PS 4 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje

          Aivot oikea aivopuolisko poistettuna. Punaisella merkitty vasen otsalohko. Kuvalähde: Wikipedia

 

Voit nostaa PS 4 -kurssin arvosanaa portfoliotyöllä. Portfoliotyö on työtapa, jossa hiljakseen kurssin edetessä keräät huomioitasi, kommenttejasi, sovelluksiasi, analyysejäsi ja vertailujasi kurssin asioista ikäänkuin salkkuun   ("portfolio"=salkku).

Eli iltaisin oppitunnin jälkeen kirjoitat tekstin, jossa sovellat päivällä olleen psykologian oppitunnin asioita itseesi: Miten olet omassa ja läheistesi elämässä kokenut tai huomannut oppitunnilla mainitut psykologiset asiat.

PS 4 -kurssin portfoliotyössäsi kommentoit oppimiasi psykologisia tietoja.
Esim.

  • mitä teet mieluiten?
  • mikä olisi niin mukavaa hommaa, että voisit olla nälässä ja tehdä sitä?
  • miksi opiskelet lukiossa? Mikä motivoi sinua käymään lukiota?
  • millaisia motiivikonflikteja olet itse kokenut?
  • mikä on ollut elämäsi iloisin asia?
  • mikä on ollut elämäsi surullisin asia?
  • missä tilanteissa tunnet eri tunteita?
  • hyväksytkö eri tunneteorioiden käsitykset tunteiden synnystä? Perustele!


Kuvia saa käyttää portfoliotyössä.
Työn voi tehdä tietokoneella tai käsin kirjoittamalla.
Työn ohjepituus on noin 8-15 sivua.