Alkukirkon johtajat
Pietari, Paavali ja Jaakob

 


PIETARI

 

Pietari oli Jeesuksen opetuslapsien johtohahmo.

Hän oli alunperin kalastaja, mutta seurasi Jeesuksen kutsua veljensä Andreaan kanssa.

Jeesus sanoi heille:
"Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
      (Matt. 4:19)

Pietari sai Jeesukselta taivasten valtakunnan avaimet:

Jeesus kysyi opetuslapsiltaan:
"Kuka minä teidän mielestänne olen?"
Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle:

Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."
      (Matt. 16:15-19)

[Huomaa sanaleikki: "kallio" = petra (kreik.). Tästä tulee sana "Pietari".]

Pietari. Piirros: Arttu Nummela

Pietari sai Jeesukselta taivasten valtakunnan avaimet.

Pietari oli hellenistijuutalaisten kristittyjen johtaja.
Hellenistijuutalaiskristittyjen tärkein kieli oli kreikka. Heidän kristinuskon tulkintansa taustalla oli Jeesuksen opetuksen ja Vanhan testamentin lisäksi kreikkalaisen kulttuurin ja filosofian tuomat kysymykset.

Pietari toimi elämänsä loppuaikoina Rooman piispana. Roomalaiskatolisen näkemyksen mukaan hänen saamansa "avainten valta" periytyy myöhemmille Rooman piispoille eli paaveille.

paavin tunnus -kuva

Paavien tunnus
Ristissä olevat avaimet ovat Pietarin Jeesukselta
saamat taivasten valtakunnan avaimet.


Pietari sai surmansa perimätiedon mukaan keisari Neron aloittamissa kristittyjen vainoissa v. 64 jKr. Hänet naulittiin ristille pää alaspäin, koska hän ei katsonut olevansa arvollinen kuolemaan samalla tavalla kuin mestarinsa.

Pietarin risti

Pietarin risti
(Pietari naulittiin ristille pää alaspäin omasta pyynnöstään)
(Risti väärinpäin EI ole siis vain
saatananpalvojien tunnus)

 


PAAVALI

Paavali oli alun perin korkeasti koulutettu juutalainen. Hän vainosi kristittyjä, mutta kääntyi sitten Damaskon tien kokemuksen jälkeen kristityksi. Tarkemmin hänen elämästään kerrotaan sivulla  Paavalin elämä.

"Apostolinkyyti" eli kävely sai nimensä Paavalista.

"Apostolinkyyti" eli kävely sai nimensä Paavalista.

Paavali oli kristinuskon historian alun tärkein lähetystyöntekijä. Hän teki kolme suurta lähetysmatkaa Välimeren itäisissä osissa. Hänen lähetystyönsä tukikohta oli Antiokian suuri kaupunki Välimeren koillisnurkassa. Tarkemmin hänen lähetystyöstään kerrotaan sivulla  Paavalin lähetystyö.

Paavali piti yhteyttä perustamiinsa seurakuntiin kirjeitse. Niistä moni on säilynyt Uudessa testamentissa. Kirjeissään Paavali opetti ja rohkaisi, mutta myös moitti seurakuntia.

(Lisätietoja Uuden testamentin kirjeistä)

Vaikka Paavali oli juutalainen, juuri hänen toimintansa ja opetuksensa ansiosta kristinusko erosi juutalaisuudesta. Paavali puolusti voimakkaasti ei-juutalaisten kristittyjen vapautta Vanhan testamentin (=VT) säädöksistä, kuten ympärileikkaus ja ruokasäädökset. Varsinkin Galatalaiskirjeessä hän hyökkää voimakkaasti niitä vastaan, jotka vaativat, että kristittyjenkin on noudatettava VT:n säädöksiä:

"Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna!
Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin?"
      (Gal. 3:1-2)

Vaikka Paavali hylkäsi VT:n säädöksien sitovuuden, hän ei hylännyt VT:ia. Hän nimittäin perusteli uskoa eikä lain tekoja korostavaa kantaansa VT:lla (mm. Abraham sekä Haagar ja Saara - Gal 4)

Paavalista tuli ei-juutalaisten kristittyjen (pakanakristittyjen) johtaja.

Paavali sai surmansa perimätiedon mukaan keisari Neron aloittamissa kristittyjen vainoissa v. 64 jKr. Hänet mestattiin lyömällä miekalla kaula poikki - hänellä oli nimittäin Rooman kansalaisena oikeus nopeaan ja tuskattomaan kuolemaan.

 


JAAKOB

Jaakob oli Jeesuksen oma veli, eli Joosefin ja Marian lapsi. Hän uskoi isoon veljeensä Jeesukseen Kristukseen. Jaakobista tuli myöhemmin Jerusalemin alkuseurakunnan ja Israelin juutalaiskristittyjen johtaja.

Juutalaiskristittyjen tärkein kieli oli aramea. Heidän kristinuskon tulkintansa taustalla oli Jeesuksen opetuksen lisäksi voimakkaasti Vanha testamentti. He kävivät kristittyinäkin Jerusalemin temppelissä ja noudattivat VT:n säädöksiä.

 

KYSYMYKSET
 1. Ketkä olivat alkukirkon kolme tärkeää johtajaa?
 2. Mikä oli Pietarin alkuperäinen ammatti?
 3. Mitä Pietari sai Jeesukselta?  (Tämä liittyy siihen esineeseen, joka yleensä aina patsaissa ja maalauksissa on Pietarin kädessä)
 4. Pietarin alkuperäinen nimi oli Simon. Mistä hän sai nimen "Pietari"?
 5. Mitä sana "Pietari" tarkoittaa?
 6. Minkä kristittyjen ryhmän johtaja Pietari oli?
 7. Minkä tärkeän kaupungin piispa Pietari oli elämänsä loppuvaiheissa?
 8. Keille roomalaiskatolinen kirkko katsoo Pietarin aseman kristittyjen johtajana siirtyneen?
 9. Risti väärinpäin ei ole vain saatananpalvojien tunnus, vaan myös Pietarin tunnus. Miksi näin?
 10. Kuinka paljon vaihteli Paavalin suhde kristinuskoon hänen elämänsä aikana?
 11. Paavali on tunnettu matkoistaan  (esim. "apostolinkyyti"). Miksi Paavali matkusteli niin paljon?
 12. Miksi Paavali lähetti paljon kirjeitä?
 13. Mistä Paavali halusi vapauttaa kristityt?
 14. Minkä kristittyjen ryhmän johtaja Paavali oli?
 15. Miksi sekä Pietari että Paavali saivat surmansa perimätiedon mukaan samaan aikaan?
 16. Yleensä aina patsaissa ja maalauksissa Paavalin kädessä on miekka. Miksi näin?
 17. Minkä kristittyjen ryhmän johtaja Jaakob oli?

Teksti: Timo Muola
Pietari-piirros: Arttu Nummela
Paavalin kävely -animaation kuvat: Heidin ryhmä
Animointi ja nettisivun teko: Timo Muola

 

TAKAISIN KIRKKOHISTORIAN AIKAJANA -SIVULLE

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA -SIVULLE

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN KIRKKOHISTORIAN AIKAJANA -SIVULLE

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA -SIVULLE

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE