Paavalin kirjeet

 


Kirjeiden kirjoittamisen syy

 

Paavali sai Jumalalta kutsun lähetystyöhön  ( Paavalin lähetystyö ). Hän teki pitkiä matkoja alueille, joilla Kristuksesta ei ollut vielä kuultu. Paavali teki Antiokiasta käsin useita lähetysmatkoja Vähään-Aasiaan, Makedoniaan ja Kreikkaan.

Näillä matkoillaan hän perusti useita uusia seurakuntia, joihin hän piti yhteyttä käymällä niiden kanssa kirjeenvaihtoa. Siitä on säilynyt Roomalaiskirje, kaksi kirjettä korinttilaisille, Galatalaiskirje, Filippiläiskirje, kirje tessalonikalaisille sekä yksityiskirje Filemonille.


Paavalin lähetysmatkojen tärkeimmät kaupungit ja saaret


ETSI KARTASTA ne kaupungit ja maakunnat,
joihin Paavali lähetti kirjeitä:

 1. Rooman kaupunki  (Italiassa)
 2. Korintin kaupunki  (Kreikassa)
 3. Galatian maakunta  (Vähässä-Aasiassa, nyk. Turkissa)
 4. Filippin kaupunki  (Kreikassa)
 5. Tessalonikin kaupunki  (Kreikassa)


Osa Paavalin nimissä kulkevista kirjeistä on myöhemmin, Paavalin kuoleman jälkeen, hänen oppilaittensa kirjoittamia / muokkaamia.
Aidoista Paavalin kirjeistä kuuluisimmat ovat Galatalaiskirje ja Roomalaiskirje.

Kolossalaiskirjettä, Efesolaiskirjettä, toista tessalonikalaiskirjettä ja ns. paimenkirjeitä (kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle) ei pidetä nykyisessä muodossaan aitoina Paavalin kirjeinä. Niiden pohjalla voi olla aitoja Paavalin kirjeitä, mutta Paavalin oppilaat ovat muotoilleet niitä. Ne kertovat seurakunnan olevan tilanteessa, mikä vallitsi vasta melko paljon Paavalin kuoleman jälkeen.

Uudessa testamentissa  (UT:ssa) on myös ns. katolisia eli yleisiä kirjeitä, jotka eivät ole millekään tietylle seurakunnalle lähetettyjä.
PAAVALIN KIRJEIDEN SISÄLLYS


Suurimmassa osassa kirjeistä Paavali vastaa kysymyksiin, torjuu väärinkäsityksiä ja opettaa. Seuraavassa kirjeiden sisältöä kuvataan tarkemmin aihealueittain.Paavali opettaa kristinuskoa


Kristus on  sovitusuhrillaan  lunastanut  ihmiset vapaiksi.
Tämän kristinuskon perusopetuksen Paavali tietääksemme ensimmäisenä muotoili järjestelmälliseen muotoon.
Paavalia kutsutaankin usein kristinuskon ensimmäiseksi teologiksi.

Paavalin jämerin kirje uskonopillisessa mielessä on Roomalaiskirje. Seuraavassa otteessa hän esittelee kristillisen pelastusopin ytimen.

"Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa,   ( = Jumalan vanhurskaus )
josta laki ja profeetat todistavat.

Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat.
Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden,   ( = ihmisen vanhurskaus )
koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.

Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi.
Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa.
Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta,
mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa:
hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen."

      Kirje roomalaisille 3:21-26
      ( Vanhurskaus = Jumalalle kelpaavuus )


Paavalille oli tärkeä periaate, että kristittyjen ei tarvitse noudattaa juutalaista lakia  (esim. Gal. 3-5). Kristus on jo sovintokuolemallaan vapauttanut meidät:

"Vapauteen Kristus meidät vapautti.
Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.

Minä, Paavali, sanon teille:
jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä.

Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä.
Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.

Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden.
Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei.
Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko."

      Kirje galatalaisille 5:1-6
      ( Ympärileikkaus = esinahan leikkaus pois )Paavali opettaa eettisissä kysymyksissä


Seuraava Paavalin luettelo teoista, jotka johtavat hyvyyteen, on aivan huikea. Nuo ohjeet jos muistaisimme ja vielä toteuttaisimme, maailma olisi paljon parempi paikka asua:

"Olkoon rakkautenne vilpitöntä.
Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä.
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.

Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa.
Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.

Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko.
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

Olkaa keskenänne yksimielisiä.
Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.
Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.

Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.
Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät...
Edelleen sanotaan:
"Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa..."
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä."

      Kirje roomalaisille 12:9-21

Vaikka Paavali oli poikamies, hän osasi kirjoittaa rakkaudesta hyvin kauniisti. Seuraava raamatunkohta luetaan usein avioliittoon vihkimisen yhteydessä:

"Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus,
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.

Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja,
vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko,
niin että voisin siirtää vuoria,
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.

Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Rakkaus ei koskaan katoa.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus."

      Ensimmäinen kirje korinttolaisille 13:1-8, 13
Paavali neuvoo ja rohkaisee kristittyjä


Paavalin toivotukset olivat usein hyvin kauniita ja neuvot hyviä:

"Valvokaa, pysykää uskossanne lujina,
olkaa urheita, olkaa vahvoja.
Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! "

      Ensimmäinen kirje korinttilaisille 16:13-14

"Lopuksi, veljet:
iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan, olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa,
niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla.
Kaikki pyhät lähettävät teille terveisiä.

Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

      Toinen kirje korinttolaisille 13:11-13Paavali lähettää henkilökohtaisia tervehdyksiä


Kirjeittensä lopussa Paavali lähetti henkilökohtaisia tervehdyksiä eri ihmisille. Nämä tervehdykset tuovat Paavalin kirjeisiin hyvin henkilökohtaisen leiman. Paavalin kirjeet eivät ole mitään esitelmiä, vaan todellakin tiettyihin seurakuntiin lähetettyjä kirjeitä.

Esimerkiksi seuraavasti:

"Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija.
Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä.
Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle.

Tervehtikää Priscaa ja Aquilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa.
He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat.
Sanokaa terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle."

      Kirje roomalaisille 16:1-5

 

___________________________

Jumalan vanhurskaus = Jumalan oikeamielisyys

Eli se, että Jumala ei vain katso syntiä läpi sormien, vaan synti täytyy poistaa täysin. Paavalin  (ja kristinuskon)  mukaan synnin poisti Jeesus Kristus sovintokuolemallaan ristillä.
Ihmisen vanhurskaus = Jumalalle kelpaavuus
Ihminen kelpaa Jumalalle, kun ihminen on synnitön ja puhdas. Vain Jumala itse voi poistaa ihmisen synnin. Jeesus Kristus teki tämän sovintokuolemallaan ristillä.

Vanhurskas ihminen = Jumalalle kelpaava ihminen

Lunastus = itselleen ostaminen
Aivan kuten paketin lunastus postissa on paketin itselleen ostamista. Lunastaa-sanalla on vielä se vivahde, että siinä ostetaan itselle jotain, joka on jo omaa  (aivan kuten postipaketissa)  on jo nimesi.

Sovitus = eron / erottavan asian poisto
Aivan kuten sovituskopissa ihminen tarkistaa, että vaate sopii hänelle, eli hänen ja vaatteen välinen ero poistuu.

Vanhan testamentin aikana ihmiset uhrasivat Jumalalle sovintouhreja.

Usko ei pelasta, vaan uskolla otetaan pelastus vastaan.
Usko on se asia, jonka avulla ihminen ottaa vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen, pyhyyden ja sovituksen.

Ihmisen pelastaa yksin Jumala Kristuksen sovintokuoleman tähden.

 

KYSYMYKSET JA TEHTÄVÄT

ETSI KARTASTA ne kaupungit ja maakunnat, joihin Paavali lähetti kirjeitä:
 1. Rooman kaupunki  (Italiassa)
 2. Korintin kaupunki  (Kreikassa)
 3. Galatian maakunta  (Vähässä-Aasiassa, nyk. Turkissa)
 4. Filippin kaupunki  (Kreikassa)
 5. Tessalonikin kaupunki  (Kreikassa)


 6. VASTAA seuraaviin kysymyksiin:

 7. Miksi Paavali kirjoitti kirjeitä?
 8. Miten on mahdollista, että osa "Paavalin kirjeistä" on syntynyt vasta Paavalin kuoleman jälkeen?
 9. Mitkä ovat aidoista Paavalin kirjeistä kuuluisimmat?
 10. Mitä tarkoittaa "sovitus"?
 11. Mitä tarkoittaa "lunastus"?
 12. Miten ihminen voi puhdistua synneistä?
 13. Mitä tarkoittaa, jos sanotaan, että Jumala on vanhurskas?
 14. Mitä tarkoittaa, jos sanotaan, että ihminen on vanhurskas?
 15. Miten ihminen voi pelastua Paavalin ja kristinuskon mukaan?
 16. Mikä on uskon merkitys ihmisen pelastumisessa?
 17. Miksi kristittyjen ei tarvitse noudattaa juutalaista lakia?
 18. Mitä kristityn tulisi Paavalin mukaan tehdä, jos hän antaa ympärileikkauttaa itsensä?
 19. Lue Paavalin eettiset ohjeet Rooman seurakunnalle  ("Olkoon rakkautenne vilpitöntä...").
  Mitkä ohjeet ovat mielestäsi tärkeimmät ja parhaat?  (Valitse 3-5 ohjetta)
 20. Lue Paavalin kuvaus rakkaudesta  ("Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä...").
  Mitkä luonnehdinnat rakkaudesta ovat mielestäsi tärkeimmät ja parhaat?  (Valitse 3-5 luonnehdintaa)?
 21. Lue Paavalin neuvot ja kristittyjä rohkaisevat sanat  (Kohdasta: "Paavali neuvoo ja rohkaisee kristittyjä").
  Mitkä neuvot ja rohkaisut ovat mielestäsi tärkeimmät ja parhaat?  (Valitse 2-3 neuvoa ja rohkaisua)?

Teksti: Timo Muola
Kuvat ja kartta: Timo Muola
Nettisivun teko: Timo Muola

 

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE