Psykologian
linkit

          Aivoja

 

Psykologian kertaus ylioppilaskirjoituksia varten

 

PS 1 -kurssin linkit - johdatus psykologiaan, oppiminen, sosiaalipsykologiaa

Kuka olet, millainen olet -ohjeteksti (kuvana). Psykologian opettaja Timo Muola

PS 1 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 1 -kurssin tiivistetyt asiat - uusi ops 2016. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 1 -kurssin tiivistetyt asiat - vanha ops. Psykologian opettaja Timo Muola

Kaavio ihmisen itsesäätelyn toiminnasta. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 1 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)" -kurssi.

 

PS 2 -kurssin linkit - psykologinen tutkimus sekä kehityspsykologia

Lapsesta aikuiseksi - Lea Pulkkisen pitkittäistutkimuksen eräs tulos. Jyväskylän yliopistossa suoritettiin kansainvälistä huomiota saanut "Lapsesta aikuiseksi" - pitkittäistutkimus 30 vuoden aikajänteellä. Tutkimusta johti psykologian professori Lea Pulkkinen. Kuvassa näkyy eräs ko. tutkimuksen tulos. Lasten syntymä on oranssin rastin keskellä ja siitä eroaa neljään suuntaan neljä erilaista ihmistyyppiä. Oikealle suuntautuvia lapsia ja nuoria kasvatettiin aikuiskeskeisesti. Vasemmalle suuntautuvia lapsia ja nuoria kasvatettiin lapsikeskeisesti. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 2 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 2 -kurssin tiivistetyt asiat - uusi ops 2016. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 2 -kurssin tiivistetyt asiat - vanha ops. Psykologian opettaja Timo Muola

Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Piagetin kognitiivisen kehitysteorian kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 2 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)" -kurssi.

 

PS 3 -kurssin linkit - kognitiiviset toiminnot

PS 3 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 3 -kurssin tiivistetyt asiat. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 3 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)" -kurssi.

 

PS 4 -kurssin linkit - motiivit ja tunteet, ajattelu, luovuus

PS 4 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 4 -kurssin tiivistetyt asiat. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 4 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)" -kurssi.

 

PS 5 -kurssin linkit - persoonallisuus, mielenterveys ja sen häiriöt, terapia

PS 5 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 5 -kurssin tiivistetyt asiat. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 5 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)" -kurssi.

 

PS 6 -kurssin linkit - sosiaalipsykologia

PS 6 -kurssin vapaaehtoisen portfoliotyön ohje. Psykologian opettaja Timo Muola

PS 6 -kurssin tiivistetyt asiat. Psykologian opettaja Timo Muola

Psykologia 6 -kurssin käsitteiden kertaus. Psykologian opettaja Timo Muola

Videoita klassisista psykologisista ja sosiaalipsykologisista tutkimuksista!. Psykologian opettaja Timo Muola

 

PS 7 -kurssin linkit - oudot ilmiöt

PS 7 -kurssin suoritusohje. Psykologian opettaja Timo Muola

 

PS 8 -kurssin linkit - ihmisen seksuaalisuus

PS 8 -kurssin suoritusohje. Psykologian opettaja Timo Muola

 

PS 9 -kurssin linkit - psykologian tutkimuskurssi

 

 

Psykologian kertaus ylioppilaskirjoituksia varten

Tutustu entisiin psykan yo-kysymyksiin. Katso psykologian yo-kysymysarkisto psykologianopettajajien sivulta. Mukana myös pisteytysohjeet!
Ei sisällä uusimpia yo-kysymyksiä. Psykologianopettajat ry

Ylen Abitreenien sivuilta löytyvät sekä vanhat että aivan uudetkin yo-kysymykset kuvineen: Psykologian koearkisto. Yo-kysymykset ovat pdf-tiedostoina.


Psykologian kurssien muistiinpanot. Psykologian opettaja Timo Muola


Psykologian kurssien muistiinpanot. Psykologian opettaja Jyrki Rossi


Psykologian asioiden kertausta: Piagetin ja Eriksonin teoriat, psykologinen tutkimus ja psykologiset koulukunnat -tekstidokumentti (Wordin .doc-dokumentti). Psykologian opettaja Jyrki Rossin pohjatekstistä muovannut psykologian opettaja Timo Muola

Psykologian käsitteiden kertaus (kaikkien kurssien käsitteet). Psykologian opettaja Timo Muola

Videoita klassisista psykologisista ja sosiaalipsykologisista tutkimuksista!. Psykologian opettaja Timo Muola

Ylen Abitreenien "Oudot tunteet" -kurssi:

  • Déjà vu
  • Flow
  • Humala
  • Migreeni
  • Mystinen kokemus
  • Nostalgia
  • Rakastuminen
  • Stendhalin syndrooma eli hurmioituminen taideteoksen edessä
  • Taikausko
  • Unihalvaus

Psykologian mp3-kurssi eli psykologiaa äänitiedostona!. Lataa itsellesi mp3-kurssi, jonka voit ottaa mukaan vaikka lenkille tai työ- tai koulumatkalle. Toki voit opiskella myös tietokoneen äärellä.
Ohjelmien kesto on noin 30 minuuttia. Psykologian mp3-kurssi perustuu Yleisradion ja Opetushallituksen Etälukio-yhteisprojektiin, jossa Yle tuotti radio-ohjelmat ja Opetushallitus niihin liittyvät verkkosisällöt.
Radio-ohjelmat on tehty 1990-luvun lopulla, joten kurssit ja sisällöt eivät noudata lukion nykyistä opetussuunnitelmaa. Sisältö on silti vieläkin pätevää, mutta suhtaudu kuulemaasi kuitenkin ohjelmien ikä huomioiden.

 

Yleistä psykologiaa ja yleistä tiedonhakua

Psykologianopettajat ry:n kotisivu.

Wikipedia tai täältä. Vapaa Internet-tietosanakirja, jota vapaaehtoiset tekevät.

Google - hyvä ja nopea hakupalvelu  (hakurobotti).

Makupalat. Suomen paras aiheittain jaettu linkkisivusto.