PS 4 -kurssin
tiivistetyt asiat

          Ihminen on sosiaalinen olento. Kuva: Timo Muola

 

Kehittyneet kognitiiviset toiminnot
Motiivit
Tunteet
Koealue

 


Ajattelu ja oppiminen

s. 352-


• ajattelu = sisäinen psyykkinen toiminta, joka ei näy ulospäin

• ongelmanratkaisuun vaikuttavat ajattelu, aiemmat tiedot ja kokemus

• ajattelun avulla voimme irrota nykyhetkestä:
      - tulevan suunnittelu
      - menneen muistelu
      - mielikuvitus


MIELIKUVA-
AJATTELU
      KÄSITE-
AJATTELU

Kuviin, visuaali-
suuteen
perustuvaa
Esim.
päiväunelmointi
ihanasta paikasta

Kieleen perustuvaa
Käsitteet ovat
luokittelun
apuvälineitä


• oppiminen = suhteellisen pysyvä tietojen, taitojen tai käyttäytymisen muutos

• oppiminen on keskeistä ympäristöön sopeutumisessaAjattelu - käsitteet ja kieli

s. 352-


• käsitteet ovat luokittelun apuvälineitä ja niillä on yhteisesti sovitut nimet

• luokitteluun tarvittavilla luokilla on yhteisiä ominaisuuksia, esim. lehtipuut tai havupuut


• käsitteet muodostavat hierarkioita, joissa on ala- ja yläkäsitteitä:

        esine       yläkäsite - abstrakti

        ihmisen tekemä esine

        huonekalu

        tuoli   alakäsite - konkreettinen• käsitteiden luokittelu:
 1. Loogiset käsitteet – käytetään juuri luokitteluun,
  esim. alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

 2. Luonnolliset käsitteet – liukuvarajaisia, epätarkasti määriteltyjä.
  Nämä määritellään usein esimerkin avulla.
  Voidaan kysyä esim. onko ralli urheilua?

• käsitteet tallentuvat säilömuistiin. Ne tallentuvat merkitysverkkoina, jotka ilmenevät siten, että yhden asian havaitseminen virittää siihen liittyviä muita käsitteitä.

Esim. Collinsin ja Quillianin tutkimus ”Does canary fly?”(="Osaako kanarianlintu lentää?"):

Kysyttiin kysymyksiä:
 • Is canary yellow?
 • Voiko hevosella ratsastaa?
Vastaus tuli hyvin nopeasti, kun kysyttiin asiaa, joka liittyi suoraan käsitteeseen (kanarianlintu tai hevonen).

Mutta kun kysyttiin:
 • Does canary fly?
 • Onko hevonen nisäkäs?
      Vastaus tuli hitaammin, koska vastaus tuli hakea kauempaa merkitysverkosta. Vastaus ei liity ihmisen mielessä (eli aivojen merkitysverkossa) suoraan kyseiseen käsitteeseen.Ongelmanratkaisu

s. 372-377


• ongelmanratkaisun vaiheet:
 1. Jäsentelyvaihe
  - ongelma määritellään ja asetetaan tavoitteet.

 2. Kypsyttelyvaihe
  - ongelmaa ei työstetä aktiivisesti.

 3. Oivallusvaihe
  - ratkaisu löytyy äkillisesti ahaa-elämyksenä (joskus unessa).
  Esim. Paul McCartneyn "Yesterday"-kappaleen synty unessa;
  tai bentseenirenkaan keksiminen (käärme puri itseään -uni));
  tai Köhlerin apinakoe (banaanit katosta).

 4. Toteuttamisvaihe
  - ratkaisua testataan.


• ongelmanratkaisun tutkiminen:
 • behavioristien eläinkokeet:
  - yritys ja erehdys ongelmia ratkaistaessa

 • hahmopsykologit:
  tilanteen uudellenjäsentäminen oivallus.
  Esim. Köhlerin simpanssikokeet (banaanit katossa)

 • kognitiivinen psykologia:
  – ihmisten sisäiset prosessit. Tutkimustapana se, että koehenkilö kertoo koko ajan, miten ratkaisee ongelmaa. Puhe tallennetaan ja myöhemmin analysoidaan.
Heuristiikat

s. 375


• heuristiikat ovat käytännön elämässä käytettyjä ongelmanratkaisumalleja, ”peukalosääntöjä”

• ongelmat ovat monimutkaisia, joten ihmiset yleensä käyttävät tilannetta yksinkertaistavia ongelmanratkaisumalleja eli heuristiikkoja:

1. KONSERVATIIVISUUS
= ihmiset tekevät yleensä liian varovaisia arviointeja.
Esim. pörssikurssit – osakkeen hinnan mahdollinen nousu ja lasku arvioidaan liian varovaisesti: osakkeen hinta nyt 10 € ihmisten mielestä alin mahdollinen hinta voisi olla 5 € ja ylin hinta noin 25 €.
Mutta mikä on totuus?
Ylin hinta voi olla 1000 € ja alin 0 €!

2. SAATAVUUS
= helpoimmin saatavilla olevaa ratkaisua pidetään todennäköisempänä ja oikeana.
Esim. kun ongelmassa on numeroita, ratkaisua pidettiin automaattisesti matemaattisena,
esim. minkä säännön mukaan seuraavat numerot ovat peräkkäin: 8 2 3 6 4 7 5 9 1 ?
Oikea vastaus täältä.

Äskeisyys ja tuttuus vaikuttavat myös siihen, mitä pidetään oikeana.

3. EDUSTAVUUS
= oikeana pidetään sitä, mikä vaikuttaa edustavan sääntöä (tai säännöttömyyttä).
Esim. lapsien syntymä perheeseen. Kumpi on todennäköisempi:
poika, poika, poika, tyttö, tyttö, tyttö
VAI
poika, tyttö, poika, poika, tyttö, tyttö

Myöhempää pidetään todennäköisempänä.

4. ANKKUROITUMINEN
= ihmiset ankkuroituvat alkuarvoihin ja arvioivat koko tehtävän vastauksen niiden mukaan.
Esim. kummasta tulee suurempi vastaus:
      1x2x3x4x5x6x7x8=
      VAI
      8x7x6x5x4x3x2x1=

Usein ajatellaan, että siitä, mikä alkaa suurilla luvuilla.Ongelmanratkaisun jumiutuminen ja esteet

s. 377


• takertuminen vääriin ongelmanratkaisumalleihin:
Esim. mikä järjestys: 8 2 3 6 4 7 5 9 1
(oikea vastaus täältä).
Kun siinä on numeroita, ajatellaan ratkaisun olevan matemaattinen.

• tuttuus jumiudutaan vanhoihin ongelmanratkaisutapoihin
Esim. muutosvastarinta

• virheelliset analogiat eli rinnastukset
Esim. ”hedelmärahka on hyvää” ”kiivirahka on hyvää” (ei todellakaan ole!)

• vihjeiden ymmärtämättömyys
Esim. sinulla on kynttilä, nastoja ja laatikollinen tulitikkuja miten kiinnität kynttilän seinään?
Oikea vastaus täältä.Taitava ajattelu

s. 378-379


• psykologiassa on tutkittu taitavan ajattelun (ekspertti) ja normaalin ajattelun (noviisi) eroja

• taitava ajattelija eli ekspertti on harjaantunut omalla alallaan ja pystyy saavuttamaan huipputuloksia

• shakin peluu on ollut keskeinen tutkimusalue, koska shakin säännöt ja shakkiympäristö (nappulat ja lauta) ovat kaikille ja kaikkialla samat
chess.  Googlen kuvahaku

chess players.  Googlen kuvahaku

• tutkimustuloksia:
 • ekspertin tason saavuttaminen vaatii yleensä 10 vuoden harjoittelun (esim. Freud, Einstein ja Mozart), joskus jopa 20 vuoden (esim. Kepler ja Darwin)

  Sigmund Freud.  Googlen kuvahaku

  Albert Einstein.  Googlen kuvahaku

  Mozart.  Googlen kuvahaku

  Kepler.  Googlen kuvahaku

  Charles Darwin young.  Googlen kuvahaku


 • shakissa suurmestarin arvon saavuttaminen vaatii noin 10 vuoden ja 10 000 tunnin harjoittelun

 • kokenut shakinpelaaja muistaa väläytetystä pelitilanteesta nelinkertaisen määrän nappuloiden sijainteja aloittelijaan nähden

 • shakkiekspertti voi pelata muistinvaraisesti (=ilman nappuloita ja lautaa; sokkoshakki) kymmentä vastustajaa vastaan!

• ekspertin ajattelulle tyypillistä:
 • kokonaisuuden hahmotus = kun aloittelija näkee shakkilaudalla yksittäisiä nappuloita, ekspertti näkee tilanteen kokonaisuutena, uhat ja mahdollisuudet, kymmeniä ellei satoja erilaisia jatkomahdollisuuksia jopa kymmeniä siirtoja eteenpäin

 • tilanteen olennaisten piirteiden nopea huomaaminen    ihminen ei käytä rajallista aivokapasiteettiaan turhien jatkopolkujen miettimiseen, vaan osaa keskittyä tilanteen kannalta parhaiden jatkojen miettimiseen

 • aiempien kokemusten tehokas käyttö,
  esim. shakissa muistaa aiemmat pelinsä ja valtavan määrän muiden pelaamia pelejä    tietää, miten ne jatkuivat ja kumman etuun tilanne johti

 • ekspertti huomaa poikkeavuuden (=anomalian) ja osaa kiinnittää siihen huomiota. Aloittelija voisi ajatella, että tämä meni väärin (ja unohtaa asian / heittää asian roskiin).
  Esim. Alexander Fleming keksi penisiliinin, kun hän tutki bakteereja ja kerran elatusastiassa oli tyhjä kohta, missä ei kasvanut bakteereja. Fleming huomasi, että siihen oli lentänyt ulkoa homesienen itiöitä. Fleming ei vain harmitellut bakteerikokeen epäonnistumista, vaan ekspertin valpas mieli tajusi aloittaa jatkotutkimukset    penisilliini-antibiootti

  Alexander Fleming.  Googlen kuvahaku


• tiedonkäsittelyn staattiset ja dynaamiset reunaehdot
A. Staattiset reunaehdot:
 • asioita, joille ihminen ei voi mitään,
  esim. työmuistin kapasiteetti on rajallinen eli ihminen voi yhtä aikaa käsitellä mielessään noin neljää mieltämisyksikköä

 • noviisille yksi nappula on yksi mieltämisyksikkö, kehittyneemmälle pelaajalle muutaman nappulan kokonaisuus tietyssä paikassa on yksi mieltämisyksikkö (esim. nappulat kuninkaan linnoittautumiskulmassa) ja ekspertille koko lauta nappuloineen ja niiden välisine voimineen on yksi mieltämisyksikkö

B. Dynaamiset reunaehdot:
 • asioita, joihin voidaan vaikuttaa harjoittelullaLuovuus

s. 368-371


• Luovuus =
            ajattelun joustavuus
            ajattelun sujuvuus
            ajattelun omaperäisyys

• luovan toiminnan alku piilee vanhojen olettamusten kumoamisessa tai hylkäämisessä

• luovassa oivalluksessa aiemmin yhteen liitetyt havainnot ja käsitykset risteytyvät ja avaavat näkymän uudenlaisille olettamuksille

• tehtävän kuluessa palataan usein aiemmin jo hylättyihin ratkaisuihin niitä hieman muutellen.
Thomas Alva Edison: ”Creativity is one percent inspiration, 99 percent perspiration” (perspiration=hikoilu)

Thomas Alva Edison.  Googlen kuvahaku


• luova prosessi:
 • ongelmat on hajoitettava osiin

 • laajemman kokonaisuuden työstämistä

• luovan prosessin piirteitä:
 1. Suunnittelun tärkeys
  ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

 2. Tehokas jako alitavoitteisiin
  Esim. ensin sisällysluettelon miettiminen ja vasta sitten tekstin teko otsikkojen alle

 3. Prosessin kohteen ja ideoiden vuorovaikutus


 4. Lopputuloksen hiominen


• Luovuuden / luovan ajattelun jako (Guilford)
 1. Divergentti ajattelu / luovuus
  = omaperäisiä ja tavanomaisesta poikkeavia vastauksia

 2. Konvergentti ajattelu / luovuus
  = tavanomaisiin ratkaisuihin päätyvää ajattelua
Motiivit ja motivaatio

s. 289-294


• motiivi on syy tehdä jotain


• motiivilla on:
 1. Suunta

 2. Voimakkuus eli intensiteetti

     
Yllä olevasta kuvasta näkyy, että motiivit voidaan piirtää vektoreina.
Kyseinen ihminen lähtee ystäviensä luo, vaikka hänellä on nälkä.


POHDINTA
Mikä asia / mitkä asiat ovat niin mukavia, että voisit olla nälässä ja tehdä sitä?• osa motiiveista on tiedostamattomia (Sigmund Freud)
jäävuorivertaus eli motiiveistamme 9/10 on tiedostamattomia ja vain 1/10 tiedostettuja (kuten jäävuoresta 9/10 on vedenpinnan alla)
esim. virhesanonnat (lipsahdukset), onnettomuudet, unohtamiset…

• motiivit ja tunteet liittyvät usein voimakkaasti yhteen: teemme asioita, jotta saisimme mukavia tunteita

• motivaatio = sisäinen kokonaistila, jossa vaikuttaa monta motiivia


• motivaation osatekijät:
 • AKTIVAATIO = motivaatio aktivoi toimintaan

 • PYSYVYYS = motivoitunut ei lopeta toimintaansa

 • INTENSITEETTI = motivaatio voimistaa toimintaa

• Minäpystyvyys = usko omaan kykyyn suoriutua.
Minäpystyvyys on keskeistä motivaation synnyssä ja ylläpidossa (Albert Bandura). Hyvä minäpystyvyys korkea motivaatio ja hyvä suoriutuminen


• minäpystyvyyden parantaminen:
 1. Onnistumisen kokemukset

 2. Mallit eli muiden hyvä suoriutuminen

 3. Sosiaalinen taivuttelu

  • neuvot

  • opetus

  • opastus

 4. Myönteinen ajattelu

  • terve itsetunto
   hyvä toiminta ja motivoituneisuus

  • masentunut
   kykenemättömyys ja heikko motivoituneisuus


Motiivikonfliktit

s. 312-313


POHDINTA
Mieti kolme elämäsi tilannetta, joissa motiivisi ovat olleet ristiriidassa.


• Lähestymis-välttämis –konflikti
= jossain asiassa on yhtä aikaa sekä puoleensa vetäviä että pois työntäviä piirteitä.
Esim. ihminen ihastuu toiseen, jossa on kuitenkin jokin / joitain huonoja piirteitä.


POHDINTA
 1. Mieti kolme koulumaailman lähestymis-välttämis –konfliktia.

 2. Mieti kolme koulumaailman ulkopuolista lähestymis-välttämis –konfliktia.• Lähestymis-lähestymis –konflikti
= on kaksi ihanaa kohdetta, mutta niitä ei voi saada yhtä aikaa.
Esim. juuri kun olet päättänyt opiskella ahkerasti, kaverisi soittaa ja kerää kaveriporukkaa lähtemään juhlimaan.


POHDINTA
 1. Mieti kolme koulumaailman lähestymis-lähestymis –konfliktia.

 2. Mieti kolme koulumaailman ulkopuolista lähestymis-lähestymis –konfliktia.• Välttämis-välttämis –konflikti
= kaksi ikävää asiaa ja jompikumpi pitäisi valita
Esim. presidentinvaaleissa on loppukierroksella kaksi ehdokasta: entä jos oikeaa puoluekantaa oleva on väärää sukupuolta ja oikeaa sukupuolta oleva on väärää puoluekantaa (siis jos ihminen on päättänyt, että äänestää aina tietyn sukupuolen edustajaa)?


POHDINTA
 1. Mieti kolme koulumaailman välttämis-välttämis –konfliktia.

 2. Mieti kolme koulumaailman ulkopuolista välttämis-välttämis –konfliktia.• Kaksinkertainen lähestymis-välttämis –konflikti
= kaksi asiaa, joista pitäisi valita ja molemmissa on sekä hyviä että huonoja piirteitä.


• gradientti = lähestymisen tai välttämisen voimakkuutta osoittava kuvaaja.
Alla olevassa esimerkissä on Orvokin lähestymis-lähestymis –konflikti eli valitako Osmo vai Simo:

Orgaaniset motiivit

s. 295-296


• orgaanisia eli biologisia motiiveja ovat nälkä, jano, kivun poistaminen, oikean lämpötilan ylläpito ja seksi

• homeostasia = ihmisen biologisen tasapainon ylläpito:
• biologisiin motiiveihin liittyy paljon kulttuurisia vaikutteita, esim.
 • mitä syödään?
  (etanat syödään inho)

 • missä syödään?

 • milloin syödään?

 • kenen kanssa syödään?
ruokailu tyydyttää monia motiiveja
Anoreksia nervosa

s. 300


• anoreksia nervosa = sairaalloinen laihduttaminen ja ruokahaluttomuus, diagnosoidaan, kun ihmisen paino on alle 85 % hänen ihannepainostaan
anorexia.  Googlen kuvahaku

• ruumiinkuva häiriintyy
potilas näkee ja tuntee olevansa vieläkin liian lihava

• yleisintä teini-ikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla

• noin 10 % potilaista kuoleeANOREKSIAN SYYT


• ulkonäköpaineet
hoikkaa pidetään kauniina, naisten taistelu hoikkuudesta

vrt. barbivartalo
barbie body.  Googlen kuvahaku


• aiemmin koettu trauma
trauma=vaurio/vaurioittava kokemus

esim. raiskaus, vanhempien avioero, seksuaalinen ahdistelu…

• kriisi laukaisevana tekijänä
esim. vanhempien avioero

• voi liittyä työn vaatimuksiin,
esim. tanssijat

ballet dancer.  Googlen kuvahaku

• serotoniini-välittäjäainetta liikaa
pakko-oireita, esim. perfektionismi, sekä voimakas järjestyksen ja symmetrian tarve

• geneettinen alttius

• anoreksia antaa valtaa nuorelle itsenäistyminen vanhemmista

• seksuaalinen selitys = anorektikko laihduttaa itsensä takaisin lapsuuteen (ei kuukautisia) ja ei-viehättäväksi

• anoreksiaan liittyy usein pakonomainen urheilu ja liikunta


• laihuuskulttuurin luisuminen sairaaksi:
 • valokuvamallien ja näyttelijöiden kuvat photoshopataan hoikemmiksi

  photoshop before and after.  Googlen kuvahaku

 • vartalosijaisten (body-double) käyttö elokuvissa ja tv-ohjelmissa

• ortoreksia = sairaalloinen oikeinsyöminen eli pakonomainen tarve syödä vain terveellisesti (=oletetun terveellisesti)ANOREKSIAA SELITTÄVIÄ TEORIOITA


1. Sosiaalinen vaikutus
 • median mallit varsinkin nuorille

 • valokuvamallien ja mannekiinien hoikkuus
  hoikkuudella nainen / nuori nainen pyrkii suosituksi naisten keskuudessa

  model.  Googlen kuvahaku


2. Seksuaalisuus
 • pyrkimys viehättävyyteen ajaa laihduttamiseen

  model.  Googlen kuvahaku


 • pyrkimys epäviehättävyyteen ja kuukautisten poisjääntiin
  (taustalla esim. tytön seksuaalinen ahdistelu tai tytön hämmennys uudessa seksuaalisessa elämänvaiheessa)


3. Protesti vanhempia vastaan
 • liiallinen laihduttaminen on kilttien ja hyvinkäyttäytyvien tyttöjen tapa protestoida ja/tai hakea valtaa ja huomiota
Bulimia nervosa

s. 300


• bulimia nervosa = sairaalloinen ahmiminen ja oksentaminen


• pyrkimys ahdistuksen poistamiseen (kuten itsensä viiltelyssä)
ahdistus = huono olo, jolle ei ole selvää syytä

• bulimia on yleisempää kuin anoreksia

• voi johtaa vakavaan masennukseen ja itsemurhaan

• potilas voi kuolla äkillisesti, kun jatkuvat oksentelut poistavat ruumiista elintärkeitä suoloja ja sydän lopulta lakkaa lyömästä

• anoreksian tapaan seksuaalisuus tuottaa usein suurta hämmennystä

• hampaiden syöpyminen, kun oksentaessa vatsahapot syövyttävät hammaskiilteen pois
Seksuaalimotiivi

s. 301

ALKUPOHDINTA

TYTÖT
 1. Millainen on oikein seksikäs mies?

 2. Ketkä ovat maailman tai Suomen seksikkäimpiä miehiä?

POJAT
 1. Millainen on oikein seksikäs nainen?

 2. Ketkä ovat maailman tai Suomen seksikkäimpiä naisia?• ihmisellä ei ole varsinaista kiima-aikaa; mutta naisten seksuaalinen kiinnostus vaihtelee kuukautissyklin mukaan. Kuukautissykli vaikuttaa myös siihen, millaista miestä nainen etsii:

voimakkaan <-----> pehmeämpi,  
miehekäs      hoivaava mies
handsome man.  Googlen kuvahaku

• seksuaalista kiinnostusta selittävät teoriat perustuvat pitkälti biologiaan ja evoluutiopsykologiaan:


1. Ihminen haluaa lapsilleen hyvät geenit
ihminen hakee kumppanistaan symmetrisyyttä, joka on terveyden ja hedelmällisyyden ilmaus (vartalon ja kasvojen symmetrisyys ja sopusuhtaisuus nähdään kauneutena)

2. Ihminen hakee erilaista
 • naisten huomio kiinnittyy miesten takapuoleen: kapea ja lihaksikas takapuoli kertoo kyvystä juosta hyvä metsästäjä
  sexy man.  Googlen kuvahaku

  sexy butt man.  Googlen kuvahaku
 • miehen pituus on myös tärkeä naisille miehen aseman nousu heimoyhteisössä nainen haluaa lapselleen voittajan eli johtajan geenit

 • miesten huomio kiinnittyy naisen muotoihin:

  • leveä lantio = hyvä synnyttäjä

  • kapea uuma korostaa lantion ja rinnan leveyttä

  • rinnat = ihmisen etupuolelle kasvanut sukupuolisignaali (tuli tärkeäksi ihmisen noustua seisomaan evoluutiossa)
   sexy woman.
             Googlen kuvahaku

   baboon bum.
             Googlen kuvahaku

   hottentot venus.
             Googlen kuvahaku

3. Monet kauniiden naiskasvojen piirteet ovat samat kuin lapsella: suuret silmät, pieni leuka, ei liian suuri nenäalue, pehmeys lapsiin liittyvä halu pitää huolta on liittynyt seksuaaliseen kiinnostukseen
beautiful female face.  Googlen kuvahaku

• tuoksun / hajun keskeinen merkitys
 • androstenoli-feromoni (ensimmäisenä löydettiin kiimaisen karjun eli urossian syljestä) erittyy ihmisellä mm. kainaloista

 • hajun merkitys on tiedostamaton

 • hajun perustella ihminen voi päätellä toisen immuunijärjestelmän maksimaalisen sopivuuden yhteiselle lapselle mahdollisimman terveet lapset, kun geenistöt ovat erilaisia

• kulttuurin vaikutus seksuaalimieltymyksiin:
 • aiemmin naisen lihavuuden ja pulleuden ihannointi
  rubensian.  Googlen kuvahaku
 • 1800-luvulla kaunista oli naisen hoikkuus ja hauraus

 • nykyään kiinteys ja maltillinen lihaksikkuus nähdään kauniina

 • aiemmin ihon vaaleuden ihannointi (esim. hienojen naisten päivänvarjot), nykyään rusketus
  sexy woman.  Googlen kuvahaku
 • USA:ssa isojen rintojen arvostus (rintojensuurennusleikkaukset), Brasiliassa pienten rintojen arvostus

 • vallan ja sosiaalisen aseman (statuksen) vaikutus,
  esim. Vladimir Putin on venäläisten mielestä erittäin seksikäs
Seksuaalinen suuntautuminen• heteroseksuaalisuus = suuntautuminen toiseen sukupuoleen

• homoseksuaalisuus = suuntautuminen omaan sukupuoleen

• biseksuaalisuus = suuntautuminen molempiin sukupuoliin

• aseksuaalisuus = ihminen ei ole lainkaan kiinnostunut seksistä

• transvestisuus = halu pukeutua ja meikata toisen sukupuolen mukaan
esim. mies pitää vaatteittensa alla naisten pikkuhousuja ja rintaliivejä

• transsukupuolisuus = ihminen kokee olevansa väärän sukupuolen ruumiissa ja haluaa korjausleikkaukseen


• fetisismi = sukupuolinen erityinen kiinnostus johonkin ruumiinosaan, vaatekappaleeseen tms.
esim. hiukset, jalat, kumi- tai nahkavaatteet (musta nahka), korkokengät, korsetti…

• sodomia = sukupuolisen vääristymän haukkumanimi
esim. eläimiin sekaantuminen, aiemmin myös anaaliyhdyntä

• nekrofilia = kuolleisiin sekaantuminen
esim. yhdyntä kuolleeseen

• pedofilia = seksuaalinen kiinnostus lapsiin
Suomessa ja yleensäkin maailmassa lapsiin sekaantuminen on rikos.
Mutta kuka on lapsi?

Esim. Angolassa seksuaalinen suojaikäraja on vain 12 vuotta ja Espanjassa 13 vuotta.
Ukrainassa murrosikä on sallitun seksin raja.

Suomessa seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta, mutta käytännössä rangaistuksia ei anneta, jos molemmat ovat alle 16 vuoden ikäisiä ja kehityksessä samalla tasolla.
Seksiä saa Suomessa myydä vasta 18-vuotiaana.

• ekshibitionismi = paljasteluhalu
esim. seksikäs pukeutuminen, julkisella paikalla rakastelu, intiimien asioiden levittely muille, vrt. Big Brother –kilpailu!

• voyerismi = tirkistelyhalu
esim. tirkistely ikkunoista tai piilotettujen kameroiden avulla

• objektiseksuaalisuus = ihminen on seksuaalisesti kiinnostunut esineistä,
esim. auto, Eiffelin torni, Berliinin muuri...

• sadismi = saa nautintoa, kun tuottaa kipua toiselle ja alistaa toista

• masokismi = saa nautintoa, kun hänelle itselleen tuotetaan kipua ja hän alistuu toiselle

sadismin ja masokismin yhteisnimi on SM-seksi
SM-seksi on tullut julkisuuteen, ehkä jopa muotiin romaanin "50 Shades of Grey" ja siitä tehdyn elokuvan myötä. Ko. romaanissa ja elokuvassa kerrotaan siitä, kun vanhempi mies johtaa nuoren naisen SM-seksin pariin. Mies on alistaja ja nainen alistettu.

Turvasanaa käytetään SM-seksissä. Se on sana, jolla masokistinen ja alistuva lopettaa SM-seksin. Se on sana, jota yleensä ei käytetä seksissä, esim. "kattopahvi". Etukäteen määritelty turvasana mahdollistaa sen, että alistuva voi hokea SM-seksin aikana esim. "Älä, älä, älä...lopeta, lopeta" ja alistaminen kuitenkin jatkuu. Monet alistujat nauttivat siitä, kun saavat hokea em. kieltoja.
Homoseksuaalisuuden syy• selvää syytä ei ole löydetty

• evolutionistinen ongelma = miten ihmeessä homoseksuaalisuus on säilynyt?
Koska homohan ei harrasta heteroseksiä eikä siten saa lapsia.
(aiemmin tietysti oli usein niin, että naiselta ei kysytty seksuaalista suuntautumista ja siksi lesbonainenkin, esim. orja, sai lapsia)

• teorioita, jotka ovat yrittäneet selittää homoseksuaalisuutta:

 1. Psykoanalyyttinen selitys (Sigmund Freud)
  Latenssivaiheen seksuaalinen kiinnostus samaan sukupuoleen jää vallitsevaksi.
  Latenssivaihe = kouluiän, n. 7-12 v., vaihe, joka on seksuaalisen kehityksen lepovaihe ja jossa lapsi haluaa olla, leikkiä ja jutella oman sukupuolensa lasten kanssa. Vastakkaisen sukupuolen lapsia pidetään ällöinä ja tyhminä.
  Latenssivaihe on Sigmund Freudin seksuaalisen teorian yksi vaihe.


 2. Liian hallitseva äiti -teoria
  symbioottinen äitisuhde
  miehellä ei onnistu seksuaalinen suhde naiseen


 3. Hormonit –teoriat
  A. Äidin sikiöaikainen hormonitoiminta vaikuttaa erityisesti poikasikiöön.
  Tämän vahvistava tutkimustulos: ison veljessarjan nuorin on usein homo.

  B. Ihmisen oma hormonitoiminta on poikkeavaa ja aiheuttaa homouden.


 4. Aivoteoria
  Eräät homojen ja heteroiden aivojen osat ovat erilaisia. Esim. aivopuoliskoja yhdistävä aivokurkiainen on homomiehillä paksumpi kuin heteromiehillä. Naisilla aivokurkiainen on paksumpi kuin miehillä.
  Mutta ovatko aivomuutokset syy vai seuraus?


 5. Geneettinen teoria
  Homoilla on tiettyjä geneettisiä muutoksia heteroihin nähden. Tämä teoria osaa selittää homouden vakioisen esiintymisen eri kulttuureissa.
  Sama geeni liittyy monilapsisuuteen!
  Tämä teoria on saanut tukea geenitutkimuksissa.

Sosiaaliset motiivit

s. 297


• Sosiaaliset motiivit liittävät ihmiset yhteen ihmissuhteet.
Ihminen haluaa olla yhteydessä muihin ihmisiin.
Vrt. elokuvan ”Cast away - tuuliajolla”, pääosassa Tom Hanks, jossa hän juttelee Wilson-lentopallon kanssa, kun ei ole muita.

• Monesti virtuaaliset suhteet (mm. nettikeskustelut), kaukoihastumiset elokuva- tai pop-tähtiin ja lemmikkieläimet korvaavat aitoja ihmissuhteita samoin kuin kaikki elokuvat ja tv-ohjelmat (esim. Kauniit ja rohkeat…).

• Kiintymys on ihmisen synnynnäinen ominaisuus (vrt. Harry Harlow’n emonriistokokeet apinanpoikasille) vauva etsii ja kaipaa suhdetta ihmiseen (kohteena usein äiti) – evolutionistinen pakko! Muuten vauva kuolisi hoidon puutteeseen, jos ei pysty anomaan katsellaan suojaa, ravintoa ja huomiota.

• Harry Harlow’n kokeissa apinanpoikanen turvautui mielummin oikean tuntuiseen kankaiseen keinoemoon kuin ruokaa antavaan rautalankaemoon. Ilman toisen apinan kosketusta apinanpoikasista tuli häiriintyneitä (toisten apinoiden näkeminen tai haistaminen ei riitä) ne eivät leikkineet, kiipeilleet eivätkä telmineet, ne kavahtivat toisen kosketusta. Ne heijasivat itseään. Jos ne myöhemmin saivat omia poikasia, ne eivät välittäneet niistä.

• Kun kankainen keinoemo kiinnitettiin kattoon, apinanpoikanen tervehtyi huomattavasti. Luonnossa apinanpoikanen pysyy kiinni emonsa selässä ja kokee siellä keinuvaa liikettä.
Suoritusmotivaatio

s. 298, 310-311


= halu päästä hyviin suorituksiin ja päteä hyvillä suorituksilla ja onnistumisilla

• Liian kovat vaatimukset voivat latistaa ihmisen synnynnäisen suoritusmotivaation

• suoritukset antavat
 1. Sisäisen palkinnon    tärkeämpi!

 2. Ulkoisen palkinnon

• kilpailu lisää suoritusmotivaatiota

• alisuoriutuminen
= ihminen tekee laiskuuttaan suoritukset alle kykytasonsa
(yleistä varsinkin pojilla, joilla on selvästi huonommat kouluarvosanat kuin tytöillä)

• korkea suoritusmotivaatio johtaa yleensä ahkeruuteen ja menestymiseen elämässä


• suoritushalun kulttuurisia juuria:
 • protestanttinen työn etiikka arvostaa työtä ja ahkeruutta

 • kapitalistinen etiikka arvostaa työtä ja menestymistä

 • Kiinan (ja Japanin) kungfutselaisuus arvostaa ahkeruutta ja oman tehtävänsä huolellista tekemistä

• suorituksen ja motivaation yhteys:


paras tulos tulee keskimääräisellä motivaatiolla.
Tai kuten urheilussa hyvin tiedetään, parhaat suoritukset tulevat rentoudella, eivät tiukalla yrittämisellä.Valtamotiivi - valta ja alistaminen

s. 297


• eläimillä valta ja alistaminen näkyvät hyvin selvästi:
 • urokset taistelevat keskenään:
      - reviireistä = ruoka ja tila
      - naaraista (esim. hirvet)

 • susien alistumisele on kaulan näyttäminen ylempi susi ei tapa

 • kanojen nokkimisjärjestys = ylempi kana nokkii alempiaan eli kiusaa heikompiaan, vrt. ihmisillä kiusaaminen!


• kaikesta sivistyksen pintakiillosta huolimatta ihmisten valtahierarkiat ja alistamistavat kertovat ihmisen biologisesta taustasta eläinlajina

• valta liittyy aggressioon sekä omistus- ja alistushaluun

• kehityksen kuluessa (iän ja sivistyksen lisääntyessä) vallankäyttö ja alistaminen muuttuvat avoimesta fyysisen voiman käytöstä piilotetuksi ja oman sosiaalisen aseman kautta tapahtuvaksi vallankäytöksi,
esim.
      esimies    alainen
      virkamies    luvan pyytäjä
      jne.

• ihmisillä katse osoittaa vallan: katseiden kohdatessa alempi väistää katsetta. Korkeampiasemaisen valvontatehtävään kuuluu usein muiden valvova katselu: esimiehet, poliisit, opettajat…

• alemman heikompi asema näkyy usein monilla alueilla: toisen käskyjen totteleminen, alistuminen seksuaalisesti…

• valta-alistuminen –kuviot ovat usein selviä myös ryhmillä: suurvallat öykkäreitä, pienet valtiot alistuvia huoria

Motivaation selitys eri psykologisten koulukuntien mukaanOppimisteorian näkemys motiiveista

s. 303-304


• motiivit ovat opittuja (vahvistamisoppiminen)

• ensisijaisvahviste
= palkkio, joka liittyy ihmisen fysiologisiin tarpeisiin (ruoka, juoma…)

• toissijaisvahviste
= palkkio, joka on jokin muu kuin ensisijaisvahviste (raha, kunnia, ystävällisyys, hymy…)

• itsevahvistaminen
= ihminen itse vahvistaa itseään, esim. ”ostan itselleni suklaata, jos koe menee hyvin”


• vahvistamisaikataulu:

VAHVISTAMINEN  
ELI PALKKIO

OPPIMINEN  


SAMMUMINEN

Nopeasti ja
tiheästi
Nopeaa Nopeaa
Epäsäännöl-
lisesti,
harvoin
Hitaampaa Hitaampaa

• ulkosyntyinen motivaatio
= asia tehdään vain siksi, jotta saataisiin ulkopuolelta palkkio tai ei saataisi rangaistusta

• sisäsyntyinen motivaatio
= ihminen itse on halukas tekemään asiaa (itsevahvistaminen)
Sisäsyntyinen motivaatio on paljon pysyvämpi kuin ulkosyntyinen.Psykoanalyyttisen koulukunnan näkemys motiiveista

s. 305


• pikkulapsella on aluksi vain mielihyvän periaate (ID), myöhemmin kehittyy todellisuuden periaate (EGO), kun mielihyvän saanti liitetään todellisuuden sanelemiin ehtoihin.

Eli pelkästä IDin ohjauksesta siirrytään EGOn ohjaukseen:
 1. Tarpeentyydytystä aletaan lykätä

 2. Viettejä aletaan sublimoida eli jalostaa.
  Esim. seksuaalienergia
        työ
        urheilu
        harrastukset
        taide

• tiedostamattomien motiivien vaikutus on suuri.
Freud: lähes kaikki virhesanonnat, unohtamiset ja vahingot ovat tiedostamattomien motiivien vaikutusta

• seksuaalisuuden merkitys motiiveissa on suuri

• moni käsittämättömältä tuntunut toiminta on voitu ymmärtää tiedostamattomien motiivien avullaHumanistisen psykologian yksi näkemys motiiveista - Maslowin tarvehierarkia

s. 306-307


• Ylimmät tarpeet ovat KASVUTARPEITA, jotka ovat kyltymättömiä.

• Alimmat tarpeet ovat PUUTOSTARPEITA, joiden tyydyttämisellä on yläraja. Tyydytyksen jälkeen noustaan ylemmälle tasolle.

• Ylempien tarpeiden tyydytys voi kompensoida alempien tarpeiden tyydyttämättömyyttä, esim. taide, tärkeä harrastus, luovuusKognitiiviset motivaatioteoriat

s. 308-309


• korostavat tulkintoja, odotuksia ja ennakointeja

• ihminen pyrkii maksimoimaan onnistumisen todennäköisyyden ja onnistumisen arvon yhteisvaikutuksen.Attribuution vaikutus motivaatioon• attribuutio = tapahtuman arviointi, yleisin on syyn attribuointi

• kaksiulotteinen syyattribuutti siitä, miksi oppilas epäonnistui matikan kokeessa:

 
SISÄINEN SYY

ULKOINEN SYY
PYSYVÄ SYY
esim. ihminen ajattelee olevansa huono matematiikassa

esim. matikan opettaja tekee aina liian vaikeat kokeet
VAIHTUVA SYY esim. olin kokeessa väsynyt
esim. lentokoneet jyrisivät ja en voinut keskittyä


  Voimakkaimpaan motivaatioon johtaa sisäinen vaihtuva syyn attribuointi, koska silloin ihminen uskoo, että voi itse vaikuttaa tulokseen.

  Heikoimpaan motivaatioon johtaa sisäinen pysyvä syyn attribuointi, koska silloin ihminen uskoo, että ei voi itse vaikuttaa tulokseen.
Miksi siis edes yrittää?Tunteet eli emootiot

s. 320-


• kuusi perustunnetta:

   - pelko
fear expression  eli pelon ilme.  Googlen kuvahaku
    - viha
anger  eli viha.  Googlen kuvahaku
    - onnellisuus
happiness expression
eli onnellisuuden ilme.  Googlen kuvahaku

    - suru
sadness expression
eli surun ilme.  Googlen kuvahaku

    - inho
repulsion expression
eli inhon ilme.  Googlen kuvahaku

    - yllättyneisyys
surprise expression
eli yllätyksen ilme.  Googlen kuvahaku• tunteisiin liittyy yleensä joko myönteinen tai kielteinen perussävy


• yksilön kehityksen aikana tunneilmaisu kehittyy koko ajan
esim. vauvan kokonaisvaltainen pahan olon ilmaisu (kädet ja jalat viuhtovat, rääkyminen...) aikuisen suru voi olla täysin näkymätön

• nyky-Suomessa julkiset tunneilmaisut ovat hyvin harvinaisia

      latinalainen kultuuri

      keskiaika


• tunteilla on evoluution ja lajin säilymisen kannalta keskeinen merkitys,
Esim.1. kiintymys ”liimaa” lapsen ja hänen vanhempansa yhteen

Esim.2. pelko ”taistele tai pakene” -reaktio = elimistön monenlainen fysiologinen aktivoituminen äärimmäiseen voimanponnistukseen

• emootiot eli tunteet vaikuttavat monella tavalla tiedon valikointiin ja käsittelyyn:
Esim.1. rakastuminen kaikki nähdään ”vaaleanpunaisten silmälasien” läpi, eli ihminen ajattelee kaikkien asioiden olevan hyvin

Esim.2. masennus ”mustat silmälasit” eli kaikki nähdään pahana tyyliin ”ei minusta kukaan välitä”

• emootiot    motiivit

• temperamentti = yksilön tunneilmaisun voimakkuus (synnynnäinen)


• emootion komponentit eli osatekijät:
 1. ELIMISTÖN FYSIOLOGINEN AKTIVOITUMINEN
        sydän hakkaa,
        punastuminen,
        itku...

 2. TIEDOLLISET eli KOGNITIIVISET TEKIJÄT
  ihmisen tilannearvio,
  esim. onko tilanne uhkaava vai ei,
  tai mistä sydämeni hakkaaminen johtuu

 3. RUUMIILLISET ILMAISUT
  ilmeet, eleet, liikkeet, äänensävy...

 4. TOIMINTA eli REAKTIOT
  lähtee pois, menee luokse, halaa, ottaa syliin, lyö...

Tunnetaulukko-pohja eli eri tunteiden komponentit. Täytä taulukko!

Tunnetaulukko osittain täytettynä

 


Tunneteoriat - miten tunne syntyy?

s. 344-345JAMESIN JA LANGEN TUNNETEORIA


Jamesin ja Langen mukaan tunne syntyy näin:
 1. Ulkoinen ärsyke,
  esim. sanat, jotka kuullaan
     
 2. Elimistön fysiologiset muutokset,
  esim. sydän hakkaa, itku
     
 3. Fysiologisten muutosten arviointi,
  ”minä itken”
     
 4. Tunteen kokeminen
  ”olen surullinen”

• Periaate on siis, että ”itken, olen siis surullinen”
SCHACHTERIN JA SINGERIN TUTKIMUS TUNTEIDEN SYNNYSTÄ
s. 349


• Schachterin ja Singerin adrenaliinikokeen mukaan tunteen syntyyn vaikuttavat:
 1. TIETO eli kognitio ruiskeen vaikutuksesta (tiesikö vai eikö tiennyt)

  (Adrenaliini voi aiheuttaa sydämen tykytystä, käsien ja lihasten vapinaa, hikoilua (ns. kylmän hiki), levottomuutta, pahoinvointia ja päänsärkyä.)


 2. FYSIOLOGISET MUUTOKSET, jotka adrenaliini aiheutti


 3. SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

  • raivostunut valekoehenkilö raivo

  • iloinen valekoehenkilö
   iloYLEINEN MALLI TUNTEIDEN SYNNYSTÄ:
Tämä yleinen malli tunteen synnystä on lähellä kognitiivisia tunneteorioita, esim. Richard Lazaruksen teoriaa.
Lazaruksen teoriassa kognitiivinen arvointi on kaksinkertainen: ensin ihminen arvioi hyvin nopeasti, onko tilanne uhkaava.
Muu kognitiivinen arvionti tilanteesta ja omista fysiologisista reaktioista tulee hieman myöhemmin.Fysiologinen aktivoituminen tunne• vertaa Schachterin ja Singerin adrenaliinikoe

TILANNE FYSIOLOGINEN AKTIVOITUMINEN TUNNE
Haastattelu korkealla sillalla
(Dutton & Aron)

High Brigde Study,
Misattribution of Arousal,
Googlen haku, Youtube
Pelko

Adrenaliinin eritys
Kiinnostus / ihastuminen vastakkaista sukupuolta olevaa haastattelijaa kohtaan
Kauhuelokuvat
Kaahailu
Huvipuiston vempaimet
Adrenaliinin eritys
(pelko)
Ihastuminen omaan seuralaiseen

• idea on siis se, että fysiologinen aktivoituminen selitetään ympäristöllä eli ympäristöstä löydetyillä vihjeillä,
Esim. vieressä vastakkaisen sukupuolen edustaja ja sydämeni hakkaa    olen siis ihastunutIlme tunne• ilmeen vaikutusta tunteeseen on tutkittu mm. ns. kynätutkimuksella, jossa koehenkilöt arvioivat huumorisarjakuvien hauskuutta.
Tutkimuksen tekivät Strack, Martin ja Stepper vuonna 1988.

Koehenkilöt oli jaettu kolmeen ryhmään:
 1. Kynä oli hampaiden välissä,
  jolloin suun reunat vetäytyivät taakse   =  HYMY

 2. Kynä oli huulien välissä,
  jolloin ilmeet olivat mahdottomia   =  ILMEETTÖMYYS

 3. Kynä oli kädessä (ns. nollavertailuryhmä)

Tutkimustulos:
 • Hauskinpina sarjakuvia pitivät ne, joilla oli kynä hampaiden välissä
  eli joilla kynä oli vääntänyt suun hymyyn.

 • Toiseksi hauskinpina sarjakuvia pitivät ne, joilla oli kynä kädessä.
  Eli joiden ilmettä ei muutettu (ns. nollavertailuryhmä).

 • Vähiten hauskoina sarjakuvia pitivät ne, joilla oli kynä huulten välissä eli joiden suu oli pakotettu ilmeettömyyteen.

Eli tutkimustulos vahvisti sen, että ilme vaikuttaa tunteeseen.
FYSIOLOGINEN --------> T
AKTIVOITUMINEN    
           
             U
KOGNITIIVINEN ------> 
ARVIOINTI
             N
           
ILME --------------->
             N


YMPÄRISTÖN ----------> E
VIHJEET
Tunteiden selittäminen eri koulukuntien mukaanBIOLOGINEN KOULUKUNTA   (vaistoteoria)

Tunteet perustuvat biologisiin vaistoihin, jotka ovat yksilön ja lajin säilymisen kannalta elintärkeitä mekanismeja:
 • suuttumus ja viha
       
        taisteluhalukkuus ja
        taistelukyky

 • pelko
       
        uhan tunteminen ja pako

 • kiintymys
       
        vanhemmuus,
        toisista huolen pitäminen

 • inho
       
        välttäminen,
        pilaantuneen ja saastaisen
        välttäminen


FREUD - PSYKOANALYYTTINEN KOULUKUNTA

Tunteet syntyvät elämän- ja kuolemanvietistä ja ihmisen sisäisistä konflikteista

      Elämänvietti = libidoOPPIMISTEOREETTINEN KOULUKUNTA

Tunteet opitaan ehdollistumalla tai mallioppimisen avulla.
Emotionalisten häiriöiden aiheuttamat kognitiiviset vinoutumat• emootiot    kognitiivinen arviointi (eli ajatukset, jotka liittyvät johonkin asiaan)


• masennus
  itselle kielteisten asioiden ylikorostus:

"ei minusta kukaan välitä"

"kaikki menee huonosti"


  muistivinoutuma: menneisyydestä muistetaan vain itselle huonoja asioita


• ahdistus
uhkaavien asioiden voimakas ennakointi pienistäkin asioista
Esim:
"En uskaltanut lähteä ulos, kun naapuri tuli portaissa vastaan"

• rakastuminen
pahoja asioita ei havaita/tiedosteta ja hyvät asiat havaitaan ylikorostuneesti.
Kaikki asiat tulkitaan voimakkaasti myönteisessä valossa.
"Kaikki on maailmassa aivan hyvin"
"Rakkaassani ei ole mitään vikaa"Tunneäly

s. 335


• omien tunteiden tunnistaminen


• tunteiden työstäminen = tunteiden erittely ja tunteiden selvittäminen
Esim. keskustelulla muiden kanssa

• itsensä motivoiminen ja itsearvostus


• toisten tunteiden tunnistaminen
Vrt. Aspergerin syndroomassa kyvyttömyys ymmärtää toisen tunteita.

Aspergerin syndrooma on lieväasteista autismia eli autismin kirjoon kuuluva lievä muoto.


• ihmissuhteiden hoitaminen
 • kommunikaatio

 • ristiriitojen eli konfliktien hoitaminen

• vastuunotto


• Gardnerin jako tunneälystä:
 1. Intrapersoonallinen tunneäly
  = persoonan sisäinen tunneäly

 2. Interpersoonallinen tunneäly
  = persoonien välinen eli ihmissuhteissa ilmenevä tunneäly
KOEALUE

- sivut 289-319  motiivit
- s. 320-351  tunteet
- s. 352-356  ajattelu, käsitteet, kieli ja symbolifunktio
- s. 368-371  luovuus
- s. 372-377  ongelmanratkaisu
- s. 378-385  taitava ajattelu

ja tietysti tämän nettisivumme asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oikea vastaus: usein tulitikkulaatikko ajatellaan vain tulitikkujen varastona, vaikka se on ratkaisun avain!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oikea vastaus on aakkosjärjestys!