PS 6 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje

          Ihminen on sosiaalinen olento. Kuva: Timo Muola

 

Voit nostaa PS 6 -kurssin arvosanaa portfoliotyöllä. Portfoliotyö on työtapa, jossa hiljakseen kurssin edetessä keräät huomioitasi, kommenttejasi, sovelluksiasi, analyysejäsi ja vertailujasi kurssin asioista ikäänkuin salkkuun   ("portfolio"=salkku).

Eli iltaisin oppitunnin jälkeen kirjoitat tekstin, jossa sovellat päivällä olleen psykologian oppitunnin asioita itseesi: Miten olet omassa ja läheistesi elämässä kokenut tai huomannut oppitunnilla mainitut sosiaalipsykologiset asiat.

PS 6 -kurssin portfoliotyössäsi kommentoit oppimiasi PS 6 -kurssin sosiaalipsykologisia tietoja.

Kuvia saa käyttää portfoliotyössä.
Työn voi tehdä tietokoneella tai käsin kirjoittamalla.
Työn ohjepituus on noin 8-15 sivua.