UE 2 -kurssin
tiivistetyt
asiat

UUSI OPS 2016

  Rio de Janeiron Kristus-patsas. Kuva: Wikipedia   Piispat ja keisari Konstantinus Suuri ovat sopineet uskontunnustuksesta Nikean kirkolliskokouksessa. Kuva: Wikipedia

 

Opetussuunnitelma
Johdanto - kristinuskon synty ja alku
Kristinusko eri puolilla maailmaa:
      Afrikka
      Aasia
      Australia
      Etelä-Amerikka
      Pohjois-Amerikka
      Eurooppa
Kristinuskon perinteiset pääsuunnat:
      Katolinen kristillisyys
      Ortodoksinen kristillisyys
      Protestanttinen kristillisyys
            Martti Luther
      Luterilainen kristillisyys
      Helluntailais-karismaattinen kristillisyys
Kontekstuaalinen teologia
Kristillisperäiset uskonnot:
      Jehovan todistajat
      MAP-kirkko eli
          mormonikirkko
Ekumenia ja katsomusten dialogi
Ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä

Koealue, uusi oppikirja Lukion uskonto kurssit 1 ja 2, Opintoverkko, uusi ops 2016

Koealue, uusi oppikirja Lukion uskonto kurssit 1 - 6, Opintoverkko, uusi ops 2016Ylioppilaskokeen uskonnon ue kysymykset 

Opetussuunnitelma

• kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa

• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset

• karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia
Kontekstuaalinen teologia tai musta teologia on Etelä-Afrikassa 1970-luvulla syntynyt teologinen suuntaus. Se syntyi vastauksena maan apartheid-järjestelmään ja sai vaikutteita Latinalaisen Amerikan vapautuksen teologiasta. Kontekstuaalinen teologia on ennen kaikkea sorron vastaisen taistelun ja siitä vapautumisen teologiaa.
Lähde:
Kontekstuaalinen teologia, Wikipedia
Konteksti = ympäristö, asiayhteys

• kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet

• uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa

• ekumenia ja katsomusten dialogi

• ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Kristinuskon synty


• Jeesuksen kuolema ristillä noin 30 jKr. eli 30 jaa.

• opetuslapset pelkäsivät, että myös heidät ristiinnaulitaan

• helluntaipäivän kokemus muutti heidät – Pyhän Hengen vuodatus:

 • kieli-ihme eli kielilläpuhuminen

 • hurmoskokemus

 • rohkeus julistaa sanomaa Jeesuksesta

 • helluntaina syntyi Jerusalemin juutalais-kristillinen alkuseurakunta

 • Pietari johdossa aluksi (myöhemmin Jeesuksen veli Jaakob)

 • sen kutsumanimi oli ”nasaretilaisten lahko”

 • juutalaista lakia noudatettiin:

  1. ympärileikkaus

  2. juutalaiset ruokasäädökset


• hiukan myöhemmin syntyi hellenistikristillisyys, jonka jäsenet eivät olleet alun perin juutalaisia:
 • Paavali johdossa

 • kristinusko irtosi juutalaisuudesta:

  1. Ei ympärileikkausta

  2. Ei juutalaisia ruokasäädöksiä

  3. Ei juutalaisen lain noudattamista, koska Kristus oli jo ristinkuolemallaan vapauttanut ihmiset


• apostolien kokous Jerusalemissa vuonna 46 jKr. eli jaa. ratkaisi riidan:
 • Paavalin linja voitti, pakanakristityiltä ei vaadittu juutalaisen lain noudattamista

 • symbolisena alamaisuuden merkkinä Paavali keräsi pakanakristityiltä kolehdin ”Jerusalemin köyhille”

 • Jerusalemin kokouksessa olivat paikalla kaikki senaikaisen nuoren kristinuskon tärkeät johtajat: Pietari, Jaakob ja Paavali


 • Jerusalemin kokouksessa sovittiin työnjako:

  1. Jaakob,
   Jeesuksen veli,
   johti Jerusalemin juutalaiskristillisyyttä

  2. Pietari,
   Jeesuksen opetuslasten johtaja,
   johti ns. hellenistijuutalaisia kristittyjä. He elivät muualla kuin Israelissa ja olivat kääntyneet kristityiksi juutalaisuudesta.

  3. Paavali,
   entinen kristittyjen vainoaja ja tärkeä lähetystyöntekijä,
   johti niitä kristittyjä, jotka alun perin eivät olleet juutalaisia.
   He olivat kääntyneet kristityiksi esim. antiikin Kreikan tai Rooman uskonnosta
   (Zeus, Artemis, Hermes… – Jupiter, Mars, Venus…)
Kristinuskon leviäminen


• Antiikin aikana kristinuskon tärkeimmät keskukset olivat Rooman valtakunnan itäosissa.
Muun muassa Antiokia, Aleksandria, Efeso ja Konstantinopoli
(Jerusalem oli tuhoutunut juutalaisten kapinan yhteydessä vuonna 70 jKr. eli jaa.).

Katso kartta oppikirjan sivulta 139.

Kristinuskon levinneisyys vuonna 100. Kuva: Wikipedia
Kristinuskon levinneisyys
vuonna 100.


• Aluksi kristinuskon linnakkeina olivat suurkaupungit.
Tämä näkyy myös siinä, että sanasta ”maalainen” (”paganus”) tuli ei-kristittyä tarkoittava sana pakana.

• Aluksi kristittyjen valtaosa oli kaupunkiköyhälistöä ja entisiä orjia.

• Rooman valtakunnan itäosissa seurakuntien lukumäärä oli suurempi kuin lännessä.

• 300-luvulle tultaessa seurakuntia oli syntynyt Rooman valtakunnan kaikkiin osiin.


Miksi kristinusko alkoi levitä?


A. Ulkoiset syyt
 1. Yleinen rauha ja järjestys (Pax Romana)

 2. Kreikan kieli yleiskielenä idässä,
  lännessä latina

 3. Hyvä sotilasteiden verkosto ja Välimeri
  via appia antica  Googlen kuvahaku

 4. Vanhan valtionuskonnon (Jupiter, Mars, Venus…) rappio uskonnollinen etsintä
  jupiter cult  Googlen kuvahaku


B. Kristinuskon sisäiset syyt
 1. Monoteismi eli yksijumalisuus

 2. Korkea moraali

 3. Lähimmäisenrakkaus

 4. Tasa-arvo (köyhät, orjat, naiset)

 5. Lähetysajatus

        Kristinuskon levinneisyys vuonna 100. Kuva: Wikipedia
            Kristinuskon levinneisyys
            vuonna 100.        Kristinuskon levinneisyys vuonna 325. Kuva: Wikipedia
            Kristinuskon levinneisyys
            vuonna 325.        Kristinuskon levinneisyys vuonna 600. Kuva: Wikipedia
            Kristinuskon levinneisyys
            vuonna 600.

Kristittyjen vainot Rooman valtakunnassaVAINOJEN SYYT


• Kristittyjen sosiaalinen asema (monet orjia ja köyhiä)
hallitsijat pelkäsivät kapinaa.
Huomaa: Jeesus oli
    ristiinnaulittu
    kapinallisena.

• Monet huhut ja epäluulot:
- köyhät kokoontuvat, ”Kristus vapauttaa” kapinaa!

- lähimmäisenrakkaus seksiorgioita!

- ehtoollinen kannibalismia!

• Kristityt kieltäytyivät keisarinpalvonnasta
KRISTITTYJEN VAINOT


• Rooman palo 64 jKr. eli jaa.

  Rooman palon vuosi:
       
  Rooman  
  \  /   
   6 kirjainta

  palo
  \ / 
  4 kirjainta

  Siis Rooman palo oli
  vuonna 64 jaa. eli jKr.

• Rooman keisari Nero vieritti sytyttämästään palosta syyn kristittyjen niskaan
  paikallinen kristittyjen vaino.
Vainoissa kuolivat myös kristinuskon tärkeimmät johtajat Pietari ja Paavali.

• Keisari Domitianuksen vaino 90-luvulla
  Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja kirjoitettiin


• Vainojen keinot:
 • kirkkorakennukset pois

 • pyhät kirjat poltettiin

 • kristityt maanpakoon tai kuolemaan, ensin papit ja piispat
persecution of christians  Googlen kuvahaku

• 200-luvun lopussa sotilaskeisareiden aikaan monia totaalisia ja verisiä kristittyjen vainoja
sankta lucia  Googlen kuvahaku

Pyhä Lucia kuoli marttyyrina kristittyjen vainossa.
Pyhä Lucia (Wikipedia).

Nimipäiväkalenterimme on alunperin ollut marttyyrien kuolinpäivien muistokalenteri.

• Kristittyjen kokoontumispaikkoina katakombit eli hautatunnelit
catacombs ancient rome  Googlen kuvahaku

• Kristittyjen salamerkki oli kala, IKTYS eli kala oli tärkeä alkukristillinen symboli. Kuva: Timo Muola
kreikaksi lausuttuna "iktys" tai "ikhthys" ja kirjoitettuna IXΘYΣ
IKTYS-sanan alkukirjaimista saadaan alkukristillinen uskontunnustus:
 I  IHΣOUΣ   Jeesus
 X  XPIΣTOΣ  Kristus
 Θ  ΘEOY    Jumalan
 Y  YIOΣ    Poika
 Σ  ΣΩTER   Pelastaja
         Vapauttaja
         Vapahtaja
 
IKTYS eli kala oli tärkeä alkukristillinen symboli. Kuva: Wikipedia

• Kristus = XPIΣTOΣ kaksi ensimmäistä kirjainta päällekkäin: XP Kristus-monogrammi Kristus-monogrammi. Kuva: Timo Muola
Vainojen loppuminen


• Gallian roomalaisjoukkojen komentaja Konstantinus tuli Rooman keisariksi.
Hän nimittäin voitti  (alivoimaisilla)  joukoilla toisen vallantavoittelijan armeijan Rooman ulkopuolella.
Taistelu sai nimen Milvian (tai Milviuksen) sillan taistelu.

milvian bridge battle  Googlen kuvahaku

Konstantinuksen joukoilla oli tunnuksena kristillinen symboli, eli Kristus-monogrammi Kristus-monogrammi. Kuva: Timo Muola
ja risti

Miksi kristillinen tunnus?
Kyseiseen taisteluun liittyy legenda Konstantinuksen näkemästä näystä ja äänestä: ”Tässä merkissä olet voittava”.
Oliko näky enkelinäky, meteoriitti vai ristinmuotoinen haloilmiö?
Varmaa tietoa ei ole.
haloilmiö  Googlen kuvahaku

sun halo phenomenon  Googlen kuvahaku

sun halo phenomenon  YouTube

Epic Sun Dog Scene | 5 Suns Weather Phenomenon  YouTube

Halo in the Sky, Finland, Land of the Midnight Sun  YouTube

• Keisari Konstantinus Suuri antoi kristityille uskonnonvapauden vuonna 313
constantine the great  Googlen kuvahaku

• Kristinuskoa oli ollut mahdoton tuhota tai jopa niin, että rohkeat marttyyrit (=veritodistajat eli uskonsa puolesta kuolleet) lisäsivät kirkon suosiota ja kiinnostusta: ”Marttyyrien veri on siemen” sanoi kirkkoisä Tertullianus


Konstantinus Suuren uskontopolitiikka


• Milanon julistus:
 1. Kristityille uskonnonvapaus

 2. Kirkolta vainojen yhteydessä takavarikoitu omaisuus palautettiin

• Kristinuskoa aletaan suosia eli konstantinolainen käänne = käänne kristinuskon vainosta kirkon ja keisarin yhteistyöhön:
 1. Valtion varoilla alettiin rakentaa kirkkoja (hallimainen basilikatyyli)

 2. Sunnuntai lepopäiväksi

 3. Oikeusistuimeen kristillisiä vaikutteita, esim. armeliaisuutta orjien kohteluun

 4. Verovapaus kirkolle ja papeille

Pyhän Paavalin basilika Roomassa

Pyhän Paavalin basilika Roomassa.
Kuvassa olevaa Pyhän Paavalin basilikaa alettiin rakentaa keisari Theodosiuksen aikana v. 386.Basilikatyyli. Kuvalähde: Wikipedia

Basilikatyylinen, hallimainen
ja pitkänomainen kirkko
Kristinusko järjestäytyy


• Uusi testamentti koottiin
 • Markionilla vain Luukkaan evankeliumi ja joitain Paavalin kirjeitä
  (Markion oli harhaoppinen)

 • Varsinkin Johanneksen ilmestyksen asemasta oltiin erimielisiä

 • Uuden testamentin sisältö hyväksyi moninaisuuden
  (esim. evankeliumeja hyväksyttiin neljä),
  mutta jätti harhaopit ulkopuolelle


• Johtamisjärjestelmä vakiintui
 1. Ylimpinä patriarkat (suurkaupunkien piispat)

 2. Piispat eli paimenet johtivat seurakuntia

 3. Vanhimmat eli presbyteerit (vastaavat nykyisiä pappeja)

 4. Diakonit hoitivat auttamistyötä (esim. köyhien ja sairaiden auttaminen)


• Suuret päätökset kristillisestä opista tehtiin kirkolliskokouksissa.
 1. Jumalan kolminaisuus:
  Isä, Poika ja Pyhä Henki

 2. Kristuksen kaksi luontoa:
  yhtä aikaa Jumala ja ihminen

Kristinuskosta valtionkirkko


• Vuonna 380 keisari Theodosius Suuri määräsi kristinuskon valtionkirkoksi, eli kristinusko oli ainoa sallittu uskonto.
Pakanalliset kultit kiellettiin.


• Kristinusko ja kirkko alkoivat vaikuttaa yhä enemmän maailmaan (esim. laki ja asetukset).

Muun muassa:
 • orjien aseman parantaminen

 • veristen gladiaattorinäytösten lopettaminen

• Myös maailma alkoi vaikuttaa kirkkoon:
 • maallistuminen = kirkkoon liittyi paljon nimikristittyjä

 • keisarit alkoivat puuttua kirkon sisäisiin asioihin, myös opillisiin kysymyksiin,
  esim. keskustelut Kristuksen jumalallisuudesta ja inhimillisyydestä
  sekä keskustelut Jumalan kolminaisuudestaPyhä Nikolaus - Santa Claus
joulupukkihahmon lähtökohta• Nikolaus eli kristinuskon tärkeän taitekohdan aikana:
 • aluksi häntä vainottiin uskonsa tähden (kristittyjen vainot)

 • ollessaan aikuisena piispa häntä kunnioitettiin yleisesti, koska kristinuskosta oli tullut keisarin suosima uskonto.
  Piispoille oli tullut myös maallista vaikutusvaltaa.
  Esim. piispa Nikolaus keskeytti kolmen syyttömän miehen teloituksen viime hetkellä.

• Nikolaus oli varakkaasta perheestä ja hän halusi auttaa hädässä olevia
Kuuluisin tapaus alkoi siitä, kun köyhä isä oli joutunut pahaan tilanteeseen.
Hän olisi joutunut myymään tyttärensä ilotaloon eli bordelliin.

Kolmena peräkkäisenä yönä Nikolaus heitti talon ikkunasta kukkarollisen rahaa.
Kolmantena yönä talon isä odotti ja tunnisti heittäjän.

Nikolauksen maine hyväntekijänä kasvoi.

• kuolemansa jälkeen Nikolauksen maine yhä kasvoi.
Hän oli pyhä Nikolaus, jolta rukoiltiin apua.
Hänen luistaan oli tullut tärkeä pyhäinjäännös, joita pyhiinvaeltajat tulivat katsomaan kaukaa.
Itä-Italian satamakaupungin Barin kauppiaat maksoivat joukolle merimiehiä, jotta he varastaisivat pyhän Nikolauksen luut Bariin.
Näin tapahtui ja nykyäänkin Nikolauksen luut ovat Barissa.

• Nikolauksesta tuli vuosisatojen kuluessa lahjoja antava hahmo Pyhä Nikolaus, Santa Claus (joulupukki)
Nikolauksen kuolinpäivä on 6.12. (sama kuin Suomen itsenäisyyspäivä!)
saint nicholas santa claus  Googlen kuvahaku

KAHOOT: UE 2 KRISTINUSKON SYNTY
 

KRISTINUSKO ERI PUOLILLA MAAILMAA
Pohdinta:

1. Miten kristinusko vaikuttaa Afrikassa?
2. Miten kristinusko on mennyt Afrikkaan?


Afrikka• sekä Egyptissä että Etiopiassa vaikuttaa ikivanha ortodoksinen kristillisyys.
Egyptissä sen nimi on koptilaisuus ja koptikirkko.
Etiopian protestanttinen uusi kirkko on nimeltään Mekane Yesus.
• aikoinaan Rooman valtakunnan aikana koko Pohjois-Afrikka kääntyi kristityksi.
Islamin valloitettua tuon alueen jäi kristinusko elämään alueelle vähemmistöuskontona.
Kristityiltä vaadittiin ylimääräistä veroa
kääntyminen islamiin.
Nykyään Pohjois-Afrikassa kristinusko on pieni vähemmistöuskonto.

• Keski-Afrikan suurimmat uskonnot ovat paikalliset heimouskonnot ja kristinusko

• eteläisessä Afrikassa kristinusko on suurin

• sekä Keski- että eteläiseen Afrikkaan kristinusko tuli lähetystyön tuloksena 1800- ja 1900-luvuilla.
Aluksi puhuttiin ”nuorista kirkoista”, joiden johdossa oli usein eurooppalaisia ihmisiä, mutta nykyään nämä afrikkalaiset kirkot ovat täysin itsenäistyneet.
Länsimaiset kirkot voivat antaa asiantuntija- ja rahallista tukea.


• afrikkalainen kristillisyys:
 • paikalliset tavat uskon ilmaisussa
  (ei urkuja, vaan rummut)

 • syvä ja iloinen hengellisyys
  ihmetellään länsimaiden maallistumista ja materialismia
  suuri apu ihmisille keskelle materiaalisesti köyhää elämää

 • heimouskonnot ja kristinusko sekoittuvat syntyy uusia pieniä kirkkoja koko ajan lisää,
  esim. moniavioisuuden ongelma taustalla

 • vanhoillinen eli perinteinen kristillinen linja:
  ei naispappeja eikä naispiispoja
  ei hyväksytä homoseksuaalisuutta
kristinusko Afrikassa  Googlen kuvahaku

• Namibian pohjoinen Ambomaa on kääntynyt kristinuskoon suomalaisen lähetystyön kautta

• sekä kristinusko että islam tekevät aktiivisesti lähetystyötä Afrikassa
sekä kristinusko että islam kasvavat koko ajan

• kristillinen lähetystyö ei enää pitkään aikaan ole ollut perinteistä ”lähetyssaarnaaja”-työtä.

Nykyinen kristillisen lähetystyön kolmijako:
   JULISTUS
   /  \
   /   \
  /    \
  /     \
OPETUS------TERVEYDENHUOLTO
(esim.
 lukemaan
 opettaminen)


• auttaminen on köyhässä Afrikassa myös tärkeä osa lähetystyötä.
Esim.
 • kaivojen kaivaminen

 • koulujen ja terveysasemien rakentaminen

 • kylien sähköistys aurinkopaneeleilla

 • pienlainat varsinkin naisille
  esim. ompelukoneen hankkimiseksi tai pienkaupan perustamiseksi

 • kuivuuden, tulvien ym. yhteydessä apu

mission in africa  Googlen kuvahaku

KAHOOT: UE 2 KRISTINUSKO AFRIKASSA

Aasia


• maailman ylivoimaisesti väkirikkain manner

• kristinusko elää pääasiassa vähemmistöuskontona


• Filippiinit on ainoa maa Aasiassa, jossa kristinusko on pääuskonto
• Etelä-Koreassa on edennyt nopeasti helluntailaisen saarnaajan Yonggi Chon kirkko


• Kiinassa on kristinusko edennyt
 • kristittyjen vainoja erityisesti 1960-luvulla ns. kulttuurivallankumouksen aikana

 • Kiinan kommunistijohto hyväksyy nykyään kristilliset kirkkokunnat, jos ne ovat itsenäisiä, eivätkä ole ulkomaalaisten johdossa
  (kuten Rooman paavin johdossa)
  Kolmen Itsen kirkko:
  • itsehallinto
  • itsekannattavuus
   = ei rahallista tukea ulkomailta
  • itse hoitaa kristinuskon levityksen

• Japanissa kristittyjen määrä on pieni, mutta siellä on suuri määrä kristillisiä avioliittoon vihkimis –kappeleita
Japanissa on muotia mennä naimisiin kristillisin menoin ja länsimaisissa häävaatteissa
(esim. morsiamella upea valkoinen prinsessa-tyyppinen morsiuspuku).
Shintolaisia avioliittomenoja pidetään vanhanaikaisina ja jäykkinä.

• Intiassa kristinusko on pieni, mutta kasvava
 • ikivanha Tuomas-kirkko
  uskotaan Jeesuksen oppilaan Tuomaan tulleen kertomaan Intiaan evankeliumia eli ilosanomaa Jeesuksesta jo melkein 2000 vuotta sitten

 • monet kastittomat ovat viime vuosikymmeninä kääntyneet kristityiksi (tai buddhalaisiksi), koska siten he pääsevät hindulaisuuden alisteisesta asemasta tasa-arvoisuuteen
  sama asia on tapahtunut myös Pakistanissa ja Bangladeshissä, jotka aikoinaan (ennen vuotta 1947) kuuluivat Intiaan
  kristityt ovat sorrettu vähemmistö,
  Intiassa kristittyjä (entisiä kastittomia) vainoavat äärihindut

• Pakistan
 • kristityt pääasiassa köyhiä (esim. kadunlakaisijoita)

 • kristityt sorrettu vähemmistö

 • laissa olevaa islamin profeetan Muhammedin pilkan kieltävää lakia käytetään usein (ilman todisteita) kristittyja vastaan
  kuolemantuomioita

• Afganistan
 • kristityt sorrettu vähemmistö

 • suomalainen Kansanlähetyksen lähettämä lähetystyöntekijäpariskunta Erik ja Eeva Barentsen surmattiin Afganistanissa vuonna 1980.
  Samoin Kansanlähetyksen lähettämät avustustyöntekijät Seija Järvenpää ja Kaija Martin ammuttiin Afganistanin Heratissa vuonna 2014.


• Lähi-idän maat (esim. Irak, Syyria)
 • kristinusko on elänyt näillä alueilla aivan kristinuskon synnystä alkaen noin 2000 vuotta

 • nykyään ääri-islamilaisten liikkeiden (Al-Qaida, Isis ym.) iskut kristittyjä ja kirkkoja vastaan ovat saaneet monet kristityt muuttamaan pois Eurooppaan tai USA:han
  Lähi-Itä on tyhjenemässä kristityistä

• Libanon perustettiin aluksi olemaan sekä kristittyjen että muslimien yhteinen maa.
Silloin (1920-1930-luvuilla) kristityt olivat maassa enemmistö.
 • Libanonin perustuslakiin säädettiin aikoinaan vallanjaon tasapaino niin, että presidentti on kristitty ja pääministeri sunnimuslimi.

 • Nykyään Libanonissa kristityt ovat vähemmistö.

KAHOOT: UE 2 KRISTINUSKO AASIASSA
Australia


• noin 60 % väestöstä kristittyjä

• suurin kirkkokunta roomalais-katolinen (Rooman paavi johdossa)

• toiseksi suurin on englantilaisperäinen anglikaaninen kirkko

• myös metodistikirkko on suuri


• helluntailainen kirkkokunta Hillsong on saavuttanut kuuluisuutta ja se on levinnyt ympäri maailmaa: • uskonnottomien määrä on Australiassa suuri ja kasvava


• Australiassa ovat monet liittyneet vitsiuskontoihin, kuuluisimpina jedismi ja Lentävän spagettihirviön uskonto. Viimeksimainitun kannattajat (pastafarit) ovat joskus saaneet olla ajokorttivalokuvassaan pastasiivilä päässään.Keski- ja Etelä-Amerikka
= Latinalainen Amerikka


• ehdottomasti suurin kirkkokunta roomalais-katolinen (Rooman paavi johdossa)
• Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin maa.
Rio de Janeiron sambakarnevaalit ovat maailmankuulut.
Sambakarnevaalit ovat laskiaistiistaina.
Laskiaistiistain jälkeen laskeudutaan paastoon.

Seuraavana päivänä on tuhkakeskiviikko, jolloin paasto alkaa.
Roomalaiskatolinen kirkko opettaa, eli 40 päivään ei saa syödä lihaa eikä makeaa eikä saa juoda alkoholijuomia.
Eli juuri ennen paastoa pidetään isot juhlat!

Carneval-sana tulee sanoista "carne vale" eli "jäähyväiset lihalle"

rio de janeiro samba carneval  Googlen kuvahaku

• intiaaniheimojen uskonnollisuudessa on vaikutteita sekä heidän vanhasta ei-kristillisestä uskonnostaan että roomalais-katolisesta uskosta

• vanha muinaisuskonto on vaikuttanut myös yleiseen uskonnollisuuteen,
esim. kuolleiden päivä on tärkeä (Meksikossa). Katolinen kirkko on sopeutunut asiaan.
kuolleiden päivä Meksiko  Googlen kuvahaku

• 1960-luvulla syntyi Latinalaisessa Amerikassa katolisen kirkon piirissä ns. Vapautuksen teologia, joka auttaa köyhiä ja pyrkii heidän asemansa parantamiseen.
 • Vapautuksen teologia on lähellä vasemmistolaisia ihanteita (”Kristus ja Marx yhdessä”), esim. maareformin vaatimus (Latinalaisessa Amerikassa harvat perheet omistavat valtavat maa-alueet).

• Kuuba on kommunistien johtama maa, mutta katolista kirkkoa ja kristittyjä ei ole varsinaisesti vainottu.


• viime aikoina USA:sta tehtävä lähetystyö on kasvattanut Latinalaisessa Amerikassa helluntailais-karismaattisten kirkkojen, mutta myös MAP-kirkon (=mormonikirkon) suosiota
 • nämä uudet liikkeet käyttävät usein ennakkoluulottomasti uusia keinoja,
  esim. Brasiliassa eräs protestanttinen seurakunta vetää nuoria ja erityisesti nuoria miehiä kokouksiinsa vapaapainilla!

KAHOOT: UE 2 KRISTINUSKO LATINALAISESSA AMERIKASSA

Pohjois-Amerikka


USA


• USA:ssa uskonnon merkitys on suuri
 • ihmisillä on uskonnonvapaus (eli saa kuulua eri uskontoihin), mutta tärkeää on, että ihminen uskoo johonkin

 • ateismia ei useinkaan hyväksytä ja ateisteja vieroksutaan tai ainakin ihmetellään.
  Ateisti voi olla moraaliton tai vaarallinen kommunisti.

 • USA:n rahoissakin lukee ”In God We Trust”

 • on tyypillistä, että sunnuntaina koko perhe lähtee kirkkoon.
  Kirkossa/seurakunnan tiloissa voi mennä jopa koko päivä (esim. MAP-kirkko eli mormonikirkko).

 • toiminta seurakunnissa on usein ihmisten ja perheiden tärkein sosiaalinen yhteys muihin ja ihmisiä yhteen liittävä asia

• USA:n lainsäädännössä valtiovalta ja uskonto ovat täysin erotetut.
Tämän taustalla on se, että monet USA:n perustajista 1700-luvulla lopulta olivat paenneet Euroopasta uskonvainoja.
Heille oli tärkeää, että USA:ssa valtio ei olisi milloinkaan jonkun uskonnon puolella jotain toista uskontoa vastaan.

USA:ssa ei tulisi kuuloonkaan, että pappi opettaisi uskontoa julkisessa koulussa, kuten Euroopassa usein tapahtuu.

• USA on ihmisiltään ja myös ihmisten uskonnoiltaan moninainen.
USA:n vaakunassa lukee: "In pluribus unum" eli "Moninaisuudessa ykseys".


• USA:n synnyn taustalla on kristittyjen merkitys ollut keskeinen,
esim. pyhiinvaeltajaisät ("pilgrim fathers"), jotka tulivat Amerikkaan Euroopan uskonvainoja pakoon Mayflower-laivalla.
pilgrim fathers mayflower  Googlen kuvahaku

• "Raamattuvyöhyke" eli "Bible belt" USA:n kaakkoisosassa on tunnettu kristinuskon suuresta vaikutuksesta.
Baptistikirkkojen pääkannatusalue on suurin piirtein sama kuin ns. Raamattuvyöhyke.
bible belt usa  Googlen kuvahaku

bible belt usa -kartta

USA:n kirkkojen pääalueet
Tai täältä:
USA:n kirkkojen pääalueet
Kartan keltaisen värin kohdalla on reformoitu Christian Church (Disciples of Christ)


• mustien baptistikirkko (Southern Baptist) on kuuluisa vauhdikkaista jumalanpalveluksistaan.
southern baptist music  YouTube

• mustien gospelmusiikki on tärkeä USA:laisen pop- ja rock-musiikin taustavaikuttaja.

• erittäin monen USA:laisen pop-, rock- ja country-musiikin tähden taustalla on gospel-musiikin esittäminen.
    (esim. Katy Perry, Sara Evans...)
katy perry gospel  YouTube

sara evans kertoo taustastaan ja laulaa gospelia (Sara Evans Sings Beautiful Praises to Jesus - Christian Music Videos)

Sara Evans Suds In The Bucket  YouTube

Monet myös esittävät tai ovat esittäneet gospelia maallisen musiikin rinnalla.
    (esim. Elvis, "King of Rock'n'roll")
Elvis Jailhouse Rock  YouTube

Elvis Amazing Grace  YouTube

Elvis Gospel  YouTube• Pohjois-Amerikkaan muutti 1700-luvulla paljon ihmisiä Euroopasta uskonvainoja pakoon, esimerkiksi uudestikastajia.
USA:n Pennsylvaniassa on tänäkin päivänä erittäin vanhoillinen amish-kirkkokunta, joka hyväksyy vain 1500-luvun vaatteet ja elämäntavan: hevosvetoiset rattaat, ei autoja, ei polkupyöriä, ei sähköä kotona, ei televisiota, ei vetoketjuja...
Amishit ovat maanviljelijöitä ja vain tuotantotiloissa saa olla sähkö ja sähköiset koneet.
Amish-nuorilla on "rumspringa"-aika, jolloin tiukat säännöt väistyvät ja saa kokeilla maallisia huveja: farkut, vetoketjut, t-paidat ym. nuorisopukeutuminen, tupakka, alkoholi ym. nautintoaineet, urheilu ym.
Tytöillä rumspringa alkaa 16-vuotiaana.
Sen loputtua nuori valitsee, ottaako hän kasteen ja aloittaa tiukan amish-elämän vai muuttaako pois amish-yhteisöstä.

• Käärmesaarnaajia on USA:n Appalakkien vuoriston köyhillä alueilla (esim. Länsi-Virginia ja Tennessee).
Tämä outo käärmejuttu perustuu Raamatun sanoihin:
"Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit:...He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä."
Mark.16:17-18


(Käärmesaarnaajia on myös Afrikassa)

käärmesaarnaaja, Googlen haku

snake pastor, Googlen kuvahaku

snake pastor usa, Googlen kuvahaku

snake pastor, YouTube
HISTORIAA - USA

MAP-kirkko eli mormonikirkko syntyi USA:ssa 1830-luvulla

Jehovan todistajat syntyi USA:ssa. Liike alkoi muovautua 1870-luvulta alkaen.

helluntaiherätys syntyi San Franciscossa 1906 (Azusa-kadun herätys).
Helluntailiikkeen valtava kasvu 1900-luvulla maailman suurimpien kirkkokuntien suuruiseksi on vertaansa vaille.

usa church map  Googlen kuvahaku

USA:n kirkkojen pääalueet
Tai täältä:
USA:n kirkkojen pääalueet
Kartan keltaisen värin kohdalla on reformoitu Christian Church (Disciples of Christ)


KAHOOT: UE 2 POHJOIS-AMERIKKAEurooppa


Euroopan uskonnollinen jakautuminen -kartta:


Euroopan uskonnollinen jakautuminen. Kartan teko: Timo Muola• Etelä-Eurooppa (Italia, Espanja, Portugali)
 • roomalais-katolinen kirkko ehdottomasti suurin

 • Vatikaanivaltio on Italian Roomassa.
  Se on maailman pienin itsenäinen valtio (vain joitain kortteleita).
  Paavi on valtionpäämies.


• Länsi-Eurooppa (Ranska, Iso-Britannia, Irlanti)
 • Irlannissa roomalais-katolinen kirkko on erittäin vahva.
  Hyvänä esimerkkinä kyseisen kirkon vaikutuksesta on se, että abortti ja avioero ovat olleet pitkään kiellettyjä myös valtion laissa


 • Iso-Britanniassa anglikaaninen kirkko on valtakirkko.
  Anglikaaninen kirkko syntyi uskonpuhdistuksen aikana 1500-luvulla ja siinä on vaikutteita sekä katolisesta, luterilaisesta että Sveitsin reformoidusta kirkosta.
  Iso-Britanniassa on monien maahanmuuttajien myötä paljon muitakin uskontoja (islam, hindulaisuus ym.)


 • Ranskassa roomalais-katolinen kirkko on suurin.
  Ranskassa katolisen kirkon asema on heikko ja suuret vanhat kirkkorakennukset, esim. Pariisin Notre Dame, ovat valtion omistuksessa!
  Kirkkorakennukset otettiin valtion hallintaan Ranskan suuren vallankumouksen aikana 1700-luvun lopussa.
  Katolinen kirkko saa käyttää ko. kirkkoja, mutta ei saa tehdä niihin muutoksia.
  Ranskassa on pakollinen siviilivihkiminen. Sen jälkeen voi sitten mennä kirkkoon avioliittoon siunaamista tai kirkollista vihkimistä varten.

  Pohjois-afrikkalaisten maahanmuuttajien myötä muslimeja on myös paljon (7,5%).
  Algeria on Ranskan entinen siirtomaa.

• Keski-Eurooppa (Saksa, Sveitsi, Puola, Tsekki)
 • Saksa jakautuu pääuskonsuuntansa mukaan selkeästi kahtia:
  A. Pohjoinen on protestanttista aluetta
  B. Etelä (esim. Baijeri) on katolista aluetta.

  Saksalaisten työteliäisyyden (ja sitä seuraavan taloudellisen menestyksen) taustalla on mm. ns. protestanttinen työn etiikka, jossa työtä arvostetaan; työ on tapa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä (Lutherin korostus).

  Turkkilaisten siirtolaisten myötä muslimeja on myös paljon (5%)
  Turkkilaisia kutsuttiin Saksaan 1970- ja 1980-luvuilla, kun saksalaiset tehtaat, esim.autotehtaat, kärsivät työvoimapulasta.

 • Sveitsissä pääkirkko on reformoitu kirkko, joka syntyi 1500-luvun uskonpuhdistuksen aikana. Se on linjoiltaan tiukempi kuin luterilainen kirkko.

 • Puola on maailman voimakkaimmin room.-kat. alueita.
  Katolisen kirkon arvovalta ja kunnioitus ovat hyvin korkealla.
  Ympäri Eurooppaa ja maailmaa on puolalaisia miehiä pappeina suuri määrä (esim. Suomessa)

 • Tsekki muuttui 1500-luvun uskonpuhdistuksen aikana protestanttiseksi, mutta 1600-luvulla katolinen kirkko valtasi sen takaisin ns. vastauskonpuhdistuksessa


• Pohjois-Eurooppa (Pohjoismaat Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi sekä Saksan pohjoisosat)
 • Pohjois-Euroopassa luterilainen kirkko on keskeisin

 • hyvän taloudellisen tilanteen taustalla on mm. ns. protestanttinen työn etiikka, jossa työtä arvostetaan:
  työ on tapa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä
  (tämä on Martti Lutherin korostus)


• Itä-Eurooppa (Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Romania, Bulgaria)
 • ortodoksinen kirkko selvä pääkirkko

 • ateistisen kommunismin aikana kirkkoja ja kristittyjä vainottiin. Suuri määrä kirkkorakennuksia otettiin valtiolle
  esim. upseerikerhoiksi, elokuvateattereiksi, talleiksi ja navetoiksi
  ja varsinkin pappeja ja piispoja vangittiin ja surmattiin.
  Moskovan Kremlissä Stalin räjäytti suuren Kristus Vapahtajan kirkon maan tasalle.

  Toisen maailmansodan aikana vaino lieveni ja myös kansan uskonnolliset tunteet valjastettiin taisteluun Natsi-Saksaa vastaan.
  Kommunistinen hallinto vallitsi Venäjällä (silloisessa Neuvostoliitossa) 1917-1992 ja muualla Itä-Euroopassa noin 1945-1989.
 • nykyään Venäjällä valtio tukee ortodoksista kirkkoa.
  Muiden uskonnollisten liikkeiden toimintaa vaikeutetaan.

• Baltian maat
 • Viro on maailman maallistuneimpia valtioita. Uskonnon ja kirkkokuntien asema on heikko.


EUROOPPA - YLEISKATSAUS

• kristinuskon asema on hiljakseen heikkenemässä = maallistuminen.

Suomessa on kirkosta eroamista. Kirkosta eroamisen syynä ovat yleensä:
 • maailmankatsomukselliset syyt
  eli ei usko Jumalaan

 • raha
  eli ei halua maksaa kirkollisveroa

 • eettiset syyt
  eli ei hyväksy kirkon eettisiä kantoja
  esim. tv:n homoillan jälkeen monet erosivat kirkosta

Tällä hetkellä Suomen ev.lut.kirkkoon kuuluu suomalaisista 68,6 %  (2019)
Suomalaisista kuuluu ortodoksiseen kirkkoon noin 1,08 %


• ennen puhuttiin nimikristityistä, nykyään termi on kulttuurikristitty.
Se tarkoittaa ihmistä, joka ei sydämessään ole innokas Jumalaan uskova kristitty, mutta joka haluaa pysyä kirkon jäsenenä ja käy silloin tällöin kirkon tilaisuudessa.
Kun kulttuurikristityiltä kysyy, miksi hän yhä sanoo olevansa kristitty, vaikka ei välttämättä edes usko Jumalaan, vastaukset ovat usein seuraavanlaisia:
 • "Kristinusko on osa eurooppalaisuutta / suomalaisuutta"

 • "Arvostan kirkon työtä köyhien ja sairaiden auttamiseksi"

 • "Haluan kirkolliset toimitukset"
  (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen)

 • "Seurakunnat yhdistävät ihmisiä / haluan käydä seurakunnan tilaisuuksissa tapaamassa muita"

 • "Haluan joskus käydä kirkossa hiljentymässä"

 • "Pohdin joskus uskonnollisia asioita"


• monien eurooppalaisten ihmisten ajattelussa on ns. eklektismiä
= ihminen yhdistelee erilaisia näkemyksiä eri uskonnoista omaan näkemykseensä.
Esim. kristinuskosta otetaan Jumalan rakkaus, mutta ei kolminaisuutta, hindulaisuudesta otetaan sielunvaellus, luonnonuskonnoista otetaan animismi
(esim. puilla on omat henkensä)Euroopan uskonnollinen jakautuminen -kartta:


Euroopan uskonnollinen jakautuminen. Kartan teko: Timo Muola

Saksalainen sosiologi Max Weber kiinnitti huomiota siihen, että tässä kartassa näkyvät uskontokuntaerot ovat melkein täysin samat kuin varallisuuserot:

 1. Protestanttiset maat rikkaimpia

 2. Roomalaiskatoliset maat toiseksi rikkaimpia

 3. Ortodoksiset maat kolmanneksi rikkaimpia

 4. Islaminuskoiset maat köyhimpiä

Protestanttisten maiden taloutta ovat parantaneet 1500-luvun uskonpuhdistuksen aikaiset uudistukset:
 • luostarit lakkautettiin

 • kansanopetus

 • suuri määrä pyhimysten juhlapäiviä tavallisiksi työpäiviksi

 • työn arvostus
       
  luterilainen työn etiikka
  = maallisenkin työn teko on jumalanpalvelusta ja tärkeä osa lähimmäisen rakastamista

Näiden lisäksi kristilliseen elämään ovat yleensä kuuluneet:
 • säästäväisyys

 • raittius

 • terveyden korostus

 • kurin ja järjestyksen korostus
  = ei kapinoita eikä sisällissotia
     

Taloudellinen kasvu
Hyvinvointi


KAHOOT: UE 2 EUROOPPA
KRISTINUSKON PERINTEISET PÄÄSUUNNATKATOLINEN KRISTILLISYYS


KATOLINEN KIRKKO

• maailman suurin kristillinen kirkkokunta – noin 1,25 miljardia kannattajaa.
Läntisen kristinuskon päähaara.

• virallinen nimi on roomalaiskatolinen kirkko

• paavi johdossa.
Vatikaanivaltio Roomassa Italiassa.


• ehdoton valtakirkko mm.
 • Etelä-Euroopassa

 • Puolassa

 • Keski-Amerikassa

 • Etelä-Amerikassa

 • Filippiineillä


• erityispiirteitä:
 • Neitsyt Marian eli Madonnan ja muiden pyhimysten kunnioitus

 • nunna- ja munkkijärjestöjen suuri merkitys mm. opetuksessa

 • seitsemän sakramenttia

 • papit ja piispat miehiä. Heidän tulee olla naimattomia.

 • pyhäinjäännökset keskeisiä (esim. pyhimysten luiden tai vaatteiden kappaleita.)

 • ristinmerkin teko (kahdella sormella) opitaan jo varhain
  keskeinen tapa siunata itsensä.
  Käytetään myös Jumalalta pyydettäessä tai Jumalaa kiitettäessä.

• Suomessa katolinen kirkko on pieni:
 • Tampereella lähin kirkko

 • Helsingissä pääkirkko

 • monet maahanmuuttajat ovat katolisia kristittyjä• 1900-luvulla katolisen kirkon suhde yhteiskuntaan on lientynyt.

Maallistuneissa maissa on oivallettu kirkon ja uskon arvo.
Erityisen hyvin tämä näkyi reaalisosialistisissa (kommunistisissa) maissa Itä-Euroopassa 1945-1989, jolloin protesti- ja ihmisoikeusliikkeet kokoontuivat usein kirkon suojassa (Puolassa katolisen kirkon ja Itä-Saksassa luterilaisen kirkon).


• Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa eli konsiilissa (1962-1965) katolinen kirkko uudistui tavalla, joka löi kaikki ällikällä. Ovet avattiin maailmaan auki ja kirkko teki suuria muutoksia:
 • paavin valta väheni ja piispojen valta nousi    kirkko pystyi paremmin reagoimaan paikallisiin tilanteisiin

 • kirkko puolueettomaksi poliittisten ideologioiden suhteen (aiemmin torjuva suhtautuminen)

 • myönteinen asenne muihin kirkkoihin (aiemmin torjuva suhtautuminen)

 • jumalanpalvelusuudistus ja kansankieli käyttöön (aiemmin latinankieli)

 • maallikoiden aktivointi


• Vapautuksen teologia
 • vaikuttaa varsinkin Keski- ja Etelä-Amerikassa

 • korostaa sitä, että kirkon ja pappien tulee elää köyhän kansan parissa auttaen ja tukien, pyrkien kohti poliittisia muutoksia
  (esim. maareformi = ihmisille omat maatilat)

 • ”Jeesus ja Marx yhdessä”


• Paavi
 • katolisen kirkon johtaja
  pope  Googlen kuvahaku

 • Pietarin seuraaja:
  Jeesus antoi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet  (Matt.16:13-20)
  eli vallan antaa syntejä anteeksi ja vallan olla antamatta
  tämä valta on katolisen kirkon mukaan nyt paavilla


 • Paavin vaakunassa ovat ovat avaimet ristissä. Se kuvaa Jeesuksen Pietarille antamaa ns. avainten valtaa. Kuva: Wikipedia

  Paavin vaakunassa ovat
  avaimet ristissä.
  Se kuvaa Jeesuksen Pietarille
  antamaa ns. avainten valtaa.
  Matt.16:13-20


  Nykyinen paavi Fransiskus. Kuvalähde: Wikipedia

  Nykyinen paavi Fransiskus


 • paavi on erottamaton virka kuolemaan asti (tai siihen asti, kun itse eroaa)

 • kardinaalit valitsevat paavin

 • paavi on myös maailman pienimmän valtion, Vatikaanivaltion, valtionpäämies


• Tämän hetken ongelmia katolisessa kirkossa:
 • pappispula on länsimaissa kriittinen. Pappien selibaatti ja pieni palkka eivät houkuttele nuoria miehiä ja monet papit eroavat papin virasta rakastuttuaan naiseen.
  catholic priest  Googlen kuvahaku

 • pappien pedofiliaskandaalit ovat syöneet kirkon uskottavuutta

 • paavi kielsi ehkäisyn 1900-luvun lopulla ja tätä kieltoa noudatetaan yhä monissa maissa, varsinkin etelän köyhissä maissa.

  Länsimaissa katoliset piispat ovat yleensä olleet sallivammalla linjalla ehkäisyn suhteen.

KAHOOT: UE 2 KATOLINEN KIRKKOORTODOKSINEN KRISTILLISYYS


Ortodoksinen kirkko


• ortodoksisen kirkon toinen nimi on kreikkalaiskatolinen kirkko

• se oli aikoinaan Bysantin (=Itä-Rooman) valtionkirkko, jonka johdossa olivat Konstantinopolin patriarkka ja keisari

• idän ja lännen kirkon ero 1054

• Venäjän kääntyminen ortodoksiseen kristinuskoon oli tärkeää idän kirkon myöhemmän menestymisen takia:

• ortodoksisen kirkon ylin johtaja on Konstantinopolin patriarkka
Konstantinopolin nykyinen nimi on Istanbul, ja se on islaminuskoisen Turkin suurin kaupunkiJUMALANPALVELUS

• suitsukkeet tuoksuvat

• mehiläisvahaisia tuohuskynttilöitä sytytetään

• ihmiset seisovat

• ikoniseinä erottaa alttarin muusta kirkkotilasta.

• ei urkuja – vain ihmisen laulu, kuoro tärkeä.
orthodox service  Googlen kuvahaku

orthodox church  Googlen kuvahaku

ortodoksinen jumalanpalvelus  Googlen kuvahaku

ortodoksinen kirkko  Googlen kuvahaku

orthodox service  YouTube

ortodoksinen jumalanpalvelus  YouTube

• ikoni on ikkuna näkymättömään maailmaan.
Ikoneita ei palvota, mutta niissä näkyvää pyhää kunnioitetaan kumartamalla.
Ikonit kuvaavat Jumalan maailmaa ja siksi niissä ei ole esim. oikeaa perspektiiviä ja varjoja
orthodox icon  Googlen kuvahaku

gods mother icon  Googlen kuvahaku


• pääsiäinen on keskeisin juhla ja sitä edeltää paasto. Paaston aikana ei syödä lihaa, makeaa eikä munia ja siksi pääsiäisyön juhlaruuissa on paljon näitä kolmea.
orthodox easter  Googlen kuvahaku

ortodoksinen pääsiäinen  Googlen kuvahaku


• venäläisen ristin symboliikka:
     
 • pieni vaakaviiva ylhäällä kuvaa taulua, jossa oli Jeesuksen syyte: ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas”

 • vino viiva alhaalla kuvaa lautaa, jolle Jeesuksen jalat naulittin. Symbolisesti se kuvaa kahta ryöväriä, jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa: toinen puolusti Jeesusta ja hänen tiensä vei Jeesuksen luokse paratiisiin, toinen pilkkasi ja hän joutui kadotukseen  Luuk.23:39-43.

• ortodoksisen uskon erityispiirteitä:
 • Jumalanäidin (Marian) ja muiden pyhien kunnioitus ja heidän rukoilemisensa
  gods mother icon  Googlen kuvahaku

 • Maria on ”Jumalan äiti” tai ”Jumalansynnyttäjä”

 • kirkkojen torneissa liekin muoto (”sipulikupoli”)

 • ristisaatot ja vedenpyhityksetSAKRAMENTIT
seitsemän kappaletta:
 • kaste
  annetaan lapsena

 • mirhavoitelu
  heti kasteen jälkeen. Pyrkimyksenä pahan voittaminen.
  (alunperin pahan/demonien karkoittamisen rituaali)

 • ehtoollinen

 • katumuksen sakramentti
  eli rippi

 • pappeus.
  Vain miehille.
  Papiksi vihitty ei voi mennä naimisiin, mutta ennen pappisvihkimystä voi mennä naimisiin.
  Piispuuteen kuuluu selibaatti.

 • avioliitto.
  Mies ja nainen kruunataan perheen kuninkaaksi ja kuningattareksi.

 • sairaan voitelu


KAHOOT: UE 2 ORTODOKSINEN KIRKKO JA KRISTILLISYYS

KAHOOT: ORTODOKSINEN KIRKKO VENÄJÄLLÄ -DVD 14 MIN.
PROTESTANTTINEN KRISTILLISYYSMARTTI LUTHERMartti Luther augustinolaismunkkina. Lucas Cranach vanhemman piirros, 1520. Kuvalähde: Wikipedia

Martti Luther augustinolaismunkkina.
Lucas Cranach vanhemman piirros, 1520.


• Martti Lutherin isä oli rikastunut talonpoika, joka omisti kaivoksia itäisessä Saksassa. Hän toivoi pojastaan lakimiestä.

• Martti Luther aloitti lakiopinnot, kunnes joutui nummella valtavaan ukkosmyrskyyn. Salaman iskettyä lähelle Martti pelkäsi kuolevansa ja lupasi pyhälle Annalle, kaivosmiesten suojeluspyhimykselle, että rupeaa munkiksi, jos selviää myrskystä.
Luther piti lupauksensa ja meni luostariin.

• Martin opiskeli teologiaa eli jumaluusoppia pitkälle ja hänestä tuli teologian professori Wittenbergin yliopistoon

• munkkina Martti oli vaativa, liiankin vaativa itselleen ja suututti rippi-isänsä jatkuvalla pikkusyntien tunnustamisellä


• dominikaanimunkki Johan Tetzel myi innokkaasti aneita tuolla alueella luvaten aneen ostajalle synninpäästön
Tetzel:
"Kun raha kirstuun kilahtaa,
sielu taivaaseen vilahtaa"


Katolisen kirkon mukaan synnin anteeksi saamiseen tarvittiin:
 1. Synnin tunnustus (rippituolissa)

 2. Sydämen katumus

 3. Teon hyvitys,
  esim. maksaa leipä, jonka oli varastanut
Katolinen kirkko keksi, että teon hyvityksen voi hoitaa rahalla ostamalla anekirjan.
Paavi tarvitsi valtavasti rahaa Rooman jättiläismäisen Pietarinkirkon rakentamiseen.
Monet piispat tarvitsivat rahaa, koska olivat ostaneet piispanviran.
Käytännössä aneiden myyjät sanoivat aneen antavat synninpäästön.
st peters basilica  Googlen kuvahaku

indulgence eli ane  Googlen kuvahaku

• Luther kauhistui kuultuaan anekäytännöstä ja naulasi 95 teesiä anekauppaa ja katolisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan syksyllä 1517
luther thesis  Googlen kuvahaku

• paavi vaati Lutheria perumaan, mutta Luther pysyi tiukkana    Lutherille kirkonkirous


• miksi Luther pelastui, vaikka vähän aikaa aiemmin samalla lailla katolista kirkkoa kritisoinut Prahan yliopiston rehtori oli poltettu kuoliaaksi kerettiläisenä eli harhaoppisena?
 1. Wittenbergin vaaliruhtinas Fredrik Viisas suojeli kuuluisaa professoriaan.

 2. Saksan tiukan katolisen keisarin Kaarle V:n huomio suuntautui sotaan turkkilaisia vastaan. Turkkilaiset piirittivät Wieniä.

 3. Paavin huomio meni paljolti hovielämään, taide- ja metsästysharrastukseen sekä Pietarinkirkon rakentamiseeen.
  Leonardo da Vinci biblical works  Googlen kuvahaku

  Michelangelo biblical works  Googlen kuvahaku

  Raffaello biblical works  Googlen kuvahaku

  st peters basilica  Googlen kuvahaku

• Wormsin valtiopäivillä Lutheria vaadittiin perumaan puheensa, Luther kieltäytyi
  valtionkirous eli lainsuojaton
luther worms  Googlen kuvahaku

• paluumatkalla Wittenbergiin tuntemattomat sotilaat kaappasivat Lutherin. Oikeasti kyseessä oli valekaappaus ja Luther vietiin suojaan Wartburgin linnaan.
luther wartburg  Googlen kuvahaku

• Luther käänsi 11 viikossa koko Uuden testamentin erittäin sujuvalle saksan kielelle.

• uskonpuhdistajat vaativat valtiopäivillä itselleen uskonnonvapautta    tekivät protestin
  haukkumanimi protestantit

• Lutherin aloittama vapauden pyrkimys alkoi näkyä muuallakin yhteiskunnassa    Saksan talonpoikaiskapina.
Aluksi Luther ymmärsi sorrettujen talonpoikien asiaa, mutta kun he alkoivat surmata tilanomistajia ja heidän perheitään, Luther vaati aatelisia ja kuninkaita kukistamaan kapinan. Kapina kukistettiin erittäin verisesti.

• ääritiukat uudistajat halusivat puhdistaa kirkoista kaiken katolisuuden: pyhimyksiä esittäviä patsaita, maalauksia ja lasimaalauksia tuhottiin
  Luther kielsi tällaisen.
Lutherin periaate: on poistettava vain se, minkä Raamattu kieltää.

• lopulta eroavaisuudet protestanttien (Pohjois-Saksa) ja katolilaisten (Etelä-Saksa) välillä olivat liian suuria ja seurauksena oli jopa uskonsotia.
Uskonto oli vain yksi sotien syy. Perinteiseen tapaan sodittiin alueista, vallasta ja rahasta eli taloudellisesta vallasta.

• Luther, entinen munkki, meni naimisiin Katharina von Boran, entisen nunnan kanssa, kanssa!
Avioliitto oli onnellinen ja heille syntyi paljon lapsia.

• Luther ei hyväksynyt ”luterilainen kirkko”-nimitystä, mutta hänen kuolemansa jälkeen nimi vakiintui


KAHOOT: UE 2 MARTTI LUTHERLuterilainen kristillisyys


Luterilainen kirkko
s. 174-179


• Martti Lutherin uskonpuhdistuksen pääperiaatteet 1500-luvulla:
 1. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.
  (aneita ei tarvita)

 2. Raamattu on kirkon opin ja elämän ainoa ohje.
  (paavi ja kirkolliskokous voivat erehtyä)
HUOMAA: NÄMÄ KOHDAT OVAT KAIKKIEN PROTESTANTTISTEN KIRKKOKUNTIEN KOROSTUKSIA.

• luterilainen kirkko on Sanan kirkko = Raamattu on keskeinen kirkon opissa ja elämässä (mm. jumalanpalveluksessa)


• kansanopetus:
 • lukutaito kaikille (toteutui luterilaisissa maissa 1600-luvulla)

 • Vähä Katekismus joka perheeseen. Sitä isäntä luki perheelleen sekä rengeilleen että piioilleen. Vähä Katekismus on Lutherin kirjoittama kristinuskon ydinkohtien selostus.

 • rippikoulu (1600-luvulta alkaen)

• läheinen suhde valtioon - ennen jopa valtiokirkollisuus, eli kuningas tai ruhtinas kirkon päänä eli johtajana

• sakramentteina vain kaste ja ehtoollinen

• messuista eli jumalanpalveluksista kansankielisiä (Suomessa ruotsi ja suomi)


• Raamattu kansankieliseksi
  kirjakielien synty protestanttiseen maailmaan.
Martti Luther käänsi itse Uuden testamentin saksaksi 11 viikossa!
suomen kirjakielen loi ja Uuden testamentin suomeksi käänsi Mikael Agricola

• virsilaulu
= tavallinen kansa sai laulaa omalla kielellään.
Lutherin virsisanoituksia ovat mm. Jumala ompi linnamme ja Enkeli taivaan.


• luostarit lakkautettiin


• pappeusLuterilaisen uskonpuhdistuksen vaikutuksia


• kahden hallintovallan (eli regimentin) oppi:
Jumala johtaa maailmaa sekä maallisen esivallan että kristillisen kirkon avulla:

MAALLINEN ESIVALTA
- hallinto
- järjestyksen ylläpito
- sosiaalihuolto
- koululaitos

KRISTILLINEN KIRKKO
- evankeliumin saarna
- sakramenttien jako: kaste ja ehtoollinen

• luostarit lakkautettiin

• kansanopetus

• suuri määrä pyhimysten juhlapäiviä tavallisiksi työpäiviksi

• työn arvostus    luterilainen työn etiikka = maallisenkin työn teko on jumalanpalvelusta ja tärkeä osa lähimmäisen arvostamista

• taloudellinen aktiivisuus kasvoi ja elintaso nousi (syynä edellä olleet neljä kohtaa)HELLUNTAILAIS-KARISMAATTINEN KRISTILLISYYS


• Helluntailais-karismaattinen kristillisyys on noussut kolmanneksi suurimmaksi kristinuskon muodoksi 1900-luvulla ja 2000-luvulla.


• Piirteitä

Kontekstuaalinen teologia


Kontekstuaalinen teologia tai musta teologia on Etelä-Afrikassa 1970-luvulla syntynyt teologinen suuntaus.

Se syntyi vastauksena maan apartheid-järjestelmään ja sai vaikutteita Latinalaisen Amerikan vapautuksen teologiasta.

Kontekstuaalinen teologia on ennen kaikkea sorron vastaisen taistelun ja siitä vapautumisen teologiaa.

Lähde:
Kontekstuaalinen teologia, Wikipedia
Konteksti = ympäristö, asiayhteys


KRISTILLISPERÄISET USKONNOT


Jehovan todistajat


• alkuna raamatuntutkijoiden ryhmä (mm.Charles Russell) USA:ssa 1870-luvulla

• Suomeen 1900-luvun alussa

• jäseniä n. 18 000


• opillisia korostuksia:
 • opin perustana Raamattu, jota tulkitsee oikein hallintoelin (ns. uskollinen orja)

 • oma Raamatun "Uuden maailman käännös"

 • kolminaisuusoppi ja Jeesuksen jumaluus kielletään
  ei lueta kristillisiin kirkkoihin

 • pelastuksen takeena kuuliaisuus järjestölle

 • uskovien upotuskaste

 • laskelmat Jeesuksen paluusta ja lopun ajoista (v. 1914 historian käännekohtana)

 • tavoitteena iankaikkisuus paratiisimaassa, jota johtaa 144 000 taivaaseen pääsevää


Eettiset korostukset

A. Suhtautuminen yhteiskuntaan:
 • kieltäytyminen varusmiespalveluksesta (vapautettu asepalveluksesta)
  Vuosikymmenten ajan Jehovan todistajien nuoret miehet menivät totaalikieltäytyjinä vankilaan, kunnes vuonna 1987 tuli laki, jonka mukaan he saavat vapautuksen asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.

  Natsi-Saksassa Jehovan todistajat (silloin nimellä Raamatuntutkijat = Bibelforscher) joutuivat keskitysleireille.

 • isänmaallisuutta ei korosteta (eivät kunnioita lippua seisten)

 • vaaleissa ei äänestetä

B. Muut eettiset korostukset:
 • ei joulua ja eikä syntymäpäiviä

 • ei verensiirtoja tai veriruokia

 • ei tupakkaa

 • alkoholin kohtuukäyttö

• tehokas koulutus ja ovityö

• julkaisuja: Herätkää!, Vartiotorni

Jehovan todistajat  Googlen kuvahaku

Jehovah's Witness  Googlen kuvahaku

Jehovah's Witness paradise drawing  Googlen kuvahaku
MAP-kirkko eli mormonikirkko


• MAP-kirkko = Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
(mormonit)

• Joseph Smithin saamat enkeli-ilmestykset 1830 USA:ssa

• siirtyminen länteen kotipaikaksi tuli Salt Lake City, Utah, USA

• jäseniä Suomessa n. 5000, koko maailmassa n. 15 milj.


• pyhät kirjat:
 • Raamattu

 • Mormonin kirja

 • Oppi ja Liitot

 • Kallisarvoinen helmi


• opillisia erityispiirteitä:
 • kolminaisuusoppi kielletään (kolme erillistä jumalaa)

 • taivaassa eri kirkkausasteita, joista korkeimpaan pyritään
  kehittymisen korostus

 • kaste kuolleitten puolesta
  sukututkimus

 • USA (Utah) luvattuna maana

 • kahvi, tee sekä alkoholi ja tupakka ovat kiellettyjä (cola-juomat?)

• nuorilla miehillä alkaa 19-vuotiaana kaksivuotinen lähetystyö, yleensä ulkomailla.
Naiset voivat lähteä lähetystyöhön 21-vuotiaina.

• julkaisu: Liahona

mormonit  Googlen kuvahaku

Mormonism  Googlen kuvahaku

Ekumenia


= kirkkojen pyrkimys toistensa ymmärtämiseen ja yhteyden estävien erojen poistoon

= kirkkojen yhteyspyrkimykset

• 1800-luvulla lähetystyön nousu lisäsi voimakkaasti ekumenian tarvetta:
  1910 Edinburgin maailmanlähetyskonferenssi

  Faith and Order –liike keskustelee uskonopin ja kirkon johtamisen kysymyksistä.

  Life and Work –liike pyrkii koordinoimaan kirkkojen toimintaa esim. auttamistyössä.

  Kirkkojen Maailmanneuvosto = KMN
KMN perustettiin 1948.
KMN:ään kuuluvat melkein kaikki kirkkokunnat. Katolinen kirkko on tarkkailijajäsen.

• Luterilainen Maailmanliitto = LML yhdistää maailman luterilaiset kirkotAjankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä• maallistuminen - kulttuurikristillisyys
"Suomessa uskonnottomatkin ovat luterilaisia uskonnottomia / kirkosta eronneita"

 luterilaisen etiikan jatkuvuus, esim. työn etiikka

• suhtautuminen homoseksuaalisuuteen

• naispappeus ja -piispuus sekä muuten naisten asema seurakunnissa ja kirkoissa


• maailmanlaajuisesti katsoen kristinusko on maailman vainotuin uskonto
Noin 50 maassa on kristittyjen vainoja. Vaarallisin maa kristityille on Afganistan. Myös Pakistan on kristityille vaikea maa.


KOEALUE

Lukion uskonto kurssit 1 ja 2, Opintoverkko, uusi ops 2016

- s. 106-113   Kristinuskon synty
- s. 134-153   Perinteiset vanhat kirkkokunnat
- s. 160   Helluntailaisuus
- s. 162-163   Mormonikirkko (MAP-kirkko) ja Jehovan todistajat
- s. 164-179   Kristinusko eri puolilla maailmaa
- s. 180-183   Ekumenia eli kirkkojen yhteyspyrkimykset
- s. 186   Kontekstuaalinen teologia
- s. 190-191   Karismaattisuus ja uuskarismaattisuus

Tekstin runkona on valkopohjainen ns. leipäteksti. Sitä tukevat violettipohjaiset tekstit. Huomaa, että osa käsitellyistä asioista on violettipohjaisissa teksteissä.

Ja tietysti tämän nettisivumme asiatKOEALUE

Lukion uskonto kurssit 1 - 6, Opintoverkko, uusi ops 2016

- s. 112-119   Kristinuskon synty
- s. 140-159   Perinteiset vanhat kirkkokunnat
- s. 166   Helluntailaisuus
- s. 168-169   Mormonikirkko (MAP-kirkko) ja Jehovan todistajat
- s. 170-185   Kristinusko eri puolilla maailmaa
- s. 186-189   Ekumenia eli kirkkojen yhteyspyrkimykset
- s. 192   Kontekstuaalinen teologia
- s. 196-197   Karismaattisuus ja uuskarismaattisuus

Tekstin runkona on valkopohjainen ns. leipäteksti. Sitä tukevat violettipohjaiset tekstit. Huomaa, että osa käsitellyistä asioista on violettipohjaisissa teksteissä.

Ja tietysti tämän nettisivumme asiat


Ylioppilaskokeen uskonnon (UE) kysymykset

Abitreenit - Ylioppilaskokeen uskonnon kysymykset - Ylen abisivusto

Ylioppilaskokeen uskonnon kysymykset - Googlen haku