HELLUNTAI
KIRKON SYNTY

 

Oli kulunut kymmenen päivää ylösnousseen Jeesusuksen viimeisestä ilmestyksestä opetuslapsilleen, kun opetuslapset kokivat helluntain ihmeen, Pyhän Hengen vuodattamisen:

” Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” (Ap.t 2:3-4).

Paikalla oli ihmisiä useiden kansojen keskuudesta, joista jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Ihmiset hämmästelivät ja jotkut pilkkasivat heitä juopuneiksi.

Opetuslapsille Pyhän Hengen vuodattaminen oli merkki siitä, että Jeesus vaikutti heidän keskuudessaan eikä ollut jättänyt seuraajiaan. Tämän jälkeen he jatkoivat Jeesuksen työtä ja toimivat hänen nimissään. He olivat ensimmäinen seurakunta (kirkko), joka julisti, että Jeesus on Messias eli Jumalan lupaama Pelastaja.

He herättivät nopeasti huomiota ihmeteoillaan, kielilläpuhumisella sekä Pietarin ja muiden apostolien rohkealla esiintymisellä. Kertyi niitä, jotka ottamalla ”kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi” (Apt.2:38) liittyivät seurakuntaan.

Pietari ja muut kristityt noudattivat juutalaisia ruokamääräyksiä sekä kävivät säännöllisesti rukoilemassa temppelissä. He erosivat muista juutalaisista siinä, että he uskoivat Messiaan jo tulleen. Juutalaisuuteen oli muodostunut uusi ryhmä, jonka julistuksen sisältönä oli ylösnoussut Jeesus Nasaretilainen. Ulkopuoliset käyttivät heistä pilkkanimeä nasaretilaisten lahko.

Jeesuksen aikana juutalaisia oli noin kahdeksan miljoonaa eli noin kahdeksan prosenttia Rooman valtakunnan väestöstä. Valtaosa heistä asui Palestiinan ulkopuolella, diasporassa.  Useimmissa valtakunnan itäosan kaupungeissa oli synagooga. Vanha testamentti oli käännetty myös kreikaksi  (Septuaginta, lyhenne LXX), joka oli diasporajuutalaisten kieli. Korkea moraali, keskinäinen solidaarisuus sekä monoteismi kasvattivat juutalaisuuden suosiota ja toivat sille käännynnäisiä.

Oli myös suurempi ryhmä, joka koostui ”jumalaapelkäävistä”. He olivat eräänlaisia synagoogan ulkojäseniä, jotka noudattivat käskyjä, mutta eivät ympärileikkauttaneet itseään. Kirkon sanoma levisi tämän ryhmän avulla juutalaisuuden ulkopuolelle. Vähitellen yksittäisiä pakanoita siirtyi Jerusalemin alkuseurakuntaan, mutta varsinainen läpimurto tapahtui Antiokiassa.

Antiokiassa muodostui seurakunta, jossa kreikkalaiset (eli ei-juutalaiset) olivat enemmistönä. Siellä alettiin Jeesuksen seuraajia ensimmäisen kerran kutsua kristityiksi, mikä oli merkki siitä, etteivät ulkopuoliset pitäneet heitä juutalaisena lahkona vaan uutena yhteisönä.

 

KYSYMYKSIÄ

  1. Mitä helluntaina tapahtui?
  2. Miksi tuli on helluntain ja Pyhän Hengen tunnus?
  3. Pohdi, miksi jotkut pitivät helluntaina opetuslapsia juopuneina.
  4. Mitä Pyhän Hengen vuodattaminen osoitti opetuslapsille?
  5. Mitä Pyhän Hengen vuodattamista seurasi?
  6. Minkä kristillisen toimituksen avulla ihmiset liittyivät seurakuntaan?
  7. Mikä oli ensimmäinen kristityistä käytetty (pilkka)nimi?
  8. Keitä olivat ”jumalaapelkäävät”, joiden avulla kristinusko levisi juutalaisuuden ulkopuolelle?
  9. Missä alettiin ensimmäisen kerran kutsua Jeesuksen seuraajia "kristityiksi"?

 

 

Tekstit: Paula Merikari ja Jonna Mattila
Kysymykset: Timo Muola
Internetsivun teko: Timo Muola

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA-SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE