P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A     5     -. K. U. R. S. S. I. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Ahdistus

Ahdistus = paha olo, jolle ei ole selvää syytä.


Ahdistus- ja tuskaneuroosi

Ahdistus- ja tuskaneuroosi on neuroottinen häiriö, jolle on ominaista jännittyneisyys, liiallinen ja epärealistinen huolestuneisuus asioista sekä autonomisen hermoston liikatoiminta.
Esim. ajatukset "en voi lähteä kadulle - auto ajaa päälleni" ja tähän liittyvä sydämen hakkaaminen, kun ajattelee ulos lähtöä.


Akuutti =

nopeasti alkanut (sairaus). Vastakohtana krooninen.


Alemmuuskompleksi =

sairaus, jossa ihminen pitää itseään täysin mitättömänä


Alitajunta =

eli piilotajunta. Ihmisen muistot, jotka ihminen on torjunut eli painanut unohduksiin. Sigmund Freudin mielestä uni on valtatie alitajuntaan.


Alzheimerin tauti =

yleisin dementiaan eli tylsistymiseen johtava sairaus. Hermosoluihin kasaantuu aineenvaihduntatuotetta, joka lopulta tappaa hermosolun. Alzheimerin taudissa valtava määrä hermosoluja kuolee. Alzheimerin taudin riski lisääntyy voimakkaasti ihmisen vanhentuessa.


Anaalinen vaihe =

Sigmund Freudin kehitysteorian toinen vaihe (oraalinen, anaalinen, fallinen, latenssi- ja genitaalivaihe)


Androgynia =

mies+nainen –yhdistelmä, esim. ihminen, jossa on sekä miehen että naisen ominaisuuksia


Anoreksia nervosa =

sairaalloinen syömättömyys


Apatia =

haluttomuus, masennuksen kaltainen


Arvon kieltäminen =

ihmisen itsesäätelyyn liittyvä defenssi- eli puolustusmekanismi (tiedostamaton). Menetettyä asiaa tai asiaa, jota ei saada, aletaan väheksyä. Esim. exää eli entistä seurustelukumppania aletaan haukkua


Asiakaskeskeinen terapia =

amerikk. Carl Rogersin kehittämä terapia, jonka tausta on humanistisessa psykologiassa. Pyritään vähentämään ihmisen vieraantumista ehdottoman arvostuksen avulla.


Autismi =

sairaus, jossa ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää muita ihmisiä ja heidän motiivejaan ja toimintaansa


Aversio-menetelmä =

vastenmielisyyden oppiminen, kun ihminen haluaa pois pahoista tavoista, esim. antabus-hoito alkoholistille


Behaviorismi =

psykol. koulukunta, joka korostaa äärimmäistä tieteellisyyttä. Päätelmiä ihmisestä saa tehdä ainoastaan ihmisen käyttäytymisestä (behavior). Käyttäytyminen muuttuu oppimisella.


Big Five =

piirreteoria, jonka mukaan ihmisellä on viisi keskeistä piirrettä: neuroottisuus, ekstraversio (=ulospäin suuntautuneisuus), avoimuus, tunnollisuus ja sovinnollisuus


Bulimia nervosa =

sairaalloinen ahmimishäiriö, jossa ahmiminen ja oksentaminen vuorottelevat. Hengenvaarallinen, kun kehon kemiallinen tasapaino häiriintyy (sydän yht’äkkiä lakkaa lyömästä).


Burn out =

loppuunpalaminen, ihmisen kaikki voimat ja kyky tehdä työtä häviävät


CAT =

Childrens Apperseption Test on lapsille suunnattu projektiivinen persoonallisuustesti


Coping-keinot =

tietoiset selviytymiskeinot, esim. ihminen juttelee vaikeuksistaan ystävänsä kanssa


Defenssit eli defenssimekanismit =

tiedostamattomia selviytymiskeinoja, esim. ihminen alkaa seurustelun loputtua arvostella exää (arvon kieltäminen).


Torjunta =

ihminen unohtaa ikävän asian.


Deindividuaatio (eli de-individuaatio) =

Sosiaalisessa tilanteessa ihminen ohjautuu ryhmän ehdoilla eikä omilla ehdoillaan.
Esim. 1. Muuten rauhallinen ihminen huutaa, mekastaa ja heiluttaa käsiään urheilukilpailun katsomossa.
Esim. 2. Muuten rauhallinen ihminen rupeaa väkivaltaiseksi tuhoajaksi katumellakassa.


Delirium =

hulluuskohtaus, delirium tremens = juoppohulluus


Dementia =

tylsistyminen, katso Alzheimerin tauti


Depressio =

masennus


Downin syndrooma =

yleisin kehitysvammaisuuden syy ja johtuu kromosomihäiriöstä (yhtä kromosomia on kolme kappaletta; pitäisi olla kaksi). Tyypillistä ylipainoisuus, vinot silmät, iloisuus ja estottomuus.


Ego =

”minä”, Sigmund Freudin persoonallisuusteorian mukainen persoonallisuuden osa, joka sisältää ihmisen tietoisen toiminnan, ajattelun ja tietoiset muistot.


Egoismi =

itsekeskeisyys, ihminen etsii vain omaa parastaan


Ekstroversio =

ulospäinsuuntautuneisuus. Ekstroversio <--> introversio -ulottuvuus on keskeisimpiä persoonallisuuden piirteitä.

Elämänvietti =

Sigmund Freudin teorian mukaan elämänvietti antaa ihmiselle voiman elää. Näkyy varsinkin seksuaalisuudessa.


Empatia =

ihmisen kyky välittää muista ja kärsiä, jos toinenkin kärsii. Psykopaatit eivät tunne empatiaa.


Fenotyyppi =

ihmisen ilmiasu eli ihminen sellaisena kuin hän on


Fobia =

pelko, usein voimakas, jopa neuroottinen pelko, esim. korkean paikan kammo, hämähäkkikammo, suljetun paikan kammo…


Freudin teoria

korostaa piilotajuntaa, eli ihmistä ohjaavat suurelta osalta voimat ja asiat, joista hän ei ole edes itse tietoinen. Ihmisen persoonallisuuden osia ovat:
  1. Suurelta osilta tiedostettu EGO
  2. Osittain tiedostettu SUPEREGO ja
  3. Tiedostamaton ID.
Ihminen kehittyy seksuaalisesti vaiheittain:
  1. Oraalinen vaihe
  2. Anaalinen vaihe
  3. Fallinen vaihe
  4. Latenssivaihe
  5. GenitaalivaiheId - liittyy Sigmund Freudin teoriaan persoonallisuudesta.

ihmisen persoonallisuuden osa, joka tuottaa kaiken voiman, joka liikuttaa ihmistä. Sisältää elämänvietin, joka näkyy pyrkimyksenä elää ja varsinkin se tulee esille ihmisen seksuaalisuutena. Toiseksi id sisältää myös kuolemanvietin, eli ihmisen pyrkimyksen lepoon, rauhaan ja kuolemaan.


Ilmiuni =

se, mitä nähdään unessa (vrt. piilouni)


Kehon kaava =

ihmisen käsitys fyysisestä puolestaan. Voi vääristyä, esim. anoreksiassa.


Krooninen =

ei-äkillinen eli hitaasti kehittyvä


Minä = ego, katso ego


Persoonallisuus =

ihmisen psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien ainutkertainen kokonaisuus


Piilotajunta =

ihmisen tiedostamattomat asiat ja muistot sekä motiivit (katso Freudin teoria)


Piilouni =

unen tarkoitus ja sanoma


Projektiivinen persoonallisuustesti

Projektiivisessa persoonallisuustestissä tutkittavalle näytetään yleensä jokin epämääräinen ärsyke, yleensä kuva, ja häntä pyydetään kertomaan, mitä kuvassa on, keitä kuvassa on, mitä he tekevät, ajattelevat ja sanovat.
Projektiivisen persoonallisuustestin teorian mukaan ihminen selittää kuvaa omien pelkojensa, toiveidensa ja motivaatioitensa kautta eli siis paljastaa selityksessä omaa persoonallisuuttaan.
Tutkittava siis heijastaa (=projisoi) vastaukseensa omaa persoonallisuuttaan.

Esim. 1: Kiusattu näkee kuvassa kiusaamista.
Esim. 2: Seksihäiriöinen näkee kuvissa seksiä yms.
Nykyään projektiivisia persoonallisuustestejä pidetään vanhentuneina ja niitä käytetään paljon vähemmän kuin aiemmin.

Kuuluisin projektiivinen persoonallisuustesti on Rorschachin musteläiskätesti (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).
Toinen kuuluisa projektiivinen persoonallisuustesti on TAT eli Thematic Apperception Test, suomeksi "Temaattisen havaitsemisen testi" (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).
Kuuluisa lasten projektiivinen persoonallisuustesti on House-tree-person Technique, suomeksi "Talo-puu-ihminen -tekniikka" (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).


Ruumiinkuva =

ihmisen käsitys omasta ruumiistaan. Sama kuin kehonkaava. Voi vääristyä esim anoreksia nervosa –taudissa.


Samastuminen =

ihminen kokee ja haluaa kokea kuuluvansa johonkin ryhmään, esim. urheilujoukkueen kannattajat. Myös johonkin ihmiseen voidaan samastua, esim. suureen tähteen. Ihminen käyttäytyy ja pukeutuu kuten samastumiskohteensa. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Skinnerin laatikko =

eläinten oppimiskokeisiin käytettävä laatikko, jossa eläin saa makupalan, kun tekee tietyn asian, esim. painaa vipua


Superego =

ihmisen persoonallisuuden osa, joka sisältää moraalinormit (mitä saa ja ei saa tehdä ja mitä tulee tehdä) ja minäihanteen (esim. olen fiksu ihminen, joten en heitä roskia lattialle). Liittyy Sigmund Freudin teoriaan persoonallisuudesta. -


Taantuma =

ihminen taantuu aikaisempaan kehitysvaiheeseen. Taantuma on mielen defenssi- eli puolustusmekanismi.
Esim. kolmivuotias lapsi, joka on juuri saanut pikkusisaruksen, alkaa imeä uudelleen tuttia.
Esim.2: nuori juo perjantai-iltana alkoholia, jotta saisi tekosyyn taantua ja tehdä kaikkea tyhmää ja ajattelematonta.


Temperamentti =

ihmisen synnynnäinen reagointitapa ja -voimakkuus. Esim. jo vauvoina jotkut viihtyvät hyvin itsekseen (”helppo lapsi”) ja jotkut vaativat koko ajan syliin (”vaikea lapsi”).


Torjunta =

ihminen unohtaa epämiellyttävät asiat. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Turhauma eli frustraatio

syntyy, kun ihminen ei pääse tavoitteeseensa. Johtaa usein aggressiivisuuteen (frustraatio-aggressio -hypoteesi).
Esim.1: oppilas, joka saa kokeesta hylätyn, kiroilee ja kävelee aggressiivisesti. Esim.2.: ihminen juoksee ratikalle, mutta sen ovet menevät kiinni melkein nenän edessä --> ihminen lyö ratikan kylkeä.


Älykkyys =

joustava ongelmanratkaisutaito


Älykkyysosamäärä (äo) =

älykkyysikä jaettuna eliniällä (max. 16 vuotta) kertaa sata.