Aikakausi

VANHA AIKA    eli antiikki   (noin vuoteen 400 )

KESKIAIKA     (noin vuosina 400 - 1500 )

UUSI AIKA   (noin vuosina 1500 - 1789 )     ( 1789 oli Ranskan suuri vallankumous )

UUSIN AIKA    (1789 - )

Vuosisadan /
ajanjakson
luonnehdinta

LEVIÄVÄ JA VAINOTTU KIRKKO
( noin 30 - 311 jKr.)

KIRKON JA ROOMAN KEISARIN YHTEISTYÖ
( 311 - n. 400 )

KANSAINVAELLUSAJAN KIRKKO
( noin 400 - 700 )

PAAVIT JA FRANKKIKUNINKAAT
( noin 700 - 1000 )

PAAVIT KOKO EUROOPAN JOHTOON
( noin 1000 - 1300 )

KATOLISEN KIRKON ALAMÄKI
( noin 1300 - 1500 )

USKONPUHDISTUKSEN VUOSISATA
Protestanttisuuden synty
( 1500-luku )

PUHDASOPPISUUDEN VUOSISATA
( 1600-luku )

VALISTUKSEN VUOSISATA
( 1700-luku )

LÄHETYKSEN VUOSISATA
( 1800-luku )

EKUMENIAN VUOSISATA
( 1900-luku )

2000-LUKU
 

Kirkkohistorian
tapahtumat
linkkeineen

Jeesus Kristus
- ristinkuolema
- ylösnouseminen

Juutalaiskristillisyys
- Jerusalem
- Pietari, Jaakob

Pakanakristillisyys
- Antiokia
- Paavali

Paavali
- k. n. 64 Neron vainoissa
- ero juutalaisuudesta
- ensimmäinen teologi
- pelastuminen uskon kautta
- kristityt vapaita juutalaisen lain määräyksistä
- kolme lähetysmatkaa
- kirjeet
Uusi testamentti
- Paavalin kirjeet n. 50 - 60
- evankeliumit n. 70 - 100
- Apostolien teot 80 - 90 -luvut
- jälkiapostoliset kirjeet n. 80 - 150
- Ilmestyskirja 90-luku

Kristinusko leviää
- aluksi köyhät, orjat ja naiset
- aluksi suurkaupungit
ulkoiset syyt
- rauha (= Pax Romana)
- yhtenäinen hellenistinen sivistys
- yhtenäiset kielet:
  - idässä kreikka
  - lännessä latina
- hyvät liikenneyhteydet:
  - Välimeri ja sotilastiet
  - vanhojen uskontojen rappio
sisäiset syyt
- monoteismi
- korkea moraali
- lähimmäisenrakkaus
- tasa-arvo
- lähetysajatus

Vainojen syyt
- kristittyjen alhainen sosiaalinen asema
- keisarinpalvonnasta kieltäytyminen
- huhut ja luulot:
köyhät kokoontuvat
  → kapinaa!
rakkaus
  → seksiorgioita!
ehtoollinen
  → kannibalismia!

Rooman uskonnot
- vanha polyteismi: Jupiter, Mars, Venus ...
- keisarinpalvonta
- mysteerikultit: Isis, Mitra ...
- gnostilaisuus (oikea tieto = gnosis pelastaa valitut; sielun ja ruumiin jyrkkä ero)

Konstantinolainen käänne
- keisari Konstantinus Suuri halusi lujittaa Rooman valtakuntaa kristinuskolla
- rahaa kirkkojen rakentamiseen
- sunnuntai lepopäiväksi
- keisari alkoi ohjata kirkon elämää
- kirkko tunkeutui maailmaan, mutta myös maailma kirkkoon
- Konstantinus Suuri otti kasteen vasta kuolinvuoteellan

Luostarilaitoksen synty
Syyt
- köyhyyden arvostus Mark.10:17-27   1.Tim.6:7-11
- naimattomuuden arvostus 1.Kor.7:1-11
- uusplatonismi: jyrkkä sielu - ruumis -ero
- gnostilaisuus: jyrkkä sielu - ruumis -ero
- lama ja sorto Egyptissä → erakot
- protesti kirkon maallistumiselle
Ääri-ilmiöt (esim. pylväspyhimykset)
Basileios Suuri
- k. 379
itäinen luostarisääntö:
- erakkoliike piispan alaisuuteen → liike terveeseen uomaan
- hartaus, laupeudentyö ja teologinen tutkimus

Augustinus
- 354 - 430
- läntinen kirkkoisä
- teos "Jumalan valtakunnasta"
- katolinen kirkko-oppi:
    kirkko pelastuslaitos
- armo-opin puolustus
- teos "Tunnustukset"
- Augustinuksen filosofia

Frankkien kuningas Klodovig kääntyi katoliseen kristinuskoon 496.

Benedictus Nursialainen
- 480 - 547
läntinen luostarisääntö:
- käytännön työ eli
    "Rukoile ja tee työtä"
- laupeudentyö + sivistys
- kolme lupausta:
   1. Köyhyys
   2. Naimattomuus
   3. Kuuliaisuus

Gregorius Suuri
- paavina 590 -604
- paavin arvo nousi
- munkkeja lähetystyöhön germaanien pariin
- jumalanpalvelusuudistus

Paavien aseman nousu

Paavien liitto frankkikuninkaiden kanssa
- islamin hyökkäys Länsi-Eurooppaan torjuttiin Poitiersin taistelussa Etelä-Ranskassa 732
- Kaarle Suuri järjesti kirkolliset olot Länsi-Euroopassa
- syntyi yhtenäinen länsimainen katolisuus
- paavi kruunasi Kaarle Suuren keisariksi v. 800
- Kaarle Suuri antoi paaville Kirkkovaltion

Clunyn reformiliike
- kirkko vapaaksi maallisesta vallasta
- pappien selibaatti
- paavin aseman nosto
- 900-luku

Ortodoksinen usko Venäjälle
- Kiovan ruhtinas Vladimir ottaa ortodoksisen kasteen 988
- ortod. usko leviää lopulta Karjalaan asti


Idän ja lännen kirkon ero
Syyt
- eri kieli, kansanluonne ja kulttuuri
- paavin pyrkimys johtoon
- teologia mm. "ja Pojasta"
Paavin ja Konstantinopolin patriarkan pannaanjulistukset 1054.
Seurauksena lännen ja idän kirkon kilpailu alueista, mm. ristiretket Suomeen

Kristillisyys usein ohutta ja vain ulkonaisten tapojen noudattamista (monet pakanalliset menot säilyivät)

Kristillisyys harrasta, mutta oppimatonta

Keskiajan katolinen yhtenäiskulttuuri
Gregorius VII
- paavina 1073-1085
- Clunyn ohjelman toteutus
- Saksan Henrik IV pannaan

Ristiretket
- 1100-luvulla
- ensin Jerusalemiin
- lopulta Konstantinopoliin

Innocentius III
- paavina l198 - 1216
- "Kristuksen sijainen"
- Länsi-Euroopan hallitsija
- Juhana Maattoman nöyryytys
- mahtavin paavi

Kerjäläisveljestöt:
1. Fransiskaanit
Franciscus Assisilainen
- 1182 - 1226

- köyhyys
- Jumalan rajaton rakkaus
- luonto

2. Dominikaanit
- saarnaajaveljet
- harhaoppeja vastaan
- inkvisitio

Paavin vallan romahdus
- ristiretkien epäonnistuminen
- paavien "Baabelin vankeus" Avignonissa Etelä-Ranskassa 1309-1377
- suuri skisma 1378-1418 (monta paavia yhtä aikaa)
- paavien moraalinen rappio ja rahanahneus (ns. renessanssipaavit)

Myöhäiskeskiaika
- musta surma → kärsimysmystiikka
- oppi aneista
- pyhäinjäännökset

Protestiliikkeet
- nominalistit
- britti John Wycliff k. 1384
- tsekki Jan Hus, kuoli roviolla 1415

Kristillisyys maagista ja lainomaista

Venäjästä ortodoksisen maailman keskus, kun islamilaiset turkkilaiset valloittivat Konstantinopolin 1453. Moskovasta "kolmas Rooma".
Martti Luther
- 1483-1546
- aluksi munkki
- 95 teesiä Wittenbergissä 1517
- Saksan uskonpuhdistaja
1. Pelastus yksin uskosta
2. Raamattu ainoa perusta
- Uusi testamentti saksaksi
- katekismus, virsilaulu
- kahden regimentin oppi
- kuninkaasta kirkon pää
- kansankielinen jumalanpalvelus
- luostareiden lopetus
- pappien selibaatti kumottiin


Ulrich Zwingli ja Jean Calvin
- Sveitsin uskonpuhdistus
- uudistukset jyrkempiä
- reformoidun kirkon synty
- vanhimmisto (presbyteerit) kirkon johtoon
- Genevestä teokratia

Henrik VIII ja Thomas Cranmer
- Englannin uskonpuhdistus
- anglikaanisen kirkon synty
- katolisuuden ja protestanttisuuden välimuoto
Vastauskonpuhdistus
- Trenton konsiili 1545 -1563
- Raamattu + traditio
- parannuksia
- jesuiitat paavin aseiksi, perust. Ignatius Loyola

Uskonsodat
- lopulta Augsburgin uskonrauha 1555:
"kenen maa, sen uskonto"

Radikaalit liikkeet
- kuvainraastajat
- uudestikastajat
- talonpoikaiskapina 1524
- vainot

Yleistä
-selvät tunnustusrintamat
- suvaitsemattomuus
- noitavainot

Luterilaiset kirkot
- kollektiivinen usko
- kansanopetus
- kirkon ja valtion läheinen yhteys

Pietismi
Spener:
- "Hurskaita toivomuksia" 1675
- henkilökohtainen usko
- hurskas elämä
- kirkon uudistus
Francke:
- Hallen laitokset - auttamistoiminta
- kulttuurikielteisyys

Herrnhutilaisuus
- von Zinzendorf
- iloinen usko
- armon julistus
- kulttuurimyönteisyys
- lähetystyö

Englannissa 1600-luvulla
- puritaanit
- baptistit (aikuiskaste)
- kveekarit (pasifismi)
- monesti uusien liikkeiden kannattajat joutuivat pakenemaan uskonvainoja Amerikkaan (esim. puritaanit ja Mayflower-laiva)
Yleistä
- järki
- suvaitsevaisuus
- luonnontieteet

Deismi
- luonnollinen uskonto
- järkevyys
- etiikka
- sivistyneistö
- Jumala on luoja, ei enää vaikuta
- Jeesus on opettaja, ei Pelastaja

Metodismi
- John Wesley
- kääntymiskokemus 1738
- pyhitys
- työväestö

Katolisen kirkon alennus 1700-1.
- aatelispapiston hovielämä
- luostarien rappio

Yleisessä historiassa
- romantiikka
- liberalismi
- nationalismi
- industrialismi
- sosialismi
- imperialismi

Kristittyjen sosiaalinen vastuu
- sisälähetys
- Pelastusarmeija, William ja Catherine Booth, 1878
- NMKY, NNKY
- settlementtityö
- Teollistuminen ja kirkot

Uusien liikkeiden synty USA:ssa:
Mormonikirkko
- Joseph Smith 1830
Adventismi
- William Miller 1844
- Kristuksen toinen tulo
Jehovan todistajat
- C.T. Russell 1852

Lähetystyö
- varsinkin Afrikassa
- lähetys- ja raamattuseurat
- kielentutkimus
- julistus
- opetus
- terveydenhuolto

Katolinen kirkko 1800-luvulla
- ultramontanismi = luottamus paaviin
- eksytysten luettelo
Vatikaanin 1. konsiili 1869-1870
- paavi erehtymätön

Englannin kirkon suunnat 1800-luvulla:
Matalakirkollisuus
- yksilönherätys
Korkeakirkollisuus
- liturgia ja sakramentit
Laveakirkollisuus
- sosiaalinen vastuu

Yleisessä historiassa
- maailmansodat
- materialismi
- internationalismi
- kommunismi
- teknologia

Helluntaiherätys syntyy

Ekumenia
- Edinburgin maailmanlähetyskonferenssi 1910
- Life and Work 1925
- Faith and Order 1927
Kirkkojen Maailman Neuvosto = KMN 1948
- pyrkii yhteistyöhön ja keskusteluun, ei ylikirkkoon
Luterilainen Maailmanliitto = LML 1947

Sosialistisen ateismin ja materialismin hyökkäys
( Venäjän ortod. kirkko 1900-luvulla )

Natsi-Saksan hyökkäys kirkkoja kohtaan
( Natsi-Saksa ja kirkot )

Islamin nousu

Vatikaanin 2. konsiili
- 1962-1965
- paavi ja piispat
- avoimuus
- suvaitsevaisuus
- huomio köyhiin

Nuoret kirkot
- kehitysmaat
- kansalliset tavat uskon ilmaisussa
kuvataide, musiikki

Vapautuksen teologia katolisessa kirkossa
- Latinalainen Amerikka
- Kristus ja Marx

Naisen aseman kohoaminen
- naispappeus,
  Suomessa 1988
- naispiispuus

Uususkonnot
- nuoret aikuiset
- auktoriteetti
- hindul. liikkeet
- synkretismiä
- uskonto ja terapia
- New Age
- rahankeruu

Lähetystyö
- suurkaupungit
- radio, TV, internet...
- alku kotiovelta: maallistuminen ja siirtolaisuus
- helluntailiikkeen leviäminen nopeinta
- lähetystyö nykyään: kristillinen julistus, terveydenhoito, koulutus, sosiaalinen auttaminen sekä paikallisen kirkon tukeminen

Karismaattinen kristillisyys vahvistuu eri kirkkokunnissa.

Sosialismin kaatuminen
→ uskontojen vahvistuminen

Uudet moraaliongelmat
- seksuaalisuus (avoliitto ja seks. vähemmistöt)
- eutanasia (ja muut lääketieteen tuomat uudet kysymykset)
- globaalit kysymykset

Eurooppalaiset ja pohjois-amerikkalaiset kirkot menettävät jäseniään ja näissä maissa maallistuminen leviää.

Etelässä (Latinalainen Amerikka ja Afrikka) kristinusko on vahva tai sen asema jopa vahvistuu. Etelän kirkkoja elähdyttää spontaani hengellisyys ja yhteisöllisyys.

Toisaalta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kirkot ovat kehittäneet uusia tapoja elää yhdessä ihmisten kanssa. (esim. musiikki, urheilu, nuorisotyö...).

Maailman kristityistä suuri osa elää kehitysmaissa köyhyydessä ja suurten sosiaalisten ongelmien keskellä (esim. Latinalainen Amerikka, Afrikka, Aasia, Filippiinit...).

Kristittyjen vainot varsinkin islaminuskoisissa maissa (esim. Pakistan, Irak, Egypti, pohjois-Nigeria...).

Kirkkorakennustyyli


Seurakunnat kokoontuivat kodeissa, ulkosalla sekä katakombeissa ( katakombi = maanalainen hautakäytävä )

Ensimmäiset kirkot syntyvät noin 200 jKr.

Lännessä basilikakirkko
    - hallimaisuus
Idässä keskeiskirkko
    - esim. Hagia Sofia, Konstantinopoli
    Romaaninen tyyli
- 900-luku
- linnamaisuus
- pyörökaaret
Goottilainen tyyli
- 1200-luku
- korkeus, keveys
- suippokaaret
- lasimaalaukset
- esim. Pariisin Notre Dame
Renessanssi
- kupoli
- pilarit
- päätykolmio
- esim. Rooman Pietarinkirkko
Uskonpuhdistus toi luterilaisiin kirkkoihin penkit ja saarnatuolin.
Pyhimysten sivualttarit hävisivät.
Barokki
- mahtavuus
- raskaus
- valtava koristeellisuus
Uusklassismi
- antiikki
- pilarit
- päätykolmio
- esim. Helsingin tuomiokirkko
Uusklassismi, uusgotiikka Jugend
- luonnon muodot
- kasviornamentiikka
- Suomessa kansallisromantiikka
- esim. Tampereen tuomiokirkko
Funktionalismi
- 1930-luvulta eteenpäin
- käytännöllisyys
- yksinkertaisuus
- esim. Tampereen Kalevan kirkko
Ekspressionistinen poikkeus
suomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa
on mailmankuulu kallioon louhittu
Helsingin Temppeliaukion kirkko
Temppeliaukion kirkon virtuaalikierros
Temppeliaukion kirkko -wikipediasivu

Taidetyyli

Katakombitaide Bysanttilainen mosaiikkitaide
  ( esim. Ravennan tuomiokirkko )
Kansa oli lukutaidoton, joten kansa oppi kirkon seinien ja sisäkaton maalauksista
Raamatun kertomuksia ja pyhimysten elämää  ( jumalanpalvelushan oli latinaksi ).
Kirkkomaalauksista käytettiin nimitystä "köyhien Raamattu"  = Piplia pauperum.

Symbolistinen taide, esim. arvoperspektiivi  eli tärkeät maalattiin suurempina.
Renessanssi (n. 1450-)
- antiikin ‘uudelleen syntyminen’
- todentuntuisuus
- Michelangelo, Rafael...

Kuvainraastajat  ( ääriprotestantit )
Barokki
- mahtavuus, raskaus, spiraaliliike

Monessa protestanttisessa kirkossa katolisen ajan kirkkomaalaukset maalattiin piiloon  ( puhdasoppisuuden aika ).
Rokokoo
- keveys
- pinnallisuus
Uusklassismi
- antiikki
Uusklassismi, uusgotiikka Jugend
- luonnon muodot
- kasviornamentiikka
- Suomessa kansallisromantiikka
Funktionalismi
- 1930-luvulta eteenpäin
- käytännöllisyys
- yksinkertaisuus

Musiikki

Psalmilaulu Gregoriaaninen kirkkolaulu
- yksiäänisyys
- levollisuus
Virsilaulu
- Martti Luther, esim. "Enkeli taivaan" ja "Jumala ompi linnamme"
Johan Sebastian Bach
- 1685-1750
- urkumusiikki
W.A. Mozart
- 1756-1791
- melodisuus
- harmonisuus
Gospel
- mustien orjien musiikki
- USA
- Sankey ja Bliss: "Gospel Hymns" -vihkoset 1875-1894
Pelastusarmeijan musiikki
- tanssisävelmien käyttö
- kitarat, rummut, vaskipuhaltimet
  Pop ja rock -vaikutteet hengell. musiikkiin
- jopa heavygospel
Rap ja hiphop -vaikutteet hengelliseen musiikkiin.

Tiede

Klaudios Ptoleimaios
- 100 - 178, Egypti
- maakeskinen järjestelmä eli aurinko ja planeetat kiertävät maata
  Epävakaissa oloissa  ( kansainvaellukset ja viikinkien retket )  kirkolla ja luostareilla oli suuri merkitys sivistyksen ja kulttuurin säilyttäjinä. Tieteen huippu siirtyi islamin maailmaan
- al-Khwaritzmi, matematiikka
- Avicenna, yleisnero
- antiikin filosofien tekstien kääntäminen arabiaksi
- vaikutteet Euroopan kristityille Cordoban kautta
Leonardo da Vinci
- 1452-1519, Italia
- renessanssiajan yleisnero
- keksijä   (mm. sotakoneita)
- taiteilija   (mm. Mona Lisa)
Erasmus Rotterdamilainen
- 1466-1536, Hollanti
- kuuluisin humanisti

Nikolaus Kopernikus
- 1473-1543, Puola
- aurinkokeskinen järjestelmä eli maa ja muut planeetat kiertävät aurinkoa
Galileo Galilei
- 1564-1642, Italia
- tähtitieteellisten havaintojen teko
- painovoimakokeet
- Tieteen kehittyminen ja kirkot 1600-1800 -luvuilla
Isaac Newton
- 1642-1727, Iso-Britannia
- painovoimalakien kehittäminen
- mekaniikka
Charles Darwin
- 1809 -1882, Iso-Britannia
- evoluutio
- luonnonvalinta johtaa lajien kehittymiseen
- "Lajien synty"
Marie Curie
- 1867-1934, Puola, Ranska
- radioaktiivisuus
Albert Einstein
- 1879-1955, Sveitsi
- suhteellisuusteoria
- E = mc²

Orville ja Wilbur Wright
- lentokone 1903, USA
Brattain, Bardeen ja Shockley
- transistori 1947, USA

Francis Crick ja James Watson
- DNA 1953, Iso-Britannia
Uudet keksinnöt: fuusio, fissio, tietokoneet, avaruusmatkailu... Pimeä aine ja pimeä energia

Higgsin hiukkasen löytyminen

Filosofia

Filosofian aikajana, jossa on filosofian historia luonnonfilosofeista alkaen ja josta löytyvät myös Sokrates, Platon ja Aristoteles, löytyy täältä:
Filosofian aikajana vaakatasossa
tai
Filosofian aikajana aikakausittain allekkain

Seneca
- 4 eKr - 65 jKr, Rooma
- stoalainen
- roomalainen valtiomies

Stoalaisuus
-  apathia = riippumattomuus tunteista ja maailman myrskyistä
-  järkkymättömyys ja sitä seuraava mielenrauha
-  itsekurin korostus
-  moraalin ehdottomuus
-  determinismi ja tahdon vapaus

Epiktetos
- n. 55 - 135 jKr, Rooma
- stoalainen
- orja

Epikurolaisuus
- mielenrauhan tavoittelu
- pidättyvä nautinnonfilosofia
- maailman myrskyistä eristäytyminen ystävien seuraan
- materialismi ja indeterminismi ( = ei ennaltamääräytymistä )
Marcus Aurelius
- 121 - 180, Rooma
- stoalainen
- Rooman keisari

Uusplatonismi
- sielun ja aineen jyrkkä ero
- Plotinos 204 - 270
- totuus löytyy ihmisen sisältä
Augustinus
- 354 - 430
- läntinen kirkkoisä
- platonismin ja kristinuskon yhdistäminen
- "Tunnustukset", mestarillinen subjektiivinen teos
- "Jumalan valtakunnasta", historianfilosofiaa - koko historia on hyvän ja pahan eli Jumalan valtakunnan   ( "Jerusalem" )  ja Saatanan valtakunnan  ( "Babylon" )  taistelua. Teos löi leimansa koko keskiaikaan: katolinen kirkko  ( paavit )  vastaan maallinen valta  ( kuninkaat ).
Jumalan valtakunnasta  on Marxin  Pääoman  ohella eniten yhteiskuntaan vaikuttanut filosofinen teos.

Abelard
- 1079-1142, Ranska
- varhaisskolastikko
- yhdisti Platonin idealismin, Aristoteleen realismin ja kristinuskon: Platonin ideat ovat Jumalan käsitteitä, joiden perusteella Jumala on luonut maailman.
- "Ymmärrän, jotta uskoisin"

Skolastiikka
- skolastiikka yhdisti antiikin filosofian ( varsinkin Aristoteles ) ja kristinuskon
Tuomas Akvinolainen
- 1226-1274, Italia
- kuuluisin skolastikko
- aristotelismin ja kristinuskon yhdistäminen
- todistukset Jumalan olemassaolosta
- pääteos "Summa"
- katolisen kirkon normaalifilosofi  ( = virallinen filosofi )

Nominalismi
- näkemys, jonka mukaan ei ole olemassa yleisolioita ( esim. "punaisuus" ). Yleisoliot ovat vain nimiä ( "nomen" ).
Niccolņ Machiavelli
- 1469-1527, Italia
- teos "Ruhtinas"
- hallitsijan tulee olla viekas ja julma, mutta antaa vaikutelma, että onkin hyvä
- myöhemmissä teoksissaan kirjoitti tasavaltalaisen valtiomuodon ja vapauden puolesta

 
Thomas Hobbes
- 1588-1679, Englanti
- teos "Leviatan"
- luonnontilassa tulee "kaikkien sota kaikkia vastaan"
- vain vahva yksinvaltias voi pitää yhteiskunnan pystyssä


René Descartes
- 1596-1650, Ranska
- teos "Metodin esitys"
- rationalisti = tieto tulee järjestä
- epäily → "Ajattelen, siis olen"
- dualismi = hengen ja aineen jyrkkä ero  ( kaksi substanssia )


John Locke
- 1632-1704, Englanti
- empirismi = tieto tulee havainnosta
- ihmisen mieli on tyhjä taulu ( tabula rasa ), kunnes kokemus piirtää siihen merkkinsä


George Berkeley
- 1685-1753, Irlanti
- ääriempiristi
- "oleminen on havaittuna olemista" (esse est percipi)
- Jumala havainnoi kaiken → maailma pysyy koko ajan
Valistus  1700-l.
- järjen korostus
- luonnontieteet
- suvaitsevaisuuden vaatimus
- Voltaire ja Rousseau

Montesquieu
- 1689-1755, Ranska
- vallan kolmijako:
    1. Lainsäädäntövalta
    2. Täytäntöönpanovalta
    3. Tuomiovalta
- näiden tulee olla toisistaan riippumattomia ja valvoa toisiaan → tasapaino


David Hume
- 1711-1766, Englanti
- ääriempiristi
- esineiden olemassaoloa ei voi havaita, koska havaitsemme vain aistimuksia
- metafysiikan kritiikki
- syysuhdetta ei voi havaita
- induktioperiaate voidaan päätellä vain induktioperiaatteella; tämähän on kehäpäätelmä!
    (induktioperiaate = yleinen laki päätellään monesta yksittäistapauksesta)


Jean Jacques Rousseau
- 1712-1778, Ranska
- "Takaisin luontoon!"
- ihminen on hyvä luonnostaan
- yhteistahto (→ demokratia)


Immanuel Kant
- 1724-1804, Saksa
- empirismin ja rationalismin synteesi: tieto tulee havainnoista, mutta havainto edellyttää käsitteen
- ihminen havaitsee aina kategorioiden kautta ( aika, tila, syysuhde... )
- järjellä on rajansa: emme tiedä, millainen maailma on itsessään  ( das Ding an sich )
- velvollisuusetiikka: toimi niin, että toimintatapasi voi tulla yleiseksi toimintatavaksi ( = ns. kategorinen imperatiivi )
- meidän tulee olettaa ( = käytännöllisen järjen postulaatti eli oletus )
    1. Tahdon vapaus
    2. Jumalan olemassaolo
    3. Sielun kuolemattomuus
Friedrich Hegel
- 1770-1831, Saksa
- idealisti ja rationalisti
- Absoluuttinen henki eli maailmanhenki on alarakenne, josta nousevat yhteiskunnan rakenteet eli ylärakenne, korkeimpana valtio
- maailmanhenki tuo itsensä ilmi maailmassa ( → maailmanhistoria ) dialektisen prosessin kautta: teesi → antiteesi → synteesi (...teesi →...)
- monarkia ( = kuninkaanvalta ) on paras hallintotapa


Arthur Schopenhauer
- 1788–1860, Saksa
- pessimismi - elämä on julmaa ja tarkoituksetonta
- tahto on tärkeämpi kuin järki
- taide, hyväntahtoisuus ja uskonnollinen harjoitus


Romantiikka
- n. 1800 - 1848
- tunne
- irrationaalisuus
- mielikuvitus
- historia  
( keskiaika )
- mm. luontoromantiikka, kauhuromantiikka

Sören Kierkegaard
- 1813 - 1855, Tanska
- eksistentialismin isä
-  totuus on henkilökohtainen
-  uskon hyppy


Karl Marx
- 1818 - 1883, Saksa
- teos "Pääoma"
- materialismi - taloudelliset olot (=alarakenne) määräävät historian ja yhteiskunnan henkiset ilmiöt (= ylärakenne)
- työläisten vallankumous, joka murskaa kapitalismin, on väistämätön
- uskonto on kansan oopiumia, korvike

Friedrich Nietzsche
- 1844 - 1900, Saksa
-  yli-ihminen luo oman moraalinsa ja elämänsä
-  massat ja niiden orjamoraalinen uskonto eli kristinusko, tulee hylätä
-  "Jumala on kuollut"


William James
- 1842–1910, USA
- pragmatismi =  tärkeintä on asian toiminta käytännössä
- mystisen tilan ( pyhyyden ) kokemuksen todellisuus

Ludwig Wittgenstein
- 1889 - 1951, Iso-Britannia
- teos "Tractatus Logico-Philosophicus"
- "Maailma on tosiseikkojen, ei olioiden kokonaisuus"
- kielen keskeisyys: "Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja"
- ihmisen rajallisuus: "On todella jotain, mitä ei voi ilmaista. Se ilmenee, se on mystistä."
- nuori Wittgenstein: kieli on todellisuuden kuva
- vanhempi Wittgenstein: kielellä on monta käyttöä = kielipelit
Jean Paul Sartre
- 1905-1980, Ranska
- eksistentialismi = ihminen on sitä, minkä hän valitsee
- valinta, vastuu ja ahdistus

John Rawls
- 1921-2002, USA
- teos "Oikeudenmukaisuusteoria"
- "tietämättömyyden verho" = ihmisten tulisi valita yhteiskunnan säännöt tietämättä omaa asemaansa tulevassa yhteiskunnassa
- vapausperiaate = kaikille mahdollisimman suuri vapaus, kunhan muiden vapauksia ei rajoiteta
- eroperiaate = oikein ovat vain ne taloudelliset erot, jotka maksimoivat huonoimmassa asemassa olevien edut

Jacques Derrida
- 1930-2004, Ranska
- dekonstruktio = kriittinen lukutapa, joka etsii piileviä ristiriitaisuuksia ja osoittaa kielen ja merkityksen häilyvyyden


Postmodernismi
- TAUSTA:  modernismin "suuret kertomukset", esim. valistus ja positivismi, uskoivat järjen voittoon ja kehitykseen
- näiden haaveiden sorruttua tulevat postmodernismin "pienet kertomukset"
- Jean-Franēois Lyotard, 1924–1998, Ranska

    • moninaisuus ja hajaantuminen tulevat yhtenäisyyden tilalle
    • kielipelit   ( alunperin Wittgensteinin käsite )


Uusromantiikka
- tunne, irrationaalisuus ja mielikuvitus
- historia  
( keskiaika ) tai keksitty historia örkkeineen
- vampyyrit, noidat, velhot ja zombiet
- hevimusiikin kauhu-, kuolema- ja saatanatematiikka

 

Teksti ja nettisivun teko: Timo Muola

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA -SIVULLE

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA -SIVULLE

TAKAISIN PÄÄSIVULLE