P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A     6     -. K. U. R. S. S. I. N     E. L. I     S. O. S. I. A. A. L. I. P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A. N     K. U. R. S. S. I. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Adrenaliini

Adrenaliini on hormoni, jota erittyy ihmisen valmistautuessa esim. taistele tai pakene -tilanteeseen. Eli adrenaliini saattaa elimistön ikäänkuin "turbo"-tilaan, eli kaikki voimat keskitetään toimintaan.
Käytännössä adrenaliini nostaa sydämen sykettä ja
verenpainetta sekä lisää aineenvaihduntaa, veren sokeripitoisuutta ja suorituskykyä.
Tunnetasolla adrenaliini lisää pelkoa, jännitystä ja hyvänolon tunnetta.

Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Aito johtaja

Aito johtaja on noussut johtajaksi omien kykyjensä, esim. karismaattisuutensa, tietojensa tai johtamiskykynsä ansiosta.
Aidon johtajan vastakohta on valtias, joka on johtaja esim. syntyperänsä vuoksi (kuninkaalliset ja aateliset) tai sotilasarvonsa mukaan.


Aivopesu

Aivopesu tarkoittaa niitä menetelmiä, joilla ihmisen mielipiteitä pyritään muuttamaan voimakkaasti.
Sanaa aivopesu käytettiin ensimmäistä kertaa Korean sodan aikana, kun monet amerikkalaiset sotavangit kääntyivät kommunisteiksi.
Aivopesun tärkeimpiä menetelmiä olivat mm.
  • eristäminen, mm. ei sanomalehtiä, mediaa eikä postia
  • yhdensuuntainen informaatio. joka osoittaa sotavangin kotimaan huonot puolet ja koomunistisen maailman hyvät puolet
  • kritiikki ja itsekritiikki - sotavangit saivat aloittaa kotimaansa ja sen olojen kritiikin. Tätä kritiikkiä tuettiin, esim. kauniit nuoret naisvartijat osoittivat erityistä huomiota niille sotavankeille, jotka kritisoivat kovasti. Tällä tavalla sotavangit huomaamattaan muuttivat itse mielipiteensä ja asenteensa kommunistisiksi.


Altruismi =

ihminen pyrkii auttamaan muita jopa omien etujen hinnalla


Androgynia =

mies+nainen –yhdistelmä, esim. ihminen, jossa on sekä miehen että naisen ominaisuuksia


Antaa mennä –johtaminen =

johtaja ei kunnolla johda


Asenne =

suhteellisen pysyvä suhtautumistapa johonkin asiaan (myönteinen tai kielteinen)


Attraktio =

vetovoima. Ensivaikutelmassa attraktio perustuu ulkomuotoon (kaunis/komea), mutta myöhemmin muihin asioihin, esim. samankaltaisuuteen tai toisensa täydentävyyteen


Attribuutio =

ominaisuuden asettaminen jollekulle, esim. ihminen miettii, että toinen älykäs, rauhallinen, kylmäsydäminen… Syyn attribuutio on keskeinen, eli sen pohdinta, miksi hän sen teki.


Attribuution perusvirhe =

ihminen tekee muille pysyviä attribuutioita (”hän on varas”), mutta itselleen vaihtuvia attribuutioita (”tilanne johti näpistykseen”)


Balanssiteoria =

Heiderin sosiaalipsykologinen teoria, jonka mukaan tunteiden ja tekojen tulee olla tasapainossa. Esim. ihmisen tekoihin vaikuttamalla voidaan muuttaa hänen tunteitaan, ajatuksiaan ja asenteitaan. Esim. ihminen ensin sanoo, että Lada on huono auto, myöhemmin hän ostaakin Ladan -> hän muuttaa asenteitaan ja ajatuksiaan Ladasta.


Deindividuaatio (eli de-individuaatio) =

Sosiaalisessa tilanteessa ihminen ohjautuu ryhmän ehdoilla eikä omilla ehdoillaan.
Esim. 1. Muuten rauhallinen ihminen huutaa, mekastaa ja heiluttaa käsiään urheilukilpailun katsomossa.
Esim. 2. Muuten rauhallinen ihminen rupeaa väkivaltaiseksi tuhoajaksi katumellakassa.


Ekstroversio =

ulospäinsuuntautuneisuus. Ekstroversio <--> introversio -ulottuvuus on keskeisimpiä persoonallisuuden piirteitä.

Konformistisuus =

ryhmän pyrkimys samankaltaisuuteen, esim. armeija, urheilujoukkue, jonkun musiikin harrastajat (hevarit, hiphopparit…), rakastununut pari jne.


Mallioppiminen =

ihminen oppii ottamalla mallia muilta, yleensä vanhemmilta tai korkeammassa asemassa olevilta, esim. tupakoinnin aloittaminen


Rooliodotus =

rooliin liittyvät odotukset, esim. miten opettajan, poliisin, kuninkaan… tulee käyttäytyä


Rooliristiriita =

1. Roolin sisäinen ristiriita, eli rooliin liittyvät odotukset ovat ristiriitaiset; esim. yksinhuoltajaäidin rooliin kuuluu sekä kurinpitäjän että hellän äidin roolit.
2. Roolien välinen ristiriita, esim. äidillä voi olla paineita olla sekä hyvä äiti että uraa tekevä työntekijä


Samastuminen =

ihminen kokee ja haluaa kokea kuuluvansa johonkin ryhmään, esim. urheilujoukkueen kannattajat. Myös johonkin ihmiseen voidaan samastua, esim. suureen tähteen. Ihminen käyttäytyy ja pukeutuu kuten samastumiskohteensa. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Sosiaalinen =

ihmissuhteisiin liittyvä


Sädekehävaikutus =

jokin hyvä ominaisuus kerää lisää hyviä ominaisuuksia. Ajatellaan, että ihminen, joka on jollain alalla hyvä, on hyvä muillakin aloilla. Esim. pitkä mies valitaan usein johtajaksi.


Turhauma eli frustraatio

syntyy, kun ihminen ei pääse tavoitteeseensa. Johtaa usein aggressiivisuuteen (frustraatio-aggressio -hypoteesi).
Esim.1: oppilas, joka saa kokeesta hylätyn, kiroilee ja kävelee aggressiivisesti. Esim.2.: ihminen juoksee ratikalle, mutta sen ovet menevät kiinni melkein nenän edessä --> ihminen lyö ratikan kylkeä.


Viiteryhmä =

ryhmä, jolta ihminen saa arvoja, esim. seurakuntanuorten ryhmä, poliittinen ryhmä…