ryhmän ehdoilla eikä omilla ehdoillaan.
Esim. 1. Muuten rauhallinen ihminen huutaa, mekastaa ja heiluttaa käsiään urheilukilpailun katsomossa.
Esim. 2. Muuten rauhallinen ihminen rupeaa väkivaltaiseksi tuhoajaksi katumellakassa.


Divergentti ajattelu =

poikkeava, harvinaisiin tuotoksiin johtava luovuus, esim. ”tiilellä voi tappaa käärmeen”


Edustavuuden heuristiikka =

päättelysääntö, jonka mukaan todennäköisempi on se, joka tuntuu edustavan jotain sääntöä (tai säännöttömyyttä). Esim. lasten syntymäjärjestys: PPPPTTTT tai PTPPTT…


Emootio =

tunne, lyhytaikainen tunne


Emotionaalinen =

tunteisiin ja motiiveihin liittyvä


Kehon kaava =

ihmisen käsitys fyysisestä puolestaan. Voi vääristyä, esim. anoreksiassa.


Konvergentti ajattelu =

tavanomainen luovuus, esim. tiilellä voi rakentaa talon, autotallin…


Minäkuva, minäkäsitys =

ihmisen käsitys itsestään


Parasympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka rauhoittaa ihmisen lepoon, esim. ohjaa sydämen lyömään rauhallisemmin ja ohjaa veren virtaamaan ihoon, vatsaan ja suolistoon (ruuansulatus toimii). Ihminen tulee uneliaaksi (kuten ruokailun jälkeen tapahtuu).


Ruumiinkuva =

ihmisen käsitys omasta ruumiistaan. Sama kuin kehonkaava. Voi vääristyä esim anoreksia nervosa –taudissa.


Sympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka valmistaa ihmisen taistele tai pakene –tilaan, esim. laittaa sydämen hakkaamaan, lopettaa syljenerityksen (suu kuivuu) ja lopettaa veren virtauksen ihossa, vatsassa ja suolistossa (veri keskittyy aivoihin ja lihaksiin).


Temperamentti =

ihmisen synnynnäinen reagointitapa ja -voimakkuus. Esim. jo vauvoina jotkut viihtyvät hyvin itsekseen (”helppo lapsi”) ja jotkut vaativat koko ajan syliin (”vaikea lapsi”).


Turhauma eli frustraatio

syntyy, kun ihminen ei pääse tavoitteeseensa. Johtaa usein aggressiivisuuteen (frustraatio-aggressio -hypoteesi).
Esim.1: oppilas, joka saa kokeesta hylätyn, kiroilee ja kävelee aggressiivisesti. Esim.2.: ihminen juoksee ratikalle, mutta sen ovet menevät kiinni melkein nenän edessä --> ihminen lyö ratikan kylkeä.


Älykkyys =

joustava ongelmanratkaisutaito


Älykkyysosamäärä (äo) =

älykkyysikä jaettuna eliniällä (max. 16 vuotta) kertaa sata.