P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Aavejäsen

Aavejäsen on ruumiinjäsen (esim. jalka, käsi, sormi...), joka puuttuu ihmiseltä (esim. amputoitu tai onnettomuudessa irronnut), mutta jonka ihminen yhä tuntee olevan itsellään. Aavejäsentä voi sattua, sitä voi kutittaa yms.
Syynä tähän outoon ilmiöön on se, että ko. ihmisellä on aivoissaan yhä kyseisen ruumiinjäsenen vastealueet ja jäsenen kipu voi tulla sitä kautta. Ko. tapauksessa aivoissa alkanut kipusignaali siis heijastuu johonkin ruumiinjäseneen.
Katso lisätieto: Tutkijat löysivät selityksen haamuraajoille


Adaptaatio

Adaptaatio = sopeutuminen. Yleisimmin puhutaan aistiadaptaatiosta, eli aistinelimen sopeutumisesta ärsykeolosuhteisiin, esim. siirryttäessä sisältä hämärästä kirkkaaseen ulkoilmaan silmän pupilli pienenee. Tai siirryttäessä kirkkaasta ulkoilmasta sisälle hämärään silmän pupilli laajenee.

Adrenaliini

Adrenaliini on hormoni, jota erittyy ihmisen valmistautuessa esim. taistele tai pakene -tilanteeseen. Eli adrenaliini saattaa elimistön ikäänkuin "turbo"-tilaan, eli kaikki voimat keskitetään toimintaan.
Käytännössä adrenaliini nostaa sydämen sykettä ja
verenpainetta sekä lisää aineenvaihduntaa, veren sokeripitoisuutta ja suorituskykyä.
Tunnetasolla adrenaliini lisää pelkoa, jännitystä ja hyvänolon tunnetta.

Afasia

Afasia = aivoperäinen kielellinen häiriö.
Katso Brocan afasia ja Wernicken afasia.


Affekti

Affekti = tunne tai lyhytkestoinen tunneaistimus.


Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Agnosia

Agnosia= aivoperäinen kyvyttömyys tunnistaa näkemänsä
esim. ihminen näkee edessään auton, mutta ei osaa sanoa, että mikä se on ja mitä sillä tehdään.
Lähtiessään vastaanotolta miespuolinen agnosiapotilas alkoi hamuta ja nykiä vaimonsa päätä. Hän yritti ottaa hattua päähänsä ja hänellä meni hattu ja (vaimon) pää sekaisin.


Agorafobia

Agorafobia = aukeiden paikkojen kammo.
Agora = tori, fobia = pelko (molemmat kreikkaa).


Agrafia

Agrafia = aivoperäinen kyvyttömyys kirjoittaa.


Ahdistus

Ahdistus = paha olo, jolle ei ole selvää syytä.


Ahdistus- ja tuskaneuroosi

Ahdistus- ja tuskaneuroosi on neuroottinen häiriö, jolle on ominaista jännittyneisyys, liiallinen ja epärealistinen huolestuneisuus asioista sekä autonomisen hermoston liikatoiminta.
Esim. ajatukset "en voi lähteä kadulle - auto ajaa päälleni" ja tähän liittyvä sydämen hakkaaminen, kun ajattelee ulos lähtöä.


Ahkeruus-alemmuus –kriisi

Ahkeruus-alemmuus –kriisi on Erik H. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian kouluiän (noin 6/7 - 12/13 -vuotiaan) kriisi eli kehitystehtävä.
Jos aiemmat kehitysvaiheet ovat menneet hyvin ja lapsella on tarpeeksi turvallinen ja hyvä elinympäristö, lapsi on ahkera ja tekee mielellään koulu- ja kotitehtäviä. Ongelmat aiemmissa kehitysvaiheissa ja sen hetkisessä elämässä johtavat kyvyttömyyteen toimia oikein ja sitä kautta alemmuuden tunteeseen.


Aistien projektioalueet

Aistien projektioalueet ovat aivoissa olevia alueita, jossa jokin ihmisen toiminto, esim. tietyn sormenpään osan tunto, on hermottunut. Eli siinä kohtaa aivoja käsitellään kyseisen ihmisen osan (esim. tietyn sormenpään osan) signaalit.


Aistimuskynnys

Aistimuskynnys = pienin mahdollinen signaali (esim. heikko ääni tai painallus ihoon), jonka ihminen aistii.


Aito johtaja

Aito johtaja on noussut johtajaksi omien kykyjensä, esim. karismaattisuutensa, tietojensa tai johtamiskykynsä ansiosta.
Aidon johtajan vastakohta on valtias, joka on johtaja esim. syntyperänsä vuoksi (kuninkaalliset ja aateliset) tai sotilasarvonsa mukaan.


Aivokuori

Aivokuori on ohut kerros aivojen pinnalla, jossa ovat hermosolujen solukeskukset. Nämä solukeskukset ovat harmaita, joten aivokuorta sanotaan harmaaksi aineeksi "grey matter".

(aivokuoren alla oleva valkea aine "white matter" koostuu hermosolujen aksoneista)

Aivokuori jaetaan otsalohkoon, päälakilohkoon, ohimolohkoon ja takaraivolohkoon.


Aivokurkiainen

Aivokurkiainen yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon.
Jos a
ivokurkiainen leikataan poikki, tulee ihmiselle ns. split brain -tila.


Aivolisäke

Aivolisäke on aivojen pohjalla oleva pieni sormimainen elin, joka johtaa ihmisen hormonitoimintaa.
Aivolisäkkeen toinen nimi on hypofyysi.


Aivopesu

Aivopesu tarkoittaa niitä menetelmiä, joilla ihmisen mielipiteitä pyritään muuttamaan voimakkaasti.
Sanaa aivopesu käytettiin ensimmäistä kertaa Korean sodan aikana, kun monet amerikkalaiset sotavangit kääntyivät kommunisteiksi.
Aivopesun tärkeimpiä menetelmiä olivat mm.
 • eristäminen, mm. ei sanomalehtiä, mediaa eikä postia
 • yhdensuuntainen informaatio. joka osoittaa sotavangin kotimaan huonot puolet ja koomunistisen maailman hyvät puolet
 • kritiikki ja itsekritiikki - sotavangit saivat aloittaa kotimaansa ja sen olojen kritiikin. Tätä kritiikkiä tuettiin, esim. kauniit nuoret naisvartijat osoittivat erityistä huomiota niille sotavankeille, jotka kritisoivat kovasti. Tällä tavalla sotavangit huomaamattaan muuttivat itse mielipiteensä ja asenteensa kommunistisiksi.


Aivopuolisko

Ihmisillä on kaksi eri isoaivopuoliskoa. Vasen aivopuolisko hoitaa kielellisiä asioita. Oikea aivopuolisko hoitaa avaruudellista (=spatiaalista) hahmotusta, eli tilan hahmotusta.


Aivoriihi =

joukon pyrkimys luovuuteen siten, että mitään ehdotuksia ei lytätä


Aivorunko =

aivojen syvä, kehityksellisesti vanha aivojen osa. Hoitaa yksinkertaiset elossapitotoiminnot, kuten hengityksen ja sydämen lyönnit.


Aivosilta

sisältää ihmisen vireysjärjestelmän eli RAS-järjestelmän eli aivoverkoston. Huolehtii uni-valve –vaihtelusta.


Aivostimulaatio =

aivojen ärsytys, yleisimmin sähköllä, esim. sähköinen härkätaistelu


Aivosähkökäyrä eli EEG =

päänahasta mitattu aivojen toimintaa kuvattu käyrä


Aivoverkosto =

aivosillassa oleva ihmisen vireyttä ylläpitävä järjestelmä (RAS). Huolehtii uni-valve –vaihtelusta.


Akkommodaatio =

kun uusi tieto tulee, sisäinen malli muuttuu. Esim. lapsen tai nuoren tulee opetella uudestaan jarruttamisen skeema (=sisäinen malli), kun siirtyy jalkajarrullisesta polkupyörästä käsijarrulliseen.


Aksoni =

hermosolun viejähaarake. Hermosolussa on suuri määrä tuojahaarakkeita, mutta vain yksi viejähaarake.


Aktiivinen työmuisti =

tietoisuus eli kaikki jollain hetkellä ihmisen mielessä olevat asiat. Laajuus on noin 5+/-2 yksikköä (7+/-2). Tehokas ajattelu on sitä, että tuota yksikköä suurennetaan.


Aktiopotentiaali =

hermoimpulssi, joka kulkee aksonissa


Aktivaatio =

vireys / vireystaso


Aktivaatiotaso =

vireystaso


Akuutti =

nopeasti alkanut (sairaus). Vastakohtana krooninen.


Aleksia =

aivoperäinen kyvyttömyys lukea


Alemmuuskompleksi =

sairaus, jossa ihminen pitää itseään täysin mitättömänä


Alitajunta =

eli piilotajunta. Ihmisen muistot, jotka ihminen on torjunut eli painanut unohduksiin. Sigmund Freudin mielestä uni on valtatie alitajuntaan.


Aloitteellisuus-syyllisyys –kriisi =

Eriksonin teorian leikki-iän (noin 3-5 -vuotiaat) vaihe, kriisi, jossa lapsi pyrkii aloitteellisuuteen varsinkin leikeissään. Lapsen lyttääminen johtaa syyllisyyteen.


Altruismi =

ihminen pyrkii auttamaan muita jopa omien etujen hinnalla


Alzheimerin tauti =

yleisin dementiaan eli tylsistymiseen johtava sairaus. Hermosoluihin kasaantuu aineenvaihduntatuotetta, joka lopulta tappaa hermosolun. Alzheimerin taudissa valtava määrä hermosoluja kuolee. Alzheimerin taudin riski lisääntyy voimakkaasti ihmisen vanhentuessa.


Amnesia =

aivoperäinen muistihäiriö


Anaalinen vaihe =

Sigmund Freudin kehitysteorian toinen vaihe (oraalinen, anaalinen, fallinen, latenssi- ja genitaalivaihe)


Androgynia =

mies+nainen –yhdistelmä, esim. ihminen, jossa on sekä miehen että naisen ominaisuuksia


Ankkuroituminen =

yksi päättelytavoista eli heuristiikoista. Ihminen ankkuroituu alkuarvoihin ja päättelee asian niistä. Esim. missä järjestyksessä ovat numerot 8, 2, 3, 6, 10, 4, 7, 5, 9, 1 --> aakkosjärjestys!


Anoreksia nervosa =

sairaalloinen syömättömyys


Antaa mennä –johtaminen =

johtaja ei kunnolla johda


Apatia =

haluttomuus, masennuksen kaltainen


Arvon kieltäminen =

ihmisen itsesäätelyyn liittyvä defenssi- eli puolustusmekanismi (tiedostamaton). Menetettyä asiaa tai asiaa, jota ei saada, aletaan väheksyä. Esim. exää eli entistä seurustelukumppania aletaan haukkua


Asenne =

suhteellisen pysyvä suhtautumistapa johonkin asiaan (myönteinen tai kielteinen)


Asetyylikoliini, asetylkoliini =

hermoston välittäjäaine, joka vie tietoa synapsissa.


Asiakaskeskeinen terapia =

amerikk. Carl Rogersin kehittämä terapia, jonka tausta on humanistisessa psykologiassa. Pyritään vähentämään ihmisen vieraantumista ehdottoman arvostuksen avulla.


Assimilaatio =

sulautuminen. Kun uusi asia tulee, sisäinen malli ei muutu, vaan uusi asia sulautuu vanhaan sisäiseen malliin. Esim. vauvan ensimmäinen skeema (=toiminnallinen sisäinen malli on imeminen). Vauvaa tutkii kaikkea viemällä esineitä suuhunsa.


Assosiaatio =

mielleyhtymä eli jostain asiasta tulee jokin toinen asia mieleen. Ajattelu toimii assosisaation avulla eli ihminen mielessään yhdistelee asioita.


Assosiaatioalueet =

aivojen kaikki alueet, joilla ei ole erillistehtävää


Attraktio =

vetovoima. Ensivaikutelmassa attraktio perustuu ulkomuotoon (kaunis/komea), mutta myöhemmin muihin asioihin, esim. samankaltaisuuteen tai toisensa täydentävyyteen


Attribuutio =

ominaisuuden asettaminen jollekulle, esim. ihminen miettii, että toinen älykäs, rauhallinen, kylmäsydäminen… Syyn attribuutio on keskeinen, eli sen pohdinta, miksi hän sen teki.


Attribuution perusvirhe =

ihminen tekee muille pysyviä attribuutioita (”hän on varas”), mutta itselleen vaihtuvia attribuutioita (”tilanne johti näpistykseen”)


Autismi =

sairaus, jossa ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää muita ihmisiä ja heidän motiivejaan ja toimintaansa


Autonominen hermosto =

ei-tahdonalainen hermosto, joka hoitaa sydämen lyöntejä, syljen eritystä jne.


Avainärsyke =

ärsyke, joka laukaisee eläimen vaistotoiminnan


Aversio-menetelmä =

vastenmielisyyden oppiminen, kun ihminen haluaa pois pahoista tavoista, esim. antabus-hoito alkoholistille


Balanssiteoria =

Heiderin sosiaalipsykologinen teoria, jonka mukaan tunteiden ja tekojen tulee olla tasapainossa. Esim. ihmisen tekoihin vaikuttamalla voidaan muuttaa hänen tunteitaan, ajatuksiaan ja asenteitaan. Esim. ihminen ensin sanoo, että Lada on huono auto, myöhemmin hän ostaakin Ladan -> hän muuttaa asenteitaan ja ajatuksiaan Ladasta.


Behaviorismi =

psykol. koulukunta, joka korostaa äärimmäistä tieteellisyyttä. Päätelmiä ihmisestä saa tehdä ainoastaan ihmisen käyttäytymisestä (behavior). Käyttäytyminen muuttuu oppimisella.


Big Five =

piirreteoria, jonka mukaan ihmisellä on viisi keskeistä piirrettä: neuroottisuus, ekstraversio (=ulospäin suuntautuneisuus), avoimuus, tunnollisuus ja sovinnollisuus


Binokulaarinen =

näkeminen kahdella silmällä, mahdollistaa etäisyyksien havaitsemisen


Biologiset motiivit

eli homeostaattiset motiivit, eli motiivit, jotka johtavat elossa pysymiseen, esim. ruoka- ja janomotiivi, myös seksuaalimotiivi


Body image =

kehonkaava, eli yksilön käsitys omasta ruumiistaan. Voi vääristyä esim. anoreksiassa, jolloin ”kävelevä luuranko” –potilas näkee itsensä yhä lihavana. Mielisairas voi kokea, että hänessä on reikiä.


Bovery el -kadun –ilmiö =

ihminen reagoi, kun jotain jää pois. Bovery el –kadun ihmiset soittivat hätänumeroon, kun normaalisti yöllä ohi kulkeva tavarajuna ei kulkenutkaan.


Brocan afasia =

motorinen afasia. Brocan alue, joka on oikeakätisellä vasemmassa aivolohkossa, on vaurioitunut. Sanojen löytäminen on erittäin hankalaa. Esim. Paul Brocan potilas sanoi vain ”tan”. Automaatiosanojen sanominen voi onnistua (viikonpäivät, tervehdykset, kirosanat…).


Brocan alue =

on oikeakätisellä vasemmassa aivolohkossa ja se hoitaa kielen motoriikan


Bulimia nervosa =

sairaalloinen ahmimishäiriö, jossa ahmiminen ja oksentaminen vuorottelevat. Hengenvaarallinen, kun kehon kemiallinen tasapaino häiriintyy (sydän yht’äkkiä lakkaa lyömästä).


Burn out =

loppuunpalaminen, ihmisen kaikki voimat ja kyky tehdä työtä häviävät


CAT =

Childrens Apperseption Test on lapsille suunnattu projektiivinen persoonallisuustesti


Coctail party –ilmiö =

ihminen kuulee helposti oman nimensä hälinänkin keskellä ja ihmisen tarkkaavaisuus suuntautuu nimen sanojaan


Coping-keinot =

tietoiset selviytymiskeinot, esim. ihminen juttelee vaikeuksistaan ystävänsä kanssa


Cortex =

aivokuori


Defenssit eli defenssimekanismit =

tiedostamattomia selviytymiskeinoja, esim. ihminen alkaa seurustelun loputtua arvostella exää (arvon kieltäminen).


Torjunta =

ihminen unohtaa ikävän asian.


Deindividuaatio (eli de-individuaatio) =

Sosiaalisessa tilanteessa ihminen ohjautuu ryhmän ehdoilla eikä omilla ehdoillaan.
Esim. 1. Muuten rauhallinen ihminen huutaa, mekastaa ja heiluttaa käsiään urheilukilpailun katsomossa.
Esim. 2. Muuten rauhallinen ihminen rupeaa väkivaltaiseksi tuhoajaksi katumellakassa.


Déjà-vu –ilmiö =

ihminen kokee, että on ollut samassa tilanteessa ennenkin


Delirium =

hulluuskohtaus, delirium tremens = juoppohulluus


Dementia =

tylsistyminen, katso Alzheimerin tauti


Dendriitti =

hermosolun tuojahaarake, tuo tietoa hermosoluun; jopa 10 000 hermosolussa


Depressio =

masennus


Deprivaatio =

puutostila


Deprivaatiokokeet =

aistiärsykkeiden poisto, joka johtaa lopulta harhojen tai unien näkemiseen


Determinismi =

ennalta määräytyminen. Esim. johtaako huono lapsuus automaattisesti huonoon elämään ja suuriin ongelmiin.


Dikoottisen kuuntelun kokeet =

korviin johdetaan eri signaali, esim. puhe ja tutkitaan voiko ihminen seurata ja ymmärtää molempia. Tutkimustulokseksi saatiin, että ihminen ei voi täysin seurata molempia. Ihminen keskittyy toiseen, mutta seuraa hieman myös toista signaalia, esim. jos ihmisen oma nimi kuuluu ei-seuratusta signaalista, ihmisen huomio siirtyy sinne välittömästi (ns. cocktail party -ilmiö).


Divergentti ajattelu =

poikkeava, harvinaisiin tuotoksiin johtava luovuus, esim. ”tiilellä voi tappaa käärmeen”


Dopamiini =

hermosolujen välittäjäaine synapsissa eli hermosoluliitoksessa. Mahdollistaa tietoiset liikkeet (vrt. ”Jähmettyneiden heroinistien tarina”). Tärkeä myös nautinnon kokemisessa. Liiallinen määrä dopamiinia tuo aivoihin valtavan ja jatkuvan ajatusten tulvan (vrt. harhat jakomielitaudissa eli skitsofreniassa). Touretten syndroomassa liiallinen määrä dopamiinia aiheuttaa pakonomaista kiroilua.


Downin syndrooma =

yleisin kehitysvammaisuuden syy ja johtuu kromosomihäiriöstä (yhtä kromosomia on kolme kappaletta; pitäisi olla kaksi). Tyypillistä ylipainoisuus, vinot silmät, iloisuus ja estottomuus.


Dysfasia =

aivoperäinen kielellinen häiriö


Dysgrafia =

aivoperäinen kirjoittamisen häiriö


Dysleksia =

aivoperäinen lukemisen häiriö


Edellisyysvaikutus = primacy effect =

jokin aiempi asia vaikuttaa seuraavaan. Esim. ”reed” = lukea, ruoko -> sana ”reed” ymmärretään edellisen virkkeen perusteella.


Edustavuuden heuristiikka =

päättelysääntö, jonka mukaan todennäköisempi on se, joka tuntuu edustavan jotain sääntöä (tai säännöttömyyttä). Esim. lasten syntymäjärjestys: PPPPTTTT tai PTPPTT…


EEG =

aivosähkökäyrä


Ego =

”minä”, Sigmund Freudin persoonallisuusteorian mukainen persoonallisuuden osa, joka sisältää ihmisen tietoisen toiminnan, ajattelun ja tietoiset muistot.


Egoismi =

itsekeskeisyys, ihminen etsii vain omaa parastaan


Egosentrinen puhe =

sisäinen puhe, joka lopulta muuttuu ajatteluksi, esim. lapsi ohjaa itseään puhumalla.


Ehdollinen refleksi =

jokin opittu asia


Ehdollistuminen =

suhteellisen yksinkertaista oppimista; sisältää klassisen ja välineellisen ehdollistumisen


Ehdoton refleksi =

refleksi, joka aina seuraa jostain asiasta, esim. räjähdys lähellä ihmistä -> pelästyminen ja silmien sulkeminen ehdottomasti


Ehkäisevä synapsi =

synapsi, joka estää hermosolun lähettämästä viestiä eteenpäin


Ekologinen validiteetti =

kuvaako laboratoriossa tehty tutkimus oikeaa elämää pätevästi (”valid”=pätevä)


Ekstroversio =

ulospäinsuuntautuneisuus. Ekstroversio <--> introversio -ulottuvuus on keskeisimpiä persoonallisuuden piirteitä.

Elollistaminen =

lapsi elollistaa esineitä, esim. ”tuoli kamppasi minut”


Elämäkertamuisti =

ihmisen muistot omasta elämästään


Elämänvietti =

Sigmund Freudin teorian mukaan elämänvietti antaa ihmiselle voiman elää. Näkyy varsinkin seksuaalisuudessa.


Emonriisto =

koe-eläimen kasvattaminen ilman emoaan. Emonriistokokeet kertovat emon tärkeydestä.


Emootio =

tunne, lyhytaikainen tunne


Emotionaalinen =

tunteisiin ja motiiveihin liittyvä


Empatia =

ihmisen kyky välittää muista ja kärsiä, jos toinenkin kärsii. Psykopaatit eivät tunne empatiaa.


Episodimuisti =

tapahtumamuisti, esim. mitä teit viime viikonloppunaEriksonin teoria =

Erik H. Eriksonin ihmisen psykososiaalista kehitystä kuvaava teoria, jossa ihmisen kehitys jaetaan kahdeksaan osaan. Jokaisessa elämän vaiheessa ihmisen eteen tulee kehitystehtävä, jonka hyvä läpikäyminen johtaa ikäkauden kehitystehtävän hyvään


Esinepysyvyys =

kyky ymmärtää, että esine ei katoa, kun sitä ei nähdä. Esim. lapsi alkaa kontata nalleaan kohti, vaikka väliin tuli tyyny.


Fenotyyppi =

ihmisen ilmiasu eli ihminen sellaisena kuin hän on


Fobia =

pelko, usein voimakas, jopa neuroottinen pelko, esim. korkean paikan kammo, hämähäkkikammo, suljetun paikan kammo…


Freudin teoria

korostaa piilotajuntaa, eli ihmistä ohjaavat suurelta osalta voimat ja asiat, joista hän ei ole edes itse tietoinen. Ihmisen persoonallisuuden osia ovat:
 1. Suurelta osilta tiedostettu EGO
 2. Osittain tiedostettu SUPEREGO ja
 3. Tiedostamaton ID.
Ihminen kehittyy seksuaalisesti vaiheittain:
 1. Oraalinen vaihe
 2. Anaalinen vaihe
 3. Fallinen vaihe
 4. Latenssivaihe
 5. GenitaalivaiheHahmolait =

ihmisen synnynnäisiä tapoja, joilla ihminen jäsentää havaitsemaansa maailmaa, esim. itse kohteen ja sen taustan erottaminen


Hahmopsykologia =

psykologian koulukunta 1900-luvun alussa, joka korosti mm. havaitsemisessa sitä, että ihminen ensin havaitsee kokonaisuuden ja vasta sen jälkeen sen osat


Heijaste =

refleksi


Herkkyyskausi =

lapsen ikä, jolloin hän oppii jonkin asian (esim. puhuminen) helposti


Hypoteesi =

oletus ongelman ratkaisussa. Psykologisessa tutkimuksessa tutkitaan, pitääkö hypoteesi paikkansa.


Id - liittyy Sigmund Freudin teoriaan persoonallisuudesta.

ihmisen persoonallisuuden osa, joka tuottaa kaiken voiman, joka liikuttaa ihmistä. Sisältää elämänvietin, joka näkyy pyrkimyksenä elää ja varsinkin se tulee esille ihmisen seksuaalisuutena. Toiseksi id sisältää myös kuolemanvietin, eli ihmisen pyrkimyksen lepoon, rauhaan ja kuolemaan.


Identiteetti =

ihmisen suhteellisen pysyvä käsitys itsestään


Ilmiuni =

se, mitä nähdään unessa (vrt. piilouni)


Itsetunto =

se, kuinka paljon ihminen arvostaa itseään


Jälkikuva =

se kuva, joka jää näkyviin, kun ihminen siirtää katseensa puhtaaseen valkoiseen, kun on ensin tuijottanut jotain pitkän aikaa


Kaikkivoipuus =

pieni lapsi voi kuviteela, että hän ja ensisijainen hoitaja (yleensä äiti) ovat kaikkivoipia


Kehon kaava =

ihmisen käsitys fyysisestä puolestaan. Voi vääristyä, esim. anoreksiassa.


Kenttätutkimus =

laboratorion ulkopuolella tehty tutkimus


Keskushermosto =

aivot + selkäydin


Kognitiivinen =

tietoon liittyvä (lat. cognitio=tieto)


Kognitiivinen psykologia =

psykologinen koulukunta, joka korostaa tiedon, tiedon tulkinnan ja sisäisten mallien merkitystä


Kokeellinen tutkimus

Tutkija pystyy hallitsemaan olosuhteita (laboratorio-olosuhteet tai muuten mahdollisimman tarkasti säädelty tilanne). Tutkitaan syy-yhteyttä eli aiheuttaako jokin asia X asian Y. Esim. miten alkoholi vaikuttaa reaktioaikaan


Konformistisuus =

ryhmän pyrkimys samankaltaisuuteen, esim. armeija, urheilujoukkue, jonkun musiikin harrastajat (hevarit, hiphopparit…), rakastununut pari jne.


Konstanssi =

havaintojen pysyvyys, esim. paidan väri havaitaan samaksi eri valaistusolosuhteissa (värin konstanssi), koon konstanssi = ihminen havaitsee esineen koon oikein riippumatta siitä, kuinka kaukana esine on


Konvergentti ajattelu =

tavanomainen luovuus, esim. tiilellä voi rakentaa talon, autotallin…


Krooninen =

ei-äkillinen eli hitaasti kehittyvä


Kypsyminen =

jonkin uuden taidon esille tuleminen, kun hermosto on tarpeeksi kehittynyt, esim. kävelemään ”oppiminen”


Lyhytkestoinen muisti =

työmuisti, eli kaikki jollain hetkellä mielessä olevat asiat; laaajuus noin 5+-2 yksikköä


Mallioppiminen =

ihminen oppii ottamalla mallia muilta, yleensä vanhemmilta tai korkeammassa asemassa olevilta, esim. tupakoinnin aloittaminen


Mielleyhtymä =

assosiaatio; ajatus, jossa asioita liitetään toisiinsa


Minä = ego, katso ego


Minäkuva, minäkäsitys =

ihmisen käsitys itsestään


Motorinen afasia, katso Brocan afasia

Näköjyrkänne =

lattiana on paksu lasi, mutta sen alla on selvä kuoppa; lapsi ei konttaa sille alueelle


Operationalisointi =

muuttujien saattaminen mitattavaan muotoon.


Orientaatiorefleksi =

jonkin yllättävän asian tullessa ihminen kokonaisvaltaisesti valmistautuu toimimaan, esim. ihminen kuulee rasahduksen läheltään pimeässä metsässä ja valmistautuu taistele tai pakene –tilaan (sydän hakkaa…)


Otos =

perusjoukosta (esim. Suomen lukiolaiset) valittu joukko, jolle itse tutkimus tehdään (esim. viiden eri puolilta Suomea olevan lukion oppilaat)


Paikkamenetelmä =

muistimenetelmä, jossa ihminen sijoittaa mielessään muistettavat asiat esim. jonkun tutun tien taloihin


Persoonallisuus =

ihmisen psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien ainutkertainen kokonaisuus


Parasympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka rauhoittaa ihmisen lepoon, esim. ohjaa sydämen lyömään rauhallisemmin ja ohjaa veren virtaamaan ihoon, vatsaan ja suolistoon (ruuansulatus toimii). Ihminen tulee uneliaaksi (kuten ruokailun jälkeen tapahtuu).


Perusjoukko =

se joukko, josta tutkimuksessa halutaan tietoa, esim. Suomen lukiolaiset


Perusturvallisuus =

tärkeä asia jokaiselle, lapselle perusturvallisuus syntyy ensimmäisen ikävuoden aikana, kun lapsesta pidetään huolta. Jos ei pidetä huolta --> perusepäluottamus. Katso Eriksonin teoria.


Perustutkimus =

perusasioiden tutkimus, joka ei suoraan pyri tutkittavan tiedon soveltamiseen


Piilotajunta =

ihmisen tiedostamattomat asiat ja muistot sekä motiivit (katso Freudin teoria)


Piilouni =

unen tarkoitus ja sanoma


Pintagradientti =

pinnan kuvio, josta ihminen voi päätellä syvyyden, esim. tasaisella pinnalla kuviot ovat kauas katsottuna lähellä toisiaan ja lähietäisyydellä kaukana toisistaan


Pitkäkestoinen muisti = säilömuisti. Katso säilömuisti.


Projektiivinen persoonallisuustesti

Projektiivisessa persoonallisuustestissä tutkittavalle näytetään yleensä jokin epämääräinen ärsyke, yleensä kuva, ja häntä pyydetään kertomaan, mitä kuvassa on, keitä kuvassa on, mitä he tekevät, ajattelevat ja sanovat.
Projektiivisen persoonallisuustestin teorian mukaan ihminen selittää kuvaa omien pelkojensa, toiveidensa ja motivaatioitensa kautta eli siis paljastaa selityksessä omaa persoonallisuuttaan.
Tutkittava siis heijastaa (=projisoi) vastaukseensa omaa persoonallisuuttaan.

Esim. 1: Kiusattu näkee kuvassa kiusaamista.
Esim. 2: Seksihäiriöinen näkee kuvissa seksiä yms.
Nykyään projektiivisia persoonallisuustestejä pidetään vanhentuneina ja niitä käytetään paljon vähemmän kuin aiemmin.

Kuuluisin projektiivinen persoonallisuustesti on Rorschachin musteläiskätesti (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).
Toinen kuuluisa projektiivinen persoonallisuustesti on TAT eli Thematic Apperception Test, suomeksi "Temaattisen havaitsemisen testi" (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).
Kuuluisa lasten projektiivinen persoonallisuustesti on House-tree-person Technique, suomeksi "Talo-puu-ihminen -tekniikka" (linkki suomenkieliseen Wikipediaan).


Psykologia =

ihmisen toimintaa ja toiminnan muutoksia tutkiva tiede


Psyyke =

mieli eli ihmisen sisäinen kokemusmaailma


Riippumaton muuttuja =

se asia, jonka aiheuttamia muutoksia tutkitaan. Esim. kuinka alkoholi vaikuttaa reaktioaikaan –tutkimus --> alkoholi on riippumaton muuttuja.


Riippuva muuttuja =

se asia, jonka muutoksia tutkitaan. Esim. kuinka alkoholi vaikuttaa reaktioaikaan –tutkimus --> reaktioaika on riippuva muuttuja. Muistisääntö: ”Ihminen on riippuva”.


Rooliodotus =

rooliin liittyvät odotukset, esim. miten opettajan, poliisin, kuninkaan… tulee käyttäytyä


Rooliristiriita =

1. Roolin sisäinen ristiriita, eli rooliin liittyvät odotukset ovat ristiriitaiset; esim. yksinhuoltajaäidin rooliin kuuluu sekä kurinpitäjän että hellän äidin roolit.
2. Roolien välinen ristiriita, esim. äidillä voi olla paineita olla sekä hyvä äiti että uraa tekevä työntekijä


Ruumiinkuva =

ihmisen käsitys omasta ruumiistaan. Sama kuin kehonkaava. Voi vääristyä esim anoreksia nervosa –taudissa.


Samastuminen =

ihminen kokee ja haluaa kokea kuuluvansa johonkin ryhmään, esim. urheilujoukkueen kannattajat. Myös johonkin ihmiseen voidaan samastua, esim. suureen tähteen. Ihminen käyttäytyy ja pukeutuu kuten samastumiskohteensa. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Sammuminen =

opitun reaktion lakkaaminen, kun siitä ei enää palkita


Sensorinen afasia =

aivoperäinen kyvyttömyys ymmärtää kieltä ja tuottaa ymmärrettävää kieltä. Johtuu vasemman aivopuoliskon Wernicken alueen vauriosta. Puhe on ns. ”sanasalaattia”, eli sanojen sekamelskaa.


Siirtymäobjekti =

esine, jonka kautta ihminen kokee tunteita, esim. lapsella voi olla turvarätti tai tärkeä nalle. Aikuisella miehellä esim. hänen itse laittamansa auto.


Sisäinen malli =

ihmisen sisäinen käsitys jostain asiasta. Varsinkin toimintaan liittyvistä sisäisistä malleista käytetään nimeä skeema, esim. miten toimitaan ravintolassa.


Skinnerin laatikko =

eläinten oppimiskokeisiin käytettävä laatikko, jossa eläin saa makupalan, kun tekee tietyn asian, esim. painaa vipua


Superego =

ihmisen persoonallisuuden osa, joka sisältää moraalinormit (mitä saa ja ei saa tehdä ja mitä tulee tehdä) ja minäihanteen (esim. olen fiksu ihminen, joten en heitä roskia lattialle). Liittyy Sigmund Freudin teoriaan persoonallisuudesta. -


Sosiaalinen =

ihmissuhteisiin liittyvä


Suodatinteoria =

ihminen suodattaa ärsyketulvasta vähemmän tärkeät asiat; vrt. varjostuskokeet, joissa ihminen sai eri korviin eri viestin.


Suorituskykytestit

ovat osa älykkyyden testausta. Voidaan tutkia matemaattista, kielellistä ym. kyvykkyyttä


Symbolifunktio =

kyky ymmärtää sanan ja sen tarkoittaman asian liittyminen yhteen, esim. lapsi ymmärtää, että sana ”auto” tarkoittaa sitä vehjettä, jolla voi päästä mummilaan.


Sympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka valmistaa ihmisen taistele tai pakene –tilaan, esim. laittaa sydämen hakkaamaan, lopettaa syljenerityksen (suu kuivuu) ja lopettaa veren virtauksen ihossa, vatsassa ja suolistossa (veri keskittyy aivoihin ja lihaksiin).


Sädekehävaikutus =

jokin hyvä ominaisuus kerää lisää hyviä ominaisuuksia. Ajatellaan, että ihminen, joka on jollain alalla hyvä, on hyvä muillakin aloilla. Esim. pitkä mies valitaan usein johtajaksi.


Säilömuisti =

pitkäkestoinen muisti. Aivoissa hippokampus on muistin ”osoitetoimisto”, joka jakaa muistijäljet eri puolille aivoja, varsinkin ohimolohkoihin.


Taantuma =

ihminen taantuu aikaisempaan kehitysvaiheeseen. Taantuma on mielen defenssi- eli puolustusmekanismi.
Esim. kolmivuotias lapsi, joka on juuri saanut pikkusisaruksen, alkaa imeä uudelleen tuttia.
Esim.2: nuori juo perjantai-iltana alkoholia, jotta saisi tekosyyn taantua ja tehdä kaikkea tyhmää ja ajattelematonta.


Tabu =

kielletty asia, jota ei saa tehdä ja josta ei saa edes puhua.


Tapaustutkimus =

tutkimusote/tutkimusmenetelmä, jossa on vain yksi tutkittava tapaus, esim. ihminen tai onnettomuus. Tapaustutkimus, jossa yhtä aikaa tutkitaan asiaa ja yritetään muuttaa sitä, on toimintatutkimus, esim. työpaikan huonon ilmapiirin tutkiminen ja muuttaminen.


Tarkkailu eli observointi

on tiedonkeruutapa. Aina apuna tiedon taltionti, esim. videointi. Joskus tehdään kaksisuuntaisen ikkunan takaa salaa.


Temperamentti =

ihmisen synnynnäinen reagointitapa ja -voimakkuus. Esim. jo vauvoina jotkut viihtyvät hyvin itsekseen (”helppo lapsi”) ja jotkut vaativat koko ajan syliin (”vaikea lapsi”).


Tiedonhankintatapa =

psykologisen tutkimuksen tiedonhankintatapoja on kolme:

1. Tarkkailu eli havainnointi eli observointi

  • tutkija tarkkailee tilannetta esim. puoliläpäisevän peilin läpi, jotta häntä ei huomattaisi
  • nykyään tutkittavat tilanteet aina videoidaan

2. Haastattelu tai kysely

  • strukturoidussa kyselyssä on valmiit vastausvaihtoehdot,
   esim. "Pelkään suuria ihmisjoukkoja"
   a) paljon b) melko paljon c) en osaa sanoa d) melko vähän e) en lainkaan.
  • vapaavalintaisessa kyselyssä ihminen vastaa omin sanoin tyhjille riveille

3. Testi


Tietoisuus =

ihmisen ymmärrys maailmasta ja itsestään. Voidaan tutkia peilikokeella: ymmärtääkö eläin tai lapsi, että peilistä näkyvä eläin tai lapsi on hän itse. Mistä tietoisuus syntyy? Vallitsevan teorian mukaan tietoisuus on tarpeeksi monimutkaisen hermoverkon (eli aivojen) emergentti eli esiin tuleva ominaisuus.


Torjunta =

ihminen unohtaa epämiellyttävät asiat. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Tottuminen eli habituaatio =

ihminen tai eläin ei enää reagoi samanlaisena jatkuvaan ärsykkeeseen. Esim. ihminen kohta ei enää kuule tuulettimen ääntä (esim. piirtoheittimen tuuletin).


Turhauma eli frustraatio

syntyy, kun ihminen ei pääse tavoitteeseensa. Johtaa usein aggressiivisuuteen (frustraatio-aggressio -hypoteesi).
Esim.1: oppilas, joka saa kokeesta hylätyn, kiroilee ja kävelee aggressiivisesti. Esim.2.: ihminen juoksee ratikalle, mutta sen ovet menevät kiinni melkein nenän edessä --> ihminen lyö ratikan kylkeä.


Tutkimusote eli tutkimusmenetelmä =

psykologisen tutkimuksen perustapa, joita on kolme:

1. Kokeellinen tutkimus

  • tutkija pystyy hallitsemaan olosuhteita (laboratorio-olosuhteet tai muuten mahdollisimman tarkasti säädelty tilanne)
  • tutkitaan syy-yhteyttä eli aiheuttaako jokin asia X asian Y
  • esim. miten alkoholi vaikuttaa reaktioaikaan

2. Kenttätutkimus

  • tehdään luonnollisessa tilanteessa (esim. oppilaiden käyttäytyminen välitunnilla)
  • tutkija kirjaa asiat ja muutokset, mutta ei voi säädellä olosuhteita

3. Tapaustutkimus


Vahvistaminen =

ihmiselle tai eläimelle annetaan palkinto, kun hän tekee oikein vaaditun asian. Johtaa oppimiseen.


Vapaa assosiaatio =

ihminen kertoo sensuroimatta kaiken, mitä tulee hänen mieleensä. Tärkeä psykoanalyyttisessä terapiassa (jonka kehitti Sigmund Freud).


Wernicken alue =

vasemman aivopuoliskon ohimolohkossa oleva alue, jossa kieli ymmärretään. Mahdollistaa sekä kuullun ja luetun kielen ymmärtämisen että omakohtaisen ymmärrettävän puheen ja kielen tuottamisen.


Wernicken afasia, katso sensorinen afasia


Viiteryhmä =

ryhmä, jolta ihminen saa arvoja, esim. seurakuntanuorten ryhmä, poliittinen ryhmä…


Välineellinen ehdollistuminen =

oppimisen tapa, jossa tekemisestä seuraa jotain: palkitaan, jos tekee oikein (esim. kehutaan tai annetaan ruokapala) ? rangaistaan, jos tekee väärin


Välittäjäaineet

kuljettavat viestiä hermosolusta toiseen. Hermosoluliitoksessa eli synapsissa tieto kulkee hermosolusta toiseen kemiallisen välittäjäaineen avulla synaptisen raon yli. Välittäjäaineita ovat esim. dopamiini, serotoniini, asetylkoliini…


Ydinjatkos

ohjaa ihmisen elämän kannalta keskeisimpiä toimia, kuten sydämen lyöntejä ja hengitystä. Sijaitsee niskassa selkärangan jatkeena.


Älykkyys =

joustava ongelmanratkaisutaito


Älykkyysosamäärä (äo) =

älykkyysikä jaettuna eliniällä (max. 16 vuotta) kertaa sata.


Ääreishermosto =

tuo tietoa joka puolelta elimistöä keskushermostoon ja vie käskyjä keskushermostosta joka puolelle elimistöä