Paavalin lähetystyö


Tämän sivun tiedot perustuvat Apostolien tekojen tietoihin. Luukas kirjoitti Apostolien teot joitain vuosikymmeniä Paavalin kuoleman jälkeen.

Paavali, alkuperäiseltä heprealaiselta nimeltään Saul, syntyi Tarsossa (nykyisessä Turkissa). Hän vietti lapsuutensa Kilikiassa Vähä-Aasiassa. Hän oli juutalainen ja kuului tiukkaan fariseusten puolueeseen.

FARISEUSTEN KOROSTUKSET:

 1. Fariseukset pitivät Mooseksen lain tarkkaan noudattamista tärkeänä.
 2. Fariseukset odottivat kuolleiden nousevan ylös Messiaan ilmestymisen päivänä.

Paavali alkoi vainota kristittyjä, koska häntä loukkasi heidän suhtautumisensa tooraan, juutalaiseen lakiin. Toora ei kristittyjen mielestä ollut tie pelastukseen. Aloittaessaan kristittyjen vainon Paavali tunsi olevansa Jumalan asialla. Paavalin suhtautuminen kristittyihin muuttui kuitenkin päinvastaiseksi! Hän koki nimittäin ihmeellisen näyn matkalla Damaskoon. Tämä näky muutti Paavalin elämän.

Kristus ilmestyy Paavalille Damaskon tiellä.

Kristus ilmestyy Paavalille Damaskon tiellä.

Kristus ilmestyi Paavalille ja kutsui hänet apostoliksi, ylösnousseen Jeesuksen todistajaksi ja lähetiksi. Paavali sokeutui ensin. Damaskossa hän sai näkönsä takaisin erään kristityn rukoiltua hänen puolestaan. Jeesuksen vaikutuksesta Paavalin käsitys Jumalasta muuttui. Hän tajusi, että kaikki ihmiset olivat ajatuksin, sanoin ja teoin rikkoneet Jumalaa vastaan. Tämän ansiosta Paavalista tuli varhaisen kristikunnan tärkein lähetystyöntekijä. Juutalaiset pitivät häntä petturina ja alkoivat vainota häntä.

Paavali oli tuloksekkain kristillisen uskon levittäjä ja uusien seurakuntien perustaja. Hänen määrätietoinen pyrkimyksensä saaarnata jatkuvasti uusissa Rooman valtakunnan kaupungeissa johti kristillisten seurakuntien syntymiseen ensiksi Vähään-Aasiaan (nykyinen Turkki) ja sitten Kreikkaan.

Apostoli Paavali on tunnettu ennen kaikkea pakanain apostolina. Tämän kutsumuksensa hän toteutti tekemällä pitkiä matkoja alueille, joilla kristillistä sanomaa ei ennen oltu kuultu. Hänen matkoistaan on kerrottu Apostolien teoissa. Paavalin ensimmäinen matka kesti noin kolme vuotta. Pysähdykset matkan eri pisteissä olivat noin kuukauden pituisia, vaikka niiden tapahtumista kerrotaankin Apostolien teoissa yleensä hyvin lyhyesti.

"Apostolinkyyti" eli kävely sai nimensä Paavalista.

"Apostolinkyyti" eli kävely sai nimensä Paavalista.

 

Paavalin ensimmäinen lähetysmatka  (Ap.t. 13 ja 14)

Paavalin matkoihin osallistuivat Barnabas ja hänen serkkunsa Johannes Markus. He suuntasivat matkansa Antiokian satamakaupungin, Seleukian, kautta merelle. He purjehtivat Kyproksen saarelle Salamisin satamaan, jossa he jatkoivat matkaansa maitse Pafokseen. Sieltä he jatkoivat meritse Vähän-Aasian etelärannikolle Pamfylian provinssiin, ensin Attalian satamaan ja sieltä maakunnan kaupunkiin Pergeen.

Pergestä Paavali ja Barnabas jatkoivat matkaansa kaksin pohjoiseen Pisidian Antiokiaan. Nuori Markus nimittäin väsyi matkantekoon ja palasi kotiinsa Jerusalemiin. Antiokiassa oli huomattava juutalaisyhteisö, jolle Paavali ensin suuntasikin sanomansa, mikä loppujen lopuksi synnytti heidän keskuudessaan väkivaltaista vainoa. Sen jälkeen hän suuntasi puheensa pakanoille.

Jokaisessa kaupungissa Paavali oleskeli jonkin aikaa (jopa useita kuukausia) ja julisti evankeliumia (=ilosanomaa) Jumalan valtakunnasta. Elantonsa Paavali ansaitsi itse toimien teltantekijänä¹. Antiokian jälkeen Paavali ja Barnabas jatkoivat matkaa Ikoniaan, Lystraan ja Derbeen. Takaisin Pergeen he palasivat samaa reittiä. Paluumatkalla he eivät käyneet enää Kyproksella, vaan purjehtivat suoraan Seleukiaan ja sieltä Antiokiaan.

¹ Eli sama ammatti kuin farkkujen keksijällä amerikkalaisella Levi Straussilla.

Paavalin lähetysmatkojen tärkeimmät kaupungit ja saaret

Paavalin toinen lähetysmatka  (Ap.t. 15:36 - 18:22)

Toiselle matkalle Paavali lähti toverinsa Silaan kanssa jälleen Antiokiasta. He kulkivat Paavalin kotiseudun Kilikian ja eteläisen Galatian kautta. Lystrassa heidän mukaansa tuli Timoteus, juutalaisen äidin ja kreikkalaisen isän lapsi.

Luukas kertoo Apostolien teoissa  (Ap.t. 16:3), että koska Timoteusta ei ollut ympärileikattu, Paavali ympärileikkasi² hänet saadakseen juutalaisten hyväksymisen. Tämä ei luultavasti pidä paikkaansa.

²  Onkohan Luukkaalla oikea tieto tapahtumista? Tuskin. Paavali on nimittäin itse jyrkästi kristityn ympärileikkausta vastaan kirjeessään Galatalaisille: "Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teillä ei ole Kristuksesta mitään hyötyä." (Gal.5:2)

Todennäköisesti Paavali kulki tämän jälkeen Pohjois-Galatian kautta Troakseen, joka on Mysiassa. Tässä vaiheessa seuraan liittyi Luukas. Troaksessa Paavali näki unen, jossa Pyhä Henki kutsui hänet menemään satamakaupungin Neapoliksen (nykyisen Kavalan) kautta meren yli Euroopan puolelle. Filippissä, roomalaisessa siirtokunnassa, Paavali viipyi muutamia päiviä. Amfipolin kautta Paavali ja Silas menivät Tessalonikaan.

Bereasta (Beroia) Paavali jatkoi matkaa yksin. Seuraava etappi oli Ateena ja sen jälkeen Korintti  (siellä Paavali oli 1 ½ v.). Seuraava matka kulki meritse Efesoon ja sieltä Kesarean kautta Jerusalemiin. Sieltä hän palasi takaisin lähtöpaikkaansa Antiokiaan. Paavali joutui matkoillaan monenlaisiin vaaroihin ja vastoinkäymisiin. Monet juutalaiset suhtautuivat häneen vihamielisesti useissa kaupungeissa.


Paavalin kolmas lähetysmatka  (Ap.t. 18:23 - 21:17)

Paavalin kolmannen lähetysmatkan reitti oli: Antiokia - Galatia - Frygia - Efesos  (siellä Paavali viipyi 2 v. 3 kk.!)  - Makedonia - Kreikka - Makedonia - Filippi - Troas - meritse Miletokseen - Kos - Rodos - Patara - Tyros - Ptolemais - Kesarea - Jerusalem.


Efeson kirjaston julkisivu

Efeson kirjaston julkisivu

Paavali viipyi Efesoksessa pitkään, jopa 2 v. 3 kk.! Efeso olikin Vähä-Aasian keskeisin kaupunki ja tärkeä kaupan keskus. Efeso oli myös hedelmällisyyden jumalattaren Artemiin palvonnan keskus. Efeson Artemiin temppeli oli yksi ns. antiikin seitsemästä ihmeestä.


Efeson teatteri

Efeson teatteri

Efesoksessa tapahtui mellakka, josta Apostolien teot  (Ap.t 19)  kertoo elävästi. Hopeasepät pelästyivät, että heiltä loppuu työ, jos Paavalin saarnaama kristinusko horjuttaa Artemiin palvontaa. Hopeasepät aloittivat mellakan ja Paavalin ystäviä vietiin teatteriin. Sinne kerääntyi paljon ihmisiä, ja kokous oli sekasortoinen. Väkijoukko huusi iskulausetta: "Suuri on Efesoksen Artemis". Paavali halusi mennä kokouspaikalle, mutta kristityt estivät häntä. Mellakka loppui vasta korkean kaupungin virkamiehen puhuttua väkijoukolle.Paavali vangittuna

Paavali vangittiin Jerusalemissa ja vietiin Kesareaan vankeuteen. Siellä hän Rooman kansalaisena vetosi keisariin, koska ei uskonut saavansa Jerusalemissa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Niin alkoi Paavalin viimeinen matka Roomaan (Ap.t. 27:1 - ). Matkalla laiva joutui myrskyyn ja haaksirikkoutui Maltan saaren rannan edustalla olevalle särkälle (Ap.t. 27:13 - 28:6).

Roomassa Paavali eli vankeudessa, mutta pystyi jatkamaan opetus- ja julistustoimintaansa ainakin kaksi vuotta. Paavalin myöhempi kohtalo on arvoitus. Todennäköisesti hänet surmattiin Roomassa keisari Neron vainojen aikana, noin vuonna 62-64.


Paavalin kärsimykset

Toisessa Korinttolaiskirjeessään Paavali kertoo itse matkojensa monenlaisista kärsimyksistä:

"Olen saanut raataa kovemmin kuin he, olen ollut enemmän vankeudessa, minua on ruoskittu ylen määrin, monesti olen ollut kuolemanvaarassa.

Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut "yhtä vaille neljäkymmentä" ruoskaniskua, kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, olen ajelehtinut meressä vuorokauden.

Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin, vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa merellä, vaarassa valeveljien parissa.

Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonnut usein, palellut vähissä vaatteissa.

Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista.

Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua."

            (2.Kor. 11:23-29)

KYSYMYKSET
 1. Saul (Paavali) oli alunperin fariseus. Miten fariseukset suhtautuivat Mooseksen lakiin?
 2. Millä alueilla Paavali teki lähetysmatkoja ja perusti seurakuntia?
 3. Mitä tarkoittaa se, että Paavali oli "pakanain apostoli"?
 4. Mitä tarkoittaa "apostolinkyyti"?
 5. Mitä yhteistä on Paavalilla ja farkkujen keksijällä amerikkalaisella Levi Straussilla?
 6. Mitä muuta liikuntavälinettä Paavali käytti kuin omia jalkojaan?
 7. Mitä Paavali teki matkansa varren kaupungeissa?
 8. Mitkä Paavalin kärsimykset ovat mielestäsi pahimpia? Eli kirjoita kolme Paavalin kokemaa kärsimystä, joita et missään nimessä haluaisi itse kokea.
 9. Missä kaupungissa Paavali oli pisimpään lähetysmatkallaan?
 10. Karttatehtävä: Montako Antiokia-nimistä kaupunkia löydät? Missä ne ovat?
 11. Karttatehtävä: Missä on "keisarin kaupunki" eli Kesarea?
 12. Karttatehtävä: Minkä niminen on juutalaisten pyhä kaupunki Kesarean eteläpuolella?
 13. Karttatehtävä: Missä on Apollo-jumalalle omistettu kaupunki? Päättele kaupungin sijainnista, keiden jumala oli Apollo (egyptiläisten, foinikealaisten, roomalaisten vai keiden?)!

Tekstit: Heidin ryhmä ja Timo Muola
Animaation kuvat: Heidin ryhmä
Animointi, kartta, valokuvat, kysymykset ja nettisivun teko: Timo Muola

Testaa tietosi Paavalista!

PAAVALIN ELÄMÄ

TAKAISIN UUSI TESTAMENTTI -SIVULLE

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA-SIVULLE

TAKAISIN RAAMATTUNETIN PÄÄSIVULLE