Jeesus Nasaretilainen

 

Syntymäaika:   n. 7-4 eKr.


Syntymäpaikka:

"Niin myös Joosef  ( Jeesuksen kasvatti-isä )  lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.

Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa."

Luuk. 2:4-7


Pakolaisena lapsena:

"Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.""

Matt. 2:13


Kotikaupunki:

"Kun he  (=Joosef, Maria ja Jeesus)  olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin."

Luuk. 2:39


Äiti:

"Hän  (=Joosef)  lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta."

Luuk. 2:5


Isä:

"Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun."

Luuk. 2:4


Isän ammatti:

"Eikö hän  (=Jeesus)  ole se rakennusmiehen poika?"

Matt. 13:55


Sisarukset:

"Eikö hänen  (=Jeesuksen)  äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?" "

Matt. 13:55-56


Kotikieli:  aramea


Ystävät:

"Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta."

Joh. 11:1


Koulutus:  synagogakoulu


Jeesuksen ammatti aluksi:

"Eikö tämä ole se rakennusmies ... "

Mark. 6:3


Julkisen toiminnan alku:

"Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi."

Matt. 3:13


Toiminnan keskuspaikka:

"Nasaretiin hän  (=Jeesus)  ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella."

Matt. 4:13


Toiminnan kesto:  1-3 vuotta


Uudet tehtävät:

1)
"Silloin hän  (=Jeesus)  alkoi puhua ja opetti heitä näin:"
Matt. 5:2
2)
"Hänen  (=Jeesuksen)  luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset -- niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin -- ja hän paransi heidät."
Matt. 4:24
3)
"Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi.""
Luuk. 5:20


Oppilaat: 12 opetuslasta.

Opetuslapsista tärkeimmät olivat veljekset Pietari ja Andreas sekä Johannes.


Vastustajat:

"Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä."

Matt. 16:21


Mistä tiedämme, että Jeesus on joskus elänyt?

Jeesuksesta ovat kertoneet evankeliumien lisäksi antiikin roomalaiset historioitsijat Tacitus, Suetonius, Plinius Nuorempi sekä juutalainen historioitsija Josefus.

 

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE