Etiikka, moraali, valinta ja arvot

 Sanat "etiikka" ja "moraali"


Mitä tarkoittavat sanat "etiikka" ja "moraali"?

Kun pohdimme,

 • miten elää?
 • miten toimia?
 • mitä emme saa tehdä?
 • mitä meidän tulisi tehdä?
pohdimme eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Sanojen etiikka ja moraali merkitykset ovat lähellä toisiaan. Näiden sanojen välillä tehdään kuitenkin usein seuraava erottelu:
 • Etiikka on periaatteellisempaa, jopa filosofista pohdiskelua hyvästä elämästä.
  Esim. "Heikompia pitää auttaa", "Ihmisen tulee elää niin, että ei tee toisille pahaa vaan pyrkii auttamaan muita", "Puhtain asein puhtaan asian puolesta" ja "Lähimmäistä tulee rakastaa" ovat esimerkkejä erityyppisistä eettisistä periaatteista.

 • Moraali on käytännöllistä  oikeiden ja väärien tekojen erottelua.
  Esim. "Abortti on väärin", "Liikennesääntöjä ei saa rikkoa", "Onnettomuuden uhria tulee auttaa", "Kaupasta ei saa varastaa" ja "Koulun alueella ei saa polttaa tupakkaa" ovat esimerkkejä erityyppisistä moraalisista kannanotoista.Moraalitajun synty


Ihmisen käsitys oikeasta ja väärästä muovautuu koko ajan hänen elämänsä ajan. Lapselle ovat oikein ja väärin ne asiat, joita hänen vanhempansa sanoo oikeaksi ja vääräksi. Esim. jos lapselta kysyy, miksi muiden leluja ei saa ottaa, lapsi voi yksinkertaisesti vastata: "Äiti kielsi". Lapsi ei ole moraalisessa ajattelussaan vielä itsenäinen.

Nuoruudessa lapsi siirtyy itsenäiseen eettiseen ajatteluun. Hän alkaa miettiä itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Tietenkin ne asiat, jotka hänelle on opetettu oikeaksi ja vääräksi, vaikuttavat hänen elämässään vielä pitkään, ehkä jopa hänen elämänsä loppuun asti. Nyt kuitenkin nuorella on kykyä ja mahdollisuus tehdä itsenäisiä moraalisia ja eettisiä ratkaisuja. Samalla kun nuoren valta kasvaa, kasvaa myös hänen vastuunsa.Valinta


Ihminen joutuu koko ajan tilanteisiin, joissa voi toimia monella tavalla. Ihminen joutuu tekemään siis valintoja. Aamulla, kun herätyskello  (tai kännykän herätys)  soi, ihminen joutuu valitsemaan, noustako vai ei. Bussissa tulee tilanne, jatkaako istumista, vai antaako paikka vanhukselle. Koulussa tai työpaikalla joudumme koko ajan valitsemaan, teemmekö työmme kunnolla vai yritämmekö koko ajan luistaa tehtävistämme.

Aina ihmisiä kohdatessamme joudumme valitsemaan, otammeko muut huomioon vai toimimmeko itsekkäästi. Samalla teemme valinnan sen mukaan, toimimmeko vain lyhyellä tähtäimellä vai ajattelemmeko myös pitkällä tähtäimellä. "Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan", sanoo vanha suomalainen viisaus. Eli jos toimimme väärin muita kohtaan, se kyllä muistetaan.Arvot


Millä perusteella ihminen tekee valintojaan?
Mitkä asiat ovat valintojen taustalla?

Valintojen taustalla ovat arvot, eli asiat, joita ihminen arvostaa. Kun suomalaisilta on kysytty heidän arvojaan, on listan kärjessä ollut usein seuraavia asioita:

 • terveys
 • perhe
 • hyvät ihmissuhteet
 • hyvä koulutus- tai työpaikka
 • puhdas luonto

Näiden tärkeiden arvojen jälkeen meillä on tietysti suuri määrä pienempiä arvoja. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • harrastus
 • mielimusiikki
 • pelien pelaaminen
 • urheilu
 • jokin itselle tärkeä esine

Tärkeimpiä arvoja, perusarvoja, kutsutaan usein itseisarvoiksi. Ne ovat niin tärkeitä, että ne eivät johda muihin arvoihin. Vapaus ja onnellisuus ovat hyviä esimerkkejä itseisarvoista.

Arvo, jota käytetään välineenä jonkin muun asian saamiseen, on nimeltään välinearvo. Hyvä esimerkki välinearvosta on raha. Harva rakastaa itse rahaa, mutta rahalla sen sijaan voi saada monia tärkeitä asioita, kuten ruokaa, juomaa, asunnon, matkoja, tarpeellisia esineitä ym.

Epäarvot ovat pahoja ja huonoja asioita, kuten saastuminen, sota, riisto, väkivalta ...


Entä jos joku sanoo, että hänellä ei ole arvoja, hän ei arvosta mitään?

Siinä tapauksessa meidän on sanottava, että hän ei tunnista eikä tiedosta arvojaan. Jokainen ihminen nimittäin arvostaa joitain asioita enemmän kuin toisia. Jos joku ei tiedosta arvojaan, voimme kiinnitää katseemme hänen elämäänsä ja katsoa, mitä hän tekee. Hänen teoistaan me näemme hänen arvonsa, koska ihminen tekee sitä, mitä hän arvostaa.

Jotkut kuvittelevat, että he toimivat järjen, eivätkä arvojen perusteella, koska yleensä ihminen haluaa toimia järkevästi. Tässä täytyy kuitenkin huomata se, että järki ei aseta päämääriä, arvot asettavat. Arvot kertovat, mihin tulee pyrkiä, mitä tulee tavoitella. Järjen avulla ihminen sitten pyrkii elämässään toteuttamaan arvonsa mahdollisimman hyvin.Omatunto


Omatunto tarkoittaa ihmisen sisäistä käsitystä oikeasta ja väärästä. Jos ihminen toimii väärin, hänen omatuntonsa soimaa häntä ja ihmisellä on paha olo. Sanotaankin, että hyvä omatunto on paras päänalunen, eli parhaiten saa nukuttua, kun on puhdas omatunto.

Jos ihminen toimii koko ajan väärin ja omatuntoaan vastaan, hänen omatuntonsa paatuu tässä asiassa, eli ei enää kerro, mikä on oikein ja väärin.Eri kulttuurien erilaiset moraalikäsitykset


Eri kulttuurien moraalikäsitykset vaihtelevat usein melko paljon. Tähän ovat syynä erilaiset uskonnot, erilaiset elämänolosuhteet ja erilaiset tavat. Hyvä esimerkki erilaisten elämänolosuhteiden vaikutuksesta moraaliin on eskimoiden tapa, jossa pitkään kodistaan poissaolleelle miehelle voi talon (iglun) isäntä tarjota omaa vaimoaan. Tämän poikkeuksellisen tavan taustalla on tietysti karun pohjoisen luonnon vaatimukset, miesten pitkät kalastus- ja metsästysretket sekä naisten huono asema.

Seuraavassa on lista asioista, jotka suomalaiset yleensä hyväksyvät, mutta jotka ovat kiellettyjä joko jossain muualla tai Suomessa joissain liikkeissä. Myös asian kieltävä ryhmä on mainittu:

 • koiran pitäminen kotona lemmikkinä  -  islam
 • sian lihan syönti  -  islam ja juutalaisuus
 • lehmän lihan syönti  -  hindulaisuus
 • lihan syönti ylipäänsä  -  Hare Krishna -liike  (hindulaisuus)
 • arpajaiset  -  useat kristilliset ryhmät USA:ssa
 • joulun ja ystävänpäivän vietto  -  Jehovan todistajat
 • naisen pukeutuminen shortseihin, lyhythihaiseen paitaan ja hiukset vapaana  -  islam
 • miehen ja naisen kävely käsi kädessä  -  monet islamilaiset maat
 • veriruokien syönti  (esim. verilätyt)  -  Jehovan todistajat
 • kahvin ja teen juonti  -  MAP- eli mormonikirkko

Seuraavassa on taas lista asioista, jotka Suomessa on kielletty, mutta sallittu jossain muualla. Myös asian salliva paikka, taho tai ryhmä on mainittu:

 • Khat-lehtien pureskelu  -  yleinen tapa Itä-Afrikassa  (kielletty Suomessa huumeena)
 • Koka-pensaan lehtien pureskelu  -  yleinen tapa Etelä-Amerikan vuoristossa  (kielletty Suomessa huumeena)
 • Tyttöjen ympärileikkaus  -  yleinen tapa Itä-Afrikassa  (kielletty Suomessa silpomisena)


Moraalin perusasiat ovat eri kulttuurien välillä yleensä samat, eli käskyt "Älä tapa", "Älä varasta", "Älä tee aviorikosta" ja "Älä pilkkaa ihmisiä äläkä pyhiä arvoja" löytyvät kaikista kulttuureista, koska ilman peruskäskyjä yhteisö ei voi elää. Jokaisessa kulttuurissa ja yhteisössä kuitenkin tulkitaan näitä peruskäskyjä eri tavalla.

 

KYSYMYKSET
 1. Mitä tarkoittaa etiikka?
 2. Mitä tarkoittaa moraali?
 3. Mitä yhteistä on sanoilla etiikka ja moraali?
 4. Mitä vivahde-ero on sanoilla etiikka ja moraali?
 5. Mihin perustuu lapsen taju oikeasta ja väärästä?
 6. Kun nuoren oikeudet ja valta kasvavat, mikä kasvaa samalla?
 7. Millä perusteella ihminen tekee valintojaan?
 8. Mitä ovat arvot?
 9. Pohdi, mitkä ovat sinun viisi tärkeintä arvoasi, eli viisi asiaa, joita arvostat eniten?
 10. Mitä tarkoittaa itseisarvo? Kerro kolme esimerkkiä itseisarvoista.
 11. Mitä tarkoittaa välinearvo? Kerro kolme esimerkkiä välinearvoista.
 12. Mitä tarkoittaa epäarvo? Kerro kolme esimerkkiä epäarvoista.
 13. Mikä on omatunto?
 14. Mitä tarkoittaa sanonta: "Hyvä omatunto on paras päänalunen"?
 15. Milloin omatunto paatuu?
 16. Mitä tarkoittaa se, että omatunto paatuu?

Teksti: Timo Muola
Nettisivun teko: Timo Muola

 

TAKAISIN ETIIKKA -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN ETIIKKA -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE