Natsi-Saksa ja kirkot

Hakaristi, natsien tunnus.

Hakaristi oli natsien tärkein tunnus.

Kansallissosialistinen puolue (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) tuli suurimmaksi puolueeksi vuoden 1932 valtiopäivävaaleissa ja seuraavana vuonna 1933 puolueen johtajasta Adolf Hitleristä tuli valtakunnankansleri. Natsit ottivat nopeasti kaiken vallan itselleen.

Kansallissosialistinen puolue oli ohjelmassaan julistanut asennoituvansa positiivisesti kristinuskoon ja kirkkoihin, mikäli ne eivät vaarantaneet valtion olemassaoloa tai sotineet germaanisen rodun moraalikäsitystä vastaan (s. 23).

Kansallissosialistinen liike alkoi jo 1920-luvun lopussa saada yhä suurempaa kansansuosiota. Myös monet evankelisen kirkon papit perinteisten saksalais-kansallisten näkemystensä pohjalta kannattivat kansallissosialistista liikettä. He odottivat,että se toisi isänmaalle ja kirkolle uuden tulevaisuuden ja poistaisi ensimmäisen maailmansodan jälkeisen Versaillesin rauhan aiheuttaman häpeän (s. 23). Kristinuskon suurimpana vaarana pidettiin kommunismia, joka oli Neuvostoliitossa julmasti vainonnut kristinuskoa ja kirkkoja (lisätietoja Neuvostoliiton kirkojen vainoista täältä). Kansallissosialistinen liike nähtiin tärkeänä tekijänä kommunismin vastaisessa taistelussa. Myös ulkomailla monet näkivät, että Hitler oli pelastanut Saksan kommunismilta (s. 26). Hitler opetti myös uhrautumista ja sitä monet pitivät kristillisenä piirteenä. Hitler ei kuitenkaan opettanut uhrautumista Laupiaan samarialaisen hengessä, vaan yksilön uhrautumista kansan ja rodun puolesta.

 

Hakaristi, natsien tunnus. Risti, kristinuskon tunnus.

Natsi-ideologian ja kristinuskon törmäys.

Kansallissosialistinen puolue alkoi organisoida omia evankelisia kannattajiaan. Vuonna 1932 ne järjestäytyivät kirkon sisällä olevaksi kansallissosialistisen puolueen peitejärjestöksi nimellä "Saksalaisten kristittyjen uskonliike" (siitä käytetään tällä sivulla myöhemmin lyhyempää nimeä "Saksalaiset kristityt").

"Saksalaiset kristityt" vaati taistelua kansan- ja uskonnonvastaista marxilaisuutta vastaan. Myös katolista Zentrum-puoluetta vastaan hyökättiin. "Saksalaiset kristityt" korosti rodun, kansallisuuden ja kansakunnan merkitystä Jumalan säätämänä elämänjärjestyksenä. Liike hylkäsi myös pasifismin (rauhanaatteen). Liike ilmoitti kannattavansa elävää tekojen kristillisyyttä sekä rotutietoista saksalaiseen Luther-henkeen¹ perustuvaa työtä kotimaassa. Tavoitteeksi asetettiin yhtenäinen valtakunnankirkko, jolla olisi yksi johtaja (myöhemmin valtakunnanpiispa). (s. 23-24)

¹Martti Luther uskoi 1500-luvulla ensin, että juutalaiset kääntyisivät protestanttiseen kristinuskoon. Tätä varten hän julkaisi kirjan "Että Jeesus Kristus on syntyperäinen juutalainen" (1523). Kun näin ei käynyt, kirjoitti hän vanhoilla päivillään jyrkän juutalaisvastaisen teoksen "Juutalaisista ja heidän valheistaan" (1543). Tätä Lutherin teosta painettiin ahkerasti Natsi-Saksassa.

"Saksalaiset kristityt" alkoi kaapata valtion avulla kirkon johtopaikkoja itselleeen kesällä 1933. Kirkon omia hallintoelimiä hajotettiin, kirkon johtavia kirkonmiehiä erotettiin ja heidän paikkansa täytettiin "Saksalaisten kristittyjen" luottamusmiehillä. Hitlerin henkilökohtainen luottomies, sotilaspastori Ludwig Müller miehitti SS-miesten avulla kirkkoliiton huoneiston ja otti omavaltaisesti johdon.   Hieman myöhemmin olleissa kirkollisissa vaaleissa koko kansallissosialistisen puolueen propagandakoneisto asetettiin "Saksalaisten kristittyjen" tueksi. Vastaliikkeeltä estettiin vaalipropagandan teko jopa väkivalloin. "Saksalaiset kristityt" saivatkin 2/3 äänistä. (s. 46)

Risti hakaristin varjossa

Pian seurasi kansallissosialistisen puolueen rotuoppien soveltamista kirkkoon: ei-arjalaista rotua olevat tai heidän kanssaan naimisissa olevat eivät saaneet olla pappeina tai kirkon virkamiehinä (s. 47).

Eräässä paikallissynodin kokouksessa ruskeisiin paitoihin pukeutuneet "Saksalaiset kristityt" ottivat raikuvin heil-huudoin ja Hitler-tervehdyksin vastaan synodin puheenjohtajan puheen, jossa ylistettiin kansallissosialistista  vallankumousta ja julistettiin saksalaista uskoa. Kokouksen enemmistö hyväksyi myös hurraten arjalaislain soveltamisen kirkkoon ja torjui pilkkahuudoin vähemmistön huomautukset lain kristinuskoa loukkaavasta luonteesta. Kokous päättyi Saksan kansallislauluun ja Horst Wesseliin (natsien laulu). (s.49)

"Saksalaisten kristittyjen" äärilinja vaati marraskuussa 1933 arjalaislain johdonmukaista täytäntöönpanoa Saksan kirkossa, ei-saksalaisten pappien erottamista, Vanhan testamentin poistamista käytöstä sekä Uuden testamentin säilyttämistä vain siltä osin, kuin se vastasi saksalaista henkeä. Kristinusko tuli puhdistaa juutalaisen Paavalin synti-käsityksestä ja luotava sen sijaan saksalaisuutta vastaava uskonto, jonka pääsisältönä oli sankarillinen Jeesus-hahmo ja ylvästietoinen ihminen. Juutalaiset tuli erottaa Saksan kansalliskirkosta. Valtakunnanpiispa Müller vastusti näitä ääriajatuksia ja erotti niiden kärkkäimmän esittäjän tohtori Krausen. (s. 72-73)

Joulukuussa 1933 evankelisen kirkon nuorisotyö päätettiin alistaa Hitler-Jugendin toimintaan. Katolinen nuorisotyö jäi vielä itsenäiseksi. (s. 82)

Kristinuskosta kiinni pitävät papit muodostivat vuonna 1933 "Papiston hätäliiton". Valtakunnanpiispa Müller erotti valtiollista poliisia apuna käyttäen joukon Papiston hätäliiton johtavia miehiä viroistaan. (s. 87) Niskoittelevia kirkon johtajia vastaan käytettiin myös salaisen poliisin salaa nauhoitettuja puheluja. (s.90) Eräät vastustavat piispat joutuivat poliisin valvomaan kotiarestiin. (s. 144)

"Saksalaisia kristittyjä" vastustaneet perustivat Tunnustuskirkon, mutta se jäi hajanaiseksi. Reformoidut olivat jyrkästi totalitaarisen valtion herruuspyrkimyksiä vastaan, mutta luterilaiset olivat jonkinverran myönteisempiä valtiota kohtaan. (s. 176) Miten toimia, kun Raamatussa kuitenkin sanotaan:

"Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin."
    (Room 13:1)

Jyrkän linjan tunnustuskirkollinen, luterilainen pastori Bonhoeffer julisti tunnustuskirkon ainoaksi todelliseksi kirkoksi, jonka ulkopuolella ei ole pelastusta. (s. 192) Bonhoeffer oli tunnustuskirkon jatkokoulutuslaitoksen johtaja.

 

Risti piikkilangan takana. Marttyyrikirkko.

Natsihallinnon ote tiukkenee. Marttyyrikirkko.

Monet natseja vastustaneet tunnustuskirkon johtomiehet ja papit pidätettiin ja heitettiin keskitysleireille kesällä 1937. Kuuluisin silloin pidätetyistä oli Martin Niemöller, joka oli tunnustuskirkon johtajia. (s. 220) Münchenin lähellä olevalla Dachaun keskitysleirillä oli oma "Pfarrerparak", pappien parakki.

Vuonna 1938 kirkollisministeriö ja salainen poliisi kielsivät papeilta passit, jotta yhteydenpito muihin kirkkoihin katkeaisi. (s.221)

Salainen valtionpoliisi, Gestapo, sulki Bonhoefferin johtaman seminaarin ensin vuonna 1938 ja  lopullisesti vuonna 1940. Bonhoeffer karkotettiin Berliinistä ja asetettiin ensin puhekieltoon ja myöhemmin kirjoituskieltoon. Bonhoeffer liittyi Hitleriä vastustavaan vastarintaliikkeeseen. Bonhoeffer pidätettiin keväällä 1943 ja vietiin Flossenbürgin keskitysleiriin. Siellä hänet teloitettiin 9.4.1945 eli alle kuukausi ennen natsi-Saksan antautumista.

Kartta natsi-Saksan keskitysleireistä  .


Vastarintaliikkeessä olevat papit ja kristityt olivat suuren moraaliongelman edessä. Saksan sotilaat olivat vannoneet uskollisuudenvalansa suoraan Hitlerille. Näin ollen pelkkä Hitlerin pidätys ja vallankaappaus ei onnistuisi. Hitler olisi pakko tappaa. Mutta saako kristitty olla mukana tappamassa valtionpäämiestä, toista ihmistä? Vai onko olemassa jopa velvollisuus tappaa paha ja julma tyranni?

 


 

Hakaristi, natsien tunnus. Risti, kristinuskon tunnus.

NATSI-IDEOLOGIA

KRISTINUSKO

Oma kansa ja rotu jumalana. Kolmiyhteinen Raamatun Jumala.
Kaitselmus. Persoonallinen Jumala, joka rakastaa ihmisiä.
Saksalainen sodanjumala. Ylikansallinen rauhanjumala.
Veri, rotu ja kansallinen herätys. Lähimmäisenrakkaus ja ihmisten tasa-arvo yli valtioiden ja kansojen rajojen.
Arjalaiset korkeimpia, slaavit alempia, mustat alhaisia ja juutalaiset syöpäläisiä. "Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi." Gal 3:28
Jeesus kuoli juutalaisten syntien vuoksi. Jeesus kuoli koko maailman syntien vuoksi.

 

SS-miehen hauta - ylöspäin suuntautuva nuoli.

SS-miehen hauta.

Kansallissosialististen iskujoukkojen SS:n jäsenet eivät käyttäneet haudalla kristittyjen ristiä. SS vastasi juutalaisten joukkomurhasta (eli joukkotuhonnasta). Noin kuusi miljoonaa juutalaista kuoli natsi-ideologian uhreina 1930- ja varsinkin 1940-luvulla.


Keltainen Daavidin tähti - juutalaisten pakollinen tunnus. Keltainen Daavidin tähti - juutalaisten pakollinen tunnus.

Juutalaisten oli käytettävä aina vaatteissansa keltaista Daavidin tähteä.

 

Kartta natsi-Saksan keskitysleireistä  .

 

VANKIEN TUNNISTEET KESKITYSLEIRILLÄ
Esimerkiksi seuraavia ryhmiä ei hyväksytty natsi-Saksassa:

Poliittisten vankien merkki. Poliittisten vankien merkki
(esim. kommunistit ja sosialidemokraatit, ay-aktiivit ym.)
Mustalaisten merkki. Epäsosiaalisten merkki
(tarkoitti käytännössä romaneja)
Homoseksuaalien merkki. Homoseksuaalien merkki
Jehovan todistajien merkki. Jehovan todistajien merkki
(Bibelforscher)


Hitlerin ajattelun piirteitä teoksesta "Taisteluni":
("Mein Kampf", 1925-1926). Suomennos vuodelta 1941.

Hitler Wienin kaupungista, sellaisena kuin se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa:
Se rotujensekoitus, joka oli nähtävissä pääkaupungissa, tuntui vastenmieliseltä, samoin vastenmieliseltä koko kansojen sekamelska - tshekkejä, puolalaisia, unkarilaisia, ruteeneja, serbialaisia, kroaatteja jne. -, mutta kaikkien näiden lomassa ihmiskunnan ikuisina mätäbakteereina - juutalaisia ja taas juutalaisia.
( I / sivu 145)

Monet kerrat kiusasi mieltäni ajatus, että jos Kaitselmus olisi asettanut..."
( I / sivu 218)

Hitlerin näkemys Saksan sortumisen syystä
ensimmäisessä maailmansodassa:
Kun ei noina kohtalonpäivinäkään sisäistä vihollista² nähty eikä huomattu, kaikki ulkoinen vastarinta oli turhaa, eikä Kaitselmus antanut palkintoaan voittoisalle miekalle, vaan noudatti ikuisen palkan ja koston lakia.
( I / sivu 384)
²pasifistis-marxilainen herpautuminen


Hitler vuoden 1916 Saksasta:
Vielä surkeammat olivat olot talouselämässä. Siellä Juudan kansa oli käynyt tosiasiallisesti "välttämättömäksi". Hämähäkki alkoi hitaasti imeä verta kansan suonista.
( I / sivu 224)

Synti omaa verta ja rotua vastaan on tämän maailman perisynti ja siihen antautuvan ihmiskunnan loppu.
( I / sivu 288)

Koko opetus on niin ollen suunniteltava sillä tavalla, että poikien vapaa-ajat käytetään hyödylliseen ruumiin kunnostamiseen. Heillä ei ole oikeutta vetelehtiä noina vuosina joutilaina, maleksia kaduilla ja elokuvissa, vaan heidän on muun päivätyönsä päätyttyä terästettävä ja karaistava nuorta ruumistaan, jottei itse elämä aikanaan havaitsisi sitä liian pehmeäksi.
( I / sivu 293-294)

Yksilöllisen vapauden oikeus väistyy rodun säilyttämisvelvollisuuden tieltä.
( I / sivu 295)

Arjalaisten jyrkin vastakohta ovat juutalaiset.
( I / sivu 348)

Hitler juutalaisista:
He ovat ja pysyvät luonteenomaisina loisina, kuokkavieraina, jotka vahingollisten bakteerien tavoin leviävät yhä laajemmalle...
( I / sivu 354)


Kuvien teko, tekstit ja internetsivun teko: Timo Muola

LÄHTEET:

Adolf Hitler: "Taisteluni"  ("Mein Kampf", 1925-1926). Suomennos vuodelta 1941.
Eino Murtorinne: "Risti hakaristin varjossa". Kirjayhtymä 1972.
Tällä värillä merkityt sivunumerot viittaavat "Risti hakaristin varjossa" -kirjan sivuihin.

 


KYSYMYKSIÄ

  1. Millä keinoilla kansallissosialistit pyrkivät valtaamaan kirkot itselleen?
  2. Miksi monet kristityt ja papit tervehtivät aluksi (1920-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa) kansallissosialistista liikettä iloiten?
  3. Miten kristinuskosta kiinni pitävät kristityt ja papit toimivat?
  4. Miten natsi-Saksa toimi kristinuskosta kiinni pitäviä kristittyjä ja pappeja vastaan?
  5. Keitä kansallissosialistit eivät hyväksyneet ja siksi heitettiin keskitysleireille?
  6. Miten natsi-Saksan kansallissosialistien ja Neuvostoliiton kommunistien suhtautuminen kirkkoon erosivat toisistaan? (Neuvostoliiton tilanne)
  7. Miten kansallissosialistinen ideologia ja kristinusko eroavat toisistaan?
  8. Millaisia ajatuksia Adolf Hitlerillä oli Jumalasta? Mitä nimeä Hitler käyttää Jumalasta?
  9. Pohdi, saako kristitty ottaa osaa vastarintaliikkeeseen, jonka tarkoitus on valtionpäämiehen, toisen ihmisen tappaminen? Onko pahan tyrannin tappaminen oikeutettua? Pohdi kysymystä ja perustele näkemyksesi.
  10. Kuinka pitkään kristityn tulee olla kuuliainen esivallalle? Milloin tulee raja vastaan? Mitä kristityt eivät enää voi eivätkä saa hyväksyä?

 


Natsismi, fasismi ja äärikansallisuus

Kommunistinen Neuvostoliitto ja ortodoksinen kirkko 1900-luvulla

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA-SIVULLE

TAKAISIN PÄÄSIVULLE......